Son Haberler
29.09.2016 Perşembe 11:22
USD 2,6013 EUR 2,8245 EUR/USD 1,0858 BIST   80645,4/%0,42
ISTANBUL Cuma: 21°C/27°CCumartesi: 21°C/28°CPazar: 20°C/27°C

Havadurumu ayarlari

Lutfen havadurumunu goruntulemek istediginiz sehri listeden seciniz.

Et ürünlerinde, farklı hayvan türleri karıştırılamayacak
Çiğ et, kıyma, hazırlanmış et karışımları ve et ürünlerinde, farklı hayvan türleri karıştırılamayacak. Sadece üretim teknolojisi gereği kanatlı eti ürünlerine kırmızı et veya yağı karıştırılabilecek. Düzenleme 3 ay sonra yürürlüğe girecek. -Tebliğ kapsamında yer alan çiğ kırmızı et, kıyma ve hazırlanmış kırmızı et karışımlarının üretiminde kemik, kıkırdak ve sakatat katılamayacak. Sakatat sadece sakatat olarak piyasaya arz edilecek. 05.12.2012 12:49

ANKARA (ANKA) - Çiğ et, kıyma, hazırlanmış et karışımları ve et ürünlerinde, farklı hayvan türleri karıştırılamayacak. Sadece üretim teknolojisi gereği kanatlı eti ürünlerine kırmızı et veya yağı karıştırılabilecek. Düzenleme 3 ay sonra yürürlüğe girecek.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Türk Gıda Kodeksi Et Ve Et Ürünleri Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ ile çiğ et, kıyma, hazırlanmış et karışımları ve et ürünlerinin tekniğine uygun olarak üretilmesi, ambalajlanması ve piyasaya arzına ilişkin hususları belirlendi. Tebliğ, çiğ et, kıyma, hazırlanmış et karışımları ve et ürünlerini kapsayacak. Tebliğ, et özütleri, eritilmiş hayvansal yağ, donyağı tortusu, jelatin, tuzlanmış veya kurutulmuş kan, tuzlanmış veya kurutulmuş kan plazmasını kapsamayacak.

-FARKLI HAYVAN TÜRLERİNE AİT ETLER KARIŞTIRILAMAYACAK-

Tebliğ ile çiğ et, kıyma, hazırlanmış et karışımları ve et ürünlerinde farklı hayvan türlerine ait etlerin karıştırılarak elde edilmesine yönelik genel hükümler belirlendi. Buna göre büyükbaş ve küçükbaş hayvan etleri birbirleriyle karıştırılabilecek. Kanatlı hayvan türlerinden elde edilen etler birbirleriyle karıştırılabilecek. Bu durumlar dışında farklı hayvan türlerine ait etler birbirleriyle karıştırılamayacak. Ancak sadece üretim teknolojisi gereği kanatlı eti ürünlerine kırmızı et veya yağı karıştırılabilecek. Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin üretiminde mekanik olarak ayrılmış etler kullanılamayacak.

-DÖNER DEYİP GEÇİLMEYECEK-

Döner piyasaya sunuluş şekline göre; yaprak döner, kıyma döner ve karışık döner olarak sınıflandırılacak. Yaprak döner, üretiminde kırmızı et olarak sadece yaprak haline getirilmiş çiğ kırmızı etin kullanıldığı döneri; kıyma döner, üretiminde kırmızı et olarak en çok yüzde 90 oranında kıymanın ve en az yüzde 10 oranında yaprak haline getirilmiş çiğ kırmızı etin kullanıldığı döneri; karışık döner, üretiminde kırmızı et olarak en az yüzde 60 oranında yaprak haline getirilmiş çiğ kırmızı et ve en çok yüzde 40 oranında kıymanın kullanıldığı döneri ifade edecek.
Kanatlı eti döneri piyasaya sunuluş şekline göre üretiminde kanatlı eti olarak sadece yaprak haline getirilmiş çiğ kanatlı etinin kullanıldığı döneri yaprak kanatlı eti döneri ile üretiminde kanatlı eti olarak en az yüzde 60 oranında yaprak haline getirilmiş çiğ kanatlı etinin ve en çok yüzde 40 oranında kanatlı kıymanın kullanıldığı karışık kanatlı eti döneri olarak ikiye ayrılacak.

-ET VE ET ÜRÜNLERİNE BOZULMAYI BASKILAYACAK İŞLEM VE MADDE UYULANMAYACAK-

Tebliğ ile çiğ kırmızı et, çiğ kanatlı eti, kıyma, hindi kıyma, hazırlanmış kırmızı et karışımları ve hazırlanmış kanatlı eti karışımları ürün özellikleri de belirlendi. Çiğ kırmızı et, çiğ kanatlı eti, kıyma, hindi kıyması, hazırlanmış kırmızı et karışımları ve hazırlanmış kanatlı eti karışımları, Gıda Hijyeni Yönetmeliği ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde yer alan kurallara uygun olarak elde edilecek. Bozulmuş olmayacak, bozulmayı baskılayacak herhangi bir işlem veya madde uygulanmayacak.
Perakende işletmede son tüketiciye satış aşamasında kıyma, hazırlanmış kırmızı et karışımları ve hazırlanmış kanatlı eti karışımları üretimlerini takiben doğrudan satış için hazır ambalajlı hale getirilerek günlük olarak satışa sunulacak. Çiğ kırmızı etler ve çiğ kanatlı etleri ise asgari hijyenik şartlar göz önünde bulundurularak, Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği'ne uygun olarak satışa sunulabilecek.
Tebliğ kapsamında yer alan çiğ kırmızı et, çiğ kanatlı eti, kıyma, hindi kıyması, hazırlanmış kırmızı et karışımları ve hazırlanmış kanatlı eti karışımlarını üreten veya satan işyerlerinde farklı hayvan türlerine ait etler birbirinden ve diğer gıdalardan ayrı olarak üretilecek ve ayrı olarak satışa sunulacak.

-KEMİK, KIKIRDAK VE SAKATAT KATILAMAYACAK-

Tebliğ kapsamında yer alan çiğ kırmızı et, kıyma ve hazırlanmış kırmızı et karışımlarının üretiminde kemik, kıkırdak ve sakatat katılamayacak. Sakatat sadece sakatat olarak piyasaya arz edilecek.

-DÖNERİN YAĞ ORANI YÜZDE 25 OLACAK-

Kıymadan elde edilen hazırlanmış kırmızı et karışımlarının içerdiği yağ oranı kütlece en çok yüzde 25 ve tuz oranı kütlece en çok yüzde 2 olacak. Dönerin içerdiği yağ oranı kütlece en çok yüzde 25, tuz oranı kütlece en çok yüzde 2 olarak uygulanacak. Döner üretiminde hayvansal kaynaklı olmayan proteinler, nişasta ve nişasta içeren maddeler ile soya ve soya ürünleri kullanılamayacak. Ancak baharat kaynaklı nişasta ve bitkisel protein miktarının toplamda yüzde 1'i aşmaması gerekecek.
Dönerin raf ömrü pişirilme süresi dahil en fazla 24 saat, dondurulmuş dönerin raf ömrü en fazla 6 ay olacak.
Köftede hayvansal kaynaklı olmayan proteinler, nişasta, soya ve soya ürünleri kullanılamayacak. Ancak baharat, ekmek ve galeta unu kaynaklı nişasta ve bitkisel protein miktarının toplamda yüzde 5'i aşmaması gerekecek.

-KANATLI ETİ KARIŞIMLARINDA YAĞ MİKTARI KÜTLECE EN ÇOK YÜZDE 15 OLACAK-

Çiğ kanatlı eti, hindi kıyma ve hazırlanmış kanatlı eti karışımlarına ait özel ürün özellikleri ise şöyle olacak:
"Bu Tebliğ kapsamında yer alan çiğ kanatlı eti, hindi kıyma ve hazırlanmış kanatlı eti karışımlarının üretiminde kemik, kıkırdak ve sakatat katılamaz. Sakatat sadece sakatat olarak piyasaya arz edilecek. Hazırlanmış kanatlı eti karışımlarının üretiminde farklı türlere ait kanatlı etleri birbirine karıştırılabilecek. Hazırlanmış kanatlı eti karışımlarında yağ miktarı kütlece en çok yüzde 15 ve bağ doku miktarı kütlece en çok yüzde10 olacak. Kanatlı eti dönerinin içerdiği yağ oranı kütlece en çok yüzde 15, tuz oranı kütlece en çok yüzde 2 olarak uygulanacak. Kanatlı eti dönerinin üretiminde hayvansal kaynaklı olmayan proteinler, nişasta ve nişasta içeren maddeler ile soya ve soya ürünleri kullanılamayacak. Ancak baharat kaynaklı nişasta ve bitkisel protein miktarının toplamda yüzde 1'i aşmaması gerekecek. Kanatlı eti dönerinin raf ömrü pişirilme süresi dahil en fazla 24 saat, dondurulmuş kanatlı eti dönerinin raf ömrü en fazla 6 ay olacak. Kanatlı kıyma sadece kemiklerinden ayrılmış çiğ hindi etinden üretilecek. Hindi kıymanın bileşiminin Ek-1'de belirtilen özelliklere uygun olması gerekecek. Hindi kıyma üretiminde diğer kanatlı hayvanlara ait etler kullanılamayacak. Hindi kıyma sadece dondurulmuş olarak piyasaya arz edilecek. Hindi kıymada kalsiyum oranı en çok 100 g'da 14 mg düzeyinde olacak. Çiğ olarak üretilecek hazırlanmış kanatlı eti karışımlarında kanatlı kıyma olarak sadece çiğ hindi kıyma kullanılacak ve dondurulmuş olarak piyasaya arz edilecek. Kanatlı köftede hayvansal kaynaklı olmayan proteinler, nişasta, soya ve soya ürünleri kullanılamaz. Ancak baharat, ekmek ve galeta unu kaynaklı nişasta ve bitkisel protein miktarının toplamda yüzde 5'i aşmaması gerekecek."

-ET ÜRÜNLERİ ÜRÜN ÖZELLİKLERİ-

u Tebliğ kapsamında yer alan et ürünleri, Gıda Hijyeni Yönetmeliği ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde yer alan kurallara uygun olarak elde edilen etlerden üretilecek. Et ürünleri karkas etinden veya sakatattan hazırlanır. Dilli salam hariç olmak üzere karkas etinden hazırlanan et ürünlerine sakatat katılamaz. Sakatattan hazırlanan et ürünlerine ise karkas eti katılabilecek. Bu Tebliğ kapsamında yer alan et ürünlerinin üretiminde kemik ve kıkırdak kullanılamayacak. Et ürünleri; görünüş, yapı, renk ve koku açısından kendine özgü ürün özelliklerine sahip olur ve bozulma belirtileri gösteremeyecek.
Pastırmada çemen hariç olmak üzere, nem miktarı kütlece en çok yüzde 45, pH değeri en yüksek 6, tuz miktarı kuru maddede kütlece en çok yüzde 7, çemen miktarı kütlece en çok yüzde 10 olacak. Kurutulmuş jambonda nem miktarı kütlece en çok yüzde 40, pH değeri en yüksek 6, tuz miktarı kuru maddede kütlece en çok yüzde 7 olarak uygulanacak. Fermente sucukta toplam et proteini değeri kütlece en az yüzde16, kollajen miktarı toplam et proteinlerinin kütlesinde en fazla yüzde 20, nem miktarının toplam et proteini miktarına oranı 2.5'in altında, yağ miktarının toplam et proteini miktarına oranı 2.5'in altında, pH değerinin en yüksek 5.4 olacak. Isıl işlem görmüş sucukta uygulanan ısıl işlemin; üretimde çiğ kırmızı etin kullanılması durumunda merkez sıcaklık en az 68 derece, çiğ kanatlı etin kullanılması durumunda en az 72 derece olacak şekilde uygulanması gerekecek.
Kıymadan elde edilen köfte gibi ısıl işlem uygulanmış et ürünlerinde toplam et proteini oranı kütlece en az yüzde 12 olacak. Tane karabiber hariç olmak üzere; ürüne adını veren bonfile, dil, fıstık gibi girdilerin kullanıldığı ısıl işlem uygulanmış et ürünlerinde bu girdinin miktarı kütlece en az yüzde 3 olacak.

-SUCUĞA, PASTIRMAYA ET KAYNAKLI OLMAYAN PROTEİN KATILAMAYACAK-

Fermente sucuğa, ısıl işlem görmüş sucuğa ve pastırmaya et kaynaklı olmayan proteinler, nişasta ve nişasta içeren maddeler ile soya ve soya ürünleri katılamaz. Ancak baharat kaynaklı nişasta ve bitkisel protein miktarının toplamı kütlece yüzde 1'i aşamayacak. Döner ve kanatlı eti döneri üretiminde hayvansal kaynaklı olmayan proteinler, nişasta ve nişasta içeren maddeler ile soya ve soya ürünleri kullanılamayacak. Ancak baharat kaynaklı nişasta ve bitkisel protein miktarının toplamda yüzde1'i aşmaması gerekecek. Köftede ve kanatlı köftede hayvansal kaynaklı olmayan proteinler, nişasta, soya ve soya ürünleri kullanılamayacak. Ancak baharat, ekmek ve galeta unu kaynaklı nişasta ve bitkisel protein miktarının toplamda yüzde 5'i aşmaması gerekecek.

-3 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK-

Et ürünlerinin kılıflarında yırtık, delik gibi fiziksel kusurlar olmayacak. Perakende işletmede sadece son tüketiciye satış amacıyla asgari teknik ve hijyenik şartlar göz önünde bulundurularak et ürünleri üretilebilecek. Tebliğ üç ay sonra yürürlüğe girecek.(ANKA)
(HGS/ORH)

YORUMLARINIZ
Henüz bir yorum yapılmamış.
Bu sayfaya yorum yazarak tarihe not düşün.

SOSYAL MEDYADA HABERX
SON DAKİKA
11:18 BAŞBAKAN YILDIRIM, DANİMARKA DIŞİŞLERİ BAKANI KRİSTİAN JENSEN'İ KABUL ETTİ
11:18 TRABZONSPOR GÖZÜNÜ ÜST BASAMAKLARA DİKTİ
11:13 TÜRKİYE'YE GELEN TURİST SAYISI AĞUSTOS'TA YÜZDE 37,96 AZALDI
11:12 TOKAT’TA FÜNYE İLE PATLATILAN ÇANTA BOŞ ÇIKTI
11:10 ISPARTA'DA 5 RÜTBELİ ASKER TUTUKLANDI
11:09 BURSA'YI DİNOZORLAR BASTI
11:06 DSİ GENEL MÜDÜRÜ MURAT ACU, SEL FELAKETİNİN YAŞANDIĞI TRABZON’UN BEŞİKDÜZÜ İLÇESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
11:03 ŞEHİT ANNESİ KONUŞMAKTA ZORLANDI
11:03 RUSYA PAZARININ CANLANMASI ÜRETİCİYİ UMUTLANDIRDI
11:01 FABRİKA GİBİ CEZAEVİ
11:00 İTALYA MİLLİ GÜNÜ, EXPO 2016 ANTALYA'DA KUTLANDI
10:59 MİLLETVEKİLİ TAYYAR’DAN İKİNCİ DARBE İDDİALARINDA BULUNAN ATİLLA UĞUR’A TEPKİ
10:58 KALP SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN "GÜLÜMSEYİN"
10:57 TÜRK MUMYALAR AMERİKALILARI ŞAŞIRTTI
10:52 18 YAŞINDA KASABANIN TEK KADIN ESNAFI OLDU
10:51 170 KİŞİYLE ÜRETİM YAPAN PEYNİR FABRİKASINDA İNCELEMELER
10:48 GGC’DEN İHA’YA 2 ÖDÜL
10:47 BOTOKS İLE BİRÇOK PROBLEM GİDERİLİYOR
10:43 HATAY'DA 40 TON KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ
10:41 KONYA İTFAİYESİ BASIN ÖDÜLLERİNDE BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ İHA’NIN
10:40 DOĞALGAZ TANKERİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
10:40 EATON, TÜRKİYE’NİN İLK CANLI SANAL FUARINDA
10:39 RIZA ÇALIMBAY'IN ACI GÜNÜ
10:25 AKSARAY’A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
10:23 ŞİMON PERES İÇİN PARLAMENTODA TÖREN DÜZENLENİYOR
10:19 SON TEKNOLOJİ TARIM FUARI
10:17 BATALLA TARİHE GEÇMEK İÇİN GÜN SAYIYOR
10:14 ACİL SERVİS ÖNÜNDE BABA VE OĞLUNU ÖLDÜREN SANIĞIN O GÜN HASTANEDE MUAYENE OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILACAK
10:13 ÇOCUKLARINIZA “DERS ÇALIŞ” DEMEYİN
10:12 SİİRT’TE PKK OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 9 KİŞİ TUTUKLANDI
10:12 AİLESİNDE PROSTAT BULUNANLARIN KANSERE YAKALANMA ORANI YÜKSEK
10:11 EKİNAY: “KOLAY VİZE ALINAN ÜLKELERE UÇUYORUZ”
10:10 (ÖZEL HABER) TRAFİKTE "HAYALET ARAÇ" TEHLİKESİ
10:08 50 YILLIK MOBİLYA VE AHŞAP OYMA USTASI SANATINI ANLATTI
10:08 ARDA TURAN, HALİNDEN MEMNUN
10:07 DENİZDE 26 METRE DE DEV SİNARİT İLE ÇIKTI
10:07 KIŞIN BESLENMENİZE DİKKAT EDİN
10:06 ANTALYA'DA FETÖ’YE ŞAFAK OPERASYONU: 65 GÖZALTI
10:04 ES-ES İLE BOLUSPOR 44. RANDEVUDA
10:02 BOŞ LİMON KASASI CİNAYETİ KAMERADA
09:57 TECAVÜZDEN HAPİS CEZASI ALAN FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI
09:56 SAHTE İÇKİYE POLİS BASKINI
09:54 ARITMA ÇAMURU ELEKTRİĞE DÖNÜŞECEK
09:53 DÜNYADA BİR İLK: SAHNEDE BİLİM KURGU
09:53 BULAMAÇ SEZONU BAŞLADI
09:52 120. CANTON FUARI, GELİŞTİRİLMİŞ ULUSLARARASI PAVYON SUNUYOR
09:51 BTSO'DAN ULUSLARARASI HAMLE
09:50 (ÖZEL HABER) KIRTASİYE MALZEMESİ DAĞITAN FİRMADAN OKULU İÇİN BİLGİSAYAR İSTEDİ
09:46 ESKİŞEHİR’DE FETÖ OPERASYONU:
09:43 JURCİC: “ATİKER KONYASPOR LİGİN EN ORGANİZE TAKIMI”
09:36 YÜKSEKOVA’DA ÇATIŞMA: 3 ŞEHİT
09:35 DBP’Lİ BELEDİYEYE OPERASYON, BAŞKANLARLA BİRLİKTE 13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
09:34 ÇATIDA MAHSUR KALAN KÖPEK KURTARMA OPERASYONU SIRASINDA 5. KATTAN BÖYLE ATLADI...(ÖZEL HABER)
09:23 GEZMEYE GELDİĞİ ŞANLIURFA’DA OTOMOBİL KAZANDI
09:22 GÜLSOY'DAN KIŞ AYLARINDA CİLDİ KORUYAN MASKE TARİFLERİ
09:19 BAKIRKÖY'DE HUZUR TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
09:11 BERKAY, 11 KASIM'DAKİ KONSER İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLADI
08:54 AKTAY: “ANA MUHALEFET PARTİSİ LİDERİ DARBELERE KARŞI MI, DARBELERİN YANINDA MI”
08:54 ADRES PATENT ARNAVUTKÖY-HADIMKÖY SANAYİ ETKİNLİĞİ’NDE
08:53 GÖZ DOKTORU LAZERLE GÖZLÜKLERİNDEN KURTULDU
08:49 OSMANCIK'TA "BEYAZ ALTIN" HASADI BAŞLADI
08:45 SURİYE SINIRINDAKİ BETON DUVAR ÇALIŞMALARI HIZLANDI
08:42 ELMA PARA ETMEDİ, 250 BİN AĞAÇ SÖKÜLÜP ODUN OLACAK...(ÖZEL HABER)
08:41 (ÖZEL HABER) ŞEMSİYELİ SALDIRIYA KARŞI KABİNLİ ÖNLEM
08:38 (ÖZEL HABER ) POLİSTEN KAÇAN LÜKS ARAÇTAN UYUŞTURUCU ÇIKTI
08:32 BAŞKENT’TE PATLAYAN SU BORUSU İNŞAAT ŞANTİYESİNİN ÇÖKMESİNE NEDEN OLDU
08:31 KKTC.’NİN İLK YERLİ ÜRETİM OTOMOBİL ÇALIŞMALARINDA SON AŞAMALARA GELİNDİ
08:29 “CAZ GÜNLERİ” BEYLİKDÜZÜ’NDE START ALDI
08:13 BURSA 60 YOĞUN BAKIM YATAĞINA DAHA KAVUŞUYOR
08:08 TDBB’DEN JUPA’YA İTFAİYE ARACI
08:07 BURSA'DA FACİAYA KIL PAYI...ÖĞRENCİLERİN BEKLEDİĞİ DURAĞA DALDI
03:13 AKTİF-SEN ÜYESİ 16 FETÖ'CÜ TUTUKLANDI
01:07 BİRİ HAMİLE 3 GÜRCÜ ORGANİZATÖR TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
01:05 AĞRI’DA TRAFİK KAZASI; 6 YARALI
00:51 GÜNEŞ: “PUAN KAYBETMEK BİZİM İÇİN ÜZÜNTÜ VERİCİ”
00:44 AYKUT KOCAMAN: "GENT GRUBUN İKİNCİ FAVORİSİ"
00:33 TOLGAY ASLAN: “KORKMAYA GEREK YOK, BÜYÜK ŞEYLER BAŞARABİLİRİZ”
00:14 REBROV: "1 PUAN KAZANMAMIZ ZORDU"
23:45 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMALARI 10 EKİM 2016’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK
23:36 ŞIRNAK CEZAEVİ'NDE YANGIN: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
23:30 MGK SONRASI YAZILI AÇIKLAMA
23:07 OSMANLISPOR, ZÜRİH MAÇI HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI
23:03 SAKARYA’DAKİ FETÖ VE DHKP-C OPERASYONU
23:01 FETÖ SORUŞTURMASI KAPSAMINDA 4 KİŞİ TUTUKLANDI
23:00 ESKİ GEYVE CUMHURİYET SAVCISI TUTUKLANDI
22:59 ÖNDEKİ ARAÇ TAKLA ATTI, ARKADAKİ OTOMOBİLLER BİRBİRİNE GİRDİ: 2 YARALI
22:53 MGK’DA OLAĞANÜSTÜ HALİN UZATILMASI TAVSİYESİNDE BULUNULDU
22:34 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
22:19 YALOVA'DA DAEŞ VE FETÖ OPERASYONU
22:19 MUSTAFA AKÇAY: "EN AZ HATA YAPAN KAZANIR"
22:16 UYGULAMA NOKTASINA SES BOMBASI ATILDI, POLİS OPERASYON BAŞLATTI
22:02 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
21:51 PAKİSTAN SAVUNMA GÜNÜ RESEPSİYONU
21:33 LAHİTLERDEN ALTIN ÇIKTI
21:30 TOKAT’TA SUBAYLARA YÖNELİK FETÖ SORUŞTURMASI
21:30 TSE’DEN LİMAN ÜSTÜ İŞ MAKİNELERİNE RUHSAT TESCİLİ
21:27 MİLLİ GÜVENLİK KURULU TOPLANTISI SONA ERDİ
21:04 AZİZ BEHİCH'DEN 'MESSİ Mİ? BATALLA MI?' SORUSUNA İLGİNÇ YANIT
20:51 SAVUR’DA 8 TON AMONYUM NİTRAT VE 3 ADET A4 BULUNDU
20:50 HOLDİNG SAHİBİ 2 KARDEŞ FETÖ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINDI