Son Haberler
27.10.2016 Perşembe 11:48
USD 2,6013 EUR 2,8245 EUR/USD 1,0858 BIST   80645,4/%0,42
ISTANBUL Cuma: 21°C/27°CCumartesi: 21°C/28°CPazar: 20°C/27°C

Havadurumu ayarlari

Lutfen havadurumunu goruntulemek istediginiz sehri listeden seciniz.

Fethullah Gülen'den Beddua
Herkul.org'da Fethullah Gülen'in 'Yolsuzluk' başlıklı son sohbeti yayınlandı. Gülen yolsuzlukların üzerine giden hukukçu ve emniyetçileri tanımadığını belirtirken özetle, "Olumsuz şeylerin üzerine giden kişileri tanımıyorum. Bu kişilerin bu işin üzerine giderken dine, modern hukuka, günün demokratik telakkilerine aykırı davranmış olmaları halinde Allah bizi de onları da yerlerin dibine batırsın, evlerine ateş salsın, yuvalarını başlarına yıksın" ifadelerini kullandı. 21.12.2013 11:03

ANKARA(ANKA) - Fethullah Gülen umuma ait birşeyler çalınıp çırpılmışsa ve o mevzuda birisi göz yumuyorsa o kişinin de haramilerle müşterek olduğunu, buna göz yumulamayacağını bildirdi. Gülen, yolsuzluk konusuna ayırdığı son sohbetinde, iddiaların üzerine gidenleri kastederek, özetle "Olumsuz şeylerin üzerine giden kişileri tanımıyorum. Bu kişilerin bu işin üzerine giderken dine, modern hukuka, günün demokratik telakkilerine aykırı davranmış olmaları halinde Allah bizi de onları da yerlerin dibine batırsın, evlerine ateş salsın, yuvalarını başlarına yıksın" ifadelerini kullandı. Gülen "Allah Hırsızı görmeden hırsızı yakalayanın üzerine gidenler, cinayeti görmeyip de masum insanlara cürüm atmak suretiyle onları karalamaya çalışanlar.. Allah onların evlerine ateşler salsın" şeklinde konuştu.
Fethullah Gülen herkul.org'da yayınlanan son sohbetinde yolsuzluk konusuna değindi. Gülen'in sözlerinden bazı bölümler şöyle:

-ASİMETRİK SALDIRGANLIK VAR-

-Koskocaman camiayı, kendini Allah'a adamış insanları.. Dünden bugüne -dün belki sadece ehl-i ilhad yapıyordu şimdi asimetrik bir saldırganlık var- bir bitirme cehdi ve gayreti var. Fakat bütün bunlar karşısında sarsılmadan, belki sarsılabilir ama devrilmeden, "Ey Yüce Rabbimiz, biz yalnız Sana güvenip Sana dayandık. Bütün ruh-u cânımızla Sana yöneldik ve sonunda Senin huzuruna varacağız" diyerek, Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)'in cedd-i emcedi Hazreti İbrahim (aleyhisselam) gibi Allah'a dayanıp, sa'ye sarılıp, hikmete râm olmak suretiyle bu dâhiyeleri aşmaya çalışmalı; "Bu da geçer Ya Hû!" demeli, onun geçeceği anı intizar etmelidir.
-Kim nasıl davranırsa davransın, başkalarınının muamelesi, dünya görüşü, hayat felsefesi ve konumu ne şekilde olursa olsun, mü'mine düşen Kur'ânî olmak, Sahih Sünnet çizgisinde hareket etmek ve Raşid Halifelerin yolundan ayrılmamaktır. Bu cümleden olarak insanların ayıplarıyla meşgul olmak kat'iyen doğru değildir.
- "Mü'min kardeşini bir günahla ayıplayan, o iş, başına gelmeden ölmez!.." buyuruyor İnsanlığın İftihar Tablosu. Şayet ayıp sadece ayıplamada kalmayıp -hafizanallah- gıybetlere giriliyorsa, bu istikamette bir de olmadık şeyler yapılıyorsa, iftiralarda bulunuluyorsa, nâsezâ, nâbecâ sözler söyleniyorsa.. Bir de umum dünyaya yayarcasına, duyururcasına bu mesele icra ediliyorsa, bir de heyetler bu mevzuda gıybet tahtasına, iftira tahtasına raptediliyor, gez-göz-arpacık deyip onlar hedef alınıyorsa -hafizanallah- umumun hukuku söz konusu olması itibariyle âmme hakkıdır, Allah hakkıdır.. Onca cemaat haklarını helal etmeyince -ben yine o tabiri kullanmak istemiyorum, başkalarının kullanmasına bağlayarak diyeceğim- eğer benim yerimde başka biri olsaydı: "Böyle densizce yaşayan insanlar, kat'iyen Cennet'e giremezler; başlarını yerden kaldırmasalar bile, İslam adına bazı şeyler yapsalar bile!.."
-Yakışıksız, münasebetsiz şeylere aynıyla mukabelede bulunmamalıdır. Mü'mine "alçak" dememelidir. Bir gün Allah (celle celaluhu) böyle diyeni, gerçekten realite planında alçaltır da tarihe öyle alçalmış olarak kaydedilir. Gelecek nesiller de onu alçalmış bir insan olarak yâd ederler.
-Ayıplarla uğraşmak mü'minin işi değildir. Hem Kur'anın temel disiplinleri, hem Sünnet-i Sahiha'dan çıkan esaslar, hukuk sistemi açısından, fertlerin kusurlarıyla hususi mahiyette meşgul olmanın doğru olmadığını Kıtmir değişik vesilelerle arz etmiştir.
-Fakat bazı cinayetler vardır ki, bunlar umumun hukukuna tecavüzle oluşmuş günahlardır. Âmme hakkıdır. Âmme hakkı aynı zamanda Allah hakkıdır. İster İslam'ın Hukuk Sistemi, isterse Modern Hukuk Sistemi âmme hakkına taalluk eden meselelerde kat'iyen müsamahaya gitmezler. Umumun hukuku söz konusudur. Umuma ait şeyler çalınmış çırpılmışsa, bunu ne Mecelle kurallarıyla siz şöyle böyle yumuşatabilirsiniz, ne de başka demagojilerle ve diyalektiklerle. Âmme hakkıdır bu. Umumun hukukuna tecavüz edilmişse, bir tek arpa umum milletin hakkıysa, o yenmişse, o mevzuda birisi göz yumuyorsa, o da o haramîlerle müşterek demektir. İşte orada göz yumulamaz. Burada bu göz yummama mevzuunda esas budur, temel budur, usul budur.
-Belki üslupta hata yapılmış olabilir, usul vardır bu mevzuda. A'ya demek, B'ye demek, C'ye demek, bilmem H'ye demek de üsluptur. Fakat hiçbir zaman usul ve esas, üsluba feda edilmemelidir. O mesâvînin üzerinde durulmalı, nasıl yapılacaksa o pisliklerden insanlar arınmaya bakmalıdırlar.
-Suçluluk psikolojisiyle suçlar görünmezden gelinerek harâmîlik, kırk harâmîlik görmezlikten gelinerek, "Acaba bunu kime atfetsek?!." (bu mevzuda), gündem değiştirerek "Halkın dikkat nazarını kimin üzerine çevirsek ki, bir yönüyle belki halk nazarında bu mesâvîden sıyrılmış olsak?!." demek.. Bunlar dine karşı diyalektik yapma demektir. Dinin temel disiplinlerine karşı demagoji yapma demektir hafizanallah. Bu da günahı ikileştirme demektir. Bu aynı zamanda toplumun birbirine çok yakın olan parçalarını, moleküllerini birbirinden koparıp atıp işe yaramaz hale getirme demektir. Hafizanallah.
-...Öyle hatalar vardır ki, toplumu temelinden sarsar. Onlara karşı müsamahalı olursanız, onların yaygınlaşmasına, bütün bütün o denâetlerin bütün toplumu sarmasına sebebiyet vermiş olursunuz. Bu açıdan da ister İslâmî Hukuk Sistemi, isterse de Modern Hukuk Sistemi o mevzuda işleyerek, akı ak, karayı kara olarak ortaya koyması lazım.
-Bir şey olmuştur; ayetin ifadesiyle "Allah mü'mini aka çıkarır, temizler, paklar; bir yönüyle de öbürlerini eler, döker, onlar da elenmiş olurlar." Hazreti Pir'in ifadesiyle, elmas ile kömür birbirinden ayrılmış olur. Elması, kömürü birbirinden ayırmadığınız zaman, elmasa bile onun yanında durduğundan dolayı, kömür nazarıyla bakılır.

-"RÜŞVETİ ALLAH BİLİYOR... ÖBÜR TARAFTA HEPSİNİN HESABINI ALLAH SORAR"-

-Önemli olan arınmadır. İçindeki o pislikleri atarak, "Aktım, ak olmaya çalışıyorum, inşaallah hep ak kalacağım!" mülahazasına bağlı daha farklı stratejilerle, daha insancıl tavır ve davranışlarla, daha şefkatli bir muameleyle!.. Başkalarını da boy hedefi göstererek toplum nazarında bir kısım karanlık kalemlerle onları karalamak suretiyle teselli olmak, bu dünyada bir şey olsa bile öbür tarafta hiçbir işe yaramaz. Çünkü mesâvîyi Allah biliyor, harâmîliği Allah biliyor, hırsızlığı Allah biliyor, rüşveti Allah biliyor. Öbür tarafta teker teker tek arpadan hesap sorma esprisine bağlı olarak hepsinin hesabını Allah sorar.

-"HIRSIZI GÖRMEDEN HIRSIZI YAKALAYANLARIN ÜZERİNE GİDENLER... ALLAH ONLARIN EVLERİNE ATEŞLER SALSIN"-

-Burada bir şey demek aklıma geliyor. Şimdiye kadar hiç dememiştim. Eğer bu mevzuda bir kısım arkadaşlar kendilerine verilen imkanlarla.. onlar nisbet yapıyorlar, falan filan diyorlar, f diyebilirler, g diyebilirler, ç diyebilirler, d diyebilirler.. diyorlar.. bulaştı bulaşmadı mülahazasıyla, belki cinayet sayılabilecek bir kısım icraatta bulunuyorlar. Şöyle demek geliyor yani içimden.. demeden kendimi alamayacağım. Hiçbir zaman da demek istemediğim bir şeyi demek geliyor içimden. Yoksa Doktor İkbal gibi, Hazreti Pir-i Muğan gibi, tel'ine, bedduaya "amin" dememek, onları etmemek genel şiarımızdır. Fakat eğer hakikaten bu olumsuz şeylerin üzerine giden arkadaşlar.. kimse onlar tanımıyorum, binde birini bile tanımıyorum.. bu işin üzerine "Hukukun ve aynı zamanda sistemin, dinin ve aynı zamanda demokrasinin gerektirdiği şeyler bunlardır." deyip arınma adına, yıkanma adına, temizlenme adına, kirlerin öbür tarafa kalmasına meydan vermemek adına bir şey yaparken dinin ruhuna aykırı bir şey yapmışlarsa bize de nisbet ediyorlar, dolayısıyla ben bizi de onların içinde görerek diyorum.. dinin ruhuna aykırı bir şey yapmışlarsa, yaptıkları şey Kur'an'ın temel disiplinlerine aykırıysa, Sünnet-i Sahiha'ya aykırıysa, İslam'ın hukukuna aykırıysa, modern hukuka aykırıysa, günümüz demokratik telakkilere aykırıysa.. Allah bizi de onları da yerlerin dibine batırsın, evlerine ateş salsın, yuvalarını başlarına yıksın. Ama öyle değilse, hırsızı görmeden hırsızı yakalayanın üzerine gidenler, cinayeti görmeyip de masum insanlara cürüm atmak suretiyle onları karalamaya çalışanlar.. Allah onların evlerine ateşler salsın, yuvalarını yıksın, birliklerini bozsun, duygularını sinelerinde bıraksın, önlerini kessin, bir şey olmaya imkan vermesin.
-Dememiştim, demeden edemedim. O kadar diş gösterildi, o kadar salya atıldı, o kadar kimse tahrik edildi, o kadar o "twit"lerde o mel'un düşünceler bir yönüyle vizesiz rahat dolaştı ki, demeden edemedim. Şimdiye kadar demediğimi dedim.
-Allah her şeye nigehbân. Dünyada kıtmir gibi insanların bir dikili taşı olmadı. Altmış senedir değişik imkanlar onun da önüne geldi. Allah'a hep dua ettim, "Allahım, kardeşlerimi birilerinin iş yerinde, fabrikalarda çalışmadan halas eyleme. Allahım, beni onlarla utandırma." dedim. İşçi olarak çalıştılar, işçi olarak emekli oldular ve hiçbir şeye sahip olmadılar. Çoğu kira evinde oturuyorlar. Kendi adıma da öyle düşündüm, onlar adına da öyle düşündüm. Cami penceresinde üç sene yatarken esasen, işte o dünyanın metaına temas etmemek için.. altı sene bir tahta kulübede döşeksiz yatarken, dünya mal u menaline meyletmemek için aynı şeyleri yaptım. Allah buna şahit. Ama başka türlü harâmîlik yapıp, milletin malına menâline el uzattıkları halde hala müslüman olarak görünüyorlarsa öbür tarafta neyin ne olduğu belli olacaktır.

-"HAKSIZ KİMSE MUTLAKA CEZASINI BULACAKTIR"-

-Gönül, Çalab'ın tahtı / Çalab gönüle baktı / Kim gönül yıktı ise / O iki cihan bedbahtı. Bir sürü mü'minin gönlünü yıktılar. Kendimizi de istisna etmedim. Haksız, kimse, o mutlaka cezasını bulacaktır. (ANKA)
(ORH/HF)

YORUMLARINIZ
NFZ ZTS - 04.01.2014 22:56
YAZINIZIN BAŞLIGI BİLE YANLIŞ HOCA EFENDİ BWDDUA ETMEDİ MÜBAHELE YANİ AHİTLEŞME YAPTI. SİZ YALAN YAZARAK TARE NOTUNUZU DÜŞMÜŞSÜNÜZ ZATEN
Aqil Ahmedov - 26.12.2013 08:09
Allah Hocaefendiden razi olsun! onu sevmeyenleri de islah etsin! Amin!
ilker altiok - 24.12.2013 00:26
beyler fetonun bedduasimi tuttu , yoksa gizli silahlarinimi atesledi, kendinize gelin 40 yildir yurt disindayim ulkemiz hayatinin baharini bu basbakanla kazandi,partilerle isim olmaz,gecmise ve gunumuze bakiyorum sadece yaniliyorsunuz diyorum,(basbakana haksizlik yapanlara ithaftir) ...yigidi dovun ama hakkini yemeyin...
S.KESKİN - 23.12.2013 11:49
Beddua etmek,kader çizgisine yani kudret alemine cahalet ayağıyla vurmak demektir. Yüce yaradan bu yaşananları görmüyor mu? Beddua ederek,Yüce yaradana burada diyorsun ki, bu yaşananları görmüyorsun,sen kendi kader kanunlarını bırak, benim nefsi arzularımı yerine getir diyorsun. Bu edeben kadere isyandır. Yüce yaradan cezalandırırken size mi soracak.
meseoglu - 21.12.2013 23:28
Beddu zozda kalan icin kacinilmazdir insanlarin hakkini hukunu yemek ondan sonrada ahkam kesmek olmuyur Alin terini verecen Alin teri ile kazanacan.bu iki taraftada kimler haksizsa onlar icin hocanin duasi AaaMiiin... demekten baska sansimiz yok
Burada birileri hiyanet icinde kimse ona gitsin bu dua
Insanlari iki arada birderede birakanlara yaziiklar olsun
Yorgun - 21.12.2013 23:21
Yatak odasında milyonlarca dolar bulunsun, evde rüşvetten alınan paralar için yaptırılan özel kasalara rastlansın, havaalanlarında, sokak ortasında rüşvet ödemeleri yapılsın, imar yolsuzluklarının, karapara aklamalarının bini bir para olsun, bunlara kamuoyu önünde bir açıklama getirmek yerine, sen gidip yolsuzluğu ortaya çıkaranları suçla!Mehmet Kamış alıntı
Rüşvet değil Komisyon - 21.12.2013 21:58
İranlı tüccardan alınan para rüşvet değil komisyondur. Rüşvetin tanımı ayrı ticari bir kavram olan komisyon ayrı. Ayrıca vatandaşın cebinden çıkan 5 kuruş var mı? Yok.
Tekalifi Milliye - 21.12.2013 20:24
Oldu olacak riçardone pedrosu CHPye CEO olsun genel müdürle fethoca da sekreteri olsun beddua gayet güzel tutmuş olur.
Bilal - 21.12.2013 19:38
Hocamın duasını hadisler içinde arayan bulur. Bu dualara bu günlerde ancak AMİM.
YA TUTARSA!! - 21.12.2013 18:42
HOCA NIN BEDDUASI YA TUTARSA??
k - 21.12.2013 15:58
Bu ülkede çocuklarını iş adamlerının yardımı ile okutan,babadan kalma bir zenginliği olmayan Başbakanımızın bu günkü serveti nereye ulaşmıştır.Başbakanın çocukları ticari hayatta nasıl yükseldi,AKP li üst kesim nasıl zenginleşti,başbakanın etrafı nasıl zenginleşti.
Bunlar her Türk vatandaşını rahatsız ediyor.Bir de bu yolsuzluk ve rüşvetler ortaya çıkınca bardak taştı,hortumlar patladı başbakanın dediklerinin yalan olduğu ortaya çıktı.
Sit alanları imara açılarak neden birilerine peşkeş çekildi.
Başbakan bunları soruşturacağına ,hayali bir suçlu buldu.küresel güçler.Bu İran lıyı ABD -israil mi Türkiye getirdi.bU ADAM DA kürsel güçlerin emirleri doğrultusunda rüşvet dağitti. Böyle saçmalık olur mu başbakan topu taca atarak kendisini kurtarmaya çalışıyor.
Bedduanın siyasete alet edilmesi - 21.12.2013 15:36
Hatta bedduasına kadar siyasetin içine gömülmek de denilebilir. Fakat, operasyon sadece arınma amaçlı mı siyasi amacı da var mı diye soran vicdanları bu beddua durduramaz.
İ.BAŞAR - 21.12.2013 15:34
Hoca efendi senin duanla bu dünyaya gelen olmadı ve senin beduanla bu dünyada ölen de olmadı, sen madem ki dua ediyorsun o pis topraklarda değil bari git kutsal mübarek topraklarda islam alemine dua et ki bu yapılan zülümden islam alemi kurtulsun seni görelim. Her gün binlerce şehit veriyor islam siz hiç hisedıyormusun hocam.
S.KESKİN - 21.12.2013 14:59
İslamda beddua etmek yasaktır,Kadere isyan vardır.
FATİH YILMAZ - 21.12.2013 13:21
dünyanın hemen her ülkesinde okulların açılmasına vesile olan bir şahıs herkesle görüşür sayın okur. papaylada abd başkanıyla da çin devlet başkanıylada gerekirse fidel castroyla gerekirse kuzey kore cumhur başkanıylada görüşür ve diyalog yapar. Tabi bu ülkede bazılarında zeka seviyesi yerlerde dolaştığından bunları algılayabilecek zekada kalmadı artık. İdrak etmek ve Türkiye nin gerçekten süper güç olması için küresel dünyada küresel bir kızıl elması olması gerekiyor bu irancılardan rüşvet alıp elkaidecilerle işbirliği yapan bir hükümetle olacak işler değil. Tüm dünyaya İETT ci başbaknımız icraatlarının meyvelerinin yolsuzluk olduğunu göstermiştir malesef. Bu ülkeyi ilerici göstermek yerine sürekli düşman yaratark ortadoğulu muz cumhuriyeti görüntüsü vermektedir. Bakın 5 yıl öncesine o zaman daha akıl sağlığı yerinde bir adam görüntüsü vardı gün geçtikçe akıl sağlığınıda kaybetmektedir.
Bu sayfaya yorum yazarak tarihe not düşün.
1 2

SOSYAL MEDYADA HABERX
SON DAKİKA
11:38 BİLECİK’TE SİLAHLI SALDIRI: 2 YARALI
11:38 KONYA 3. ANA JET ÜS KOMUTANLIĞINDA 4. DALGA OPERASYONU: 73 GÖZALTI KARARI
11:38 TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI SAYISI EYLÜL'DE YÜZDE 33 AZALDI
11:37 ORMANDAKİ SAHTE İÇKİ İMALATHANESİNE NEFES KESEN OPERASYON
11:36 TARİHÎ BELEDİYE BİNASI MEME KANSERİNE KARŞI PEMBE RENKLE IŞIKLANDIRILDI
11:35 BOZYAZI’DA AÇIĞA ALINAN 4 ÖĞRETMEN GÖREVLERİNE İADE EDİLDİ
11:34 BAŞBAKAN YILDIRIM: "2017 BİZİM İÇİN YATIRIM HAMLE YILI OLACAK"
11:34 KOMORLAR BİRLİĞİ MİLLİ GÜNÜ EXPO 2016’DA KUTLANDI
11:34 ANKARA’DA TRAFİK KAZASI: 4 YARALI
11:32 (ÖZEL HABER) İŞÇİ EMEKLİSİ BİTLİS TARİHİNİ AHŞABA İŞLİYOR
11:31 ÇANAKKALE BOĞAZ KÖPRÜSÜNÜN İHALE TARİHİ BELLİ OLDU
11:28 KARAMAN’DA FETÖ’DEN GÖZALTINA ALINAN 15 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
11:28 ŞENOL GÜNEŞ, CEVDET ERDÖL’Ü ZİYARET ETTİ
11:28 ANKARA’DA GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELİŞİYOR
11:27 JURCİC: "İLK BÖLÜMÜ SORUNSUZ ATLATMAK BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”
11:26 FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINAN ADLİYE PERSONELİ ADLİYE SEVK EDİLDİ
11:23 SURİYELİ ÇOCUK ÖLÜMDEN DÖNDÜ
11:21 MERKEZ 2017 ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ
11:21 FINDIK KAPSÜLÜ ENERJİ DEPOSU
11:17 UYUŞTURUCU KOMASINA GİREN ŞAHIS ÖLDÜ
11:17 BAKAN IŞIK, NATO SAVUNMA BAKANLARINA FETÖ DARBE GİRİŞİMİNİ ANLATAN KİTAP DAĞITTI
11:16 ZEYTİNİN YAPRAĞI DA ŞİFA KAYNAĞI
11:14 6 İLDE DEAŞ OPERASYONU
11:13 EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACATTA YAŞANAN TEKNİK ENGELLERDE BİLDİRİM BEKLİYOR
11:09 JANDARMADAN YILBAŞI ÖNCESİ 'KAÇAK İÇKİ' BASKINI
11:08 SAÇ KAYBINA PRP TEDAVİSİ
11:02 DİYARBAKIR’DA BELEDİYE ÇALIŞANLARI İŞ BIRAKTI, VATANDAŞLAR MAĞDUR OLDU
11:02 RESTORAN BEKÇİSİ GÖLDE ÖLÜ BULUNDU
11:01 4 HAVACI ÜSTEĞMEN FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINDI
11:01 VAN’DA TERÖR OPERASYONU: 4 GÖZALTI
11:01 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR'DA, EUROLEAGUE MAĞLUBİYETİNİN ÜZÜNTÜSÜ YAŞANIYOR
10:59 SAVUNMA SANAYİİ İCRA KOMİTESİ YARIN TOPLANACAK
10:59 NARKOTİK KÖPEĞİ 'ÇAKIL' UYUŞTURUCU MADDELERİ BULDU
10:59 PALANDÖKEN, “ELEKTRİK BAŞTA OLMAK ÜZERE SU VE DOĞALGAZ FATURALARINDA İNDİRİM ŞART”
10:57 AKCİĞERE SIÇRAYAN KANSERDEN KAPALI AMELİYATLA KURTULDU, 3 GÜNDE TABURCU OLDU
10:55 PEELİNGLE SİYAH NOKTALARA SON
10:53 ELAZIĞ’DA 3 KATLI İŞ YERİ YANDI
10:53 (ÖZEL HABER) AKDENİZ’DE BALON BALIĞI KABUSU
10:51 AÖF KİTAPLARI KAPIŞ KAPIŞ
10:51 BİNGÖL'DE ASKERİ ARACIN GEÇİŞİ SIRASINDA PATLAMA: 1 ŞEHİT
10:51 758 PERSONEL İSTANBUL’U 24 SAAT TEMİZLİYOR
10:50 FETÖ'DEN AÇIĞA ALINAN BİR ÖĞRETMEN GÖREVİNE İADE EDİLDİ
10:50 BİLECİK, YÖRESEL ÜRÜNLERİ VE ULUSLARARASI TİYATRO FESTİVALİYLE YÖREX’TE
10:49 TOBFED MESLEK OKULLARI, DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA HEM İŞSİZLİĞİ HEM DE TERÖRÜ ÖNLEYECEK
10:46 KARDEMİR KARABÜKSPOR, FENERBAHÇE İLE 17. RANDEVUYA ÇIKACAK
10:46 ÖMERLİ PELİCANS, DENVER'A EVİNDE KAYBETTİ
10:40 (ÖZEL HABER) BAKKA YATIRIM KÖPRÜSÜ OLMAYA DEVAM EDİYOR
10:35 KDZ. EREĞLİ’DE FETÖ OPERASYONU: 5 GÖZALTI
10:33 TURGAY BÜYÜKKARCI: "HAKEMLER ACİZ VE PASİFTİ"
10:33 AKUPUNKTUR İLE KİLOLARINIZDAN KURTULUN
10:30 ZONGULDAK’TA FETÖ SORUŞTURMASI: 6 GÖZALTI
10:27 BİTKİ ÇAYLARI BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ KIŞA HAZIRLIYOR
10:25 GÖZÜNE ARMUT DÜŞTÜ, KÖR OLUYORDU
10:23 ANKARA KEÇİSİ YETİŞTİRİCİSİNE ÖNEMLİ UYARI
10:20 TRABZONSPOR'DA DAME N'DOYE RÜZGARI
10:17 'YÜRÜYEMEZSİN' DEDİLER ŞAMPİYONLUĞA KOŞTU
10:17 İSTANBUL'A YABANCI YATIRIMCI İLGİSİ ARTACAK
10:13 KARS'TA FETÖ/PDY OPERASYONUNA 890 GÖZALTI
10:11 KARS’TA FETÖ/PDY’DEN ARANAN BİR KİŞİ CEZAEVİNDE YAKALANDI
10:11 OSMANİYE’DE İKİ KARDEŞ SİLAHLA VURULDU
10:10 AKHİSAR BELEDİYESPOR’DA KEYİFLER TAVAN YAPTI
10:09 TELEFON HIRSIZI TUTUKLANDI
10:08 FETÖ’YE FİNANS SAĞLADIĞI İDDİA EDİLEN 6 İŞ ADAMI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
10:07 AKHİSAR ARENA İNŞAATININ BAKANLIĞA DEVRİ BAŞLIYOR
10:06 ORKİDE TÜRLERİ TEHLİKE ALTINDA
10:05 SAĞLIKLI BESLENME MEME KANSERİNDEN KORUYOR
10:04 EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ EKİM'DE AZALDI
09:58 BİGADİÇ'TE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ
09:53 PALAMUT, KARADENİZ'İ TERK EDEMEYİNCE AV SEZONU UZADI
09:49 ADANA'DA YASA DIŞI BAHSE EV HAPSİ CEZASI
09:49 ERZURUM’UN OLTU TAŞI TESPİHİ VE CİVİL PEYNİRİ FUARDA BOY GÖSTERİYOR
09:47 SURİYELİ EMİNE'NİN DRAMI
09:47 KAYSERİ’NİN YÖRESEL TATLARI YÖREX’E TAŞINDI
09:46 ARDINDA 1 BEBEK BIRAKIP 6 CAN KURTARAN ANNENİN AİLESİNDEN DUYGU DOLU MESAJ
09:45 FIRAT KALKANI HAREKATI’NDA 65’İNCİ GÜN
09:45 FULYA, DOĞUM GÜNÜNDE ŞİİRLERLE ANILDI
09:42 MERSİN'DE OTOMOBİL REFÜJE ÇARPTI: 3 YARALI
09:42 ADANASPOR, GALATASARAY MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR
09:39 AĞACA ÇARPAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ: 1 ÖLÜ
09:38 TRABZON’DA “KOZADAN KELEBEĞE” PROJESİ
09:38 SERİ KAPKAÇÇI YAKALANDI
09:37 DÜNYADA ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE 353 MİLYON AKILLI TELEFON SATILDI
09:35 ANNESİ 176, 13 YAŞINDAKİ OĞLU 102 KİLO
09:31 KONYA MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU: 73 GÖZALTI KARARI
09:20 (ÖZEL HABER) DENİZİN ORTASINDA MAHSUR KALAN KEDİ BÖYLE KURTARILDI
09:18 İLKÖĞRETİM OKULUNDA DEMOKRASİ YARIŞI
09:15 ARAP TAYLARI LÜKS OTOMOBİL FİYATINA SATILDI
09:13 (ÖZEL HABER) GRİPTEN KURTULMANIN YENİ YOLU 'FATMAGÜL'
09:04 (ÖZEL HABER) 14 YAŞINDAKİ GÖRME ENGELLİ NESLİHAN, ACUN'A MESAJ GÖNDERDİ
08:46 GASTRONOMİ ÖĞRENCİLERİ 'ÖNCE SAĞLIK' DEDİ
02:27 BURSA'DA YAYAYA ÇARPAN OTOMOBİLE BAŞKA OTOMOBİL ÇARPTI
01:48 MANİSA’DA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
01:29 HASTANE ÖNÜNE BIRAKILAN OTOMOBİL ALEV ALDI
00:37 TARİHİ TAŞKÖPRÜ ÜZERİNDE MUHTEŞEM ÖDÜL TÖRENİ
00:33 İZMİR'DE ŞÜPHELİ ÇANTA PANİĞİ
00:09 BARTIN’DA ADLİYEYE SEVK EDİLEN 7 POLİSTEN 1'İ TUTUKLANDI
23:40 ÇALIK: “BURSASPOR’A DAYANMA GÜCÜMÜZ BU KADARDI”
23:39 TURKİSH AİRLİNES EUROLEAGUE
23:32 DENİZ KUVVETLERİ İMAMI OLDUĞU İDDİA EDİLEN SİPAHİOĞLU’NUN ŞOFÖRÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI
23:31 HAMZAOĞLU: “HİÇBİR OYUNCU ISLIKLANMAYI HAK ETMİYOR”