Son Haberler
01.07.2016 Cuma 16:21
USD 2,6013 EUR 2,8245 EUR/USD 1,0858 BIST   80645,4/%0,42
ISTANBUL Cuma: 21°C/27°CCumartesi: 21°C/28°CPazar: 20°C/27°C

Havadurumu ayarlari

Lutfen havadurumunu goruntulemek istediginiz sehri listeden seciniz.

Et ürünlerinde, farklı hayvan türleri karıştırılamayacak
Çiğ et, kıyma, hazırlanmış et karışımları ve et ürünlerinde, farklı hayvan türleri karıştırılamayacak. Sadece üretim teknolojisi gereği kanatlı eti ürünlerine kırmızı et veya yağı karıştırılabilecek. Düzenleme 3 ay sonra yürürlüğe girecek. -Tebliğ kapsamında yer alan çiğ kırmızı et, kıyma ve hazırlanmış kırmızı et karışımlarının üretiminde kemik, kıkırdak ve sakatat katılamayacak. Sakatat sadece sakatat olarak piyasaya arz edilecek. 05.12.2012 12:49

ANKARA (ANKA) - Çiğ et, kıyma, hazırlanmış et karışımları ve et ürünlerinde, farklı hayvan türleri karıştırılamayacak. Sadece üretim teknolojisi gereği kanatlı eti ürünlerine kırmızı et veya yağı karıştırılabilecek. Düzenleme 3 ay sonra yürürlüğe girecek.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Türk Gıda Kodeksi Et Ve Et Ürünleri Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ ile çiğ et, kıyma, hazırlanmış et karışımları ve et ürünlerinin tekniğine uygun olarak üretilmesi, ambalajlanması ve piyasaya arzına ilişkin hususları belirlendi. Tebliğ, çiğ et, kıyma, hazırlanmış et karışımları ve et ürünlerini kapsayacak. Tebliğ, et özütleri, eritilmiş hayvansal yağ, donyağı tortusu, jelatin, tuzlanmış veya kurutulmuş kan, tuzlanmış veya kurutulmuş kan plazmasını kapsamayacak.

-FARKLI HAYVAN TÜRLERİNE AİT ETLER KARIŞTIRILAMAYACAK-

Tebliğ ile çiğ et, kıyma, hazırlanmış et karışımları ve et ürünlerinde farklı hayvan türlerine ait etlerin karıştırılarak elde edilmesine yönelik genel hükümler belirlendi. Buna göre büyükbaş ve küçükbaş hayvan etleri birbirleriyle karıştırılabilecek. Kanatlı hayvan türlerinden elde edilen etler birbirleriyle karıştırılabilecek. Bu durumlar dışında farklı hayvan türlerine ait etler birbirleriyle karıştırılamayacak. Ancak sadece üretim teknolojisi gereği kanatlı eti ürünlerine kırmızı et veya yağı karıştırılabilecek. Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin üretiminde mekanik olarak ayrılmış etler kullanılamayacak.

-DÖNER DEYİP GEÇİLMEYECEK-

Döner piyasaya sunuluş şekline göre; yaprak döner, kıyma döner ve karışık döner olarak sınıflandırılacak. Yaprak döner, üretiminde kırmızı et olarak sadece yaprak haline getirilmiş çiğ kırmızı etin kullanıldığı döneri; kıyma döner, üretiminde kırmızı et olarak en çok yüzde 90 oranında kıymanın ve en az yüzde 10 oranında yaprak haline getirilmiş çiğ kırmızı etin kullanıldığı döneri; karışık döner, üretiminde kırmızı et olarak en az yüzde 60 oranında yaprak haline getirilmiş çiğ kırmızı et ve en çok yüzde 40 oranında kıymanın kullanıldığı döneri ifade edecek.
Kanatlı eti döneri piyasaya sunuluş şekline göre üretiminde kanatlı eti olarak sadece yaprak haline getirilmiş çiğ kanatlı etinin kullanıldığı döneri yaprak kanatlı eti döneri ile üretiminde kanatlı eti olarak en az yüzde 60 oranında yaprak haline getirilmiş çiğ kanatlı etinin ve en çok yüzde 40 oranında kanatlı kıymanın kullanıldığı karışık kanatlı eti döneri olarak ikiye ayrılacak.

-ET VE ET ÜRÜNLERİNE BOZULMAYI BASKILAYACAK İŞLEM VE MADDE UYULANMAYACAK-

Tebliğ ile çiğ kırmızı et, çiğ kanatlı eti, kıyma, hindi kıyma, hazırlanmış kırmızı et karışımları ve hazırlanmış kanatlı eti karışımları ürün özellikleri de belirlendi. Çiğ kırmızı et, çiğ kanatlı eti, kıyma, hindi kıyması, hazırlanmış kırmızı et karışımları ve hazırlanmış kanatlı eti karışımları, Gıda Hijyeni Yönetmeliği ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde yer alan kurallara uygun olarak elde edilecek. Bozulmuş olmayacak, bozulmayı baskılayacak herhangi bir işlem veya madde uygulanmayacak.
Perakende işletmede son tüketiciye satış aşamasında kıyma, hazırlanmış kırmızı et karışımları ve hazırlanmış kanatlı eti karışımları üretimlerini takiben doğrudan satış için hazır ambalajlı hale getirilerek günlük olarak satışa sunulacak. Çiğ kırmızı etler ve çiğ kanatlı etleri ise asgari hijyenik şartlar göz önünde bulundurularak, Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği'ne uygun olarak satışa sunulabilecek.
Tebliğ kapsamında yer alan çiğ kırmızı et, çiğ kanatlı eti, kıyma, hindi kıyması, hazırlanmış kırmızı et karışımları ve hazırlanmış kanatlı eti karışımlarını üreten veya satan işyerlerinde farklı hayvan türlerine ait etler birbirinden ve diğer gıdalardan ayrı olarak üretilecek ve ayrı olarak satışa sunulacak.

-KEMİK, KIKIRDAK VE SAKATAT KATILAMAYACAK-

Tebliğ kapsamında yer alan çiğ kırmızı et, kıyma ve hazırlanmış kırmızı et karışımlarının üretiminde kemik, kıkırdak ve sakatat katılamayacak. Sakatat sadece sakatat olarak piyasaya arz edilecek.

-DÖNERİN YAĞ ORANI YÜZDE 25 OLACAK-

Kıymadan elde edilen hazırlanmış kırmızı et karışımlarının içerdiği yağ oranı kütlece en çok yüzde 25 ve tuz oranı kütlece en çok yüzde 2 olacak. Dönerin içerdiği yağ oranı kütlece en çok yüzde 25, tuz oranı kütlece en çok yüzde 2 olarak uygulanacak. Döner üretiminde hayvansal kaynaklı olmayan proteinler, nişasta ve nişasta içeren maddeler ile soya ve soya ürünleri kullanılamayacak. Ancak baharat kaynaklı nişasta ve bitkisel protein miktarının toplamda yüzde 1'i aşmaması gerekecek.
Dönerin raf ömrü pişirilme süresi dahil en fazla 24 saat, dondurulmuş dönerin raf ömrü en fazla 6 ay olacak.
Köftede hayvansal kaynaklı olmayan proteinler, nişasta, soya ve soya ürünleri kullanılamayacak. Ancak baharat, ekmek ve galeta unu kaynaklı nişasta ve bitkisel protein miktarının toplamda yüzde 5'i aşmaması gerekecek.

-KANATLI ETİ KARIŞIMLARINDA YAĞ MİKTARI KÜTLECE EN ÇOK YÜZDE 15 OLACAK-

Çiğ kanatlı eti, hindi kıyma ve hazırlanmış kanatlı eti karışımlarına ait özel ürün özellikleri ise şöyle olacak:
"Bu Tebliğ kapsamında yer alan çiğ kanatlı eti, hindi kıyma ve hazırlanmış kanatlı eti karışımlarının üretiminde kemik, kıkırdak ve sakatat katılamaz. Sakatat sadece sakatat olarak piyasaya arz edilecek. Hazırlanmış kanatlı eti karışımlarının üretiminde farklı türlere ait kanatlı etleri birbirine karıştırılabilecek. Hazırlanmış kanatlı eti karışımlarında yağ miktarı kütlece en çok yüzde 15 ve bağ doku miktarı kütlece en çok yüzde10 olacak. Kanatlı eti dönerinin içerdiği yağ oranı kütlece en çok yüzde 15, tuz oranı kütlece en çok yüzde 2 olarak uygulanacak. Kanatlı eti dönerinin üretiminde hayvansal kaynaklı olmayan proteinler, nişasta ve nişasta içeren maddeler ile soya ve soya ürünleri kullanılamayacak. Ancak baharat kaynaklı nişasta ve bitkisel protein miktarının toplamda yüzde 1'i aşmaması gerekecek. Kanatlı eti dönerinin raf ömrü pişirilme süresi dahil en fazla 24 saat, dondurulmuş kanatlı eti dönerinin raf ömrü en fazla 6 ay olacak. Kanatlı kıyma sadece kemiklerinden ayrılmış çiğ hindi etinden üretilecek. Hindi kıymanın bileşiminin Ek-1'de belirtilen özelliklere uygun olması gerekecek. Hindi kıyma üretiminde diğer kanatlı hayvanlara ait etler kullanılamayacak. Hindi kıyma sadece dondurulmuş olarak piyasaya arz edilecek. Hindi kıymada kalsiyum oranı en çok 100 g'da 14 mg düzeyinde olacak. Çiğ olarak üretilecek hazırlanmış kanatlı eti karışımlarında kanatlı kıyma olarak sadece çiğ hindi kıyma kullanılacak ve dondurulmuş olarak piyasaya arz edilecek. Kanatlı köftede hayvansal kaynaklı olmayan proteinler, nişasta, soya ve soya ürünleri kullanılamaz. Ancak baharat, ekmek ve galeta unu kaynaklı nişasta ve bitkisel protein miktarının toplamda yüzde 5'i aşmaması gerekecek."

-ET ÜRÜNLERİ ÜRÜN ÖZELLİKLERİ-

u Tebliğ kapsamında yer alan et ürünleri, Gıda Hijyeni Yönetmeliği ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde yer alan kurallara uygun olarak elde edilen etlerden üretilecek. Et ürünleri karkas etinden veya sakatattan hazırlanır. Dilli salam hariç olmak üzere karkas etinden hazırlanan et ürünlerine sakatat katılamaz. Sakatattan hazırlanan et ürünlerine ise karkas eti katılabilecek. Bu Tebliğ kapsamında yer alan et ürünlerinin üretiminde kemik ve kıkırdak kullanılamayacak. Et ürünleri; görünüş, yapı, renk ve koku açısından kendine özgü ürün özelliklerine sahip olur ve bozulma belirtileri gösteremeyecek.
Pastırmada çemen hariç olmak üzere, nem miktarı kütlece en çok yüzde 45, pH değeri en yüksek 6, tuz miktarı kuru maddede kütlece en çok yüzde 7, çemen miktarı kütlece en çok yüzde 10 olacak. Kurutulmuş jambonda nem miktarı kütlece en çok yüzde 40, pH değeri en yüksek 6, tuz miktarı kuru maddede kütlece en çok yüzde 7 olarak uygulanacak. Fermente sucukta toplam et proteini değeri kütlece en az yüzde16, kollajen miktarı toplam et proteinlerinin kütlesinde en fazla yüzde 20, nem miktarının toplam et proteini miktarına oranı 2.5'in altında, yağ miktarının toplam et proteini miktarına oranı 2.5'in altında, pH değerinin en yüksek 5.4 olacak. Isıl işlem görmüş sucukta uygulanan ısıl işlemin; üretimde çiğ kırmızı etin kullanılması durumunda merkez sıcaklık en az 68 derece, çiğ kanatlı etin kullanılması durumunda en az 72 derece olacak şekilde uygulanması gerekecek.
Kıymadan elde edilen köfte gibi ısıl işlem uygulanmış et ürünlerinde toplam et proteini oranı kütlece en az yüzde 12 olacak. Tane karabiber hariç olmak üzere; ürüne adını veren bonfile, dil, fıstık gibi girdilerin kullanıldığı ısıl işlem uygulanmış et ürünlerinde bu girdinin miktarı kütlece en az yüzde 3 olacak.

-SUCUĞA, PASTIRMAYA ET KAYNAKLI OLMAYAN PROTEİN KATILAMAYACAK-

Fermente sucuğa, ısıl işlem görmüş sucuğa ve pastırmaya et kaynaklı olmayan proteinler, nişasta ve nişasta içeren maddeler ile soya ve soya ürünleri katılamaz. Ancak baharat kaynaklı nişasta ve bitkisel protein miktarının toplamı kütlece yüzde 1'i aşamayacak. Döner ve kanatlı eti döneri üretiminde hayvansal kaynaklı olmayan proteinler, nişasta ve nişasta içeren maddeler ile soya ve soya ürünleri kullanılamayacak. Ancak baharat kaynaklı nişasta ve bitkisel protein miktarının toplamda yüzde1'i aşmaması gerekecek. Köftede ve kanatlı köftede hayvansal kaynaklı olmayan proteinler, nişasta, soya ve soya ürünleri kullanılamayacak. Ancak baharat, ekmek ve galeta unu kaynaklı nişasta ve bitkisel protein miktarının toplamda yüzde 5'i aşmaması gerekecek.

-3 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK-

Et ürünlerinin kılıflarında yırtık, delik gibi fiziksel kusurlar olmayacak. Perakende işletmede sadece son tüketiciye satış amacıyla asgari teknik ve hijyenik şartlar göz önünde bulundurularak et ürünleri üretilebilecek. Tebliğ üç ay sonra yürürlüğe girecek.(ANKA)
(HGS/ORH)

SOSYAL MEDYADA HABERX
SON DAKİKA
16:10 SPOR TOTO 2. LİG
16:09 CHP’Lİ KADINLAR MUHTARLARIN NİKAH KIYMA YETKİSİNE TEPKİ GÖSTERDİ
16:09 SPOR TOTO 2. LİG
16:08 TAKİPSİZLİK KARARINI SİYAH ÇELENKLE PROTESTO ETTİLER
16:07 SPOR TOTO 2. LİG
16:06 POLİSLER BAYRAM ÖNCESİ MOTOSİKLET DENETİMLERİNİ ARTTIRDI
16:05 ESKİŞEHİRLİLER TATİLDE EN ÇOK ANTALYA’YI TERCİH EDİYOR
16:04 CAMİLERDEKİ MİMARİ İHTİŞAMA KUŞBAKIŞI
15:54 KESK-DİSK- TMMOB VE TTB, “ANKARA KATLİAMI” İDDİANAMESİNE İLİŞKİN ORTAK BASIN AÇIKLAMASI YAPTI
15:49 BU CEZA TÜRKİYE'DE BİR İLK
15:48 LİSANS TAMAMLAMA SINAVINA TIBBİ SEKRETERLER DE BAŞVURABİLECEK
15:43 FENERBAHÇE’DEN DAHA AZ ÜCRETE BEŞİKTAŞ’A İMZA ATTI
15:43 ADIYAMAN’DA SAKAL-I ŞERİF HEYECANI
15:42 SALDIRGANLARDAN KAÇTI AMA BIÇAKLANMAKTAN KURTULAMADI
15:41 KARAMAN’DA EŞEKTEN DÜŞEN YAŞLI ADAM ÖLDÜ
15:41 EN İYİ YAŞ KAYISILAR BELİRLENDİ
15:41 BAYRAM TATİLİ YOLUNDA KAZA: 2 ÖLÜ, 3 YARALI
15:40 DİYANET İŞLERİ BAŞKANI GÖRMEZ, HUTBEDE ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ TERÖR SALDIRISINA DEĞİNDİ
15:38 SİLAHLI KAVGA ZANLISI 5 KİŞİYE ADLİ KONTROL
15:37 BIÇAKLA YARALAMA ZANLISINA ADLİ KONTROL
15:35 FINDIK İHRACATI 2 MİLYAR DOLARI AŞTI
15:34 AB, RUSYA’YA YAPTIRIMLARI 2017 YILINA KADAR UZATTI
15:32 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ BAŞLIYOR
15:31 ADANASPOR'UN YABANCILARI İDMANDA
15:29 İNŞAATTAN KABLO HIRSIZLIĞINA 1 TUTUKLAMA
15:28 KAPADOKYA RAMAZAN BAYRAMINDA YÜZDE 70 ORANINDA DOLULUK BEKLİYOR
15:26 SÖZ YÜZÜKLERİNİ PARMAĞINA TAKIP İNTİHAR ETTİ
15:25 YARGIDA BİRLİK DERNEĞİ'NDEN "BÜYÜK ÇUKUROVA İFTARI"
15:25 BEŞİKTAŞ'TAN FENERBAHÇE'YE GÖKHAN GÖNÜL GÖNDERMESİ
15:25 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: “İSTANBUL'A ÇOK YANLIŞLAR YAPTIK”
15:23 PROF. DR. GÖKTEKİN'İN, TÜRKİYE’DEN CANLI YAYINDA TAM TIKALI DAMARA YAPTIĞI OPERASYON AMERİKA’DAN İZLENDİ
15:21 ESKİ PATRONU DARP VE GASP ŞÜPHELİSİ SERBEST
15:21 BOLU'DA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI
15:20 (ÖZEL HABER) AKSARAY’DA VATANDAŞLARA SICAK HAVA UYARISI
15:20 GÖKHAN GÖNÜL İMZAYI ATTI
15:14 YILDIZLAR BALKAN ŞAMPİYONASI’NDA SAMSUN RÜZGARI
15:14 KİMYASAL MADDEDEN ZEHİRLENEN İKİ KARDEŞ KARAMAN’DA TOPRAĞA VERİLDİ
15:13 ANKARA ADLİYESİ ÖNÜNDE YAZICIOĞLU PROTESTOSU
15:11 BARCELONA'DAN NEYMAR'A 5 YILLIK SÖZLEŞME
15:10 KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU: 7 YARALI
15:09 GÜVENLİK UZMANI AĞAR, ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ TERÖR SALDIRISINI DEĞERLENDİRDİ
15:07 ABDULLAH GÜL, CUMA NAMAZINI ÇAMLITEPE MERKEZ CAMİSİ’NDE KILDI
15:07 WELİNTON SOUZA GAZİANTEPSPOR'DA
15:04 DUSAN IVKOVİC, EMEKLİ OLDU
15:04 KORKUTELİ'DE SAKALI-I ŞERİF YOĞUNLUĞU
15:03 MHP GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ÖZDAĞ:
15:02 BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM, CUMA NAMAZINI GEBZE'DE KILDI
15:00 FİNANSAL KESİM DIŞI VARLIKLAR ARTTI, YÜKÜMLÜLÜKLER AZALDI
14:57 İSTANBUL TRAFİĞİNE İNTİHAR GİRİŞİMİ ENGELİ
14:52 İAÜ’YÜ TERCİH EDEN TÜM TIP ÖĞRENCİLERİNE TAM BURS
14:50 RAMAZAN AYINDA ORUÇLARINI BAKLİYAT İLE AÇTILAR
14:49 SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ ALEV ALDI
14:49 'KAÇAKÇILIK' ÖZEL SEKTÖRÜN DE ÖNEMLİ MÜCADELE ALANI OLDU
14:48 TÜRKSAT’TAN KAMPANYA YAĞMURU
14:46 ÜZERİNDE BONZAİ ELE GEÇEN ŞAHIS TUTUKLANDI
14:45 UYUŞTURUCU TİCARETİ ZANLISI TUTUKLANDI
14:44 ATATÜRK HAVALİMANI’DA YAŞANAN TERÖR SALDIRISI SONRASI GÜVENLİK TARTIŞMALARI
14:41 CAMİDEKİ EYLEMCİNİN ÜZERİNDEN EL YAPIMI BOMBA ÇIKTI
14:39 SİLAHLI KAVGA ZANLISI 5 KİŞİ ADLİYEDE
14:37 EYLEM YAPAN DOKTORLAR VATANDAŞLARIN TEPKİSİYLE KARŞILAŞTI
14:35 FENERBAHÇE'DE ATİF CHAHECHOUHE, İLK ANTRENMANINA ÇIKTI
14:30 BABAYA KIZLARINDAN SON ÖPÜCÜK
14:28 MARDİN'DE 2 BİN 213 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ
14:19 ENERJİ AÇIĞINA KARŞI, GÜNEŞ SEFERBERLİĞİ BAŞLATILMALI
14:16 ESKİ PATRONU DARP VE GASP İDDİASINA GÖZALTI
14:15 TATİL YOLUNDA CAN PAZARI: 5 YARALI
14:12 VAN’DA TORBACILARDAN YENİ YÖNTEM
14:08 NİĞDE'DE KÖTÜ KOKU YAYILAN DERE TEMİZLENİYOR
13:59 ALİAĞA’DA KONUT İHTİYACI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR
13:55 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEKİ İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA DAVASI
13:55 (ÖZEL HABER) ŞANLIURFA’NIN GİZLİ KALMIŞ RAMAZAN GELENEĞİ SÜTLÜ ŞERBET
13:52 SICAK BAYRAM GÜNLERİNİ SAĞLIKLA GEÇİRİN
13:52 MERDİVEN BOŞLUĞUNDA KENDİNİ ASTI
13:52 BURSA POLİSİNDEN UYUŞTURUCU OPERASYONU
13:51 KADINLARDA DOĞURGANLIĞI DEĞERLENDİRME AŞAMALARI
13:51 İSTANBUL'DA PERAKENDE FİYATLAR HAZİRAN'DA YILLIK YÜZDE 7.42 ARTTI
13:51 BÖBREK AMELİYATLARINDA 'AĞRISIZ LAZER' DÖNEMİ
13:50 CHP, YÜKSEK YARGI PAKETİNİN DURDURULMASI İÇİN AYM'YE BAŞVURDU
13:47 BAKAN ÇAVUŞOĞLU, LAVROV İLE GÖRÜŞTÜ
13:47 ELAZIĞ’DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU: 2 YARALI
13:47 ABDÜLAZİZ VE TOMİÇ ŞANLIURFASPOR’DA
13:46 PSİKOLOG GENLİK: “ALDATAN YA DA TERK EDEN KİŞİ; KENDİ KENDİSİNİ TERK EDER VEYA ALDATIR”
13:46 ŞANLIURFASPOR’UN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ ÜNAL KARAMAN
13:46 ENGELLİLER İÇİN MOTOSİKLETİYLE TÜRKİYE'Yİ DOLAŞIYOR
13:42 BOLU DAĞI’NDA BAYRAM YOĞUNLUĞU BAŞLADI
13:42 ZONGULDAK'A 2 YILDA 2,1 MİLYON TL'LİK AYDINLATMA YATIRIMI
13:40 BAKAN SOYLU: "ERKEN EMEKLİLİĞİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KILAMAYIZ"
13:39 ZONGULDAK’I VE TÜRKİYE’Yİ CİOF FESTİVALİ’NDE TEMSİL EDECEKLER
13:37 CHP HEYETİ, SİVAS VE BAŞBAĞLAR'A GİDİYOR
13:36 SUÇÜSTÜ YAKALANAN HIRSIZLIK ZANLILARI ADLİYEDE
13:35 TERÖRİSTLER ‘ARKADAŞLARINI’ BIRAKIP, KAÇMIŞ
13:33 SAKSI HIRSIZLIĞINA 2 TUTUKLAMA
13:30 BAKAN ÇAVUŞOĞLU, KEİ TOPLANTISINA KATILIYOR
13:29 KARAYEMİŞ ECZANE GİBİ
13:28 BORSA İLK YARIDA YÜKSELDİ
13:25 SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI
13:25 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE BAŞBAKAN YILDIRIM'IN ADLARI MAHALLEYE VERİLDİ
13:23 TAYVAN’DAN ÇİN’E YANLIŞLIKLA SÜPERSONİK FÜZE
13:23 DÜZCE'DE KAZA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
13:21 DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI KUTLANDI