Son Haberler
30.07.2015 Perşembe 15:05
USD 2,6013 EUR 2,8245 EUR/USD 1,0858 BIST   80645,4/%0,42
ISTANBUL Cuma: 24°C/33°CCumartesi: 24°C/33°CPazar: 24°C/34°C

Havadurumu ayarlari

Lutfen havadurumunu goruntulemek istediginiz sehri listeden seciniz.

Fethullah Gülen'den Beddua
Herkul.org'da Fethullah Gülen'in 'Yolsuzluk' başlıklı son sohbeti yayınlandı. Gülen yolsuzlukların üzerine giden hukukçu ve emniyetçileri tanımadığını belirtirken özetle, "Olumsuz şeylerin üzerine giden kişileri tanımıyorum. Bu kişilerin bu işin üzerine giderken dine, modern hukuka, günün demokratik telakkilerine aykırı davranmış olmaları halinde Allah bizi de onları da yerlerin dibine batırsın, evlerine ateş salsın, yuvalarını başlarına yıksın" ifadelerini kullandı. 21.12.2013 11:03

ANKARA(ANKA) - Fethullah Gülen umuma ait birşeyler çalınıp çırpılmışsa ve o mevzuda birisi göz yumuyorsa o kişinin de haramilerle müşterek olduğunu, buna göz yumulamayacağını bildirdi. Gülen, yolsuzluk konusuna ayırdığı son sohbetinde, iddiaların üzerine gidenleri kastederek, özetle "Olumsuz şeylerin üzerine giden kişileri tanımıyorum. Bu kişilerin bu işin üzerine giderken dine, modern hukuka, günün demokratik telakkilerine aykırı davranmış olmaları halinde Allah bizi de onları da yerlerin dibine batırsın, evlerine ateş salsın, yuvalarını başlarına yıksın" ifadelerini kullandı. Gülen "Allah Hırsızı görmeden hırsızı yakalayanın üzerine gidenler, cinayeti görmeyip de masum insanlara cürüm atmak suretiyle onları karalamaya çalışanlar.. Allah onların evlerine ateşler salsın" şeklinde konuştu.
Fethullah Gülen herkul.org'da yayınlanan son sohbetinde yolsuzluk konusuna değindi. Gülen'in sözlerinden bazı bölümler şöyle:

-ASİMETRİK SALDIRGANLIK VAR-

-Koskocaman camiayı, kendini Allah'a adamış insanları.. Dünden bugüne -dün belki sadece ehl-i ilhad yapıyordu şimdi asimetrik bir saldırganlık var- bir bitirme cehdi ve gayreti var. Fakat bütün bunlar karşısında sarsılmadan, belki sarsılabilir ama devrilmeden, "Ey Yüce Rabbimiz, biz yalnız Sana güvenip Sana dayandık. Bütün ruh-u cânımızla Sana yöneldik ve sonunda Senin huzuruna varacağız" diyerek, Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)'in cedd-i emcedi Hazreti İbrahim (aleyhisselam) gibi Allah'a dayanıp, sa'ye sarılıp, hikmete râm olmak suretiyle bu dâhiyeleri aşmaya çalışmalı; "Bu da geçer Ya Hû!" demeli, onun geçeceği anı intizar etmelidir.
-Kim nasıl davranırsa davransın, başkalarınının muamelesi, dünya görüşü, hayat felsefesi ve konumu ne şekilde olursa olsun, mü'mine düşen Kur'ânî olmak, Sahih Sünnet çizgisinde hareket etmek ve Raşid Halifelerin yolundan ayrılmamaktır. Bu cümleden olarak insanların ayıplarıyla meşgul olmak kat'iyen doğru değildir.
- "Mü'min kardeşini bir günahla ayıplayan, o iş, başına gelmeden ölmez!.." buyuruyor İnsanlığın İftihar Tablosu. Şayet ayıp sadece ayıplamada kalmayıp -hafizanallah- gıybetlere giriliyorsa, bu istikamette bir de olmadık şeyler yapılıyorsa, iftiralarda bulunuluyorsa, nâsezâ, nâbecâ sözler söyleniyorsa.. Bir de umum dünyaya yayarcasına, duyururcasına bu mesele icra ediliyorsa, bir de heyetler bu mevzuda gıybet tahtasına, iftira tahtasına raptediliyor, gez-göz-arpacık deyip onlar hedef alınıyorsa -hafizanallah- umumun hukuku söz konusu olması itibariyle âmme hakkıdır, Allah hakkıdır.. Onca cemaat haklarını helal etmeyince -ben yine o tabiri kullanmak istemiyorum, başkalarının kullanmasına bağlayarak diyeceğim- eğer benim yerimde başka biri olsaydı: "Böyle densizce yaşayan insanlar, kat'iyen Cennet'e giremezler; başlarını yerden kaldırmasalar bile, İslam adına bazı şeyler yapsalar bile!.."
-Yakışıksız, münasebetsiz şeylere aynıyla mukabelede bulunmamalıdır. Mü'mine "alçak" dememelidir. Bir gün Allah (celle celaluhu) böyle diyeni, gerçekten realite planında alçaltır da tarihe öyle alçalmış olarak kaydedilir. Gelecek nesiller de onu alçalmış bir insan olarak yâd ederler.
-Ayıplarla uğraşmak mü'minin işi değildir. Hem Kur'anın temel disiplinleri, hem Sünnet-i Sahiha'dan çıkan esaslar, hukuk sistemi açısından, fertlerin kusurlarıyla hususi mahiyette meşgul olmanın doğru olmadığını Kıtmir değişik vesilelerle arz etmiştir.
-Fakat bazı cinayetler vardır ki, bunlar umumun hukukuna tecavüzle oluşmuş günahlardır. Âmme hakkıdır. Âmme hakkı aynı zamanda Allah hakkıdır. İster İslam'ın Hukuk Sistemi, isterse Modern Hukuk Sistemi âmme hakkına taalluk eden meselelerde kat'iyen müsamahaya gitmezler. Umumun hukuku söz konusudur. Umuma ait şeyler çalınmış çırpılmışsa, bunu ne Mecelle kurallarıyla siz şöyle böyle yumuşatabilirsiniz, ne de başka demagojilerle ve diyalektiklerle. Âmme hakkıdır bu. Umumun hukukuna tecavüz edilmişse, bir tek arpa umum milletin hakkıysa, o yenmişse, o mevzuda birisi göz yumuyorsa, o da o haramîlerle müşterek demektir. İşte orada göz yumulamaz. Burada bu göz yummama mevzuunda esas budur, temel budur, usul budur.
-Belki üslupta hata yapılmış olabilir, usul vardır bu mevzuda. A'ya demek, B'ye demek, C'ye demek, bilmem H'ye demek de üsluptur. Fakat hiçbir zaman usul ve esas, üsluba feda edilmemelidir. O mesâvînin üzerinde durulmalı, nasıl yapılacaksa o pisliklerden insanlar arınmaya bakmalıdırlar.
-Suçluluk psikolojisiyle suçlar görünmezden gelinerek harâmîlik, kırk harâmîlik görmezlikten gelinerek, "Acaba bunu kime atfetsek?!." (bu mevzuda), gündem değiştirerek "Halkın dikkat nazarını kimin üzerine çevirsek ki, bir yönüyle belki halk nazarında bu mesâvîden sıyrılmış olsak?!." demek.. Bunlar dine karşı diyalektik yapma demektir. Dinin temel disiplinlerine karşı demagoji yapma demektir hafizanallah. Bu da günahı ikileştirme demektir. Bu aynı zamanda toplumun birbirine çok yakın olan parçalarını, moleküllerini birbirinden koparıp atıp işe yaramaz hale getirme demektir. Hafizanallah.
-...Öyle hatalar vardır ki, toplumu temelinden sarsar. Onlara karşı müsamahalı olursanız, onların yaygınlaşmasına, bütün bütün o denâetlerin bütün toplumu sarmasına sebebiyet vermiş olursunuz. Bu açıdan da ister İslâmî Hukuk Sistemi, isterse de Modern Hukuk Sistemi o mevzuda işleyerek, akı ak, karayı kara olarak ortaya koyması lazım.
-Bir şey olmuştur; ayetin ifadesiyle "Allah mü'mini aka çıkarır, temizler, paklar; bir yönüyle de öbürlerini eler, döker, onlar da elenmiş olurlar." Hazreti Pir'in ifadesiyle, elmas ile kömür birbirinden ayrılmış olur. Elması, kömürü birbirinden ayırmadığınız zaman, elmasa bile onun yanında durduğundan dolayı, kömür nazarıyla bakılır.

-"RÜŞVETİ ALLAH BİLİYOR... ÖBÜR TARAFTA HEPSİNİN HESABINI ALLAH SORAR"-

-Önemli olan arınmadır. İçindeki o pislikleri atarak, "Aktım, ak olmaya çalışıyorum, inşaallah hep ak kalacağım!" mülahazasına bağlı daha farklı stratejilerle, daha insancıl tavır ve davranışlarla, daha şefkatli bir muameleyle!.. Başkalarını da boy hedefi göstererek toplum nazarında bir kısım karanlık kalemlerle onları karalamak suretiyle teselli olmak, bu dünyada bir şey olsa bile öbür tarafta hiçbir işe yaramaz. Çünkü mesâvîyi Allah biliyor, harâmîliği Allah biliyor, hırsızlığı Allah biliyor, rüşveti Allah biliyor. Öbür tarafta teker teker tek arpadan hesap sorma esprisine bağlı olarak hepsinin hesabını Allah sorar.

-"HIRSIZI GÖRMEDEN HIRSIZI YAKALAYANLARIN ÜZERİNE GİDENLER... ALLAH ONLARIN EVLERİNE ATEŞLER SALSIN"-

-Burada bir şey demek aklıma geliyor. Şimdiye kadar hiç dememiştim. Eğer bu mevzuda bir kısım arkadaşlar kendilerine verilen imkanlarla.. onlar nisbet yapıyorlar, falan filan diyorlar, f diyebilirler, g diyebilirler, ç diyebilirler, d diyebilirler.. diyorlar.. bulaştı bulaşmadı mülahazasıyla, belki cinayet sayılabilecek bir kısım icraatta bulunuyorlar. Şöyle demek geliyor yani içimden.. demeden kendimi alamayacağım. Hiçbir zaman da demek istemediğim bir şeyi demek geliyor içimden. Yoksa Doktor İkbal gibi, Hazreti Pir-i Muğan gibi, tel'ine, bedduaya "amin" dememek, onları etmemek genel şiarımızdır. Fakat eğer hakikaten bu olumsuz şeylerin üzerine giden arkadaşlar.. kimse onlar tanımıyorum, binde birini bile tanımıyorum.. bu işin üzerine "Hukukun ve aynı zamanda sistemin, dinin ve aynı zamanda demokrasinin gerektirdiği şeyler bunlardır." deyip arınma adına, yıkanma adına, temizlenme adına, kirlerin öbür tarafa kalmasına meydan vermemek adına bir şey yaparken dinin ruhuna aykırı bir şey yapmışlarsa bize de nisbet ediyorlar, dolayısıyla ben bizi de onların içinde görerek diyorum.. dinin ruhuna aykırı bir şey yapmışlarsa, yaptıkları şey Kur'an'ın temel disiplinlerine aykırıysa, Sünnet-i Sahiha'ya aykırıysa, İslam'ın hukukuna aykırıysa, modern hukuka aykırıysa, günümüz demokratik telakkilere aykırıysa.. Allah bizi de onları da yerlerin dibine batırsın, evlerine ateş salsın, yuvalarını başlarına yıksın. Ama öyle değilse, hırsızı görmeden hırsızı yakalayanın üzerine gidenler, cinayeti görmeyip de masum insanlara cürüm atmak suretiyle onları karalamaya çalışanlar.. Allah onların evlerine ateşler salsın, yuvalarını yıksın, birliklerini bozsun, duygularını sinelerinde bıraksın, önlerini kessin, bir şey olmaya imkan vermesin.
-Dememiştim, demeden edemedim. O kadar diş gösterildi, o kadar salya atıldı, o kadar kimse tahrik edildi, o kadar o "twit"lerde o mel'un düşünceler bir yönüyle vizesiz rahat dolaştı ki, demeden edemedim. Şimdiye kadar demediğimi dedim.
-Allah her şeye nigehbân. Dünyada kıtmir gibi insanların bir dikili taşı olmadı. Altmış senedir değişik imkanlar onun da önüne geldi. Allah'a hep dua ettim, "Allahım, kardeşlerimi birilerinin iş yerinde, fabrikalarda çalışmadan halas eyleme. Allahım, beni onlarla utandırma." dedim. İşçi olarak çalıştılar, işçi olarak emekli oldular ve hiçbir şeye sahip olmadılar. Çoğu kira evinde oturuyorlar. Kendi adıma da öyle düşündüm, onlar adına da öyle düşündüm. Cami penceresinde üç sene yatarken esasen, işte o dünyanın metaına temas etmemek için.. altı sene bir tahta kulübede döşeksiz yatarken, dünya mal u menaline meyletmemek için aynı şeyleri yaptım. Allah buna şahit. Ama başka türlü harâmîlik yapıp, milletin malına menâline el uzattıkları halde hala müslüman olarak görünüyorlarsa öbür tarafta neyin ne olduğu belli olacaktır.

-"HAKSIZ KİMSE MUTLAKA CEZASINI BULACAKTIR"-

-Gönül, Çalab'ın tahtı / Çalab gönüle baktı / Kim gönül yıktı ise / O iki cihan bedbahtı. Bir sürü mü'minin gönlünü yıktılar. Kendimizi de istisna etmedim. Haksız, kimse, o mutlaka cezasını bulacaktır. (ANKA)
(ORH/HF)

YORUMLARINIZ
NFZ ZTS - 04.01.2014 22:56
YAZINIZIN BAŞLIGI BİLE YANLIŞ HOCA EFENDİ BWDDUA ETMEDİ MÜBAHELE YANİ AHİTLEŞME YAPTI. SİZ YALAN YAZARAK TARE NOTUNUZU DÜŞMÜŞSÜNÜZ ZATEN
Aqil Ahmedov - 26.12.2013 08:09
Allah Hocaefendiden razi olsun! onu sevmeyenleri de islah etsin! Amin!
ilker altiok - 24.12.2013 00:26
beyler fetonun bedduasimi tuttu , yoksa gizli silahlarinimi atesledi, kendinize gelin 40 yildir yurt disindayim ulkemiz hayatinin baharini bu basbakanla kazandi,partilerle isim olmaz,gecmise ve gunumuze bakiyorum sadece yaniliyorsunuz diyorum,(basbakana haksizlik yapanlara ithaftir) ...yigidi dovun ama hakkini yemeyin...
S.KESKİN - 23.12.2013 11:49
Beddua etmek,kader çizgisine yani kudret alemine cahalet ayağıyla vurmak demektir. Yüce yaradan bu yaşananları görmüyor mu? Beddua ederek,Yüce yaradana burada diyorsun ki, bu yaşananları görmüyorsun,sen kendi kader kanunlarını bırak, benim nefsi arzularımı yerine getir diyorsun. Bu edeben kadere isyandır. Yüce yaradan cezalandırırken size mi soracak.
meseoglu - 21.12.2013 23:28
Beddu zozda kalan icin kacinilmazdir insanlarin hakkini hukunu yemek ondan sonrada ahkam kesmek olmuyur Alin terini verecen Alin teri ile kazanacan.bu iki taraftada kimler haksizsa onlar icin hocanin duasi AaaMiiin... demekten baska sansimiz yok
Burada birileri hiyanet icinde kimse ona gitsin bu dua
Insanlari iki arada birderede birakanlara yaziiklar olsun
Yorgun - 21.12.2013 23:21
Yatak odasında milyonlarca dolar bulunsun, evde rüşvetten alınan paralar için yaptırılan özel kasalara rastlansın, havaalanlarında, sokak ortasında rüşvet ödemeleri yapılsın, imar yolsuzluklarının, karapara aklamalarının bini bir para olsun, bunlara kamuoyu önünde bir açıklama getirmek yerine, sen gidip yolsuzluğu ortaya çıkaranları suçla!Mehmet Kamış alıntı
Rüşvet değil Komisyon - 21.12.2013 21:58
İranlı tüccardan alınan para rüşvet değil komisyondur. Rüşvetin tanımı ayrı ticari bir kavram olan komisyon ayrı. Ayrıca vatandaşın cebinden çıkan 5 kuruş var mı? Yok.
Tekalifi Milliye - 21.12.2013 20:24
Oldu olacak riçardone pedrosu CHPye CEO olsun genel müdürle fethoca da sekreteri olsun beddua gayet güzel tutmuş olur.
Bilal - 21.12.2013 19:38
Hocamın duasını hadisler içinde arayan bulur. Bu dualara bu günlerde ancak AMİM.
YA TUTARSA!! - 21.12.2013 18:42
HOCA NIN BEDDUASI YA TUTARSA??
k - 21.12.2013 15:58
Bu ülkede çocuklarını iş adamlerının yardımı ile okutan,babadan kalma bir zenginliği olmayan Başbakanımızın bu günkü serveti nereye ulaşmıştır.Başbakanın çocukları ticari hayatta nasıl yükseldi,AKP li üst kesim nasıl zenginleşti,başbakanın etrafı nasıl zenginleşti.
Bunlar her Türk vatandaşını rahatsız ediyor.Bir de bu yolsuzluk ve rüşvetler ortaya çıkınca bardak taştı,hortumlar patladı başbakanın dediklerinin yalan olduğu ortaya çıktı.
Sit alanları imara açılarak neden birilerine peşkeş çekildi.
Başbakan bunları soruşturacağına ,hayali bir suçlu buldu.küresel güçler.Bu İran lıyı ABD -israil mi Türkiye getirdi.bU ADAM DA kürsel güçlerin emirleri doğrultusunda rüşvet dağitti. Böyle saçmalık olur mu başbakan topu taca atarak kendisini kurtarmaya çalışıyor.
Bedduanın siyasete alet edilmesi - 21.12.2013 15:36
Hatta bedduasına kadar siyasetin içine gömülmek de denilebilir. Fakat, operasyon sadece arınma amaçlı mı siyasi amacı da var mı diye soran vicdanları bu beddua durduramaz.
İ.BAŞAR - 21.12.2013 15:34
Hoca efendi senin duanla bu dünyaya gelen olmadı ve senin beduanla bu dünyada ölen de olmadı, sen madem ki dua ediyorsun o pis topraklarda değil bari git kutsal mübarek topraklarda islam alemine dua et ki bu yapılan zülümden islam alemi kurtulsun seni görelim. Her gün binlerce şehit veriyor islam siz hiç hisedıyormusun hocam.
S.KESKİN - 21.12.2013 14:59
İslamda beddua etmek yasaktır,Kadere isyan vardır.
FATİH YILMAZ - 21.12.2013 13:21
dünyanın hemen her ülkesinde okulların açılmasına vesile olan bir şahıs herkesle görüşür sayın okur. papaylada abd başkanıyla da çin devlet başkanıylada gerekirse fidel castroyla gerekirse kuzey kore cumhur başkanıylada görüşür ve diyalog yapar. Tabi bu ülkede bazılarında zeka seviyesi yerlerde dolaştığından bunları algılayabilecek zekada kalmadı artık. İdrak etmek ve Türkiye nin gerçekten süper güç olması için küresel dünyada küresel bir kızıl elması olması gerekiyor bu irancılardan rüşvet alıp elkaidecilerle işbirliği yapan bir hükümetle olacak işler değil. Tüm dünyaya İETT ci başbaknımız icraatlarının meyvelerinin yolsuzluk olduğunu göstermiştir malesef. Bu ülkeyi ilerici göstermek yerine sürekli düşman yaratark ortadoğulu muz cumhuriyeti görüntüsü vermektedir. Bakın 5 yıl öncesine o zaman daha akıl sağlığı yerinde bir adam görüntüsü vardı gün geçtikçe akıl sağlığınıda kaybetmektedir.
Bu sayfaya yorum yazarak tarihe not düşün.
1 2

SON DAKİKA
14:59 GAZİANTEP’TE YOL VERME KAVGASI: 2'Sİ POLİS 10 YARALI
14:57 MHP'Lİ VURAL'DAN GENEL KURUL AÇIKLAMASI
14:56 MUSLERA’DAN PERSIE, NANI VE GOMEZ YORUMU
14:56 MERKEZ BANKASI BAŞKANI BAŞÇI, SORULARI CEVAPLADI
14:55 BOZYAZI'DA 'KINALI KUZULAR' ASKERE UĞURLANDI
14:53 SURİYE'DE YARALANAN 5 KİŞİ HATAY'DA TEDAVİ ALTINA ALINDI
14:53 HASTANE YOLUNDA KAZA: 5 YARALI
14:52 AFGANİSTAN’DA ÇİFTE İHA SALDIRISI: 20 ÖLÜ
14:47 ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN FADİME YARDIM ELİ BEKLİYOR
14:42 TRABZON'DA TRAFİK KAZASI: 13 YARALI
14:41 GLOBAL YATIRIMCILAR, TÜRK ALTYAPI YATIRIMLARI HAKKINDA KONUŞACAK
14:40 İHLAS HOLDİNG İCRA KURULU BAŞKANI KANİ BOZBAY, GENÇLERLE BULUŞUYOR
14:39 BAHÇELİ: “TÜRK MİLLETİ TERÖRÜ YERLE BİR EDECEKTİR”
14:36 BAYIRBUCAK TÜRKMENLERİNE YARDIM
14:35 HAKKARİ-ÇUKURCA KAYAROLUNDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTIRILDI
14:29 SARIBAL’DAN TERMİK SANTRAL TEPKİSİ
14:25 KARI KOCA EKMEKLERİNİ GÖKTE KAZANIYOR
14:19 YENİ SAKARYA STADYUMU İNŞAATINDA ŞÜPHELİ ÖLÜM
14:19 DAVUTOĞLU'DAN HDP'Lİ BAYDEMİR'İN AÇIKLAMALARINA ELEŞTİRİ
14:19 MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTI ÖZETİNİ YAYIMLADI
14:19 SİLAHLA VURULAN ŞAHIS HAYATINI KAYBETTİ
14:17 BALIKESİRSPOR KAMPA GİRDİ
14:16 YALOVA BELEDİYESPOR'U TB2L'DE ZOR RAKİPLER BEKLİYOR
14:15 DENİZ KENTİ RİZE’DE RİZELİLER YÜZMEYİ HAVUZLARDA ÖĞRENİYOR
14:12 HAZIRLIK MAÇLARINDAKİ GÖRÜNTÜ TARAFTARI TEDİRGİN ETTİ
14:10 GAZİANTEP'TE SURİYELİ GASPÇILAR GÖZALTINA ALINDI
14:08 ORDU'DA "ANTİ ALERJİK" İLAÇLARININ KULLANIMINDA ARTIŞ
14:00 BOLU’DA 6 GÜNDÜR KAYIP LİSELİ KIZ BULUNDU
13:59 ŞANLIURFA’DA TERMOMETRELER 54 DERECEYİ GÖSTERDİ
13:59 HAYRAT GENÇLİK FORUMU 50 ÜLKEDEN 120 GENÇ İLE İSTANBUL’DA
13:59 KIBRIS'TAKİ BARIŞ GÜCÜNÜN GÖREV SÜRESİ UZATILDI
13:58 KARACA: “YAZILI BASIN TEHDİT ALTINDA”
13:57 ÇİFTÇİNİN ÜRÜNÜ YENİ TESİSLERLE DEĞER KAZANACAK
13:56 YERE DÜŞEN LEYLEK YUVASINA KAVUŞTURULDU
13:54 ÇANAKKALE'DE HASTANEYE SİLAHLI BASKIN
13:52 DOSAB'DA 24 SAAT HİZMET VERECEK SEMT POLİKLİNİĞİNİN TEMELİ ATILDI
13:52 MALİ MÜŞAVİRLER ODASI’NDAN BARIŞ ÇAĞRISI
13:51 DEMET AKALIN HAYRANLARININ KİMLİKLERİNİ KONTROL ETTİ
13:46 RÜZGARLA YARIŞAN DEĞİL, RÜZGARLA ÇALIŞAN ARABA ÜRETİYORLAR
13:44 ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN MÜLTECİ HAYATINI KAYBETTİ
13:43 SUUDİ PRENSİN MARMARİS SEVDASI
13:38 GENİŞLETİLMİŞ İL BAŞKANLARI TOPLANTISI
13:37 POLİS VE JANDARMA ÖZEL HAREKAT TİMLERİNDEN ORTAK TERÖR OPERASYONU
13:37 KENDİNİ KAMYON KASASINA ASTI
13:37 SİLAHLA YARALAMA İDDİASINA ADLİ KONTROL
13:35 TELEFONU BULUNAN TURİST KIZ, MUTLULUKTAN GÖZYAŞI DÖKTÜ
13:35 3. AKP - CHP KOALİSYON GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI
13:34 BATMAN’DA TRAFİK KAZASI: 4 YARALI
13:34 ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ZİYA SARPKAYA’NIN KIZ ARKADAŞI FATMA TEPE:
13:33 KOLUNA KORKULUK DEMİRİ SAPLANAN ÇOCUK HASTANELİK OLDU
13:33 SIKINTI, STRES VE ATEŞLİ HASTALIKLAR VİTİLİGOYU TETİKLİYOR
13:32 BAKAN BOZKIR: “ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ ÜLKEYİ HÜKÜMETSİZ BIRAKMAMAKTIR”
13:32 KKTC TOPLUMSAL DİRENİŞ BAYRAMI TÖREN VE ETKİNLİKLERLE KUTLANACAK
13:32 TÜRK VE RUM ESNAF ODALARINDAN FESTİVAL
13:32 OTOMOBİL TAKLA ATTI: 1 YARALI
13:30 TRABZONSPOR’UN OLAĞAN GENEL KURULA GİTMESİ İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURDULAR
13:29 BAKAN MÜEZZİNOĞLU, PEKİN ÇİN TIBBI ÜNİVERSİTESİ'Nİ ZİYARET ETTİ
13:24 İNCİRLİK ÜSSÜ'NDE LOJİSTİK TRAFİĞİ
13:23 SICAKTAN BUNALAN HAYVANLAR FISKİYE İLE SERİNLETİLİYOR
13:21 ŞEHİT POLİS MEMLEKETİNE UĞURLANDI
13:17 ŞIRNAK'TA YOL EMNİYETİ ALAN ASKERE SALDIRI: 3 ŞEHİT
13:15 DAVUTOĞLU'DAN ŞIRNAK'TAKİ SON TERÖRİST SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA
13:14 SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI
13:13 DÜNYACA ÜNLÜ REGGAE ŞARKICISI SEAN PAUL, EXPO ALANINA AĞAÇ DİKTİ
13:11 OTOPARK KAVGASI YÜZÜNDEN DARP EDİLEN KADININ ŞİMDİ DE ARACI KUNDAKLANDI
13:10 SAKARYA JANDARMASINDAN 10 NUMARA YAĞ VE KENEVİR OPERASYONU
13:09 KILIÇDAROĞLU İLE ORGENERAL ÖZEL ARASINDAKİ GÖRÜŞME SONA ERDİ
13:08 YOLCULARI İNDİRİLEN MİNİBÜS ATEŞE VERİLDİ
13:08 ASKER EĞLENCESİNE GİTTİ, HAVAYA SIKILAN KURŞUNLA YARALANDI
13:07 ANTALYA'DA TURİSTLERE UYUŞTURUCU SATAN KİŞİ YAKALANDI
13:07 CEZAEVİ KAMPÜSÜNDEKİ KORUMA TABURUNA SİLAHLI SALDIRI
13:04 ORMANLARDAKİ MEYVE AĞAÇLARI KESİLİNCE AÇ KALAN AYILAR ŞEHRE İNİYOR
12:59 İNEGÖL'DEN HOLLANDA'YA 600 TON SALÇA İHRAÇ EDİLECEK
12:57 MERKEZ BANKASI 3. ENFLASYON RAPORU
12:55 RESTORASYON SKANDALINA VAKIFLAR EL ATTI
12:55 MERKEZ BANKASI ENFLASYON RAPORUNU AÇIKLADI
12:54 BARIŞ ELÇİLERİ GAÜN’DE
12:53 BUNALIMA GİREN 18 YAŞINDAKİ GENÇ KENDİNİ ASTI
12:52 KARS’TA DOLMUŞ DURAĞINDA UNUTULAN ŞÜPHELİ KADIN ÇANTASI KORKUTTU
12:50 ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE'DE BİR İLK
12:48 SALİHLİ’YE BİR HAFTA İÇİNDE 2. ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
12:46 DURSUNBEY'E OSB MÜJDESİ
12:46 POMPALI DEHŞET KAMERALARDA
12:46 ENGELLERİ AŞAN SERGİ GAZİOSMANPAŞA’DA
12:45 KARİYER YAPMAK İSTERKEN GEÇ YAŞTA GEBELİĞİN RİSKLERİ
12:42 ARKADAŞINI BIÇAKLAYAN 16 YAŞINDAKİ KIZA ADLİ KONTROL
12:42 KAMU GÖREVLİLERİNE CUMA NAMAZI İZNİ TALEBİ
12:41 DANY RESMEN BURSASPOR'DA
12:36 SANLAV: “PKK’NIN SOSYAL MEDYA YAPILANMASINA DİKKAT”
12:35 (ÖZEL HABER) KEYKUBADİYE SARAYINA İLK KAZMA VURULDU
12:33 MECLİS'TE ŞEFTALİ VE ARMUTLU TERMİK SANTRAL AÇIKLAMASI
12:30 ESKİ FENERBAHÇELİ, TED ANKARA KOLEJLİLER'DE
12:29 TRAFİKTEYKEN CEP TELEFONU İLE KONUŞULMASINI ENGELLEYECEK PROJE
12:27 SAMSUN'DA OTOMOBİL TAKLA ATTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI
12:27 SU ALTINA KALAN YOLDA YÜZDÜLER
12:27 KUYUMCUDAN BİLEZİKLERİ ÇALAN HIRSIZ KAMERADA
12:25 PUTİN’DEN AVRUPA’DAN GELEN ÜRÜNLERİN İMHA EDİLMESİNE ONAY
12:24 KONYA’DAKİ IŞİD OPERASYONUNDA TUTUKLU SAYISI 10’A YÜKSELDİ
12:18 TOPUK DİKENİNE "ŞOK DALGALI" ÇÖZÜM
12:18 DİYARBAKIR EMNİYET MÜDÜRÜ BÖĞÜRÜCÜ: "GÖREVİMİN BAŞINDAYIM"
SOSYAL MEDYADA HABERX