Son Haberler
24.03.2017 Cuma 11:08
USD 2,6013 EUR 2,8245 EUR/USD 1,0858 BIST   80645,4/%0,42
ISTANBUL Cuma: 21°C/27°CCumartesi: 21°C/28°CPazar: 20°C/27°C

Havadurumu ayarlari

Lutfen havadurumunu goruntulemek istediginiz sehri listeden seciniz.

Görmez: Dini bağnazlık, terör tuzağındaki yemlerden sadece birisidir
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, “Şu açıkça bilinmelidir ki dini bağnazlık, terör tuzağındaki yemlerden sadece birisidir. Dini inançların, değerlerin ve kimliklerin radikal ya da fundamentalist yorumu, dinî bağnazlığın bir silah olarak kullanılması, halkların ve cemaatlerin küresel sömürü ve talan altında içine düşürüldüğü adaletsizlik, yoksulluk, insan onurundan yoksunluk altında, onuru kırılmış insanların ikna edilmesi için basit bir silahtan ibarettir" dedi. 11.01.2017 22:29

ANKARA (İHA) -
Diyanet İşleri Başkanı Görmez, 9. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada konuşmasını küresel dünyada din-devlet-toplum ilişkileri ve İslamofobya, kendini arayan İslâm dünyası, küresel terör ve şiddet sarmalı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve yurt dışı din eğitimi ve din hizmetleri olmak üzere üç başlık altında yapacağını ifade etti. Yaratıldığı günden itibaren insanoğlunun akleden bir varlık olarak en çok merak ettiği soruların yaratılış gayesi, yaratılışın ve yaratıcının mahiyeti, varlığın ve varoluşun anlamı, insanın mebdei ve meadı yani yaratılışın başlangıcı ve sonu yahut sonsuzluğu, ahlakın ve mutluluğun kaynağı, insanın ölüm ötesi serüveni ile ilgili sorular olduğunu aktaran Görmez, “Bütün felsefi sistemeler, bu soruların cevabıyla uğraşmıştır. İnsanoğlu bu sorulara yönelik en tatminkâr cevabı daima dinde bulmuştur. Bunun içindir ki din, ilk insanla birlikte bireylerin ve toplumların en kadim realitesi olarak hep var olagelmiştir. Bütün ilahi dinlere göre, ilk insan aynı zamanda ilk peygamberdir. Ve bütün insanlar Âdem’in çocuklarıdır. Medeniyet tarihi aynı zamanda bir dinler tarihidir. Din, Medine ve medeniyet birbirinden ayrılmaz üç kavramdır. Medeniyet tarihinden dini çıkarttığımız zaman kültür, düşünce, felsefe ve sanat adına çok şey kalmayacaktır. Kısaca din insanlık tarihinin en kadim realitesidir. Tarihte sayısız din ve inanç ortaya çıkmakla birlikte insanoğlunun mukadderatını en çok etkileyen son üç din Yahudilik, Hristiyanlık ve Müslümanlıktır. Tarih bize göstermiştir ki din olgusu insanlar tarafından doğru anlaşıldığı, doğru uygulanınca su ve hava kadar tabii olmuş fakat yanlış anlaşılıp yanlış tatbik edilince ise insanın bütün potansiyellerini yok etmiş, aklın ve hayatın önünde en büyük engel olmuştur” diye konuştu.

“Dinlerin güç ve cazibelerini yitireceği kehaneti tutmamıştır”
Görmez, Batı dünyasının bunun en çarpıcı örneğini aydınlanma ile birlikte yaşadığını, Batı’da aydınlanmayla birlikte dine karşı mesafeli bir duruş başladığını da anlattı. “Bir sosyal kurum olarak dinin, modernite ile birlikte gerileyeceğini, dinî kurum ve sembollerin toplum üzerindeki hâkimiyetlerinin sosyal, kültürel, entelektüel ve bilimsel gelişmelerle birlikte yok olacağını öngören teoriler yanılmıştır” diyen Görmez, “İnsanlığın, aydınlanmacı aklın rehberliğinde modernleşme ve rasyonelleşme hedefine emin adımlarla yürüyeceğini; insan zihninin her türlü metafizik ve mistik düşünceden arınacağını; özgürlüğünü kısıtlayan bütün geleneksel toplum ve bilgi yapılarından kurtulacağını; dinin sosyal önemini kaybederek bireyin vicdanına ve özel hayatına hapsolacağını iddia eden teoriler, eski cazibesini kaybetmiştir. Dini öğretilere sadakatin azalacağını; dini organizasyonlara ve yapılara katılımın düşeceğini söyleyen görüşler, artık sosyolojik bir gerçek olmaktan uzaklaşmıştır. Açıkçası dinlerin güç ve cazibelerini yitireceği kehaneti tutmamıştır. Din, insanların zihinlerini bütün çabalara rağmen gerileme trendine girmiştir” ifadelerini kullandı.

“Bu ‘öteki’ maalesef son zamanlarda İslam ve Müslümanlardır”
Görmez, dinin 21. yüzyılın ilk çeyreğine yükselen bir değer olarak girdiğini de aktardı. Görmez, konuşmasına şöyle devam etti:
“Batı’da ana dinin geleneksel, yerleşik ve köklü kurumları olarak kiliselerin mevcut seküler, liberal görünümleri ile toplum nezdinde nüfuz ve itibar kaybına uğradıkları yanılgısına düşmemek gerekir. Modernitenin üç atlısı olan 'rasyonalite, bireycilik ve eşitlik' ilkeleri ile birlikte Batı’da dinin toplum nezdindeki etkisinin azaldığı gibi yanlış bir kanaate kapılmamak gerekir. Tanrıya inananların sayısının azalması, her geçen gün kiliseye gitme oranlarının düşmesi, kiliselerin kapısına kilit vurulduğu anlamına gelmemektedir. Pek çok Batılı, dindar olmadığı, hatta bir inanan olmadığı halde sahip olduğu değerlerin dine dayandığının farkındadır. Yine inanmadığı halde kilise vergilerini ödeyenlerin sayısı hiç de az değildir. Burada vurgulamamız gereken bir diğer husus ise, din olgusunun millî, etnik ve kültürel kimliğin anahtar unsuru olmasıdır. Keza bugün Hıristiyanlık ve onun kurumları da ‘Batılı’ kimliğini besleyen en güçlü aktörlerdir. Bir din olarak Hıristiyanlık'ın anlam verici, meşrulaştırıcı, norm ve düzen koyucu gücü, modernizmin bütün dayatmalarına rağmen Batı toplumu üzerinde hala etkisini sürdürmektedir. Bu etki, aileden sosyal ilişkilere, ekonomiden siyasete, sanattan spora varıncaya kadar hayatın her alanında derin bir biçimde hissedilmektedir. Dolayısıyla, Batı toplumunun ve kültürünün anlaşılmasında dinin anlaşılması hâlâ önemli bir basamaktır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus şudur ki, Batı’daki varlığını kılcal damarlara kadar hissettirmeye devam eden din, kendi içindeki etnik, itikadi ve mezhebi ayrılıkları örtmek için bir ‘öteki’ üretmiştir. Bu ‘öteki’ maalesef son zamanlarda İslam ve Müslümanlardır. İslam ve Müslümanlar üzerinden şekillenen kimlik kurgusu ise, eski tarihî düşmanlıklara yaslanarak sanal bir korkuyu, ‘İslamofobi’yi üretmiştir. Gerçekte İslamofobi, arkasında çok yönlü, karmaşık ve de karanlık, ekonomik, siyasi ve kültürel emelleri, çıkar ilişkilerini barındıran bir ötekileştirme projesidir. Aydınlanma tarihiyle eşdeğer olan oryantalizm, sadece bir bilimsel faaliyet alanını değil, büyük bir siyaset aklını da içinde barındırmaktadır. Bugün Şii-Sünni ayrılığı veya diğer mezhep farklılıkları üzerinden çatışma var etmeye çalışanlar, oryantalistik bilgiyi silah olarak kullanmaya devam etmektedirler. Can suyunu kara cehaletten ve temelsiz önyargılardan alan İslamofobi projesinin yegâne marifeti, yeryüzü toplumları arasına kin, nefret, ırkçılık, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığı tohumlarını ekmektir. Bu ise neticede, küresel terörü tetiklemekten başka bir amaca hizmet etmemektedir.”

“İslam dünyasındaki dinî bağlılıklar ve kimlikler bugün yeniden tanımlanmaktadır”
Dinin İslam dünyasındaki diriliş sürecinin Batı’dakinden farklı bir mecrada aktığını ifade eden Görmez, “İslam dünyasındaki dinî bağlılıklar ve kimlikler bugün yeniden tanımlanmaktadır. Müslüman milletlerin yeniden İslam’ın manasıyla buluşarak insanlığa umut veren bir medeniyet inşa etmeleri için bugün dünden daha fazla nedenimiz vardır. On dört asır önce Hz. Muhammed (sav) kabile savaşlarının yaşandığı, can ve mal emniyetinin bulunmadığı, kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü, vahşetin ve dehşetin kol gezdiği karanlık bir ortamda Allah’ın yol göstericiliğiyle, yeni bir söz ile yani Kur’an ile tüm insanlığa umut olmuştu. Egemenlerin başta direndiği bu söz yani Kur’an, mazlum insanların, kölelerin, ırgatların, itilmiş kadınların ve gençlerin inanmasıyla kısa zamanda yayılarak Yesrib’de ete kemiğe bürünmüş, imana ve ahlâka dayalı bir toplumun inşası gerçekleşmişti. Yesrib, medeniyetin ilk şehri olarak Medine’ye dönüşmüştü. Güzel ahlâkı tamamlamak üzere gönderilen ve âlemlere rahmet olan İslam Peygamberi de selefleri gibi insana varlık sebebini hatırlatmış, insanı insan olmaya davet etmiştir. Kendisini Adem’le başlayan peygamberlik binasının bir tuğlası olarak tarif etmiştir. Onun tebliğ ettiği Kur’an’a ve eşsiz hayat modeli olan sünnetine dayanan İslam dini, tarihsel süreç içinde hiçbir zaman tek düze bir yorumlamayla bize gelmemiştir. İslam düşünce tarihinde hakikat arayışı sürekli var olmuş ve Batı için Ortaçağ olan zaman dilimlerinde, İslam düşüncesinin zengin tezahürleri bütün İslam dünyasında kendini göstermiştir. Endülüs böyledir ve cazibe merkezi olarak Batı’yı büyülemiştir. Buhara, Semerkant böyledir; bilginin ve hikmetin merkezleri olmuştur. Bağdat böyledir; çok farklı unsurları içinde barındırdığı halde barışın ve medeniyetin beşiği olmuştur. İstanbul böyledir, tarih boyunca bütün inanç ve düşünceleri barış içerisinde hukuk temelinde birlikte yaşatabilmiştir” değerlendirmesinde bulundu.

“Silahların patronları işlerinden kazanmaya devam ederken; politikacılar, komutanlar ve şiddet profesyonelleri kargaşa, terör ve ölüm buyrukları vermeyi sürdürürken bu çabayı bizden bekleyenler, başarılı olacağımızı gerçekten umabiliyorlar mı?”
“Bugüne gelince İslam beldelerinin önemli bir kısmı, maalesef yaralı bilinçlerin, hasarlı ruhların, ölümcül kimliklerin, parçalanmış benliklerin kol gezdiği bir vahşet coğrafyasına dönüşmüş ya da dönüştürülmüş durumdadır” ifadesini kullanan Görmez, “Bitmek bilmeyen savaşlar ve terör yüzünden tarihin kaydettiği en ağır hasar ve tahribat ile yüz yüze kalan bu coğrafya, etnik ve mezhepsel aidiyetlerini dininin önüne geçiren bağnaz azınlıkların, hiçbir insani, dini, ahlaki, meşru temele ve gerekçeye dayanmaksızın hoyratça bir bölme, ayrıştırma, dışlama, ötekileştirme ve tekfir etme faaliyetlerine şahitlik etmektedir. İslam dünyasında olup bitenlerin sebeplerini hep hariçte aramak ne kadar basit ve kolaycılık ise sadece din ve mezhebe bağlamak da o kadar basit ve kolaycılıktır. Ne zaman din ve mezhep eksenli bir şiddet olursa gözler hemen din adamlarına, ilahiyatçılara ve Diyanet İşleri Başkanlıklarına çevrilmektedir. Din adamları olarak barış için dua edebiliriz; cemaatlerimizi ve halklarımızı, düşmanlık duygularından arındırmak için çabayı gösterebiliriz. Yangından canı yananları teselli etmek için her türlü gayreti gösterebiliriz. Ne var ki silahların patronları işlerinden kazanmaya devam ederken; politikacılar, komutanlar ve şiddet profesyonelleri kargaşa, terör ve ölüm buyrukları vermeyi sürdürürken bu çabayı bizden bekleyenler, başarılı olacağımızı gerçekten umabiliyorlar mı? Dökülen kanların ardında halkların ve ülkelerin servetlerini talana girişmiş açgözlü küresel güçlerin sorgulanamaz iştahı yatıyor olamaz mı? Bütün savaş ve terörün dinî hoşgörü yahut müsamaha yokluğundan çıktığına insanları gerçekten inandırabilir miyiz? Bundan önce bizi kim inandıracak durumun böyle olduğuna? Yeryüzünde sömürgecilik hiç olmamış; altına, gümüşe, petrole ve uranyuma aç savaş lordları, ülkeleri, halkları birbirine hiç kırdırtmamış; bütün bunlar olmamış da, sadece dinsel fanatizmden dolayı gerginlikler, çatışmalar, savaş ve terör oluyormuş, öyle mi? Bağnaz dindarlık, fundamentalizm ve radikalizm, dinler ve mezhepler arasındaki düşmanca duygular. Bütün bunlar olmasaydı, savaş ve terör gerçekten ortaya çıkmayacak mıydı? Bizi buna kim inandırabilir? Bütün bunları söyleyecek olsak bize kim inanır. Din adamları bir aldatmacaya hizmet etseler bile, hangi din bu kandırmacaya hizmet için araç olmaya müsaade edebilir? Hangi samimi mümin, bir inanç ve ahlakın gerçekten vahşet üretebileceğini kabul edebilir. Aşırılığa, şiddete, savaş ve teröre karşı olduğumuzu haykırmak elbette gereklidir, peki bu yeterli midir?” dedi.

“Şu açıkça bilinmelidir ki dinî bağnazlık, terör tuzağındaki yemlerden sadece birisidir"
Görmez, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Şunu açıkça sormak isterim ki; dinî bağnazlık, dinî radikalizm, dinler ve cemaatler arası düşmanlık mı daha tehlikeli, yoksa sömürü ve kaynakların talanı yoluyla yaratılmış adaletsizlik, yoksulluk, insan haklarından yoksunluk, eğitimsizlik, cehalet, suça itilmişlik mi daha büyük belasıdır dünyamızın? Şu açıkça bilinmelidir ki; dinî bağnazlık, terör tuzağındaki yemlerden sadece birisidir; dinî inançların, değerlerin ve kimliklerin radikal ya da fundamentalist yorumu, dinî bağnazlığın bir silah olarak kullanılması, halkların ve cemaatlerin küresel sömürü ve talan altında içine düşürüldüğü adaletsizlik, yoksulluk, insan onurundan yoksunluk altında, onuru kırılmış insanların ikna edilmesi için basit bir silahtan ibarettir. Bütün bunları söylerken, hem bir akademisyen olarak hem de Diyanet İşleri Başkanı olarak yanlış din yorumlarından, saptırıcı İslam anlayışlarından, din adına üretilen kaosteolojilerinden kaynaklanan sorunlardan ve bu konudaki sorulardan kaçmak gibi bir düşüncem yoktur. Bu sorunlardan hepsine değil, ama sadece ikisine değineceğim. Modern zamanlarda ortaya çıkan nevzuhur dinî tezahürlerden biri var ki, İslâm’ın cihanşümul hak ve adalet anlayışına; sevgi, şefkat ve rahmet mesajına gölge düşürmüş, medeniyet yürüyüşünü sekteye uğratmış, Batı dünyasında İslamofobi'nin oluşmasına sebep olmuş ve medeniyetler arası çatışma üretmek isteyen görüş ve çıkar odaklarının maşası hâline gelmiştir. Afrika’nın paylaşımı ve sömürgeleştirilmesi, Afganistan’ın işgali, Bosna ve Çeçenistan savaşları, Körfez Savaşı ve Irak’ın işgali, Libya ve Suriye’nin parçalanması ve bu coğrafyaların iç savaşlara sürüklenmesi gibi İslâm dünyasının dinî ve kültürel fay hatlarını sarsan büyük acılardan sonra bu anlayış sömürge, şiddet, savaş, işgal ve istibdatların gölgesinde yetişen yaralı bilinçlerin, mağdur ve mazlum kimliklerin, hatta Batı'da varlıkları ve kimlikleri yok sayılarak ötekileştirilen genç kuşakların, uğruna canlarını verdikleri ve insanları hunharca katlettikleri bir kurtuluş ideolojisine dönüşmüştür. İslâm dünyasının sorunlu bölgelerinde varlığını kuvvetlendiren bu anlayış, İslâm’ın ilk fitne hâdiselerinde ortaya çıkan haricî unsurların düşünce, tavır ve diliyle de birleşince bugün itibarıyla din-i mübin-i İslâm ve İslâm toplumları için en büyük sorun hâline gelmiştir. Söz konusu anlayış, mutlaka tarihsel bir süreç içerisinde yeniden değerlendirilmelidir. Tarih boyunca İslâm medeniyetinde egemen olmayan, şaz ve marjinal kalan bu anlayış, önceleri tamamen selefe ve dinî metinlere bağlılığı ifade ederken, Moğol İstilâsıyla birlikte Haçlı seferlerinden sonra zemin bularak bir eylem ve hareket alanına dönüşmüştür. Daha sonraları Osmanlı Devleti’nin dağılması sürecinde ortaya çıkan otorite zaafından istifade etmiş; Birinci Dünya Savaşı ortamında dâhilî ve haricî etkenlerle siyasî bir güç elde ederek Arap coğrafyasında egemenlik oluşturmuş ve kurulan bazı devletlerin ideolojisi hâline gelmiştir. Bu anlayış sahipleri, modernitenin etkisiyle ihdas ettikleri kendi hakikatlerini, ilk üç mübarek nesle izafe ettiklerinin de farkında olmamıştır. Kendi hakikatlerine ve dinî anlayışlarına inanmayanları, İslâm’ın ana yolunun tarih boyunca prensibi olan “Ehl-i kıble tekfir edilmez.” düsturunu yok sayarak kolaylıkla tekfir eden bu zihniyet, kendi dışındaki bütün inanış ve mezheplerle savaşmayı cihad olarak kabul etmiştir.”

“FETÖ, 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişimiyle küresel bir kötülük projesi olduğunu apaçık bir şekilde göstermiştir”
Üzerinde durulması gereken bir başka olgunun da özellikle bütün dünyayı kurtarma iddiasıyla ortaya çıkan ve mega idealler peşinde koşarak bir misyon edasıyla hareket eden FETÖ benzeri dinî yapılar olduğuna dikkati çeken Görmez, "Bu tarz yapıların, özellikle sömürgecilik döneminden itibaren başlayan, çağımızda da bir hayli etkili olan kilise tarihinde de görüldüğü bilinmektedir. Uluslararası siyasî güçlerden kendilerini korumaları pek mümkün olmayan bu tarz hareketler, görünenden farklı bir ajandayı esas alarak faaliyet yürütmektedir. İlişkileri ve işleyişleri şeffaf ve legal olmadığı için değerlendirilmesi oldukça zor olan bu yapılar, iyi niyetle ilk bakışta masum bir görünüm sergilemektedir. FETÖ, 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişimiyle küresel bir kötülük projesi olduğunu apaçık bir şekilde göstermiştir. FETÖ, sömürge faaliyetlerine hizmet etmek, hem Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Yugoslavya’nın dağılmasından sonra bu coğrafyada, hem de resmi sömürgelerin sona ermesinden sonra Afrika’da sömürge kabiliyetini arttıran, sömürge aydınları yetiştiren projeye dönüştüğü bugünden bakıldığında açıkça görülmektedir. Başlangıçta bir kişi etrafında oluşan bu hareketler, zamanla kendi içinde bir yapıya, bir söyleme, bir gayeye ve büyük bir hedefe dönüşmektedir. Dinî referanslar ve peygamberlerin mücadelesi dahi daha çok araçsal bir boyut kazanan bu hareketlerde başarıya endeksli olmak büyük bir amaç hâline gelmektedir. Kendilerinin dışındaki hareket ve oluşumları karşı mücadelede her yolun mubah sayıldığı bu yapılar, her türlü ortama uyum sağlamaya ve gizliliğe büyük önem atfetmektedir. Şahıs merkezli bu hareketlerde ahireti kazanma karşısında akıl ve vahiy devre dışı bırakabilmekte, körü körüne itaat kültürüyle iradeler teslim alınabilmektedir. Bilinmelidir ki İslâm’a göre hakikat hiç kimsenin tekelinde değildir. Mümine düşen görev, hakikati kendi avucunda görmek ve insanları kendi hakikatine davet etmek değil, daima hakikatin yolunda olmaktır. Elbette İslâm yardımlaşma ve dayanışmayı esas alan bir ahlâk doğrultusunda birlik olmayı ve tüm Müslümanların ortak hedef, ortak gaye ve ortak idealde birleşmelerini ister. Ancak Kur’an, Hristiyanlık ve Yahudilik örneklerinde olduğu gibi fırka ve hiziplere bölünmeyi, kendinden başkasına cenneti lâyık görmeyen kibirli ve müstağni dindarlıkları zemmeder. İslâm’ın daveti ve tebliği aşikârdır. Meşru olan gayeye hiçbir zaman gayrimeşru yöntemlerle ulaşılmaz. Hile yapmak, şantaj uygulamak, desise oluşturmak ve fitne çıkarmak İslâmî ahlâkın asla tasvip etmeyeceği hususlardır” şeklinde konuştu.

“Yeni Türkiye’yi inşa etme çabasının önündeki en çetin engel kimileri için din, kimileri için de din de dâhil bütün kültürel müktesebatı bagajında taşıyan gelenekti”
Paradoksal modernleşme şeklinde tanımlanabilen Türk modernleşmesinin başlangıç etaplarında din ve devlet arasındaki ilişkilerin seyrini belirleme konusunda birbiriyle çelişen pek çok görüşün muvafakatına ihtiyaç duyduğunu aktaran Görmez, “Yine bugün oldukça garip sayılabilecek bu analizin tarihsel verilere başvurulduğunda her birimizi ikna edecek pek çok örneğinden söz etmek mümkündür. Popüler Batı değerleriyle sıkı bir irtibat içinde Yeni Türkiye’yi inşa etme çabasının önündeki en çetin engel kimileri için din, kimileri için de din de dâhil bütün kültürel müktesebatı bagajında taşıyan gelenekti. Bizim hayatımızda geleneğin etle tırnak kadar içiçe geçmiş ögelerin bir toplamı olduğundan hiç birimizin kuşkusu olmasa gerektir. Bugün ne yazık ki Cumhuriyet’in kuruluş evreni hakkında kendi zihni dünyamızda kurduğumuz bariyerler yüzünden zamansal-dönemsel gerçekleri okumakta zorlanıyoruz. Sadece kurum tarihçilerimizin değil akademik hayatın farklı alanlarında geçmiş üzerinde kalem oynatan sosyal bilimcilerimiz de soğukkanlı bir şekilde bu paradoksu anlamak için hatta bir adım daha ileri giderek çözümleyebilmek için kıllarını kıpırdatmaya ihtiyaç duymadılar. Bu durumdan ne yazık ki ne aydınlarımız ne de entelektüellerimiz muaf sayılırlar. İtiraf edeyim ki saygıdeğer alimlerimiz de bu konunun aydınlatılması için gayret içinde olduklarını bu aziz millete izah etmediler. Gerçekten de eğer Diyanet eğer verili dini zaptetmek, onu kontrol etmek ya da muhtemel olası sözüm ona saldırılarından emin olmak için kurulmuş bir teşkilatsa birinin bize başka şeyleri de açıklaması gerekir” dedi.

“Diyanet İşleri Başkanlığı, kurulduğu 3 Mart 1924 tarihinden bu yana üstlendiği bu misyonu dün olduğu gibi bugün de sürdürmektedir"
Görmez, şunları kaydetti:
“Gerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Mehmet Akif Ersoy’a, gerek Elmalılı Hamdi Yazır merhuma verilen meal ve tefsir yazma-hazırlama işi ve yükümlülüğünü tam bir netlikte açıklığa kavuşturmak gerekir. Bir takım sorunlar yoktur denilemez, bunların üzerine kimsenin sünger çekme ihtimali de olamaz ama birilerinin de yine çıkıp Ahmet Naim merhuma ne diye Tecrid-i Sarih Tercemesi yaptırıldığını açıklaması gerekir. Bugün hepimizin rahatlıkla temsil ettiği gibi gerek Elmalılı Hamdi merhumun Hak Dini Kur’an Dili tefsiri, gerekse Ahmet Naim’in hadis tercümesi gözardı edilemeyecek birer abide olarak önümüzde durmaktadır. 80 yıllık Cumhuriyet tecrübemizin sahih İslam müktesebatıyla güçlü bir şekilde bağlantısını kuran ağın bu kitaplar olduğuna şüphe yoktur. Açıkçası bugün Diyanet İşleri Başkanlığı sadece dini yorumlar ve mezheplerüstü formasyonuyla değil, dini sosyal teşekküllerin tamamının başını çektiği bir dini kargaşada her akl-ı selimin rahatlıkla kendini teslim etmeyi tercih ettiği bir sahili selamet özelliği taşımaktadır. Bu çerçevede Diyanet İşleri Başkanlığımızın bizatihi varlığı, ilaveten, çalışmaları ve projeleri daha da bir önem kazanmıştır. Asli misyonu çağın ve toplumun dini ihtiyaçlarını İslam dininin temel kaynakları ışığında güncellenmiş doğru ve güncel bilgiyle karşılamak, toplumu inanç, ibadet ve ahlâk konularında aydınlatmak olan Diyanet İşleri Başkanlığı, kurulduğu 3 Mart 1924 tarihinden bu yana üstlendiği bu misyonu geliştirdiği hizmet, plan, politika ve stratejiler çerçevesinde ifa etme azim ve kararlılığını dün olduğu gibi bugün de sürdürmektedir.”

"Bugün Avrupa’da üç model ortaya çıkmıştır"
Diyanet İşleri Başkanlığının aslında sadece Türkiye içinde topluma din hizmeti sunmak için kurulduğunu hatırlatan Görmez, “1960’lı yıllardan itibaren Avrupa’ya göç hareketleri ile birlikte yurt dışındaki millet varlığımız Diyanet İşleri Başkanlığımızın hizmetlerine ihtiyaç duymuştur. 20 yıl bir gecikmeden sonra yurt dışı hizmetleri ancak kurumsallaşabilmiştir. Bu hizmetlerde olmazsa olmaz iki ilkesi olmuştur Avrupa’daki millet varlığımıza hizmet ederken, birincisi millet varlığımızın kendi inancını, kültürünü, dilini, dinini muhafaza etmesi, ikincisi de içinde bulunduğu toplumla barış içinde yaşaması ama asla asimilasyona izin verilmemesi. Bugün Avrupa’da üç model ortaya çıkmıştır. Fransa’da Mağrib-Cezayir modeli, İngiltere’de Hindistan-Pakistan modeli, Almanya’da Türk modeli ortaya çıkmıştır din hizmetleri açısından. Dünyada ve Avrupa’da barışa en çok katkıda bulunan hizmetin diyanet hizmetleri olduğu açıkça ifade edilmiştir. 11 Eylül ile birlikte iyi kötü ayırt edilmeden Avrupa’da hizmetlerimize yönelik eleştiriler başlamıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı eleştirileri dikkate almıştır. İki yeni adım atmıştır; Bir taraftan Avrupa Üniversitelerinde İslam İlahiyatının açılmasına katkıda bulunmuş, diğer taraftan Uluslararası İlahiyat Projesi geliştirerek Avrupa’da doğup büyüyen çocuklarımıza Türkiye’de ilahiyat eğitimi imkânı sunmuştur. Son gelişmeler bu endişelerin artarak devam ettiğini göstermektedir. Yeni bir dil, yeni bir üslup ve yeni bir yapılanma ile bu endişelerin üstesinden gelebileceğimizi ifade etmek isterim. Diyanet İşleri Başkanlığı bir başka gecikmeyi Sovyetler Birliği ve Yugoslavya’nın dağılmasından sonra yaşamıştır. Fakat bugün her iki dünyada dini kurumlarla güçlü ilişkiler geliştirmiştir. 2 yılda bir toplanan Avrasya İslam Şurası önemli bir zemin teşkil etmeye devam etmektedir. 2006’dan itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı Afrika kıtasına açılmış Afrika Müslüman Dini Liderler Zirvesi ile ilişkiler inşa edilmeye başlanmıştır. 2014’de Latin Amerika-Karayip Adaları Müslüman Dini Liderler Zirvesi ile Latin Amerika’ya yönelik ilişkilerin ve gelişmelerin ilk adımı atılmıştır. 2015’de ise Asya-Pasifik Müslüman Dini Liderler Zirvesi ile Hint Alt Kıtası ile Malay dünyasındaki Müslümanlarla ilişkiler geliştirmenin ilk adımları atılmıştır. Bütün bu atılımları geliştirme noktasında büyükelçilerin destek ve himayelerine ihtiyaç vardır” açıklamasında bulundu.

YORUMLARINIZ
Henüz bir yorum yapılmamış.
Bu sayfaya yorum yazarak tarihe not düşün.

SOSYAL MEDYADA HABERX
SON DAKİKA
10:59 İRANLI TURİSTLER GÜNDÜZ ALIŞVERİŞTE GECE EĞLENCEDE
10:59 KARABÜK’TE FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINAN ŞAHIS SERBEST BIRAKILDI
10:56 ZELİHA SEMA 10 GÜNDÜR KAYIP
10:55 DEVLET DESTEKLERİ TANITIM TOPLANTILARI BURSA’DA BAŞLADI
10:55 EMEKLİLİĞİNDE TANIŞTIĞI BİSİKLETLE TÜRKİYE’Yİ GEZİYOR
10:55 AK PARTİ İL BAŞKANI TEMURCİ: “REFERANDUM PARTİLER ÜSTÜ BİR MESELEDİR”
10:54 ADANA'DAKİ FETÖ DAVASINDA BAŞSAVCI İDDİA MAKAMINDA
10:52 FETÖ SORUŞTURMASINDA 3 KADIN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
10:52 PLASTİK GIDALAR ERKEKLERİN FONKSİYONUNU ETKİLİYOR
10:48 AKSARAY’DA PROTOKOL ÜYELERİ ŞEHİT YAKINLARIYLA BULUŞTU
10:46 MUHARREM USTA: "TRABZONSPOR'UN YENİDEN ŞAHLANDIĞINI GÖRMEK İSTİYORUZ"
10:42 MUSTAFA YILDIZDOĞAN AKSARAY'DA KONSER VERDİ
10:42 MUSTAFA YILDIZDOĞAN AKSARAY'DA KONSER VERDİ
10:35 TUNCELİ'DE, YABAN DOMUZLARI ŞEHRE İNMEYE DEVAM EDİYOR
10:33 ÇİN ULUSLARARASI RAYLI SİSTEM FUARI, KASIM AYINDA ŞANGAY'DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK
10:33 183 ÖĞRENCİ KARANFİLLERLE ÇANAKKALE'YE UĞURLANDI
10:33 183 ÖĞRENCİ KARANFİLLERLE ÇANAKKALE'YE UĞURLANDI
10:30 BRÜKSEL’DE REFERANDUM GERGİNLİĞİ
10:29 BİBER GAZLI TAKSİ GASPÇISI KAR TANESİ DESENLİ KAZAĞI ELE VERDİ
10:29 BİBER GAZLI TAKSİ GASPÇISI KAR TANESİ DESENLİ KAZAĞI ELE VERDİ
10:27 'KİBRİT ÇÖPLERİ' EDEBİYAT VE FOTOĞRAFI BİR ARAYA GETİRDİ
10:23 MERSİN'DE ADLİYEYE SEVK EDİLEN TERÖR ZANLILARINDAN 4'Ü TUTUKLANDI
10:20 VOLKAN DEMİREL’E TAKİPSİZLİK KARARI
10:20 VOLKAN DEMİREL’E TAKİPSİZLİK KARARI
10:20 FETÖ, AK PARTİ’YE OY VERİLMEMESİ İÇİN BASKI YAPMIŞ
10:20 ARJANTİN’İ MESSİ SIRTLADI
10:17 ALMANYA VE İSVEÇ TEMİZLİK ÜRÜNLERİNE SORUŞTURMA AÇILDI
10:16 BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI
10:16 ÇOBANIN İLGİLENMEDİĞİ 20 BÜYÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU
10:11 AÇIKÖĞRETİM SINAVLARINDA YOK OLAN HER BİR AĞAÇ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ
10:10 BAĞIŞA TEŞEKKÜR İÇİN FABRİKASINDA MESAİ YAPTILAR
10:10 BAĞIŞA TEŞEKKÜR İÇİN FABRİKASINDA MESAİ YAPTILAR
10:08 (ÖZEL HABER) KÖPEKLERİ DÖVÜŞTÜRDÜLER, BİR DE KAMERAYA KAYDETTİLER
10:08 (ÖZEL HABER) KÖPEKLERİ DÖVÜŞTÜRDÜLER, BİR DE KAMERAYA KAYDETTİLER
10:06 AÇIKÖĞRETİM SINAVLARINDA YOK OLAN HER BİR AĞAÇ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ
10:04 DOWN SENDROMLU GENÇLER "FARKLIYIZ AMA BİZ DE VARIZ" DEDİ
10:03 HAMİLELİKTE BEL AĞRILARINDAN UZAK KALMAK MÜMKÜN
10:03 ŞANLIURFA’DA KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
10:02 FETO/PDY SORUŞTURMASINDA GÖNÜLLÜ EĞİTİMCİLER DERNEĞİ ÜYESİ 24 KİŞİ ADLİYEYE ÇIKARILDI
09:56 (ÖZEL HABER ) ÇÖP KONTEYNERLERİNİ ÇALAN HIRSIZLAR SUÇÜSTÜ YAKALANDI
09:56 (ÖZEL HABER ) ÇÖP KONTEYNERLERİNİ ÇALAN HIRSIZLAR SUÇÜSTÜ YAKALANDI
09:53 EŞİYLE İLİŞKİSİ OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜĞÜ ŞAHSI BIÇAKLAYAN KOCA TUTUKLANDI
09:53 FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI ABBAS, MERKEL İLE GÖRÜŞECEK
09:50 AĞABEYİNİ ÖLDÜREN ZANLI TUTUKLANDI
09:48 ADANA'DA 780 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ
09:48 ÇALŞİMŞEK: “OMEGA-3 KULLANACAĞIM DERKEN KURŞUN, CİVA YEMEYİN”
09:48 'UFKA YOLCULUK MEAL YARIŞMASI' SINAVI, 26 MART'TA YAPILACAK
09:45 KIZ ÇOCUĞUNU SOKAKTA ELLE TACİZ EDEN ZANLI YAKALANDI
09:43 TABLET VE TELEFON NÖROLOJİK HASTALIKLARI ARTIRIYOR
09:35 ASKERİ ÜS BÖLGESİNİN YOLUNA ÇIĞ DÜŞTÜ
09:35 ASKERİ ÜS BÖLGESİNİN YOLUNA ÇIĞ DÜŞTÜ
09:29 JANDARMADAN YÜZEREK KAÇMAYA ÇALIŞAN SURİYELİ GÖÇMEN PİŞMAN OLDU
09:29 JANDARMADAN YÜZEREK KAÇMAYA ÇALIŞAN SURİYELİ GÖÇMEN PİŞMAN OLDU
09:28 YDÜ’ YE, KISA FİLM YARIŞMASINDAN 2 ÖDÜL
09:26 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ, NİSHLONDON’DAN SONRA VE NİSHDUBLİN İLE ‘İYİ İNGİLİZCE’YE DEVAM EDİYOR
09:11 ESKİ KARISIYLA İLİŞKİSİ OLDUĞUNU İLERİ SÜRDÜĞÜ ADAMI ÖLDÜREN SANIĞA 21 YIL HAPİS
09:11 ESKİ KARISIYLA İLİŞKİSİ OLDUĞUNU İLERİ SÜRDÜĞÜ ADAMI ÖLDÜREN SANIĞA 21 YIL HAPİS
08:53 BURSA'DA FETÖ/PDY ÜYESİ 10 ESKİ VERGİ DAİRESİ ÇALIŞANI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
08:52 KUŞ CENNETİ'NDE ÜRKÜTEN TABLO...(ÖZEL HABER)
08:52 KUŞ CENNETİ'NDE ÜRKÜTEN TABLO...(ÖZEL HABER)
08:50 İKİ KAFADARIN EĞLENCESİ, BEKLENMEDİK ŞEKİLDE BİTTİ
06:05 BONZAİ BİR GENCİN DAHA HAYATINI KARARTTI
04:09 ÇALDIKLARI OTOMOBİLİ DUVARA ÇARPIP KAÇTILAR
04:09 ÇALDIKLARI OTOMOBİLİ DUVARA ÇARPIP KAÇTILAR
02:33 POLİSİN DURDURDUĞU MİNİBÜSÜN HER YERİNDEN KAÇAK SİGARA ÇIKTI
02:33 POLİSİN DURDURDUĞU MİNİBÜSÜN HER YERİNDEN KAÇAK SİGARA ÇIKTI
01:16 CEV KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ
01:00 BAKAN SOYLU DİYARBAKIR’DA STK VE KANAAT ÖNDERLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ
01:00 BAKAN SOYLU DİYARBAKIR’DA STK VE KANAAT ÖNDERLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ
01:00 BAKAN SOYLU DİYARBAKIR’DA STK VE KANAAT ÖNDERLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ
00:59 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ MÜFTÜOĞLU: GKRY’NİN ADA’DA HİDROKARBON FAALİYETLERİNİ DURDURMASINI BEKLİYORUZ”
00:17 EDİRNE’DE MOTOSİKLET KAZASI : 1 AĞIR YARALI
00:07 ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MEHMET ACIBUCU’NUN BABAEVİNDE HÜZÜNLÜ BEKLEYİŞ
00:07 ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MEHMET ACIBUCU’NUN BABAEVİNDE HÜZÜNLÜ BEKLEYİŞ
23:49 BAKAN KAYA: “ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİ GENÇ NÜFUSUMUZDUR”
23:42 SAFARİ TURUNDA KORKU DOLU DAKİKALAR
23:11 BAKANLAR “DEĞERLERİMİZLE BULUŞMA” GECESİNE KATILDI
23:06 ZELJKO OBRADOVİC: "GENEL OLARAK BİZDEN DAHA İYİ OYNADILAR"
23:06 ZELJKO OBRADOVİC: "GENEL OLARAK BİZDEN DAHA İYİ OYNADILAR"
23:04 VELİMİR PERASOVİC: "FİNAL FOUR'A GİDENE KADAR SAVAŞACAĞIZ"
23:04 VELİMİR PERASOVİC: "FİNAL FOUR'A GİDENE KADAR SAVAŞACAĞIZ"
22:45 ÖSO İLE ESAD REJİMİ ARASINDAKİ ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR
22:45 HAMZAOĞLU İLK ANTRENMANINA ÇIKTI
22:44 SAĞLIK BAKANI AKDAĞ, BURDUR VALİLİĞİNİ ZİYARET ETTİ
22:41 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: “SURİYE TOPRAKLARI TERÖRDEN TEMİZLENMEDİKÇE, BİZİM ORADAKİ İŞİMİZ BİTMEZ”
22:40 BULGARİSTAN CUMHURBAŞKANI RUMEN RADEV:
22:37 TURKİSH AİRLİNES EUROLEAGUE
22:26 PARİS’TE KADINLARA ÖZEL OTOBÜS UYGULAMASI
22:25 SPOR İSTANBUL BASIN VE SPOR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
22:25 SPOR İSTANBUL BASIN VE SPOR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
22:23 İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, SİLVAN'DA
22:16 ÜNLÜ OYUNCULAR EĞİTİM İÇİN BİR ARAYA GELDİ
22:15 BALIKÇILAR DA ARIYOR, LİSELİ KIZDAN SAATLERDİR HABER ALINAMIYOR
22:12 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: “AVRUPA 16 NİSAN’DAN SONRA SÜRPRİZLERLE KARŞILAŞABİLİR”
22:12 ERDOĞAN: “GÖRDÜĞÜMÜZ DURUM, TESPİT, ‘EVET’ OYLARININ ÖNDE VE HER GEÇEN GÜN YÜKSELEREK DEVAM ETTİĞİDİR”
22:07 BAŞBAKAN YARDIMCISI CANİKLİ: “SUÇSUZ OLDUKLARI ANLAŞILAN ŞİRKETLER SAHİPLERİNE VERİLECEK”
22:02 ÇUKURCA’DA YARALANAN ASKERLER HAKKARİ’DE TEDAVİ ALTINA ALINDI
22:01 BELÇİKA’DA ARACINI KALABALIĞIN ÜZERİNE SÜREN ŞAHIS ALKOLLÜ ÇIKTI
22:00 ÇUKURCA’DA YARALANAN ASKERLER HAKKARİ’DE TEDAVİ ALTINA ALINDI
21:47 FENERBAHÇE, DAYANIKLILIK VE KUVVET ÇALIŞTI