Son Haberler
29.07.2016 Cuma 16:58
USD 2,6013 EUR 2,8245 EUR/USD 1,0858 BIST   80645,4/%0,42
ISTANBUL Cuma: 21°C/27°CCumartesi: 21°C/28°CPazar: 20°C/27°C

Havadurumu ayarlari

Lutfen havadurumunu goruntulemek istediginiz sehri listeden seciniz.

EMNİYETTE YARDIMCI HİZMETLİ STATÜSÜ = KÖLE OLMAK (MI DEMEK?)
Önder Aytaç aytac@haberx.com
06.06.2012 10:17
Polisle ilgili her yazdığımız makaleden sonra, yüzlerce geri dönüt aldığımızı söylemeliyiz. Kurum içindeki en tepe noktalarda görev yapan emniyet müdürlerinden, polis memurlarına ve hatta yardımcı hizmetlilere kadar her kesimden mektuplar almakta ve kendi sorunlarını ifade ettiklerini gözlemlemekteyiz. Doğruyu ifade etmek gerekirse, polisin içindeki emekçilerin de haklarını aramak bağlamında yazdıklarını çok önemsiyorum. Bu sağlıklı eleştirel yaklaşımların, kurumun önünü daha da açacağını ve statükocu yaklaşım içinde bulunanların da her geçen gün azalacağına inanmaktayım. Bugün de emniyetteki bir diğer ‘zenci’ yapı gibi algılanan yardımcı hizmetlilerden ve onların acil çözüm bekleyen sorunlarına göz gezdireceğiz. Eminim Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı yetkilileri, eğer vicdanları paslanmamışsa, eminim bu konuda da kalıcı ve çözüme dönük adımları atıcı uygulamaları gerçekleştireceklerdir.

EMNİYETTE YARDIMCI HİZMETLİ STATÜSÜ = KÖLE OLMAK (MI DEMEK?)

Polisle ilgili her yazdığımız makaleden sonra, yüzlerce geri dönüt aldığımızı söylemeliyiz. Kurum içindeki en tepe noktalarda görev yapan emniyet müdürlerinden, polis memurlarına ve hatta yardımcı hizmetlilere kadar her kesimden mektuplar almakta ve kendi sorunlarını ifade ettiklerini gözlemlemekteyiz.

 

Doğruyu ifade etmek gerekirse, polisin içindeki emekçilerin de haklarını aramak bağlamında yazdıklarını çok önemsiyorum. Bu sağlıklı eleştirel yaklaşımların, kurumun önünü daha da açacağını ve statükocu yaklaşım içinde bulunanların da her geçen gün azalacağına inanmaktayım.

 

Bugün de emniyetteki bir diğer ‘zenci’ yapı gibi algılanan yardımcı hizmetlilerden ve onların acil çözüm bekleyen sorunlarına göz gezdireceğiz. Eminim Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı yetkilileri, eğer vicdanları paslanmamışsa, eminim bu konuda da kalıcı ve çözüme dönük adımları atıcı uygulamaları gerçekleştireceklerdir.

 

Öncelikle sorulması gereken soru ve alınması gereken cevap aşağıdaki gibidir.

 

KANUN YÖNETMELİK VE PRATİK UYGULAMAYA GÖRE YARDIMCI HİZMETLİ KİMDİR?

657 Devlet Memurları Kanunu Kısım–2 Madde 36 da bu kanuna tabi kurumlarda çalıştırılan memurların sınıfları belirlenir. Bu kanuna tabi çalıştırılan memurlar on sınıf altında toplanmaktadır. Her sınıfta, o sınıfa ait memurların özellikleri, görev ve sorumlulukları da belirlenmektedir. Bu on sınıftan birisi de Yardımcı Hizmetler sınıfıdır.

 

Kanun “Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak; ilaçlama yapmak veya yaptırmak veya tedavi kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri yapmak veya kurumlarda, çarşı ve mahallerde koruma ve muhafaza hizmetleri gibi ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde her kurumun özel bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ihdasına lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri ifa ile görevli bulunanlardan 4ncü maddenin(D) bendinde tanımlananların dışında kalanları kapsar. (Ek:28/3/1988-KHK–318/1 md.) Bu sınıfa dâhil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerden, hizmet yerlerinin ve tedavi kurumlarının temizlenmesi, tesisatın bakım ve işletilmesi ve benzeri nitelikteki hizmetlerin üçüncü şahıslara ihale yoluyla gördürülmesi mümkündür.(Ek fıkra:18/5/1994-KHK-527/1 md.;Mülga:28/2/1995-4081/3 md.)“ anlatımında bulunur.

 

Her kurum bünyesinde mutlaka Yardımcı Hizmetler sınıfı vardır. Zaman içerisinde değişen koşullar ve hükümet politikaları sonucu 1994 yılında maddeye eklenen fıkra ile bu sınıfa dahil personelin yaptığı işler ihale yolu ile üçüncü şahıslara verilmeye başlanmıştır. Bugün itibariyle birçok kurum bu yolu tercih etmekte ve yeni personel alımı yapılmamaktadır.

 

Hali hazırda çalışan Yardımcı Hizmetler sınıfı personelinin büyük bir bölümü Emniyet Teşkilatında “Teknisyen Yardımcısı” adı altında çalışmaktadır. Teknisyen Yardımcısı, bir yardımcı hizmetler sınıfı personeli olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alırken, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda kelime olarak bile geçmemektedir. Oysa daha memuriyete başlamadan seçilme aşamasında, sınavları, sağlık raporu ve tahkikatı ile bir polis memuru gibi görülmekte; polis memuruna uygulanan bütün kriterler Teknisyen Yardımcısına da uygulanmaktadır.

 

Aday memurluktan emekli oluncaya kadar aleyhinde oluşan her türlü görev ve sorumlulukta (adı geçmemesine rağmen) tamamen 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununa bağlı iken, lehine oluşan her türlü görev ve sorumlulukta Emniyet Teşkilatı Kanunundan bahsedilmemektedir.

 

Örneğin; Teknisyen Yardımcısı, fazla mesai yapar (her ay en az 80 saat fazla mesai) ama fazla mesai ücreti alamaz. Neden? Çünkü kanunda yoktur. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun fazla çalışma ücretini düzenleyen 178nci maddesinin (B) mendi “(İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 14/02/1997 tarih ve E:1997/20,K:1997/32 sayılı kararı ile; Yeniden düzenleme: 03/04/1998 – 4359/4. md.) Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yıl içinde kullandırılabilir denmesine rağmen izinler verilmemektedir. Kanun açık, fazla çalışma ücreti verilmeksizin çalıştırılan personele, fazla çalışılan her sekiz saate karşılık bir gün izin verilir denmesine rağmen bu izinler kesinlikle verilmemektedir. Resmi tatil ve bayramlarda bile izinler verilmemektedir.

 

Büyük bir iş yoğunluğu yaşanan polis okulları, polis evi, kamp ve moral eğitim merkezlerinde çalışan personel bu konuda mağdur edilmektedir. Polis memurlarına her yıl komiserlik sınavı açılır, polis memurlarının görevde yükselmesi sağlanır, ama Teknisyen Yardımcılarına Görevde Yükselme Sınavı ancak on yılda bir açılır. Nice Teknisyen Yardımcısı yeteneği ve kabiliyetine bakılmaksızın harcanır. Emniyet Teşkilatı Teknisyen Yardımcısının yükselmesini istemez. Çünkü bu personeli istediği gibi kullanabilmektedir. İnşaattan bahçe işine, kalorifer yakma, kurumun lojmanlarında kapıcılık yapma, lojmanların temizliği, polisevinde gece yarılarına kadar içki servis, garsonluk, bulaşık yıkama, çay servisi, temizlik işinden boya badanaya, kazma kürek işi ve ayrıca müdür ve amirlerin eşlerinin aylık ve haftalık yemek, çay partilerinde garsonluk yapma gibi özel işleri dahil, akla hayale gelecek tüm angarya işler bunlara yaptırılır.

 

Teknisyen yardımcısının görevleri kanunla belirlendiği halde, görev dışı yaptığı bütün işler ve yaptığı fazla mesailer hiçbir tutanak ve defterde geçmez. Herhangi bir denetlemede sanki kendi işini yapıyormuş gibi ve görev defterinde mesaileri kendilerinin düzenledikleri şekilde görünür. Ve Teknisyen Yardımcısı sürekli konumu ile aşağılanır.

 

Örneğin; adam olsaydınız da teknisyen yardımcısı olmazdınız gibi ağza alınmayacak her türlü hakaretlere ve aşağılanmalara da bu kişiler maruz kalır. Ayrıca teknisyen yardımcısı; herhangi bir şekilde amir ve müdürlerden hak arama talebinde bulunduğunda, haksız yere, tutanak - rapor tutma ve sicilinin bozulacağı ve sürgün edileceği, uzaklaştırma cezası alabileceği şeklinde de tehdit edilir.

 

YARDIMCI HİZMETLİ KÖLE MİDİR? ANGARYA İŞ YAPTIRTMA ADAMI MIDIR?

Şimdi de yukarıdaki yardımcı hizmetlinin yasal bağlamındaki statüsünü irdeledikten sonra, ben bana gelen mektuplar ve elektronik postalar bağlamında konuyu biraz daha genişletmeye doğru adım atmaktayım, şöyle ki;

 

1. BİZLER 3201 SAYILI KANUNLA GÖREV VE SORUMLULUKLARI BELİRLENMİŞ EMNİYET TEŞKİLATINDA 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNA TABİİ OLARAK ÇALIŞAN TOPLUMSAL OLAYLARDA VE MİTİNGLERDE BARİYER TAŞIMA, MAKAMLARDA KAPI KULLUĞU, ODACILIK, ÇAY İŞLERİ, YEMEKHANE HİZMETLERİ, POLİS EVLERİNDE SERVİS, LOBİ VE GİRİŞ KATLARINDA PASPAS, ODA TEMİZLİĞİ, KUAFÖR SIHHİ TESİSAT, KAYNAK İŞLERİ, ELEKTRİK İŞÇİLİĞİ, AYAKKABI BOYACILIĞI, BULAŞIK YIKAMA, TUVALET TEMİZLİĞİ, LOJMANLARDA KAZANCILIK, BLOKLARDAN ÇÖP TOPLAMA, MERDİVEN TEMİZLİĞİ, BAHÇIVANLIK VB. GÖREVLERİN ÜSTLENEN YARDIMCI HİZMETLER SINIFI PERSONELİ TEKNİSYEN YARDIMCILARIYIZ

 

2. BİR DİĞER ANLATIMLA; TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN ANAYASAL HAKLARINA SAHİP MEMURLARIYIZ HER NE KADAR ÜSTLERİMİZ KABUL ETMESE DE TÜM KALBİMİZLE LANETLEDİĞİMİZ KAYSERİ İLİ PINARBAŞI İLÇESİNDE MEYDANA GELEN HAİN SALDIRI DA GÖSTERDİ Kİ; BİZLERDE GÖREV YAPTIĞIMIZ YER VE KURUM İTİBARİYLE AYNI RİSKLERİ TAŞIMAKTAYIZ.

 

3. KANUNDA BELİRTİLDİĞİ ÜZERE HİZMET ALIM YOLUYLA 3. ŞAHISLARA YAPTIRILABİLECEK İŞLER, KURUMUMUZDA BİZLERE YAPTIRILMAKTA VE HER GEÇEN GÜN DAHA DA KÖTÜYE GİDEN ÇALIŞMA ŞARTLARINDA, HİÇ BİR İYİLEŞTİRME YAPILMAYARAK, BU KADRODA GÖREV YAPAN PERSONEL SAHİPSİZ BIRAKILIP AİDİYET DUYGUSUNDAN YOKSUN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞTIRILMAKTA VE HİÇ BİR ÖDÜLLENDİRME YAPILMAMASININ YANINDA, ÖZLÜK HAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARINDA DAHİ BU KİŞİLER KONU BİLE EDİLMEMEKTEDİR.

 

4. UYGUN ZAMAN VE İSTENİLEN KADROLAR DİYE OTOMASYON CEVABA BAĞLANAN YÜKSELME İSTEKLERİNİ İÇEREN DİLEKÇELERİMİZ, KİMİ ZAMAN YÖNETMELİK ENGELİNE, KİMİ ZAMAN DA BU YÖNDE GELEN TEPKİLERİ AZALTMAK AMAÇLI, GEREKSİZ VE AYNI ZAMANDA KAYIP GÖRÜLEREK -ERİŞİLMİŞ BİLGİ VE BELGE SAYILARAK- YAZILAN DİLEKÇELERE CEVAP VERİLMEYECEĞİ, TÜM TEŞKİLATA DUYURULMUŞTUR.

 

5. NEREDEYSE TAM 9 YILDIR YAPILMAYAN VE BU YIL GELEN YOĞUN YÜKSELME TALEP VE İSTEĞİ ÜZERİNE, YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİNİN TAMAMLANARAK İLGİLİ MERCİLERE SEVK EDİLDİĞİ BİLGİSİ TEŞKİLATA DUYURULMAK ZORUNDA KALINMIŞ VE YÜKSELME İLE İLGİLİ TÜM SORULARIN CEVAPLARI BU ŞEKİLDE VERİLMİŞ SAYILMIŞTIR OYSA YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİNİN HANGİ AŞAMADA OLDUĞUNU VE NE KADAR SÜRE SONUNDA RESMİ GAZETE DE YAYINLANIP YÜRÜRLÜĞE GİRECEĞİNİN BİLİNMESİ VE SORGULANMASI, ERİŞİLMİŞ BİLGİ OLMAMASINA RAĞMEN, KURUM TARAFINDAN 9 YILDIR SINAVIN AÇILMAMASI NASIL Kİ MAĞDURİYET SAYILMIYORSA BU DEĞİŞİKLİĞİ VE YÜKSELMEYİ BEKLEYEN BİZİM İÇİN, YÜKSELME İSTEĞİ VE BU YÖNDE İSTENİLEN BİLGİLER DE, BİR HAK OLARAK GÖRÜLMEMEKTEDİR.

 

6. OYSA Kİ EMNİYET TEŞKİLATINDA GÖREVLİ MEMURLARIN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİN 7. MADDESİ - (1) BU YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN GÖREVLERE AYNI VEYA BAŞKA HİZMET GRUPLARINDAN GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE ATANABİLMEK İÇİN; 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 68 İNCİ MADDESİNİN (B) BENDİNDE BELİRTİLEN ATANABİLME ŞARTLARINI TAŞIMASI, GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE ATANACAKLAR İÇİN, SON SİCİL NOTUNUN OLUMLU, SON ÜÇ YILLIK SİCİL NOTU ORTALAMASININ EN AZ YETMİŞ ALTI PUAN OLMASI, GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNE KATILACAK PERSONELİN, EMNİYET TEŞKİLATINDA EN AZ İKİ YIL ÇALIŞMIŞ OLMASI, GÖREVDE YÜKSELME SINAVINDA BAŞARILI OLMA ŞARTI GETİRMESİNE RAĞMEN, TEKNİSYEN YARDIMCILARI YÜKSELME SINAVINA GİREMEZ.

 

7. TEKNİSYEN YARDIMCILARI, MESLEĞE BAŞLADIĞI UNVAN İLE GÖREVİ BİTİRİR. BİR ÜST KADRO VE ÜNVANA YÜKSELTİLEMEZ VE HATTA YÜKSELTİLMEYİ İSTEYEMEZ İBARESİ HİÇ BİR YASAL DÜZENLEMEDE OLMAMASINA RAĞMEN, İNATLA YÜKSELMESİNİN ÖNÜNE ENGELLER ÇIKARILMAKTA VE BU PERSONELİN YÜKSELME İSTEĞİ GÖRMEMEZLİKTEN GELİNMEKTEDİR. LİSE, İKİ YILLIK YÜKSEK OKUL, 4 YILLIK ÜNİVERSİTE VE FAKÜLTE SONRASI İKİ YIILIK ÖĞRENİM GÖREREK MASTER YAPMIŞ TEKNİSYEN YARDIMCILARI HER NEDENSE BİR TÜRLÜ YÜKSELMEYE LAYIK GÖRÜLMEMEKTEDİR.

 

8. TEMİZLİK, PASPAS, BULAŞIK, ÇÖP TOPLAMA, YEMEK VE ÇAY SERVİSİ BAŞTA OLMAKLA BERABER, YUKARIDA SAYILAN BU GÖREVLERDE ÇALIŞTIRILMAYA DEVAM EDİLEN BU İNSANLAR, HUKUKİ BİR HAK OLAN YÜKSELMEYİ İÇEREN MESLEKİ GELİŞİMLERİ ADETA GASP MI EDİLMEKTEDİR? OYSA AYNI YÖNETMELİĞİN 8.MADDESİ ŞUBE MÜDÜRÜ OLMAK İÇİN ÜNİVERSİTELERİN EN AZ 4 YILLIK YÜKSEKÖĞRENİM VEREN BÖLÜMLERİNDEN MEZUN OLMAK, 5 YILI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE OLMAK ÜZERE TOPLAM HİZMETİ EN AZ 10 YIL OLMAK ŞARTI ARAMAKTA VE TEKNİSYEN YARDIMCILARININ BİRÇOĞUNDA DA BU NİTELİKLERİ FAZLASI İLE SÖZ KONUSUDUR.

 

9. HER GEÇEN GÜN ÇALIŞMA YERLERİ VE GÖREVLERİNE YENİSİ EKLENEN TEKNİSYEN YARDIMCILARINDAN MAHRUM KALMAK İSTEMEYEN EMNİYET TEŞKİLATI, TABİRİ CAİZSE BU PERSONELLERİ IRGAT GİBİ KULLANIP ADETA; ‘SUS SEN İNSANMISIN DA YÜKSELECEKSİN’ DİYEREK, ONLARI YÜKSELTMEMEK İÇİN ELİNDEN GELENİ GEÇEN 9 YILDA YAPTIĞI GİBİ, BUNDAN SONRASI İÇİNDE YAPMAYA DEVAM MI ETMEKTEDİR.

 

10. BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN, BU HUKUK DIŞI UYGULAMAYA DUR DİYEREK ADALETİ YERİNE GETİRMESI VE BU KİŞİLERİN AİLE VE AKRABALARI İLE YAKLAŞIK 60.000 KİŞİYE VARAN BU BÜYÜK SINIFIN SORUNUNA BİR ÇÖZÜM SAĞLAMASI GEREKMEKTE MİDİR?

 

SİZDEN GELEN E-MAİLLER VE MEKTUPLAR İLE KÖLE STATÜSÜNDEKİ ARKADAŞLARIN YAKARIŞLARI

1. Bizler çoğumuz üniversite mezunu hizmetliler olarak 2004 yılından bu yana Görevde Yükselme Sınavının ve özlük haklarımızı istiyoruz. 2008 yılında Başbakanlık tarafından yayınlanan Görevde Yükselme Sınavı ile ilgili Genelge'de şu ibarelere yer verilmektedir. Kurumlar KPSS ile memur alımı yapmadan önce kendi bünyelerinde bulunan memurlara Görevde Yükselme Sınavı açmaları hususu belirtilmiştir. Bizlere ise 2004 yılından bu yana Görevde Yükselme Sınavı açılmamıştır.

 

Polisevlerinde, Kantinlerde, Lokallerde, Havuzlarda ve Sosyal Tesislerde kasa başında Kolluk Kuvvet için alım yapılan Polis Memurları oturtularak görev yaparlar. 24 saat esasına göre maaş alan polis memurları bu saydığım kamu işletmelerinin polislik görevlerini ifa etmektedirler hiçte azımsanmayacak sayıda polis memuru çalışmaktadır. Teknisyen yardımcıları ise, çeşitli yetenek ve üniversite diplomalarına sahip olmalarına rağmen, bir lise mezunu polis memurunun emri altında; garson, hizmetli, çayçı, temizlikçi, boyacı gibi birçok angarya işte çalıştırılmaktadır. Bu konuda yardımlarınızı beklemekteyiz. Çalışma saatlerimiz devlet memuru olmamıza rağmen, günlük 12 saatin üzerinde yer almaktadır.

 

2. KURUMLARDA ÇIKACAK BOŞLUK VE SIKINTILARI DÜŞÜNEREK YILLARDIR YAPILDIĞI GİBİ BU YILDA YÜKSELMENİN, MESLEKİ GELİŞİMİN ÖNÜNÜ TIKAYARAK ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜ ÇÖZÜM OLARAK SUNMAK SORUNU BİTİRMEYECEĞİ GİBİ BUNDAN SONRASI İÇİNDE DAHA BÜYÜK PROBLEMLERİN OLUŞMASINA SEBEP OLACAKTIR FIRSAT EŞİTLİĞİNE AYKIRI BİR TUTUM OLAN BU DÜŞÜNCE TARZININ ANAYASANIN EŞİTLİK İLKESİ İLE DE TEZAT'A DÜŞTÜĞÜ SU GÖTÜRMEZ BİR GERÇEK OLARAK ORTADA DURMAKTADIR DÜNYANIN HANGİ ÜLKESİNDE HANGİ HUKUKA DAYANILARAK ALT KADEME MEMURLAR YÜKSELME ŞANSLARI ELLERİNDEN ALINARAK EK GÖSTERGESİZ VE DİĞER HAKLARDAN MAHRUM BIRAKILARAK YAŞAMAYA ADETA HAPSEDİLMİŞ ÜST DÜZEY MEMURA HER ŞEY MÜBAH SAYILMIŞTIR. BİR KURUMDA MÜDÜR LİSE MEZUNU ONA ÇAY GETİREN KAPISINDA BEKLEYEN ODACI DİYE İSİMLENDİRİLEN YARDIMCI HİZMETLİ İSE İKİ YILLIK YÜKSEK OKUL, DÖRT YILLIK ÜNİVERSİTE HATTA MASTER YANİ YÜKSEK LİSANS MEZUNUDUR. BUNUN TEK SEBEBİ ALT KADEME MEMURA YÜKSELMENİN GÜNAH, ÜST KADEME MEMURA YÜKSELMEYİ MÜBAH SAYMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR.

 

3. EMNİYET DAHİL BİR ÇOK KURUMDA, SİVİL PERSONEL OLARAK ÇALIŞIP HEM KURUM PERSONELİ SAYILMAYIP YÜKSELTİLMEYEN, HEM DE SENDİKA HAKKI TANINMAYAN İNSANLARIN AYNI RİSKİ TAŞIDIĞINI KAYSERİ PINARBAŞI İLÇESİNDEKİ BİR POLİS MEMURUNUN ŞEHİT EDİLDİĞİ VE BİR YARDIMCI HİZMETLİNİN AĞIR YARALI OLARAK KURTULDUĞU VE HALA YAŞAM SAVAŞI VERDİĞİ TÜM HALKIMIZIN LANETLEDİĞİ HAİN SALDIRININ EMNİYETTEKİ SİVİL PERSONELİN DE RİSK GRUBUNA DAHİL EDİLMESİ GEREKTİĞİNİ GÖSTERDİĞİNİ SÖYLEYEBİLİRİM.

 

4. EĞER EMNİYET ÇALIŞANI SİVİL MEMURLAR SENDİKALI OLSALARDI, EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10 YILDIR SİVİL PERSONELE SINAV AÇMIYOR. 10 YILDIR İLERLEYEN TARİH VE UYGUN KADROLARA SINAV YAPILACAK DİYE OYALIYARAK TÜM PERSONELİNE SINAV VE SINAVSIZ GEÇİŞ HAKKI TANIRKEN, YALNIZCA YARDIMCI HİZMETLER PERSONELİNİ HİÇ BİR GEREKÇE GÖSTERMEDEN AYIRMIŞ OLUR MUYDU BUNU DA BİR ZAHMET DÜŞÜNMENİZİ ARZULUYORUM.

 

5. Teknisyen Yardımcısı olarak Yardımcı Hizmetler sınıfında bulunan Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı memur kadrosunda yer alan bir sınıf sesleri duyurmak için sosyal paylaşım gruplarında bir araya gelerek sorunlarını paylaşmaktadır. Özlük haklarının çoğundan faydalanamayan bu memur sınıfı, BİMER başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığına ve EGM’de ilgili birimlere dilekçe yazarak haklarını kavuşmaya çalışmaktadırlar. İlgili birimlerden ve bürokratlardan yanıt alamayan bu sınıf sendikal hakları da bulunmamaktadır.

 

6. Teknisyen Yardımcılarının isteklerinin başlıca konular şunlardır; görevde yükselme sınavı açılması, çalışma saatlerinin düzenlenmesi, yasalara göre belirtilen tayin isteklerinin zorluk çıkarılarak yasaları hiçe sayan anlayışın düzenlenmesi, keyfi uygulamaların yapıldığı kurumda memur ve amirlerin “baskı kurma, aşağılama, zor koşullarda çalıştırma gibi durumların yasalara aykırı davranışlara maruz kalmama” gibi istekler. 657’ye tabi memur olarak çalışma standartlarının uygulanması. Örneğin yasalar çerçevesinde resmi tatillerde tüm yasalara aykırı olarak çalıştırılmaktadır. Gece yarılarına kadar polis evi, lokal, restoran ve kantinlerde çalıştırılmaktadır. Çalışma saatlerinin belirsizliği şikâyetçi olma gibi durumlarda bir alternatiflerinin olmaması, ilçeler ve zor koşullarda çalıştırılma gibi tehditlere maruz kalmaları bastırılmış bir sınıf olduklarının göstergesidir. Teknisyen yardımcılarının birçoğu lisans mezunu ve teknik okul mezunudur. Teknisyen yardımcılarına yükselme sınavı açmak istemeyen Genel Müdürlük ihtiyaç bulunmadığını belirtmektedir. Sürekli polis alımı yapan Genel müdürlük bu açığını güvenlik ve asayişi sağlamaları için alınan polisleri masa başı memuru olarak çalıştırmaktadır. Polisleri içeride kullanan bu anlayışa göre sivil memurlar ve hakları hiçe sayılmaktadır. Bu kurumda bazı polis memurları 08.00-17.00 mesaisinde çalışırken polis evlerinde, lokallerde, restoran ve eğitim merkezlerinde Teknisyen Yardımcılarını 12 saatin üzerinde çalıştırılarak keyfi uygulamaların yapıldığı bir kurum özelliğine sahiptir. Bu adil olmayan davranışların sergilendiği kurumda birçok Teknisyen Yardımcısı çalışmaktadır. Bazıları bu zorluklara dayanamayıp istifa etmiş, birçoğu da psikolojik çöküntü yaşamaktadır. Teknisyen Yardımcılarının birçoğu üniversite ve teknik okul mezunu olmasına rağmen garson, çaycı, odacı, temizlikçi, kaloriferci, bahçıvan, boyacı, oto yıkamacı olarak belirlenmemiş çalışma saatleri insan haklarına aykırı şekilde çalıştırılma koşullarıyla karşı karşıya kalmaktadır.

 

7. Emniyet Genel Müdürlüğü emrinde merkez, taşra, polis evinde ve polis okullarında çalışan teknisyen yardımcıları, Emniyet teşkilatına girişleri KPSS ile yapılmaktadır. KPSS'de aranan nitelikler sınıfında kimi marangoz kimi elektrikçi kimi de sıhhi tesisatçı gibi niteliklerle işe alınarak polis memuru gibi sağlık ve emniyet soruşturmalarından geçirilerek mesleğe başlattırılan teknisyen yardımcıları, teknik konularda işe alındıkları için böyle bir görev beklerken ellerine tutuşturulan çay tepsisi ve paspasla mesleğe büyük bir travma içerisinde başlarlar.

 

8. Emir komuta zincirinin en sonunda kendisini bulan teknisyen yardımcılarının birçoğu, görevleri arasında bulunmayan çaycılıkla istihdam ediliyorlar. Bununla birlikte hizmet yerlerinin temizliği boya badana işlerinde de istihdam edildiği gibi akla zarar keyfi uygulamalarda da görev yaptırılıyorlar. Bunlardan bazıları müdür eşlerinin düzenlediği çay partilerinde, altın günlerinde garsonluk, müdür eşlerinin market alışverişlerinde market arabasını kullanıyor ve poşetleri taşıyor, bakkaldan sigara almaya kadar varan keyfi uygulamalardan ziyade, bazı illerde hurda, kapı pencere, bariyer, plaka taşıma gibi ağır iş yüklerinde de çalıştırılıyorlar. Ayrıca polis evlerinde çalışan teknisyen yardımcıları ise tam bir keşmekeş içerisinde tüm insan hakları ihlal edilerek akla zarar çalışma saatleri ile görev yapıyorlar gece yarılarına kadar çalışan teknisyen yardımcıları evde bekleyen çocuklarının yüzüne hasret kalıyorlar. Evlerine götürdükleri ekmek kaygısından bir çoğu keyfi uygulamalara ses çıkaramazken aralarındaki ses çıkaranlar da rapor, sürgün, azarlama ve aşağılamaya maruz kalarak sindiriliyorlar.

 

9. Teknisyen yardımcıları ülkenin her karış toprağında polis memuru arkadaşlarıyla aynı mekanda görev alıp aynı ortamı paylaşarak çalışırlar aralarında çeşitli saldırılarda şehit olan teknisyen yardımcıları vardır. Ancak teknisyen yardımcıları ödüllendirmede 3201 ve 2559 sayılı kanunlardaki taltif esasları teknisyen yardımcıları için uygulanmaz. Seçim günü, bayram günü çalışan teknisyen yardımcıları diğer personele verilen taltiflerden faydalanamazlar, her fırsatta dertlerinin alacakları taltif olmadığını vurgulayan teknisyen yardımcıları hatırlanmak onure edilmek istemektedir.

 

10. Teknisyen yardımcıları teşkilata ait lojman ve kamplardan yararlanmaları zorlaştırılmakta, lojmanda oturmayı başaranlarda ise bodrum katının reva görüldüğü görülmektedir.

 

11. Tüm kadrolardaki memurlar 29 ekim ,1 ocak, 23 nisan, 19 mayıs gibi resmi tatillerde çalışmazken özellikle polis evlerinde çalışan teknisyen yardımcıları bu günlerde fazla mesai ücreti almadan çalıştırılırlar.

 

12. Emniyette terör, istihbarat, kaçakçılık, güvenlik gibi birimlerde de görev yapan teknisyen yardımcıları buralara gelen suçlular tarafından deşifre olurlar, faal görevdeyken silah taşıma ruhsatı verilen teknisyen yardımcıları emekli olduktan sonra savunmasız kalırlar.

 

13. Teknisyen yardımcıları da emniyet hizmetleri sınıfı personele yazılan çoğu EK GÖREV’lere beraberce gitmektedirler. Örneğin; büyük mahkemeler, siyasi parti mitingleri, kutlamalar, açılışlar, devlet büyüklerini karşılama vb gibi görevlere emniyet hizmetleri sınıfı personel toplu ulaşım araçlarını ücretsiz olarak kullanırken, teknisyen yardımcıları ise bu göreve toplu ulaşım araçlarına ücret ödeyerek gitmekteler. Birimlerde görev yaparken işleri bittiğinde, diğer kurumlarda olduğu gibi teknisyen odası vb. gibi büroları olmadığından, çalıştıkları birimin ortasında beklemekteler ve beklerken de keyfi ve ayak işleri sayılacak konular da teknisyen yardımcılarına yaptırılmaktadır.

 

SONUÇ VE NETİCE-İ TALEP

Kısacası bu arkadaşların sorunları gerçekten de çok. Bu sorunların çözümü kolay olmamakla birlikte, olanaksız değil. O nedenle şu anda yönetimin üst kadrosunda olanlar ve Allah ve Peygamber korkusunu / endişesini içlerinde taşıdığını iddia eden emniyetin personelinden sorumlu yetkililer, bu işle bir an önce çözüm bulmalılar. Aksi halde, kendilerinden öncekilere nasıl arkalarından beddua okunuyorsa, bunlara da az bir zaman sonra aynısı yapılır duruma gelmiş olacaklar…

 

Ben her türlü olumsuzluğa rağmen, iyi niyetimi koruyor ve çözüm merkezli sorunlara yaklaşılacağına inanıyorum. Emniyet Genel Müdürümüz Mehmet Kılıçlar’da, personelden sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Pek’in de, Personel Daire Başkanı Dr. Muammer Bucak’ın da teknisyen yardımcıların onlarca yıldır birikmiş sorunlarına çözüm bulacaklarına inanıyorum… Ne dersiniz? Haksız mıyım?..

 

 

Twitter: @onderaytac

E-mail: tarafim@gmail.com

YORUMLARINIZ
ozgur aydin - 08.06.2012 11:51
Sayın AYTAÇ bu gece EGM de çalışan 6000 Teknisyen Yardımcısı ve aileleri başta olmak üzere bir çok kurumda yardımcı hizmetler kadrosun da çalışan insanlar size dua edecek. Allah yolunuzu açık etsin. Umarım yazdıklarınız yerlerine ulaşmıştır. Bundan sonraki süreçte sizi daha çok bilgilendirip. rahatsız edeceğizdir. Şimdiden her için teşekkürler. 
nurullah yilmaz - 08.06.2012 11:50
Allah sizden razı olsun.sayenizde bizim de sesimizi duyan birileri oldu
cemal cokustun - 08.06.2012 11:48
Sn Önder AYTAÇ Emniyette yardımcı hizmetli statüsü polemiği adı altında yazmış oldugunuz 
yazınız için öncelikle kendim ve arkadaşlarım adına çok teşekkür ederiz yazınızda belirttiginiz 
sorunlar inanın çok az bile kalmış yinede sorunlarımızla ilgilenen birinin olması bizi mutlu etti
 bu sorunlarımızı daha net görüşebilmemiz için sizden randevu talet etmekteyiz,bu talebimizi
 geri çevirmemenizi arzu eder çalışmalarınızda başarılar dileriz.
gün işiği - 08.06.2012 11:43

SN. AYTAÇ BÜROKRASİDE ÜST DÜZEY GÖREVLERDE BULUNMUŞ BİRİSİ OLARAK, AKADEMİK KARİYERİNİZ VE EĞİTİMCİ KİMLİĞİNİZLE KOLAY YOLU SEÇİP BANA NE DİYEBİLECEK İKEN SİZ ZOR OLANI YAPARAK ÇOK ULVİ BİR TAVIR SERGİLEYİP EMNİYET İÇERİSİNDE YAŞANAN VE YILARDIR ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLARIMIZI GÜNDEME TAŞIYARAK DİKKAT ÇEKMESİNİ SAĞLADINIZ.SESİNİ DUYURAMAYAN SİCİL BOZMA, YER DEĞİŞTİRME, RAPOR TUTMA, UYARMA,KINAMA GİBİ CEZALAR İLE SİNDİRİLMİŞ EZİLMİŞ 10 YILDIR KÖLE OLARAK ÇALIŞMAYA ZORLANMIŞ VE TÜM HAKLARI HAKSIZ BİR ŞEKİLDE ELLERİNDEN ALINMIŞ BİZLER;
SİZE ŞÜKRAN DUYGULARIMIZI SUNUYOR VE TEŞEKKÜRÜ BİR BORÇ BİLİYORUZ.

SN. AYTAÇ BİZLER SORUNLARIMIZI ANLATIRKEN KURUMUMUZ HER NE KADAR AİDİYET DUYGUSUNUN BİLİNÇLİ OLARAK PARÇALANMASINA HİZMET EDİP TEKNİSYEN YARDIMCILARINI BU DUYGUDAN UZAKLAŞTIRMAK İSTESEDE BİZLER SAĞDUYU İLE HAREKET EDİP ANAYASANIN EŞİTLİK İLKESİNDEN YOLA ÇIKARAK 10 YILDIR NE AMAÇLA SINAV AÇILMADIĞINI GENEL İDARİ HİZMETLİ SINIFI PERSONELİNİN BİLGİSAYAR İŞLETMENİ , VERİ HAZIRLAMA KONTROL İŞLETMENİ KADROLARINA SINAVSIZ YÜKSELTİLMESİ SONUCUNDA BOŞALAN 3000 KİŞİLİK KADRONUN NE AMAÇLA KULLANILACAĞINI BİNLERCE DİLEKÇE İLE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ,İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA ,BİMER'E SORARAK YASAL YOLLARDAN HAKKIMIZI ARADIK.BUNDAN RAHATSIZ OLAN KURUMUMUZ SORUNU ÇÖZECEK ADIMLARI ATMAK YERİNE DİLEKÇELERİMİZİ CEVAPLANMIŞ ERİŞİLMİŞ BİLGİ SAYMIŞ BİMER'E YAZILMAMASI, HAK ARANMAMASI HUSUSUSUNU TÜM TEŞKİLATA DUYURMUŞTUR.

PEKİ ERİŞİLEN VE PAYLAŞILAN BİLGİ NEDİR ''İLERLEYEN TARİHLERDE UYGUN GÖRÜLEN KADROLARA SINAV AÇILMASI DÜŞÜNÜLEBİLİR İBARESİNDEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR ON YILDIR ZAMAN İLERLEYEMEMİŞ VE UYGUN KADROLAR BİR TÜRLÜ BULUNAMAMIŞTIR.

GAYET MASUMANE BİR İSTEK OLAN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI İSTEĞİMİZ ANLAMSIZ BİR ŞEKİLDE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜ RAHATSIZ ETMEKTE KİMİ ZAMAN YÖNETMELİK BAHANE EDİLMEKTE KİMİ ZAMAN DA TEKNİSYEN YARDIMCISI OLARAK GÖREV YAPAN YARDIMCI HİZMETLİLERİN YÜKSELTİLMESİ DURUMUNDA YAPTIKLARI İŞLERDE BOŞLUKLAR YAŞANILACAĞI AÇIKCA DİLLENDİRİLMEKTE ŞÜKREDİN HALİNİZE BUNU BULAMAYANLAR VAR DENİLMEKTEDİR.SAĞLIKLI BİR BAKIŞ AÇISI OLMAYAN BU DÜŞÜNCE SAHİPLERİNİN YILLAR ÖNCE AKADEMİDEN KOMİSER YARDIMCISI OLARAK MEZUN OLDUKLARINDA HALLERİNE ŞÜKRETMEDİKLERİ GÖZÜKMEKTE MESLEĞE GİRİŞ RÜTBELERİN ÇOK ÜZERİNDE RÜTBELER İLE HİZMET ETMEYE DEVAM ETMEKTE YALNIZCA KENDİLERİNE HERŞEYİ MÜBAH GÖRMEKTEDİRLER

İNSANIN YARADILIŞINDA VAR OLAN YÜKSELME, EN İYİSİ ,EN BÜYÜĞÜ OLMA DUYGUSUNUN BİZLERE REVA GÖRÜLMEMESİ YALNIZCA BULAŞIK YIKAMA, ÇAY SERVİSİ VE BİLUMUM ANGARYA İŞLERİNİ YAPMAYA PROGRAMLANMIŞ ROBOTLARMIŞIZ GİBİ GÖRÜLMESİ SORUNUMUZUN İSTEYEREK VE BİLİNEREK ÇÖZÜMSÜZ BIRAKILDIĞININ EN TEMEL GÖSTERGESİDİR.

TOPLUMSAL OLAYLAR DA KARŞI KARŞIYA KALINAN TOPLULUKLAR ÜNİFORMA KARŞISINDA GENEL OLARAK SİVİL DİYE İSİMLENDİRİLMEKTE KURUM BU TÜR OLAYLARDA YAŞANAN OLUMSUZLUKLARI UNUTTURMAK VE OLUŞAN STRESİN BOŞALTILIP ÜNİFORMALI PERSONELİN RAHATLATILMASI İÇİN BİZLERİ ŞAMAR OĞLANI GİBİ KULLANMAKTA EFENDİ KÖLE ZİHNİYETİNİ HAKİM KILMAYI İSTEMEKTEDİR.


SN AYTAÇ BİZİM SORUNLARIMIZIN KEMİKLEŞMESİNİ VE KRONİKLEŞMESİNİ İSTEYEN BUNLARI ÇÖZME GAYRETİ İÇİNDE OLMAYIP EN UFAK İYİ NİYET BELİRTİSİ GÖSTERMEYEN PERSONEL DAİRESİ BAŞKANIMIZ VE DAHA ÜST YETKİLİLER BİZLERİN ERİŞTİĞİ BİLİNCİ HESAP EDEMEMEKTE OKUN YAYDAN ÇIKTIĞINI GÖREMEMEKTEDİRLER.

BU ANDAN İTİBAREN YÜKSELMEMİZİN ÖNÜNE GAYRİ HUKUKİ ENGELLER ÇIKARARAK ANAYASAL HAKLARIMIZA VE EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI DAVRANIŞTA BULUNMAYA ISRARLA DEVAM EDEN TÜM RÜTBEDEKİ PERSONELİ TEK TEK DAVA EDEREK HAKKIMIZI ARAYACAK MALİYE'YE DEVREDİLMEYE ÇALIŞILAN 3.000 KİŞİLİK KADRONUN YÜKSELME SINAVINDA KULLANILMASI İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ.

SİZDEN RİCAMIZ BU KONUDA YANIMIZDA DURARAK BU HAKSIZLIĞIN BİTECEĞİ BÜYÜK GÜNE ŞAHİT OLMANIZ.
SAYGILARIMIZLA
teknisyen yrd. - 08.06.2012 00:29
allah sizden razı olsun ve emniyette çalışan teknisyen yardımcılarına allah sabır versin inşallah bir bulunana kadar..
alpaslan - 07.06.2012 21:57
bu güzel yazınız inşallah ses getirir ve bizim sıkıntılarımıza en aza indirir. teşekkürler
TEKNİSYEN YARDIMCISI - 07.06.2012 21:29
SILAM HOCAM BİZİ ŞUDÜNYADA TEK SİZ ANLADINIZ HEMDE ÇOK İÇTEN ANLADINIZ ALLAH SİZVE ÇALIŞMA ARKADAŞLARINIZA CENNETİ NASİP ETSİN CENNETİN ANAHTARINI SİZE VERSİN.
- 07.06.2012 15:01
helal olsun sayın aytaç size alt kademe insan olarak görüldüğümüz için kimse kale almıyodu bizi, bize inanıp sesimizin duyulması içi bi adım attınız allahta sizi sıkıntılarınızdan kurtarsın
hak ve adalet - 07.06.2012 14:49
inşaallah sorunlar çözülür insanlar onuruna yakışır bir şekilde görevlerini ifa ederlerr.........
mustafa aygün - 07.06.2012 11:44
hocam allah razı olsun sizden kimse bizim önümüze düşüp sorunlarımızı iletmiyor bimer aracılığı ile yazıyoruz ancak uygun görülürse açılacak yükselme sınavı diyolar yüksek yerlerde tanıdığı olmayan tayinini bile yaptıramıyor ama egm her nedense kulak tıkıyor bizlere bari almasa artık teknisyen yardımcısı
murtaza kar - 07.06.2012 09:40
Polisim İzmir de. Polislere her ay ya da iki ayda bir verilen maaş ödüllerinde görev yapanlar arasında ayırım yaparak dağıtılıyor. Hani 2 gram eroin yakalayıp 150 polis ve müdürün altını imzalayıp ödül aldıkları durum. Şimdi Başbakanla arası bozuk olan gruba yakın polisler her ay maaş ödülü alıp diğerlerine koklatılmıyor. Diğerlerinin de gözü kalmasın canım biraz paylaşımcı olun. Hocam siz de o kesime yakınsınız bir aracı olsanız.
Adalet BİRAZ - 07.06.2012 00:58
SOSYAL PLATFORMLAR YAZILI VE GÖRSEL MEDYA'DA GÜNDEM MADDESİ OLAN KÜRTAJ HAKKINDAKİ YORUMLARA ŞAHİT OLUYOR SAYIN BAŞBAKANIMIZ VE DEĞERLİ BAKANLARIMIZIN KONUYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİNİN BİR ÇOĞUNA KATILARAK İLGİYLE İZLİYORUZ. BAŞBAKANIMIZIN ELEŞTİRİLERE VERMİŞ OLDUĞU ''BEN BU ÜLKENİN HERŞEYİNDEN SORUMLUYUM'' CEVABINDAN YOLA ÇIKARAK HER KÜRTAJ BİR ULUDERE İSE TÜM KURUMLAR GÖREVDE YÜKSELME SINAVINI EN GEÇ İKİ YILDA BİR YAPARKEN EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ON YILDIR YÜKSELME SINAVI AÇMAYARAK 2012 HAZİRAN AYI İTİBARİYLE TEKNİK LİSE, İKİ YILLIK YÜKSEK OKUL,DÖRT YILLIK ÜNİVERSİTE VE MASTER SEVİYESİNDE EĞİTİM ALMIŞ PERSONELİ KAPI KULU ,HİZMET ERİ,POLİSEVLERİNDE ÇAYCILIK,BULAŞIK KAT TEMİZLİĞİ,TUVALET TEMİZLİĞİ,PASPAS, İÇKİ SERVİSİ İŞLERİNDE KULLANMAYA DEVAM EDEREK HAFTA DA 40 SAAT OLMASI GEREKEN MESAİNİN GÜNLÜK 12 SAATİ BULMASINA GÖZ YUMARAK HAK ARAYAN PERSONELEDE ''SEN TEKNİSYEN YARDIMCISISIN İTİRAZ HAKKIN YOK ÇALIŞACAKSIN' DİYEREK SIRF BU PERSONELE SINAV AÇARSAK BİZE KİM HİZMET EDECEK DİYE OYALIYOR NASIL Kİ BİR CANLININ YAŞAMA HAKKININ ELİNDEN ALINMASI GİBİ YÜKSELME HAKKIMIZI ELİMİZDEN ALARAK MESLEKİ KÜRTAJ UYGULAMIŞ OLUYOR .
LÜTFEN BU MESLEKİ KÜRTAJA SAYIN BAŞBAKANIMIZ ARTIK DUR DESİN VE ANAYASAL HAK OLAN YÜKSELME KONUSUNDA 6984 KİŞİYE YARDIM ELİNİ UZATSIN TEŞEKKÜR EDİYOR SAYGILAR SUNUYORUM.
scorpion565 - 06.06.2012 23:53
Sayın Önder AYTAÇ Bey;yaşım 24 Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 5 senedir teknisyen yardımcısı olarak görev yapmaktayım.Bu süre zarfında üniversiteyi kazandım ve halen öğrenci olarak devam etmekteyim.Ama statükonun bize reva gördüğü sistem geleceğe umutla bakmamı engelliyor.Teknisyen yardımcılarının sorunlarını anlattığınız yazınız için size çok teşekkür ederim.İnşallah yazınız gerekli yerleri harekete geçirir.Saygılarımla.
ozgur - 06.06.2012 23:44
Sayın Aytaça kocaman teşekkürler. Umarım bir an önce bizler için birşeyler yapılır.
okan onur - 06.06.2012 22:59
ilgilendiginiz için teşekürler
Bu sayfaya yorum yazarak tarihe not düşün.
1 2 3 4 5 6

KÖŞE YAZILARI
KAHVE TİRYAKİLERİNE MÜJDE KAHVE TİRYAKİLERİNE MÜJDE
Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta Bugün, 16:48
Ya diğer cemaatler! 15 Temmuz’dan sonra onlara nasıl güveneceğiz? YA DİĞER CEMAATLER! 15 TEMMUZ’DAN SONRA ONLARA NASIL GÜVENECEĞİZ?
Mevlüt Özben Bugün, 12:40
İNTİKAM İNTİKAM
Fatih Yokuş Bugün, 07:55
IŞINLAMA HIZININ BULUNMASI/HONDA VAKFI YARIŞMASINA IŞINLAMA HIZININ BULUNMASI/HONDA VAKFI YARIŞMASINA
İbrahim Dursun Bugün, 00:05
Darbe, Karşı Darbe, Beklenen Darbe – 4 DARBE, KARŞI DARBE, BEKLENEN DARBE – 4
Ahmet Akgül 28.07.2016, 15:50
PAŞALIK VE BASİRET PAŞALIK VE BASİRET
Burhan Özbey 28.07.2016, 13:27
Darbe Girişimi Başarılı Olsaydı DARBE GİRİŞİMİ BAŞARILI OLSAYDI
Ahmet Kaya 26.07.2016, 11:27
FETÖ’ye neden engel olunamadı? FETÖ’YE NEDEN ENGEL OLUNAMADI?
Turgay Çınar 26.07.2016, 08:15
AMERİKA VE İSRAİL KITMİRİ DARBECİ ADAM AMERİKA VE İSRAİL KITMİRİ DARBECİ ADAM
Zülküf Aras 25.07.2016, 23:34
15 Temmuz yeniden diriliş günüdür 15 TEMMUZ YENİDEN DİRİLİŞ GÜNÜDÜR
Mevlana Çakıral 25.07.2016, 17:09
AMERİKAN BİZONU AHMAK AMERİKAN BİZONU AHMAK
Serdar Karadeniz 24.07.2016, 17:45
AKİF'LE NEODARBE NESİL HASBİHAL AKİF'LE NEODARBE NESİL HASBİHAL
Dr. Ahmet Berk 22.07.2016, 23:46
Los Angeles’te Darbe Günü Nasıl Geçti? LOS ANGELES’TE DARBE GÜNÜ NASIL GEÇTİ?
Vakkas Doğantekin 21.07.2016, 09:41
İHANETİN SAĞDAN GELENİ İHANETİN SAĞDAN GELENİ
Vildan Adalı 20.07.2016, 11:00
Bilişim Hukuku ve Sosyal Medya Suçları BİLİŞİM HUKUKU VE SOSYAL MEDYA SUÇLARI
Kurtuluş Aybirdi 19.07.2016, 10:43
BİR DARBE BİLE YAPAMADIN BE NA-MÜBAREK(!) BİR DARBE BİLE YAPAMADIN BE NA-MÜBAREK(!)
Zekeriya Menak 19.07.2016, 09:40
“Suçluyorum” “SUÇLUYORUM”
Cahit Kılıç 18.07.2016, 13:48
DARBE!! DARBE!!
Kemal Furkan 18.07.2016, 12:19
TERÖR VE TURİZM TERÖR VE TURİZM
Erdem Özçelik 17.07.2016, 21:51
Bir demet darbe... BİR DEMET DARBE...
Benil Sibel Özyürük 16.07.2016, 18:11
A-hlaksızlık C-ahillik U-tanmazlık N-edir? A-HLAKSIZLIK C-AHİLLİK U-TANMAZLIK N-EDİR?
Orhan Cesur 14.07.2016, 22:05
Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum ADALET BAKANLIĞI'NA SESLENİYORUM
Eyüphan Kaya 13.07.2016, 16:47
SURİYELİLER ÜZERİNE SURİYELİLER ÜZERİNE
SSerra Erdoğan 11.07.2016, 04:47
İmgelerle Hastalıklar İMGELERLE HASTALIKLAR
Prof. Dr. Cengiz Yakıncı 03.07.2016, 15:52
KONGRE ASLANIN AĞZINDA KONGRE ASLANIN AĞZINDA
Murat Gençoğulları 03.07.2016, 04:13
İSLAMCILARIN KÜLTÜRELSİZLİĞİ İSLAMCILARIN KÜLTÜRELSİZLİĞİ
Hasan Tülüceoğlu 02.07.2016, 12:07
Tayyip Erdoğan'ı Gönderin İngiltere kurtulsun TAYYİP ERDOĞAN'I GÖNDERİN İNGİLTERE KURTULSUN
Yavuz Demir 25.06.2016, 00:16
Şehirlerde Bisiklet Yolları ŞEHİRLERDE BİSİKLET YOLLARI
Prof. Dr. Mustafa Öztürk 18.06.2016, 17:42
“MAHZEN-ÜL ULÛM” ‘DA İLİM TELAKKİSİ “MAHZEN-ÜL ULÛM” ‘DA İLİM TELAKKİSİ
Metin Acıpayam 14.06.2016, 21:34
BAHAR, DETOKS VE BİR SERİ KATİLİN DRAMI BAHAR, DETOKS VE BİR SERİ KATİLİN DRAMI
Kevser Akın 14.06.2016, 03:34
TAYYİP BİR GİTSE TAYYİP BİR GİTSE
Naci Taban 14.06.2016, 02:27
“Biz cenaze için burdayız! Uygun olmaz!” “BİZ CENAZE İÇİN BURDAYIZ! UYGUN OLMAZ!”
Yusuf Serçe 13.06.2016, 11:56
Ne olacak şimdi? NE OLACAK ŞİMDİ?
Şefik Kantar 02.06.2016, 15:37
TOPLUMSAL UZLAŞMA VE EĞİTİM TOPLUMSAL UZLAŞMA VE EĞİTİM
Hasan Güneş 16.05.2016, 21:38
Dini Tabu Olarak Görenlerin Sayısız Tabuları Var DİNİ TABU OLARAK GÖRENLERİN SAYISIZ TABULARI VAR
Barış Temur 14.05.2016, 15:45
İlk Üç Madde ve Laiklik İLK ÜÇ MADDE VE LAİKLİK
Özcan Yazıcı 28.04.2016, 18:43
 Müslüman olmak! MÜSLÜMAN OLMAK!
Birgül Kapaklıkaya 07.04.2016, 02:21
Düpedüz Vahşiyiz Biz DÜPEDÜZ VAHŞİYİZ BİZ
Arif Özutku 29.03.2016, 15:13
KADIN KADIN
Yasemin Kurçenli 12.03.2016, 19:16
Koltuğum olmadan asla! KOLTUĞUM OLMADAN ASLA!
Yasemin Yıldırım 09.03.2016, 14:54
28 ŞUBAT'IN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ... 28 ŞUBAT'IN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ...
Melih Esat Açıl 01.03.2016, 21:50
En çokta sevgilimsin... EN ÇOKTA SEVGİLİMSİN...
Hülya Okur 14.02.2016, 19:40
ADLİ TATİL KALDIRILMALI! ADLİ TATİL KALDIRILMALI!
Hasan Yaşar Özfidan 08.02.2016, 20:09
HÜKÜMETTEN MASTER PLAN, AMA... HÜKÜMETTEN MASTER PLAN, AMA...
Ahmet Ay 07.02.2016, 15:40
HALKIN İNANILMAZ BAŞARISI HALKIN İNANILMAZ BAŞARISI
Canan Barlas 26.01.2016, 13:54
Büyük Savaşın Eşiğindeyiz! BÜYÜK SAVAŞIN EŞİĞİNDEYİZ!
Yılmaz Ada 14.01.2016, 14:22
Nasıl bu hale geldik? NASIL BU HALE GELDİK?
Özkan Erdem 12.01.2016, 20:25
Bir pirupuganda hikayesi BİR PİRUPUGANDA HİKAYESİ
Yasemin Sümer 23.12.2015, 21:35
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A AÇIK MEKTUP CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A AÇIK MEKTUP
Bayram Zilan 07.12.2015, 02:56
RUSYA - TÜRKİYE GERGİNLİĞİ RUSYA - TÜRKİYE GERGİNLİĞİ
Zeynep Günal 29.11.2015, 20:09
Zoru başarmadık; doğruyu bulduk ZORU BAŞARMADIK; DOĞRUYU BULDUK
Engin Konca 16.10.2015, 15:34
BAYRAM MESAJI BAYRAM MESAJI
Hüseyin Kocabaş 23.09.2015, 20:57
SON OYUN SON OYUN
Sefer Ceylan 14.09.2015, 04:17
Cogito Sözlük'ten Dünyaya Yeni Bir Söz COGİTO SÖZLÜK'TEN DÜNYAYA YENİ BİR SÖZ
Ömer Bulut 18.08.2015, 14:30
KULLANIŞLI TERÖRİSTLERE RAĞMEN BARIŞ GELECEK…! KULLANIŞLI TERÖRİSTLERE RAĞMEN BARIŞ GELECEK…!
Semra Cabrero 01.08.2015, 22:00
Osmanlı Armasındaki Masonik Mesajlar OSMANLI ARMASINDAKİ MASONİK MESAJLAR
Eşref Zeki Parlak 23.07.2015, 23:52
ESAD'DAN IŞİD'E, IŞİD'DEN SURUÇ KATLİAMINA... ESAD'DAN IŞİD'E, IŞİD'DEN SURUÇ KATLİAMINA...
Cevdet Kara 21.07.2015, 15:06
Koalisyon Mu “Tekrar Seçim” Mi? KOALİSYON MU “TEKRAR SEÇİM” Mİ?
Hamit Yaz 19.06.2015, 16:55
Arz-Endam, Sınıf Başkanlığı vaat taktikleri ve Gökte Türk ARZ-ENDAM, SINIF BAŞKANLIĞI VAAT TAKTİKLERİ VE GÖKTE TÜRK
Osman Selçuk Ayçiçek 18.05.2015, 18:46
Konutun Sözleşmede Belirtilenden Küçük Olması KONUTUN SÖZLEŞMEDE BELİRTİLENDEN KÜÇÜK OLMASI
Av.Emre Alcan 11.05.2015, 21:27
ADALETİN ELİNDE SİLAH ADALETİN ELİNDE SİLAH
Sevda Salihoğlu Dursun 01.04.2015, 14:35
İçimdeki çocuk İÇİMDEKİ ÇOCUK
İsmail Kara 28.03.2015, 00:17
Kemalizm-Tayyibizm veya Başkanlık Sistemi KEMALİZM-TAYYİBİZM VEYA BAŞKANLIK SİSTEMİ
Burak Yalım 08.03.2015, 14:59
EL FENERİ EL FENERİ
Serkan Güzel 28.02.2015, 01:21
Aday adayları arz-ı endam ederken.. ADAY ADAYLARI ARZ-I ENDAM EDERKEN..
Faruk Faruk 26.02.2015, 12:28
Alim'in Emir'le İmtihanı... ALİM'İN EMİR'LE İMTİHANI...
Birol Topuz 21.02.2015, 13:59
ÇÜRÜMEMEK İÇİN "BAŞKANLIK" ÇÜRÜMEMEK İÇİN "BAŞKANLIK"
Ahmet Duvarcı 03.02.2015, 21:20
Birinin söylemesi gerek. BİRİNİN SÖYLEMESİ GEREK.
Ahmet Rıfat 03.02.2015, 12:23
Vahdet Gazetesinde yayınlanmayan Paralel yazım VAHDET GAZETESİNDE YAYINLANMAYAN PARALEL YAZIM
İbrahim Yörük 11.01.2015, 12:21
ADALETİN BU MU? DÜNYA ADALETİN BU MU? DÜNYA
Cemal Aktan 20.12.2014, 15:08
MÜLAKAT SORULARI VE İŞ GÖRÜŞMELERİ MÜLAKAT SORULARI VE İŞ GÖRÜŞMELERİ
Yasemin Tecimer 15.12.2014, 17:01
PEYGAMBERE KİBİRLİ DİYEN ADAM PEYGAMBERE KİBİRLİ DİYEN ADAM
Muhammed Çimen 24.11.2014, 13:03
ZEHİRİN YENİ ADI: BONZAİ ZEHİRİN YENİ ADI: BONZAİ
Prof.Dr. Göknur Aktay 03.11.2014, 13:19
KÖRHASAN ailesinin bir ricası var KÖRHASAN AİLESİNİN BİR RİCASI VAR
Murat Körhasan 21.10.2014, 23:31
Ali İmran Suresi 28 Ayet: "Mü'minler, mü'minleri bırakıp inkarcıları dost edinmesin" ALİ İMRAN SURESİ 28 AYET: "MÜ'MİNLER, MÜ'MİNLERİ BIRAKIP İNKARCILARI DOST EDİNMESİN"
Bekir Çınar 19.10.2014, 14:02
Kobani'ye Destek Eylemleri Ardından Notlar KOBANİ'YE DESTEK EYLEMLERİ ARDINDAN NOTLAR
Didem Tomaslar 12.10.2014, 23:38
Herkes İçin Adalet HERKES İÇİN ADALET
Nesrin Yıldırım 10.10.2014, 19:31
Komşularımızı orta yerde bırakmayız KOMŞULARIMIZI ORTA YERDE BIRAKMAYIZ
Güngör Avcıoğlu 22.09.2014, 23:59
İSLAMİ TERÖRİZM YALANI İSLAMİ TERÖRİZM YALANI
Mithat Tuncay Öcalır 04.08.2014, 01:19
YA ÖYLE DEĞİLSE YA ÖYLE DEĞİLSE
Sedat Ilgın 24.07.2014, 16:24
Tatlı ve buruk duygularla  Allahaısmarladık… TATLI VE BURUK DUYGULARLA ALLAHAISMARLADIK…
Sevda Türküsev 05.07.2014, 12:47
Reisicumhur'dan Sonra REİSİCUMHUR'DAN SONRA
M. Nail Keçili 02.07.2014, 10:47
PROVOKASYONLARINIZ ORADAYSA ARŞİV BURADA; 1993... PROVOKASYONLARINIZ ORADAYSA ARŞİV BURADA; 1993...
Turgay Yaman 11.06.2014, 14:59
HAYKIRIPTA DUYURAMADIKLARIM HAYKIRIPTA DUYURAMADIKLARIM
Hüseyin Adalan 09.06.2014, 15:10
Gezi neydi, ne değildi GEZİ NEYDİ, NE DEĞİLDİ
Bilgehan Uçak 31.05.2014, 10:10
Karanlık dehlizlerde yaşam… KARANLIK DEHLİZLERDE YAŞAM…
Sema Gül 19.05.2014, 14:06
ALLAH MÜSTAHAKINIZI VERSİN! ALLAH MÜSTAHAKINIZI VERSİN!
Ayhan Yağızer 19.05.2014, 13:11
Dünden Bugüne El Fetih-Hamas-İsrail İlişkileri -2- DÜNDEN BUGÜNE EL FETİH-HAMAS-İSRAİL İLİŞKİLERİ -2-
Cengiz Koyuncu 02.05.2014, 16:21
Bugün mü, Dün mü? BUGÜN MÜ, DÜN MÜ?
Özlem Özcan 06.04.2014, 23:51
SALİH GÜLEN'İ TANIYORMUSUNUZ? SALİH GÜLEN'İ TANIYORMUSUNUZ?
Salih Can 26.03.2014, 03:54
Tek Erdoğan  Yalnız Türkiye TEK ERDOĞAN YALNIZ TÜRKİYE
Halid Şener 15.03.2014, 18:23
Ağız Kokusu kaderiniz değil AĞIZ KOKUSU KADERİNİZ DEĞİL
Dt. Arzu Yalnız Zogun 14.03.2014, 10:24
Lübnan Sinemasının en barışçıl yönetmeni LÜBNAN SİNEMASININ EN BARIŞÇIL YÖNETMENİ
Tuğba Koçak 14.02.2014, 01:27
Değerli Haberx Ailesi DEĞERLİ HABERX AİLESİ
Sami Zana ASLAN 27.01.2014, 15:35
Bundan Sonrası İçin BUNDAN SONRASI İÇİN
Meltem Arıkan 27.01.2014, 08:29
CEMAAT VE ERDOĞAN CEMAAT VE ERDOĞAN
Murat Özdemir 27.01.2014, 01:49
Türkiye'de Bulunan Alman Vakıfları'nın Bilinmeyen Yönleri TÜRKİYE'DE BULUNAN ALMAN VAKIFLARI'NIN BİLİNMEYEN YÖNLERİ
Muhammet Tazegül 24.01.2014, 11:09
Mısır'da askerle, Türkiye'de yargıyla! MISIR'DA ASKERLE, TÜRKİYE'DE YARGIYLA!
Eylem Yılmaz 25.12.2013, 21:55
Trabzonspor şaşırtmaya devam ediyor. TRABZONSPOR ŞAŞIRTMAYA DEVAM EDİYOR.
Mahmut Ulusoy 13.12.2013, 10:03
İLETİŞİMDEN ÇIKIŞ İLETİŞİMDEN ÇIKIŞ
Çağlayan ibiş 10.12.2013, 22:03
2023  Türkiye'de Hentbol   2023 TÜRKİYE'DE HENTBOL
Kenan Öner 06.12.2013, 11:51
Öğrenci Evleri ve Yaşam Tarzına Müdahale ÖĞRENCİ EVLERİ VE YAŞAM TARZINA MÜDAHALE
Rujhat Avşar 14.11.2013, 12:52
DİLENEN SURİYELİLER (NAWARLAR)! DİLENEN SURİYELİLER (NAWARLAR)!
Hasan Karataş 17.10.2013, 01:57
Erdoğan Diktatörse Bu Hoşgörü Niye? ERDOĞAN DİKTATÖRSE BU HOŞGÖRÜ NİYE?
Nurettin Oğuz Alhan 02.09.2013, 15:27
MAM (Milli Alternatif Medya) MAM (MİLLİ ALTERNATİF MEDYA)
İsmail Turan Çakır 30.07.2013, 02:27
Gelenekçi miyiz? Yenilikçi mi? GELENEKÇİ MİYİZ? YENİLİKÇİ Mİ?
Samet Ülker 30.07.2013, 01:25
MİLLİ SKANDAL BAKANLIĞI MİLLİ SKANDAL BAKANLIĞI
Mehmet Aysan 29.07.2013, 15:05
Strateji Akademisi Başkanı Mesut Ülker STRATEJİ AKADEMİSİ BAŞKANI MESUT ÜLKER
Mesut Ülker 23.07.2013, 19:02
AK Parti MKYK Üyesi Mazhar Bağlı AK PARTİ MKYK ÜYESİ MAZHAR BAĞLI
Mazhar Bağlı 23.07.2013, 18:59
Prof. Dr. Erol Katırcıoğlu PROF. DR. EROL KATIRCIOĞLU
Erol Katırcıoğlu 23.07.2013, 18:58
Gezi Eylemlerinin Çözüm Sürecine Etkisi... GEZİ EYLEMLERİNİN ÇÖZÜM SÜRECİNE ETKİSİ...
***Haftanın Sorusu*** 23.07.2013, 18:55
12 Eylül Darbesi 12 EYLÜL DARBESİ
Oğuzhan Dursunkaya 07.07.2013, 00:55
Ben de kaygılıyım, ben de kaygılıyım BEN DE KAYGILIYIM, BEN DE KAYGILIYIM
Tuğrul Özşengül 30.06.2013, 07:22
Endişeliler ENDİŞELİLER
Yonca Kaya Şahin 27.06.2013, 14:52
Türkiye-İran-Rusya (Türkiye İran İlişkilerini Gözden Geçirmeli) TÜRKİYE-İRAN-RUSYA (TÜRKİYE İRAN İLİŞKİLERİNİ GÖZDEN GEÇİRMELİ)
Alperhan Baysan 28.05.2013, 00:17
ŞİŞEDE DURDUĞU GİBİ DURMUYOR, AKIL MANTIK BIRAKMIYOR...  ŞİŞEDE DURDUĞU GİBİ DURMUYOR, AKIL MANTIK BIRAKMIYOR...
Setenay Yüksel Olguner 24.05.2013, 09:34
Demokrasimizin Mimarı "Celal Bayar" DEMOKRASİMİZİN MİMARI "CELAL BAYAR"
Uğur Şahan 19.05.2013, 00:30
FAİLLER YAKALANDI! FAİLLER YAKALANDI!
Deniz İster 13.05.2013, 14:54
Devlet Kariyer Sınavlarnda  Üst Yaş Sınırın Tamamen Kaldırılması Gerekiyor DEVLET KARİYER SINAVLARNDA ÜST YAŞ SINIRIN TAMAMEN KALDIRILMASI GEREKİYOR
Aykut Yavuz 18.04.2013, 20:36
Türkiye'de sağlığın geliştirilimesi TÜRKİYE'DE SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLİMESİ
Prof. Dr. Erkan Pehlivan 17.04.2013, 10:20
Mısır’da Kıptı Hristiyan-Müslüman Çatışması Tezgahlanıyor! MISIR’DA KIPTI HRİSTİYAN-MÜSLÜMAN ÇATIŞMASI TEZGAHLANIYOR!
Can Acun 07.04.2013, 19:57
İsrail'in Özrü İSRAİL'İN ÖZRÜ
Soner Kırkpınar 29.03.2013, 19:12
​KÜRTLER VE TÜRKLER AYNI MİLLET Mİ ? ​KÜRTLER VE TÜRKLER AYNI MİLLET Mİ ?
Vahdettin İnce 15.03.2013, 17:50
SN. BAŞBAKAN VE YÜKSEK YARGI SN. BAŞBAKAN VE YÜKSEK YARGI
Önder Aytaç 10.03.2013, 22:52
DEPLASMANDA TEK BAŞINA DEPLASMANDA TEK BAŞINA
Cumhur Cebeci 04.02.2013, 22:19
SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM VE KAMU HASTANELER BİRLİĞİ   /KIŞ AYLARI VE GRİP SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM VE KAMU HASTANELER BİRLİĞİ /KIŞ AYLARI VE GRİP
Serdar Bayrak 23.01.2013, 22:02
Kapısuyu tersanesinin hazin sonu KAPISUYU TERSANESİNİN HAZİN SONU
Ahmet Üder 06.01.2013, 18:45
Hayatın Tabelaları HAYATIN TABELALARI
Sıla Onat 03.01.2013, 02:20
Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Yaşar Sarıbay ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. ALİ YAŞAR SARIBAY
Ali Yaşar Sarıbay 11.11.2012, 18:09
İstifa eden kıdem tazminatı alabilir mi? İSTİFA EDEN KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?
Cihangir Cayrancı 31.10.2012, 16:55
Eğitimde Yaşam Alanı EĞİTİMDE YAŞAM ALANI
Dr.Yağmur Yeşilırmak 25.10.2012, 18:01
BAZEN... BAZEN...
Asım Yıldırım 17.10.2012, 10:55
BAŞBAKANLIK ETRAFINDAKİ TOZ BULUTU, SAVAŞ, MEHMET EFE BAŞBAKANLIK ETRAFINDAKİ TOZ BULUTU, SAVAŞ, MEHMET EFE
Cihat Şimşek 10.10.2012, 22:28
EFSANE… EFSANE…
Seyda Yalvaç 10.10.2012, 12:05
ULUSLARARASI DÖVİZ (FOREX) PİYASALARI ULUSLARARASI DÖVİZ (FOREX) PİYASALARI
Destek FX 09.10.2012, 14:59
İslamcılığımı Yitirirken... İSLAMCILIĞIMI YİTİRİRKEN...
Sercan Zorbozan 08.10.2012, 00:41
Neşet Ertaş ve Bana Kalan Bağlaması NEŞET ERTAŞ VE BANA KALAN BAĞLAMASI
Cuma Hikmet 26.09.2012, 18:52
MEME KANSERİ VE HAYAT KURTARAN BİLEKLİK MEME KANSERİ VE HAYAT KURTARAN BİLEKLİK
Necmettin Tetik 26.09.2012, 01:22
İSLAM ve TASAVVUF İSLAM VE TASAVVUF
Abdurrahim Çölgeçen 13.08.2012, 16:16
Olimpiyat Oyunlarındaki ABD Bayrağı.! OLİMPİYAT OYUNLARINDAKİ ABD BAYRAĞI.!
Bilal Şentürk 12.08.2012, 10:57
Beni zygonla döven adam hakkı için BENİ ZYGONLA DÖVEN ADAM HAKKI İÇİN
Eda Alanson 11.07.2012, 05:41
Avrupa'nın En Başarılı Girişimcisi Berna İlter Seçildi (Söyleşi) AVRUPA'NIN EN BAŞARILI GİRİŞİMCİSİ BERNA İLTER SEÇİLDİ (SÖYLEŞİ)
Seda Karakaya 03.07.2012, 20:09
Yurt Dışından Telefon Getirmek YURT DIŞINDAN TELEFON GETİRMEK
Bekir Hilmi Nayır 21.06.2012, 10:56
Çaygözyaşları ÇAYGÖZYAŞLARI
Fréderike Geerdink 04.06.2012, 13:34
Ne Demişler: Ağaçı Yaşken, Delegeyi Hoşken NE DEMİŞLER: AĞAÇI YAŞKEN, DELEGEYİ HOŞKEN
Oğuzhan Erdoğan 17.05.2012, 17:07
Boş Yazı BOŞ YAZI
Taha Ün 10.05.2012, 08:35
Engelliler Eczanede!!! ENGELLİLER ECZANEDE!!!
Nazlı Şencan 30.04.2012, 23:19
CHP'YE KİTAPÇIK TAVSİYELERİ!.. CHP'YE KİTAPÇIK TAVSİYELERİ!..
Volkan Akay 20.04.2012, 09:33
SURİYE DEVRİMİ SURİYE DEVRİMİ
Mert C. Demir 16.03.2012, 03:50
Suriye’de Kayıp Gazeteciler Ve 2 Sorun SURİYE’DE KAYIP GAZETECİLER VE 2 SORUN
Yonca Karakemer 15.03.2012, 01:23
"Kaldı Bu Yaşamak Suçu Üstümde" "KALDI BU YAŞAMAK SUÇU ÜSTÜMDE"
Zeynep Olgaç 22.01.2012, 00:49
Geç Bile Kalındı GEÇ BİLE KALINDI
Ali Aydın 18.01.2012, 02:05
Bir Ahkam Kesen Başörtülü ! Hazır mısınız? BİR AHKAM KESEN BAŞÖRTÜLÜ ! HAZIR MISINIZ?
Yasemin Vatandaş 15.01.2012, 15:35
Soykırımı İnkar Yasası, Fransa, Türkiye ve Cezayir SOYKIRIMI İNKAR YASASI, FRANSA, TÜRKİYE VE CEZAYİR
Furkan Şenay 12.01.2012, 16:29
Kampüsten merhaba! KAMPÜSTEN MERHABA!
Tahsin Aksu 27.12.2011, 16:07
KOC gibi sergi KOC GİBİ SERGİ
Tan Yeşilada 30.11.2011, 16:22
Şehir Hayatına Beslenme Önerileri… ŞEHİR HAYATINA BESLENME ÖNERİLERİ…
Op.Dr. Cem Yılmaz 17.11.2011, 12:24
70 bin hayat organ nakli bekliyor 70 BİN HAYAT ORGAN NAKLİ BEKLİYOR
Prof. Dr. Alp Gürkan 05.11.2011, 14:00
Doktorların Sağlık Bakanlığı'yla imtihanı DOKTORLARIN SAĞLIK BAKANLIĞI'YLA İMTİHANI
Emine Bilgiç 03.11.2011, 01:46
KALIN BARSAK KANSERİ KALIN BARSAK KANSERİ
Sadık Yıldırım 01.11.2011, 22:32
BİRLİKTE Mİ AYRI MI NO 2 BİRLİKTE Mİ AYRI MI NO 2
Serra Karaçam 21.10.2011, 00:10
Güncel Bilgiler GÜNCEL BİLGİLER
Uğur Aksu 18.10.2011, 11:54
Ben’den Vazgeçmek Üzerine BEN’DEN VAZGEÇMEK ÜZERİNE
Yusuf Önaç 16.10.2011, 02:25
SEÇİLMİŞ ŞEHİTLER... SEÇİLMİŞ ŞEHİTLER...
Rauf Atilla Polat 28.09.2011, 00:22
Bir dirhem et bin ayıp örter BİR DİRHEM ET BİN AYIP ÖRTER
Prof. Dr. Benal Büyükgebiz 12.09.2011, 11:14
Bel ağrısı ve tedavi yöntemleri BEL AĞRISI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Bülent Neymen 16.08.2011, 21:55
Türkiye Portreleri TÜRKİYE PORTRELERİ
Sernur Yassikaya 10.08.2011, 14:57
ADALET HAMAMINDA BİR GARİP FUTBOL!!! ADALET HAMAMINDA BİR GARİP FUTBOL!!!
Sedat Bayar 07.07.2011, 04:14
AYNI DAĞIN YELİYİZ BİZ! AYNI DAĞIN YELİYİZ BİZ!
Ahu Şentürk 13.06.2011, 12:08
Oksitlenmiş Siyaset OKSİTLENMİŞ SİYASET
H. Kübra Özan 11.06.2011, 11:20
KAMYONLAR KAVUN TAŞIMAYACAK ARTIK ! KAMYONLAR KAVUN TAŞIMAYACAK ARTIK !
Dr. Hamid Aydın 04.06.2011, 16:38
Diyarbakır, Huzur ve Barış İstiyor DİYARBAKIR, HUZUR VE BARIŞ İSTİYOR
Bekir Kaplan 02.06.2011, 21:51
KASETLERİN ANA HEDEFİ AK PARTİ İKTİDARI DEĞİL Mİ? KASETLERİN ANA HEDEFİ AK PARTİ İKTİDARI DEĞİL Mİ?
Mehmet Barlas 24.05.2011, 14:22
MİLLİ İRADE SINIRSIZ MIDIR?
Uğur Uruşak 04.03.2011, 13:06
Dünyadan Göçüp Gitme Töreni DÜNYADAN GÖÇÜP GİTME TÖRENİ
Ömer Faruk Besli 01.03.2011, 16:51
Bize Verilen Yapbozun Bir Parçası Eksikti BİZE VERİLEN YAPBOZUN BİR PARÇASI EKSİKTİ
Merve Şebnem Oruç 31.01.2011, 13:15
BDP - HAS Parti - EDP İttifakı... BDP - HAS PARTİ - EDP İTTİFAKI...
Ekin Gün 28.01.2011, 00:35
Haziran'ın fotoğrafı bugünden belli... HAZİRAN'IN FOTOĞRAFI BUGÜNDEN BELLİ...
Numan Ceyhan 14.12.2010, 02:00
Konuşma Adabı… KONUŞMA ADABI…
Tuba Kalçık 10.11.2010, 02:35
Alın size yeni bir meslek”SOSYAL MEDYA UZMANI” ALIN SİZE YENİ BİR MESLEK”SOSYAL MEDYA UZMANI”
Volkan Köse 14.08.2010, 16:39
Kürt Sorununa Adaletle bakmak KÜRT SORUNUNA ADALETLE BAKMAK
Mehmet Ali Başaran 28.07.2010, 00:58
Hadi Millet İzleyelim HADİ MİLLET İZLEYELİM
M. Onur Lökoğlu 20.05.2010, 02:14
İlköğretimde Kıyafet Serbestliği İLKÖĞRETİMDE KIYAFET SERBESTLİĞİ
Uzm.Ped.Hakan Emanetoğlu 11.05.2010, 19:02
Statükonun elindeki son koz STATÜKONUN ELİNDEKİ SON KOZ
Tarık Safaoğlu 29.04.2010, 00:30
KOSKOCA MEDYA GRUBUNA KOSKOCA CEZA !.. KOSKOCA MEDYA GRUBUNA KOSKOCA CEZA !..
Hikmet Genç 14.09.2009, 08:11
FOTOKOPİ AÇIKLAMALAR VE KARGALARIM FOTOKOPİ AÇIKLAMALAR VE KARGALARIM
Sevda Kara 25.06.2009, 11:56
TURKTİME ANKETİ TURKTİME ANKETİ
Cüneyt Ünal 09.04.2009, 16:15
TURKCELL 0534 605 93 46 NOLU KONTÜR GASPCISI İÇİN NE YAPTI? TURKCELL 0534 605 93 46 NOLU KONTÜR GASPCISI İÇİN NE YAPTI?
Dursun Boran 15.03.2009, 14:38
Şimdi kanal yöneticilerinin önemi çok daha artacak, televizyon kanalı yönetmek ustalık isteyecektir. ŞİMDİ KANAL YÖNETİCİLERİNİN ÖNEMİ ÇOK DAHA ARTACAK, TELEVİZYON KANALI YÖNETMEK USTALIK İSTEYECEKTİR.
Kemal Kurçer 23.11.2008, 17:23
Balon BALON
Hasan Efe Çiziyor 29.07.2008, 18:35
1 Mayıs! 1 MAYIS!
Mehmet Ali Ilıcak 01.05.2008, 11:41
TÜRKİYEDE YÜZÜ KIZARANLAR MUTLAKA VARDIR
Talha Akmehmet 02.04.2008, 13:25
YASAKLARLA NEREYE KADAR
Hasan Köroğlu 03.02.2008, 14:13
DERELİ’YE MÜKAFAT
Fenerbaz 27.09.2007, 14:57
CAHİL HALKIN, CAHİL SEÇİMİ (!)
Recep Canbolat 25.07.2007, 17:56
UYUYAMIYORUM ARKADAŞLAR…
Hülya Gözalan 16.06.2007, 21:47
GENELKURMAY NE DİLİYOR?
Ergun Göknel 09.06.2007, 12:23
Yazarların yazıları kendi görüşlerini içermektedir. Yazıların yayına alınmaları yazarlar tarafından yapılmaktadır. HaberX'in kontrolüne tabi değildirler.