Son Haberler
23.10.2017 Pazartesi 01:32
USD 2,6013 EUR 2,8245 EUR/USD 1,0858 BIST   80645,4/%0,42
ISTANBUL Cuma: 21°C/27°CCumartesi: 21°C/28°CPazar: 20°C/27°C

Havadurumu ayarlari

Lutfen havadurumunu goruntulemek istediginiz sehri listeden seciniz.

HZ. SÜLEYMAN’INKİ BİR SEVDA MIYDI?
Hasan Tülüceoğlu htuluceoglu@haberx.com
01.08.2017 14:44
Melike, Sebe’nin devlet başkanıdır; ancak despot ve diktatör değildir. Ülkeyi ayette “elmeleu”(الْمَلَؤُ۬ا) olarak ifade edilen bir istişare heyetiyle yönetmektedir. Melikenin “sizler yanımda bulunmadıkça hiçbir işe kesin olarak karar vermem” ifadesi de bu heyetin göstermelik olmadığını ifade eder. İleri gelenler, kendilerinin güçlü kuvvetli yani güçlü bir orduya sahip olduklarını ve savaşacaklarını açıkça ifade edip son sözü “emir senin; ne emredeceğini düşün”(Neml suresi 33.ayet) diyerek Melikeye bırakmışlardır.

Kuran’da Hz.Süleyman, Enam 84, Nisa 163.ayetlerde isim olarak,  Sad 30-34, Sebe 12-14, Enbiya 78-82.ayetlerde ona verilen imkan ve nimetlerden bahsedilmekle birlikte onunla ilgili daha fazla ayrıntıya Neml süresinde(15-44.ayetler) yer verilir.

Bu ayetlerde anlatıldığı üzere Hz. Süleyman her türlü güç ve imkana sahip dünya devletine hükmeden güçlü bir hükümdardır.

Kuran’da onun dilinden ifade edildiği üzere ona verilenleri Hz. Süleyman şöyle ifade eder:  “Ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şey verildi. Şüphesiz bu, apaçık bir lütuftur”. (Neml suresi 16.ayet) Devamında Hz. Süleyman!a verilen cinlerden insanlardan ve kuşlardan oluşan güçlü bir ordudan bahsedilir. (Neml suresi 17.ayet)

Verilen bu nimetler vc müthiş iktidar gücüyle dünyada sadece insanlar değil tüm canlılar Süleyman’ı biliyorlardı. Güçlü ordusuyla hareket ederken karınca liderinin karıncalara Hz.Süleyman’ın ordusundan zarar görmemeleri için yuvalarına girme emri vermesi bunu ifade eder. (Neml suresi 18.ayet)

Hz.Süleyman kendisine verilen nimetlerden sevinip zevk duyan aynı zamanda nimetleri verene şükredendir. Ona verilen safkan atlara bir tutkusu vardır. Onları sevip sıvazladıkça zevk duyar ve bu ona Allah’ı hatırlatır ve O’nu zikreder. Atlar ve diğer mal sevgisini Allah’ı zikir için istediğini söyler. ( رَبّ۪يۚ ذِكْرِ  عَنْ الْخَيْرِ حُبَّ  اَحْبَبْتُ ) “Ahbebtu hubbel hayri an zikri rabbî”: Gerçekten ben malı, Rabbimi anmamı sağladığından dolayı çok severim; gerçekten ben mal sevgisini, Rabbimi anmak için istedim.(Sad suresi 32.ayet)

Hz.Süleyman bu nimetlerle bir ara denemeye tabi tutulup(Sad suresi 34.ayet) bu aşamayı geçince daha fazlasını isteyerek şöyle dua eder: “Süleyman, “Ey Rabbim! Beni bağışla. Bana, benden sonra kimseye lâyık olmayacak bir mülk (hükümranlık) bahşet! Şüphesiz sen çok bahşedicisin!” dedi”. (Sad suresi 35.ayet) 

Hz.Süleyman burada adeta egoist ve bencil davranır ve ona verilenlerin kendinden sonra başka hiç kimseye verilmemesini diler. Yani dünya ününe şanına ve hükümranlığına ortak istemez. En üstün, en güçlü kendi olsun tanınsın bilinsin ister. 

Ayetteki (يبَعْدِ مِّنْ لِأَحَدٍ يَنبَغِي لَّا مُلْكًا لِي وَهَبْ) “veheblî mulken lâ yenbagî li ehadin min ba’dî” ifadesi ‘bana, benden sonra kimseye lâyık olmayacak bir mülk (hükümranlık) bahşet’ mealinde tercüme edilmiştir. (Sad suresi 35.ayet) Ayette geçen يَنبَغِي ifadesi bir nesnenin zahir olması, ortaya çıkması anlamındadır. Bu olumsuz olarak ifade edilerek aynısının tekrarlanmaması istenmektedir.

Devamında O’na verilen nimet, lütuf ve ihsanlar Kuran’da şöyle ifade edilir: “Biz de rüzgârı onun buyruğuna verdik. Rüzgâr, onun emriyle dilediği yere hafif hafif eserdi”.(Sad suresi 36.ayet) “Bina ustası olan ve dalgıçlık yapan her bir şeytanı, bukağılara bağlı olarak diğerlerini de, onun emrine verdik”. (Sad suresi 37-38.ayetler) “İşte bu bizim ihsanımızdır. Artık sen de (istediğine) hesapsızca ver yahut verme” dedik”. (Sad suresi 39.ayet)

Hz.Süleyman mal, mülk sevdalısıdır; güç ve iktidar tutkunudur. Ününe şanına nam katma gayretindedir. Yukarda verdimiz” يبَعْدِ مِّنْ لِأَحَدٍ يَنبَغِي لَّا”  ifadesi bunu belirtir.

Aynı zamanda taviz vermeyen, sert, katı bir hükümdardır Hz.Süleyman. Sebe Melikesi kıssasının anlatıldığı Neml suresinde insanlardan cinlerden ve kuşlardan oluşan ordusuyla harekette iken ordusundan ona haber vermeden uzaklaşan Hüdhüd için sert, katı ve kesin ifadeler kullanır. Bu ifadeleri onun emrindekilere karşı nasıl bir hükümdar olduğunu gösterir: “Süleyman, kuşlara göz atıp yokladı ve şöyle dedi: “Hüdhüd’ü niçin göremiyorum? Yoksa kayıplara mı karıştı?”, “bana (mazeretini gösteren) apaçık bir delil getirmedikçe kesinlikle onu ağır bir şekilde cezalandıracağım, ya da kafasını keseceğim”. (Neml suresi 20-21.ayetler)

Sebe Melikesi ile ilgili bölüm bu şekilde başlar. Dünya hükümdarınca tehdit edilen Hüdhüd, Süleyman’a yeni bilgiler getirmenin güvencesiyle cesurca konuşur: (بِهِ تُحِطْ لَمْ) “Senin bilmediğin bir şey öğrendim”. (يَقِينٍ بِنَبَإٍ سَبَإٍ مِن وَجِئْتُكَ) “Sebe’den sana sağlam bir haber getirdim”. (Neml suresi 22.ayet) Bunlar açık net kesin ve cesurca düz ve direk ifadelerdir. Süleyaman’ı etkileme ve gerçeği anlatma gayesindedir.

Neml 23.ayeti, “ben, onlara (Sebe halkına) hükümdarlık eden, kendisine her şeyden bolca verilmiş ve büyük bir tahtı olan bir kadın gördüm” veya "gerçekten, onlara (Sebelilere) hükümdarlık eden, kendisine her türlü imkan verilmiş ve büyük bir tahta sahip olan bir kadınla karşılaştım" olarak tercüme edilir. Anlam olarak doğrudur bir sıkıntı yok. Ancak ayette (امْرَأَةً وَجَدتُّ) “vecedtumraeten”le öncelikle kadına vurgu yapılır. Elbetteki Hüdhüd’ün burada gayesi Hz.Süleyman’ın dikkatini çekmektir. Devamında kadının özelliklerini anlatarak bir açıdan bunu da başarır.

Bir kadın ki sıradan biri değil bir ülkenin hükümdarıdır. (تَمْلِكُهُمْ ) “Temlikuhum” bunu ifade eder. Ve öyle bir kadın hükümdar ki (شَيْءٍ كُلِّ مِن وَأُوتِيَتْ) “ve ûtiyet min kulli şey’in” kendisine her şeyden verilmiş. Yani Süleyman benzeri büyük nimet ve imkanlara sahip bir hükümdar.

Ve Hüdhüd çok özel bir ayrıntı verir Sebe Melikesi için: (عَظِيمٌ عَرْشٌ وَلَهَا) “Ve lehâ arşun azîm” ve büyük bir tahtı olan. Ve her türiü imkana sahip bir ülkeye hükmeden Sebe Melikesinin ona özgün bir özellik olarak büyük, gösterişli bir tahtı olduğu vurgusu yapar son olarak.(Neml suresi 23.ayet)

(امْرَاَةً) “İmraeten”, (تَمْلِكُهُمْ) “temlikuhum” ve (عَظِيمٌعَرْشٌ) "arşun azîm” ifadeleri orijinal dil ve metinde vurgu yapılıp öne çıkarılan ve böylece dikkat çekilen ifadelerdir. İmraeten bilinenin dışında yönetici bir kadına, güçlü ülkesine ve devleti adilane yöneten kadın hükümdara vurgu yapar. Hüdhüd bu açıdan Hz.Süleyman’ın dikkatni çekmek ister.

Dünya hakimi Hz.Süleyman da Hüdhüd’ün bu ifadelerinden doğal olarak etkilenip birde bu ön bilgiye tamamen güvenmeyip hakikatin araştırılması için resmi görevlendirme yaparak Hüdhüd’le bu ülkeye bir mektup gönderir.

Sebe Melikesinin devlet erkanına mektubu duyurma ifadeleri önemli anlamlar ifade eder: “Ey ileri gelenler! Bana çok önemli bir mektup atıldı”.(Neml suresi 29.ayet) "Mektup Süleyman'dandır, Rahmân ve Rahîm Allah'ın adıyla (başlamakta)dır”. (Neml suresi 30.ayet) "Bana karşı baş kaldırmayın, teslimiyet göstererek bana gelin diye (yazmaktadır)”.(Neml suresi 31.ayet) 

Sebe Melikesinin gelen mektupla ilgili devlet erkanına yaptığı bu açıklamalarda olumlu ve sempatik bir yaklaşım vardır. (كَر۪يمٌ كِتَابٌ) “kitâbun kerîm”, (سُلَيْمٰنَ مِنْ) “min suleymâne”, (مُسْلِم۪ينَ۟ وَأْتُون۪ي) “ve’tûnî muslimîn” ifadeleri bu olumlu ve sempatik yaklaşımı içerir.

Melike, Sebe’nin devlet başkanıdır; ancak despot ve diktatör değildir. Ülkeyi ayette “elmeleu”(الْمَلَؤُ۬ا)  olarak ifade edilen bir istişare heyetiyle yönetmektedir. Melikenin “sizler yanımda bulunmadıkça hiçbir işe kesin olarak karar vermem” ifadesi de bu heyetin göstermelik olmadığını ifade eder.

İleri gelenler, kendilerinin güçlü kuvvetli yani güçlü bir orduya sahip olduklarını ve savaşacaklarını açıkça ifade edip son sözü “emir senin; ne emredeceğini düşün”(Neml suresi 33.ayet) diyerek  Melikeye bırakmışlardır.

Melike, öncelikle  barıştan yana olduğunu ileri gelenlere(الْمَلَؤُ۬ا)“elmeleu” şu ifadelerle anlatır:  “Krallar bir memlekete girdi mi, orayı harap ederler ve halkının ileri gelenlerini zelil hâle getirirler. İşte onlar böyle yaparlar”.(Neml suresi 34.ayet)

Bu durumda Melike, doğru ve mantıklı olanı yapacağını ayetteki şu ifadeyle söyler: "Ben (şimdi) onlara bir hediye göndereyim de, bakayım elçiler ne (gibi bir sonuç) ile dönecekler”. (Neml suresi 35.ayet)

Hz.Süleyman dünya hükümdarına, güç, kuvvet ve ihtişamına yakışır bir şekilde onların hediyelerini geri çevirir. Melikenin endişesini onlara iletir: “Sen onlara dön. Andolsun, biz onlara, karşı koyamayacakları ordularla gelir ve onları oradan aşağılanmış ve küçük düşürülmüş olarak çıkarırız”.(Neml suresi 37.ayet)

Hz.Süleyman’ın burada şu ifadesi anlamlıdır: “Ama belki de siz hediyenizle sevinirsiniz”, “Ama siz, hediyenizle böbürlenirsiniz". (Neml suresi 36.ayet)

Hz.Süleyman, elçiler ve getirdiklerinden onların kendilerine göre daha güçsüz olduklarını görmüş ve teslim olarak geleceklerinden emin Melikeyi etkileyip teslimiyetini kolaylaştırmak için Hüdhüd’ün onu anlatışta öne çıkardı tahtının hemen getirilmesini istemiştir. Burada öncelikli olan Melikedir ve onun Süleyman’a katılmasıdır. Dolayısıyla bir ülkenin güneşe tapınmayı bırakıp Allah’a inanarak diğer bir ülkeyle birlikteliğidir.

Tahtın getirilmesi ayrı bir olay. Burada bu ayrıntıya girmeyeceğiz. Ancak anlatılan olay yalnızca görüntü olarak değil tahtın gerçek anlamda getirilmesidir.

Yazı başlında vurgu yaptığımız üzere Hz.Süleyman’ın burada Sebe Melikesine sevgi ve cinsellik anlamında bir yaklaşımı söz konusu değildir. Ayetlerde buna vurgu ve işaret yoktur. Her ne kadar Hüdhüd’ün dilinden bir kadın olması, topluma hükümdarlık yapması, büyük bir tahtının olmasının anlatılması, saraya davet edildiğinde eteklerini toplaması magazinsel haberler içerse de Hz.Süleyman’la Melike arasındaki ilişki yukarda bahsedildiği üzere Kuran ifadelerinde yöneticiler arası ilişkilerdir.  Aradaki ilişkiler, münasebetler, devletler arası münasebetten ibarettir. Süleyman ve Sebe Melikesi her biri bir insan olarak yönetici olmanın dışında birbirlerinden mutlaka cinsiyet olarak ta etkilenmişlerdir. Ancak Kuran’ın anlatılarında buna bir işaret yoktur ve böyle bir mana da çıkarılamaz.  

Söylediğimiz gibi Hz.Süleyman bir dünya hakimidir. Bu hakimiyetin verdiği ve getirdiği nimet ve imkanlara sahiptir. Bu muhteşem güç, kuvvet elbette insanı etkiler. Duygularını tahrik eder. Öyledir, Süleyman da bu imkanlara vurgundur, hayrandır, sevdalıdır. Oldukça olmasını ister. Ancak Kuran anlatılarında her ne olursa olsun bütün nimet ve imkanların kendine Allah tarafından verildiğinin bilincinde ve her zaman O’nu anmakta, zikretmekte, ibadet etmekte ve her dem nimetlerden dolayı şükretmektedir. Karun benzeri ben çalıştım çabaladım, bu imkan, nimet ve hükümdarlığı ben elde ettim dememişti. Firavun vari halkına ‘sizi ben besliyor eğitiyorum dolayısıyla Rabbiniz benim’ iddiasında bulunmamıştır.

Melike geldiğinde onu etkilemek ve devlet olarak üstünlüklerini göstermek için Süleyman’ın isteğiyle biraz değişikliğe uğrattıkları tahtını ona gösterirler. Melike ‘tıpkısının aynısı’ şeklinde meal verebileceğimiz bir cevap verir. (هُوَۚ كَاَنَّهُ )”Ke ennehu huve” "tıpkı o”. Bu ifadede bir heyecan gariplik ve şaşkınlık yoktur. Bu benzerliği Melike gayet doğal karşılaşmıştır. Devamındaki ayet bazı müfessirlerce Hz.Süleyman’ın sözü olarak verilmekle birlikte genel çoğunlukça Melikenin sözü olarak kabul edilmiştir. Ancak öncesi ve sonrası ayetlerle birlikte anlam yerli yerine oturmamaktadır. Sanki anlatılmak istenen farklı bir durum söz konusudur.

“Gelince, “Senin tahtın böyle mi?” denildi. O da, “Sanki o! Fakat zaten daha önce bize bilgi verilmişti ve biz teslimiyet göstermiştik” dedi”.(Neml suresi 42.ayet) “Daha önce Allah’tan başka taptığı şeyler ona engel olmuştu. Çünkü o inkâr eden bir kavimden idi”. (Neml suresi 43.ayet)

Hz.Süleyman’a verilenler o döneme has bilim ve teknolojiydi. (عِلْماًۚ وَسُلَيْمٰنَ دَاوُ۫دَ  اٰتَيْنَا) “âteynâ dâvûde ve suleymâne ilmâ”, (الْكِتَابِ مِنَ عِلْمٌ عِنْدَهُ) “indehu ilmun minel kitâbi”, (الْعِلْمَ وَاُو۫ت۪ينَا) “ve ûtînel ilme” ifadeleri bilimsel çalışmaları ve bunun sonuç verdiği teknolojiye işaret eder. Hz.Süleyman derin bilimsel çalışmalarla güçlü bir teknolojiye sahipti. Sebe ülkesininde benzer şekilde çalışmaları ve teknolojileri vardı. Hz.Süleyman’ın (شَيْءٍۜ كُلِّ مِنْ وَاُو۫ت۪ينَا) “ve ûtînâ min kulli şey’in” ile Hüdhüd’ün Sebe Melikesi için (شَيْءٍ كُلِّ مِنْ وَاُو۫تِيَتْ) “ve ûtiyet min kulli şey’in” ifadeleri her iki ülkeye de bilimsel çalışmalar sonucu üstün bir teknoloji verildiğine işaret eder. Bu ikisinden Süleyman’a verilenler daha üstün ve daha gelişmiş bir teknolojidir.

Tahtın getirilmesine Melikenin ilgisiz kalması ve hemen devamında “daha önce bize bilgi verilmişti ve biz teslimiyet göstermiştik” ifadesi Hz.Süleyman’ın sadece kendilerinin sahip olduklarını zannettiği bu(tahtı nakletme) tekniği Melikenin  bildiğini belirtir. İşte bunun için Melike tahtını görünce şaşırmamıştır. Bu durumunda daha önce bu bilgiye sahip olduklarını ifade ederek açıklar.  Ayettin devamında “daha önce Allah’tan başka taptığı şeyler ona engel olmuştu. Çünkü o inkâr eden bir kavimden idi” ifadelerinden Melikenin ve ülkesinin algı anlayış ve gereksinim duymaları nedeniyle bu teknolojiyi edinmedikleri anlaşılıyor. Veya gerekli görüp geliştirip yaygınlaştırmadıkları anlaşılır.

Bu teknolojiyle etkileme gerçekleşmeyince o günün üstün bilgi ve teknolojisiyle yapılmış saraya davet edilir Melike.

“Ona köşke gir denildiğinde” (لُجَّةً حَسِبَتْهُ رَاَتْهُ فَلَمَّا) “fe lemmâ raethu hasibethu luccetenMelike onu görünce derin bir su sandı. (لُجَّةً)”lucceten” deniz ve akarsuların sığ yerleri sahillerin derin olmayan yerleri demektir. Böyle bir suyu görünce doğal olarak paçaları veya etekleri ıslanmasın diye insan eteklerini kaldırır veya paçalarını çemrer. Zira hafif derinlikte geçilip gidilecek sudur. Melikede insan doğası gereği hemen eteklerini kaldırıp topladı veya paçalarını çemredi. Ayette Melikenin bu davranışı (يْهَاۜسَاقَ عَنْ وَكَشَفَتْ)” lafzıyla ifade edilir. (سَاقَيْهَاۜ)”Sâkayhâ” her iki bacağı ifade eder. (كَشَفَ) “Keşefe” nesneyi örten şeyi kaldırmak anlamındadır. Buradan “ve keşefet an sâkayhâ” bacaklarındaki örtüyü, etek veya pantolon yada başka bir şekilde kıyafeti kaldırıp toparlayarak bacaklarını açtı manasına yani bacaklarının açılması anlamına gelir. (Neml suresi 44.ayet)

Melikenin bu tavrına karşı Hz.Süleyman ( قَوَار۪يرَۜ مِنْ مُمَرَّدٌ  صَرْحٌ اِنَّهُ) “ innehu sarhun mumerradun min kavârîra”, ‘bu, (zemini) billurdan döşenmiş bir köşktür’ dedi. Hz. Süleyman’ın bu ifadesi, o günkü bilim ve teknolojiyle ortaya konulmuş bu sarayı, bu bilgi ve tekne sahip olmayan veya bilemeyen Melikeye anlatmak için çok kısa ve özlü bir ifadedir. (صَرْحٌ) “Sarhun” yüksek duvarlı bina demektir. (مُمَرَّدٌ ) “Mumerradun” yüksek duvarları yalçın kaya gibi düz bina demektir. (قَوَار۪يرَۜ) “Kavârîr” şişeler, cam şişeler demektir. “Doğrusu bu camdan yapılmış mücella bir salondur”, “Bu, (zemini) billurdan döşenmiş bir köşktür”, "Bu billurdan yapılmış, şeffaf bir zemindir” anlamlarında tercüme edilmiştir. Bu saray yalçın kaya gibi düz ve dik yükselen duvarları olan şişeden yapılmış devesa cam bir binaydı. Etrafı da bu şişelerle dizayn edilmişti. Bugünkü teknolojinin bile ulaşamadığı bir teknikle su görünümlü camdan devasa bir binaydı bu. Bina çevre zemini de aynı su görünümlü camdan yapılmıştı. Esasta ortada su yoktu. Bakıldığında sığ su görünümü veriyordu. Sebe Melikesi ve ülkesinin bilmediği bir teknolojiydi bu. Ve buna, bu teknolojiye ulaşmalarına esasta Allah’a inanmamaları, Allah’ı bırakıp güneşe secde eden kavmi neden olmuştu. Bu bilgi ve teknolojide, bunları edinmede, onların gerçek Allah’a inanmamaları ayetteki ifadeyle onların bilim teknik çalışmalarını sınırlandırmıştı. Allah’a inanmamayı hayata, olaylara, oluşlara bakış tarzı, algı, anlayış ve düşünce şekli olarak anlıyoruz. Allah’a inanmamanın getirdiği bir bakış açısı, bir düşünce tarzıdır burada vurgulanmak isteyen. Aksi durumda bugün İslam dünyası Allah’a inanmalarından dolayı dünyanın hakimi olmalıydı.

Melike bu gerçeği gördüğü için ‘ben kendime zulmettm’ (نَفْس۪ي ظَلَمْتُ اِنّ۪ي رَبِّ) “ rabbi innî zalemtu nefsî"Rabbim! Şüphesiz ben kendime yazık etmişim” dedi. Yanlışta kalarak kendime ve toplumuna yazık etmişim. Yani daha iyisine ulaşma yolunu Allaha inanmayıp onun yoluna girmeyerek kapatmışım. Melikenin bu ifadeyi (kendime zulmettim), yapılan sarayla ilgili bilgisizliğinden birde yanlışa düşerek yapmaması gereken şeyi yani bacaklarını açması, göstermesi nedeniyle söylediği rivayet edilir. Bu konuda benzer farklı yorumlarda vardır.  

Ve Melike artık doru olanı yapacak ve bunu şöyle ifade edecektir:   

(لْعَالَم۪ينَ۟ رَبِّ الِلّٰهِ سُلَيْمٰنَ مَعَ وَاَسْلَمْتُ)eslemtu mea suleymâne lillâhi rabbil âlemîn” Süleyman ile birlikte âlemlerin Rabbi olan Allah’a teslim oldum”.

Yani ilahi kaynaklı bilgiye, bu bilgiyle kurulan Hz.Süleyman’ın sistemine, alemlerin Rabbi olan Allah için onun adına teslim olup bu sisteme girdim, kabullendim demektedir. “Süleyman’la birlikte” (سُلَيْمٰنَ مَعَ) ifadesi, kendi bilimsel çalışma ve birikimleriyle birlikte onları yeni bir bakış açısıyla yorumlayıp değerlendirerek Süleyman’ın ilahi kaynaklı sistemine giriyorum, onu kabulleniyorum manası da içerir.

 htuluceoglu@hotmail.com

twitter.com/hasantlceolu

YORUMLARINIZ
Nedim - 07.08.2017 15:40
Allah razı olsun güzel sade ve manalıydı
H.K. - 03.08.2017 08:48

******

Benden selammolsun, Tülüceoğlu Hasan’a!
Bunlar var ya ey mümin, ha Hasana ha sana:

Bak gördün mu kıssanın, anlamı var ne derin
Söyle bakalım söyle, var mı bundan haberin

Sebe’nin Melikesi, tipik dünya kültürü
Ancak HAKKA değil de, BATILa tapar sürü

Okuyun da öğrenin, Hazreti Süleymanı
O özel bir devirdi, şimdi BiLiM zamanı

Yapılacak iş kolay, bak ne diyor ayetler
Gör, neler mümkun neler, salih ise niyetler
…….

BİLİM denen gerçek var, eşyanın tabiatı
İlgisiz kalmamalı, bu Allah’ın sanatı

Kalkar «bana ne» dersen, yaya kaldın demektir
Allah’ın ikramından, hava aldın demektir..

Biz ilgisiz kalmışız, onlar almış yürümüş
Biz bize düşman olduk, gözleri kan bürümüş

Onlara göre BİLİM, “Batının bir icadı”
Geçende böyle diyordu onlardan bir cadı

Tam bi cehalet bu, düşünce tabi ki kısır
Ne yazık sen onların, gözünde hala “sıfır”

Allah’a KUL olacak, BiLİM senin elinde
Köle olacak inan, onların tekelinde

Entegre ol öyleyse, sen ne bekliyon neyi
Yoksa kullanacaklar, sana karşı köleyi
……….

*******
Bu sayfaya yorum yazarak tarihe not düşün.
1

KÖŞE YAZILARI
ŞEKER KANSERİ BESLİYOR ŞEKER KANSERİ BESLİYOR
Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta Bugün, 23:28
DEVELOPİNG EİGHT/D-8 İSTANBUL DA!..D-21 NE ZAMAN?! DEVELOPİNG EİGHT/D-8 İSTANBUL DA!..D-21 NE ZAMAN?!
İbrahim Dursun Bugün, 00:33
21 EKİM DÜNYA GAZETECİLİK GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN 21 EKİM DÜNYA GAZETECİLİK GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN
Eyüphan Kaya 21.10.2017, 23:01
KERKÜK KERKÜK
Orhan Cesur 21.10.2017, 16:23
CHP Ve Dine Uygun Nikah CHP VE DİNE UYGUN NİKAH
Fatih Yokuş 21.10.2017, 13:04
ABD’nin algı terörü ABD’NİN ALGI TERÖRÜ
Mevlana Çakıral 20.10.2017, 11:29
Absürdistan’da Memokrasi! ABSÜRDİSTAN’DA MEMOKRASİ!
Cahit Kılıç 19.10.2017, 12:52
BAŞBAKANDAN TEYEMMÜM DERSLERİ BAŞBAKANDAN TEYEMMÜM DERSLERİ
Hüseyin Adalan 16.10.2017, 13:45
FİRAVUN’UN İMANI FİRAVUN’UN İMANI
Hasan Tülüceoğlu 13.10.2017, 23:10
HANGİ İŞİ DOĞRU YAPTINIZ ALLAH AŞKINA? HANGİ İŞİ DOĞRU YAPTINIZ ALLAH AŞKINA?
Burhan Özbey 06.10.2017, 09:32
İtiraf ama yersen İTİRAF AMA YERSEN
Kemal Furkan 29.09.2017, 12:55
Eyy Merkel!.. EYY MERKEL!..
Şefik Kantar 28.09.2017, 17:13
ORTADOĞU İÇİN REÇETE.! ORTADOĞU İÇİN REÇETE.!
Bayram Kaymakçı 27.09.2017, 14:34
ARTIK GÜNEY KOMŞUMUZ İSRAİL ARTIK GÜNEY KOMŞUMUZ İSRAİL
Dr. Ahmet Berk 26.09.2017, 11:25
Savaş Ahlakının Tarumar Edilişinin Miladı: HİROŞİMA VE NAGAZAKİ – 3 (Günümüz Zebanilerinin akıttığı İlk Cehennem Kusmuğu) SAVAŞ AHLAKININ TARUMAR EDİLİŞİNİN MİLADI: HİROŞİMA VE NAGAZAKİ – 3 (GÜNÜMÜZ ZEBANİLERİNİN AKITTIĞI İLK CEHENNEM KUSMUĞU)
Ahmet Akgül 23.09.2017, 17:20
Bir tablonun arka perdesi (La Ultima Cena) BİR TABLONUN ARKA PERDESİ (LA ULTİMA CENA)
Aykut Yavuz 23.09.2017, 10:08
SUS GÖNLÜM SUS GÖNLÜM
Birgül Kapaklıkaya 20.09.2017, 02:10
'işte Başvekil' dedi birisi; 'asalım' dedi diğerleri... 'İŞTE BAŞVEKİL' DEDİ BİRİSİ; 'ASALIM' DEDİ DİĞERLERİ...
Mevlüt Özben 17.09.2017, 20:06
TEOG Açıklaması Eğitimin İflasıdır! TEOG AÇIKLAMASI EĞİTİMİN İFLASIDIR!
Turgay Çınar 15.09.2017, 08:13
Dünya Ekonomi Kartelleri: Faiz ve Savaş Lobileri DÜNYA EKONOMİ KARTELLERİ: FAİZ VE SAVAŞ LOBİLERİ
Eşref Zeki Parlak 04.08.2017, 23:07
VATANDAŞ AHMET VATANDAŞ AHMET
Serkan Güzel 04.08.2017, 10:20
MÜFTÜLERE NİKAH YETKİSİ LAİKLİĞE AYKIRI MI? MÜFTÜLERE NİKAH YETKİSİ LAİKLİĞE AYKIRI MI?
Murat Gençoğulları 02.08.2017, 22:30
Bir Millet Bir Yürek, Bir Dolarlık Hainlere Geçit Yok Elbet BİR MİLLET BİR YÜREK, BİR DOLARLIK HAİNLERE GEÇİT YOK ELBET
Barış Temur 17.07.2017, 18:35
DARBE, İKTİDAR, ADALET VE MERHAMET! DARBE, İKTİDAR, ADALET VE MERHAMET!
Zekeriya Menak 16.07.2017, 22:08
Mustafa “Yaman” bir avukat! MUSTAFA “YAMAN” BİR AVUKAT!
Tarık Sezai Karatepe 14.07.2017, 07:51
SON DÖNEMDE CHP SON DÖNEMDE CHP
Erdem Özçelik 14.05.2017, 15:05
16 Nisan 2017 neydi? 16 NİSAN 2017 NEYDİ?
Benil Sibel Özyürük 22.04.2017, 10:18
HAYATIMIZDAKİ KARTLAR HAYATIMIZDAKİ KARTLAR
Zülküf Aras 10.04.2017, 23:57
KİMİ SEVİYORUM  KİMİ SEVMİYORUM KİMİ SEVİYORUM KİMİ SEVMİYORUM
Vildan Adalı 03.04.2017, 22:55
YÜZ YIL ÖNCE, YÜZ YIL SONRA YÜZ YIL ÖNCE, YÜZ YIL SONRA
Ahmet Ay 23.03.2017, 22:34
EBU LEHEB DE EVET DİYEMEDİ, PKK FETO DA EBU LEHEB DE EVET DİYEMEDİ, PKK FETO DA
Vakkas Doğantekin 06.02.2017, 13:53
KAÇMAK KURTULUŞTUR KAÇMAK KURTULUŞTUR
Özkan Erdem 10.12.2016, 21:50
KUKA’NIN SAĞLIK ÖYKÜLERİ (ÇOCUK ÖYKÜ KİTAPLARI) KUKA’NIN SAĞLIK ÖYKÜLERİ (ÇOCUK ÖYKÜ KİTAPLARI)
Prof. Dr. Cengiz Yakıncı 03.12.2016, 16:20
Fetö Mağdurları için Yeniden Yargılama FETÖ MAĞDURLARI İÇİN YENİDEN YARGILAMA
Kurtuluş Aybirdi 15.10.2016, 21:25
Yokoluşun Eşiğinde Dünya ve İnsanlık YOKOLUŞUN EŞİĞİNDE DÜNYA VE İNSANLIK
Yılmaz Ada 10.10.2016, 12:41
Hey Şamil Tayyar, Sana Diyorum Sana! HEY ŞAMİL TAYYAR, SANA DİYORUM SANA!
Ahmet Kaya 23.09.2016, 12:37
BAYRAM MESAJI BAYRAM MESAJI
Hüseyin Kocabaş 11.09.2016, 14:56
METİN ACIPAYAM ARSLAN BALTA MÜLAKATI METİN ACIPAYAM ARSLAN BALTA MÜLAKATI
Metin Acıpayam 09.09.2016, 01:44
AMERİKAN BİZONU AHMAK AMERİKAN BİZONU AHMAK
Serdar Karadeniz 24.07.2016, 17:45
Tayyip Erdoğan'ı Gönderin İngiltere kurtulsun TAYYİP ERDOĞAN'I GÖNDERİN İNGİLTERE KURTULSUN
Yavuz Demir 25.06.2016, 00:16
BAHAR, DETOKS VE BİR SERİ KATİLİN DRAMI BAHAR, DETOKS VE BİR SERİ KATİLİN DRAMI
Kevser Akın 14.06.2016, 03:34
TAYYİP BİR GİTSE TAYYİP BİR GİTSE
Naci Taban 14.06.2016, 02:27
“Biz cenaze için burdayız! Uygun olmaz!” “BİZ CENAZE İÇİN BURDAYIZ! UYGUN OLMAZ!”
Yusuf Serçe 13.06.2016, 11:56
TOPLUMSAL UZLAŞMA VE EĞİTİM TOPLUMSAL UZLAŞMA VE EĞİTİM
Hasan Güneş 16.05.2016, 21:38
İlk Üç Madde ve Laiklik İLK ÜÇ MADDE VE LAİKLİK
Özcan Yazıcı 28.04.2016, 18:43
Düpedüz Vahşiyiz Biz DÜPEDÜZ VAHŞİYİZ BİZ
Arif Özutku 29.03.2016, 15:13
KADIN KADIN
Yasemin Kurçenli 12.03.2016, 19:16
Koltuğum olmadan asla! KOLTUĞUM OLMADAN ASLA!
Yasemin Yıldırım 09.03.2016, 14:54
28 ŞUBAT'IN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ... 28 ŞUBAT'IN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ...
Melih Esat Açıl 01.03.2016, 21:50
En çokta sevgilimsin... EN ÇOKTA SEVGİLİMSİN...
Hülya Okur 14.02.2016, 19:40
ADLİ TATİL KALDIRILMALI! ADLİ TATİL KALDIRILMALI!
Hasan Yaşar Özfidan 08.02.2016, 20:09
HALKIN İNANILMAZ BAŞARISI HALKIN İNANILMAZ BAŞARISI
Canan Barlas 26.01.2016, 13:54
Bir pirupuganda hikayesi BİR PİRUPUGANDA HİKAYESİ
Yasemin Sümer 23.12.2015, 21:35
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A AÇIK MEKTUP CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A AÇIK MEKTUP
Bayram Zilan 07.12.2015, 02:56
RUSYA - TÜRKİYE GERGİNLİĞİ RUSYA - TÜRKİYE GERGİNLİĞİ
Zeynep Günal 29.11.2015, 20:09
Zoru başarmadık; doğruyu bulduk ZORU BAŞARMADIK; DOĞRUYU BULDUK
Engin Konca 16.10.2015, 15:34
SON OYUN SON OYUN
Sefer Ceylan 14.09.2015, 04:17
Cogito Sözlük'ten Dünyaya Yeni Bir Söz COGİTO SÖZLÜK'TEN DÜNYAYA YENİ BİR SÖZ
Ömer Bulut 18.08.2015, 14:30
KULLANIŞLI TERÖRİSTLERE RAĞMEN BARIŞ GELECEK…! KULLANIŞLI TERÖRİSTLERE RAĞMEN BARIŞ GELECEK…!
Semra Cabrero 01.08.2015, 22:00
ESAD'DAN IŞİD'E, IŞİD'DEN SURUÇ KATLİAMINA... ESAD'DAN IŞİD'E, IŞİD'DEN SURUÇ KATLİAMINA...
Cevdet Kara 21.07.2015, 15:06
Koalisyon Mu “Tekrar Seçim” Mi? KOALİSYON MU “TEKRAR SEÇİM” Mİ?
Hamit Yaz 19.06.2015, 16:55
Konutun Sözleşmede Belirtilenden Küçük Olması KONUTUN SÖZLEŞMEDE BELİRTİLENDEN KÜÇÜK OLMASI
Av.Emre Alcan 11.05.2015, 21:27
ADALETİN ELİNDE SİLAH ADALETİN ELİNDE SİLAH
Sevda Salihoğlu Dursun 01.04.2015, 14:35
İçimdeki çocuk İÇİMDEKİ ÇOCUK
İsmail Kara 28.03.2015, 00:17
Kemalizm-Tayyibizm veya Başkanlık Sistemi KEMALİZM-TAYYİBİZM VEYA BAŞKANLIK SİSTEMİ
Burak Yalım 08.03.2015, 14:59
Aday adayları arz-ı endam ederken.. ADAY ADAYLARI ARZ-I ENDAM EDERKEN..
Faruk Faruk 26.02.2015, 12:28
Alim'in Emir'le İmtihanı... ALİM'İN EMİR'LE İMTİHANI...
Birol Topuz 21.02.2015, 13:59
ÇÜRÜMEMEK İÇİN "BAŞKANLIK" ÇÜRÜMEMEK İÇİN "BAŞKANLIK"
Ahmet Duvarcı 03.02.2015, 21:20
Birinin söylemesi gerek. BİRİNİN SÖYLEMESİ GEREK.
Ahmet Rıfat 03.02.2015, 12:23
Vahdet Gazetesinde yayınlanmayan Paralel yazım VAHDET GAZETESİNDE YAYINLANMAYAN PARALEL YAZIM
İbrahim Yörük 11.01.2015, 12:21
ADALETİN BU MU? DÜNYA ADALETİN BU MU? DÜNYA
Cemal Aktan 20.12.2014, 15:08
MÜLAKAT SORULARI VE İŞ GÖRÜŞMELERİ MÜLAKAT SORULARI VE İŞ GÖRÜŞMELERİ
Yasemin Tecimer 15.12.2014, 17:01
PEYGAMBERE KİBİRLİ DİYEN ADAM PEYGAMBERE KİBİRLİ DİYEN ADAM
Muhammed Çimen 24.11.2014, 13:03
ZEHİRİN YENİ ADI: BONZAİ ZEHİRİN YENİ ADI: BONZAİ
Prof.Dr. Göknur Aktay 03.11.2014, 13:19
KÖRHASAN ailesinin bir ricası var KÖRHASAN AİLESİNİN BİR RİCASI VAR
Murat Körhasan 21.10.2014, 23:31
Ali İmran Suresi 28 Ayet: "Mü'minler, mü'minleri bırakıp inkarcıları dost edinmesin" ALİ İMRAN SURESİ 28 AYET: "MÜ'MİNLER, MÜ'MİNLERİ BIRAKIP İNKARCILARI DOST EDİNMESİN"
Bekir Çınar 19.10.2014, 14:02
Kobani'ye Destek Eylemleri Ardından Notlar KOBANİ'YE DESTEK EYLEMLERİ ARDINDAN NOTLAR
Didem Tomaslar 12.10.2014, 23:38
Herkes İçin Adalet HERKES İÇİN ADALET
Nesrin Yıldırım 10.10.2014, 19:31
Masum Hayvanlar (#LemanSam) !! MASUM HAYVANLAR (#LEMANSAM) !!
SSerra Erdoğan 06.10.2014, 05:15
Komşularımızı orta yerde bırakmayız KOMŞULARIMIZI ORTA YERDE BIRAKMAYIZ
Güngör Avcıoğlu 22.09.2014, 23:59
İSLAMİ TERÖRİZM YALANI İSLAMİ TERÖRİZM YALANI
Mithat Tuncay Öcalır 04.08.2014, 01:19
YA ÖYLE DEĞİLSE YA ÖYLE DEĞİLSE
Sedat Ilgın 24.07.2014, 16:24
Tatlı ve buruk duygularla  Allahaısmarladık… TATLI VE BURUK DUYGULARLA ALLAHAISMARLADIK…
Sevda Türküsev 05.07.2014, 12:47
Reisicumhur'dan Sonra REİSİCUMHUR'DAN SONRA
M. Nail Keçili 02.07.2014, 10:47
PROVOKASYONLARINIZ ORADAYSA ARŞİV BURADA; 1993... PROVOKASYONLARINIZ ORADAYSA ARŞİV BURADA; 1993...
Turgay Yaman 11.06.2014, 14:59
Gezi neydi, ne değildi GEZİ NEYDİ, NE DEĞİLDİ
Bilgehan Uçak 31.05.2014, 10:10
ALLAH MÜSTAHAKINIZI VERSİN! ALLAH MÜSTAHAKINIZI VERSİN!
Ayhan Yağızer 19.05.2014, 13:11
Dünden Bugüne El Fetih-Hamas-İsrail İlişkileri -2- DÜNDEN BUGÜNE EL FETİH-HAMAS-İSRAİL İLİŞKİLERİ -2-
Cengiz Koyuncu 02.05.2014, 16:21
Bugün mü, Dün mü? BUGÜN MÜ, DÜN MÜ?
Özlem Özcan 06.04.2014, 23:51
SALİH GÜLEN'İ TANIYORMUSUNUZ? SALİH GÜLEN'İ TANIYORMUSUNUZ?
Salih Can 26.03.2014, 03:54
Tek Erdoğan  Yalnız Türkiye TEK ERDOĞAN YALNIZ TÜRKİYE
Halid Şener 15.03.2014, 18:23
Ağız Kokusu kaderiniz değil AĞIZ KOKUSU KADERİNİZ DEĞİL
Dt. Arzu Yalnız Zogun 14.03.2014, 10:24
Lübnan Sinemasının en barışçıl yönetmeni LÜBNAN SİNEMASININ EN BARIŞÇIL YÖNETMENİ
Tuğba Koçak 14.02.2014, 01:27
Değerli Haberx Ailesi DEĞERLİ HABERX AİLESİ
Sami Zana ASLAN 27.01.2014, 15:35
Bundan Sonrası İçin BUNDAN SONRASI İÇİN
Meltem Arıkan 27.01.2014, 08:29
CEMAAT VE ERDOĞAN CEMAAT VE ERDOĞAN
Murat Özdemir 27.01.2014, 01:49
Türkiye'de Bulunan Alman Vakıfları'nın Bilinmeyen Yönleri TÜRKİYE'DE BULUNAN ALMAN VAKIFLARI'NIN BİLİNMEYEN YÖNLERİ
Muhammet Tazegül 24.01.2014, 11:09
Mısır'da askerle, Türkiye'de yargıyla! MISIR'DA ASKERLE, TÜRKİYE'DE YARGIYLA!
Eylem Yılmaz 25.12.2013, 21:55
Trabzonspor şaşırtmaya devam ediyor. TRABZONSPOR ŞAŞIRTMAYA DEVAM EDİYOR.
Mahmut Ulusoy 13.12.2013, 10:03
İLETİŞİMDEN ÇIKIŞ İLETİŞİMDEN ÇIKIŞ
Çağlayan ibiş 10.12.2013, 22:03
2023  Türkiye'de Hentbol   2023 TÜRKİYE'DE HENTBOL
Kenan Öner 06.12.2013, 11:51
Öğrenci Evleri ve Yaşam Tarzına Müdahale ÖĞRENCİ EVLERİ VE YAŞAM TARZINA MÜDAHALE
Rujhat Avşar 14.11.2013, 12:52
DİLENEN SURİYELİLER (NAWARLAR)! DİLENEN SURİYELİLER (NAWARLAR)!
Hasan Karataş 17.10.2013, 01:57
Erdoğan Diktatörse Bu Hoşgörü Niye? ERDOĞAN DİKTATÖRSE BU HOŞGÖRÜ NİYE?
Nurettin Oğuz Alhan 02.09.2013, 15:27
MAM (Milli Alternatif Medya) MAM (MİLLİ ALTERNATİF MEDYA)
İsmail Turan Çakır 30.07.2013, 02:27
Gelenekçi miyiz? Yenilikçi mi? GELENEKÇİ MİYİZ? YENİLİKÇİ Mİ?
Samet Ülker 30.07.2013, 01:25
MİLLİ SKANDAL BAKANLIĞI MİLLİ SKANDAL BAKANLIĞI
Mehmet Aysan 29.07.2013, 15:05
Strateji Akademisi Başkanı Mesut Ülker STRATEJİ AKADEMİSİ BAŞKANI MESUT ÜLKER
Mesut Ülker 23.07.2013, 19:02
AK Parti MKYK Üyesi Mazhar Bağlı AK PARTİ MKYK ÜYESİ MAZHAR BAĞLI
Mazhar Bağlı 23.07.2013, 18:59
Prof. Dr. Erol Katırcıoğlu PROF. DR. EROL KATIRCIOĞLU
Erol Katırcıoğlu 23.07.2013, 18:58
Gezi Eylemlerinin Çözüm Sürecine Etkisi... GEZİ EYLEMLERİNİN ÇÖZÜM SÜRECİNE ETKİSİ...
***Haftanın Sorusu*** 23.07.2013, 18:55
12 Eylül Darbesi 12 EYLÜL DARBESİ
Oğuzhan Dursunkaya 07.07.2013, 00:55
Ben de kaygılıyım, ben de kaygılıyım BEN DE KAYGILIYIM, BEN DE KAYGILIYIM
Tuğrul Özşengül 30.06.2013, 07:22
Endişeliler ENDİŞELİLER
Yonca Kaya Şahin 27.06.2013, 14:52
Türkiye-İran-Rusya (Türkiye İran İlişkilerini Gözden Geçirmeli) TÜRKİYE-İRAN-RUSYA (TÜRKİYE İRAN İLİŞKİLERİNİ GÖZDEN GEÇİRMELİ)
Alperhan Baysan 28.05.2013, 00:17
ŞİŞEDE DURDUĞU GİBİ DURMUYOR, AKIL MANTIK BIRAKMIYOR...  ŞİŞEDE DURDUĞU GİBİ DURMUYOR, AKIL MANTIK BIRAKMIYOR...
Setenay Yüksel Olguner 24.05.2013, 09:34
Demokrasimizin Mimarı "Celal Bayar" DEMOKRASİMİZİN MİMARI "CELAL BAYAR"
Uğur Şahan 19.05.2013, 00:30
FAİLLER YAKALANDI! FAİLLER YAKALANDI!
Deniz İster 13.05.2013, 14:54
Türkiye'de sağlığın geliştirilimesi TÜRKİYE'DE SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLİMESİ
Prof. Dr. Erkan Pehlivan 17.04.2013, 10:20
Mısır’da Kıptı Hristiyan-Müslüman Çatışması Tezgahlanıyor! MISIR’DA KIPTI HRİSTİYAN-MÜSLÜMAN ÇATIŞMASI TEZGAHLANIYOR!
Can Acun 07.04.2013, 19:57
İsrail'in Özrü İSRAİL'İN ÖZRÜ
Soner Kırkpınar 29.03.2013, 19:12
​KÜRTLER VE TÜRKLER AYNI MİLLET Mİ ? ​KÜRTLER VE TÜRKLER AYNI MİLLET Mİ ?
Vahdettin İnce 15.03.2013, 17:50
DEPLASMANDA TEK BAŞINA DEPLASMANDA TEK BAŞINA
Cumhur Cebeci 04.02.2013, 22:19
SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM VE KAMU HASTANELER BİRLİĞİ   /KIŞ AYLARI VE GRİP SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM VE KAMU HASTANELER BİRLİĞİ /KIŞ AYLARI VE GRİP
Serdar Bayrak 23.01.2013, 22:02
Kapısuyu tersanesinin hazin sonu KAPISUYU TERSANESİNİN HAZİN SONU
Ahmet Üder 06.01.2013, 18:45
Hayatın Tabelaları HAYATIN TABELALARI
Sıla Onat 03.01.2013, 02:20
Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Yaşar Sarıbay ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. ALİ YAŞAR SARIBAY
Ali Yaşar Sarıbay 11.11.2012, 18:09
İstifa eden kıdem tazminatı alabilir mi? İSTİFA EDEN KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?
Cihangir Cayrancı 31.10.2012, 16:55
Eğitimde Yaşam Alanı EĞİTİMDE YAŞAM ALANI
Dr.Yağmur Yeşilırmak 25.10.2012, 18:01
BAZEN... BAZEN...
Asım Yıldırım 17.10.2012, 10:55
BAŞBAKANLIK ETRAFINDAKİ TOZ BULUTU, SAVAŞ, MEHMET EFE BAŞBAKANLIK ETRAFINDAKİ TOZ BULUTU, SAVAŞ, MEHMET EFE
Cihat Şimşek 10.10.2012, 22:28
EFSANE… EFSANE…
Seyda Yalvaç 10.10.2012, 12:05
ULUSLARARASI DÖVİZ (FOREX) PİYASALARI ULUSLARARASI DÖVİZ (FOREX) PİYASALARI
Destek FX 09.10.2012, 14:59
Neşet Ertaş ve Bana Kalan Bağlaması NEŞET ERTAŞ VE BANA KALAN BAĞLAMASI
Cuma Hikmet 26.09.2012, 18:52
MEME KANSERİ VE HAYAT KURTARAN BİLEKLİK MEME KANSERİ VE HAYAT KURTARAN BİLEKLİK
Necmettin Tetik 26.09.2012, 01:22
İSLAM ve TASAVVUF İSLAM VE TASAVVUF
Abdurrahim Çölgeçen 13.08.2012, 16:16
Olimpiyat Oyunlarındaki ABD Bayrağı.! OLİMPİYAT OYUNLARINDAKİ ABD BAYRAĞI.!
Bilal Şentürk 12.08.2012, 10:57
Beni zygonla döven adam hakkı için BENİ ZYGONLA DÖVEN ADAM HAKKI İÇİN
Eda Alanson 11.07.2012, 05:41
Avrupa'nın En Başarılı Girişimcisi Berna İlter Seçildi (Söyleşi) AVRUPA'NIN EN BAŞARILI GİRİŞİMCİSİ BERNA İLTER SEÇİLDİ (SÖYLEŞİ)
Seda Karakaya 03.07.2012, 20:09
Yurt Dışından Telefon Getirmek YURT DIŞINDAN TELEFON GETİRMEK
Bekir Hilmi Nayır 21.06.2012, 10:56
Çaygözyaşları ÇAYGÖZYAŞLARI
Fréderike Geerdink 04.06.2012, 13:34
Ne Demişler: Ağaçı Yaşken, Delegeyi Hoşken NE DEMİŞLER: AĞAÇI YAŞKEN, DELEGEYİ HOŞKEN
Oğuzhan Erdoğan 17.05.2012, 17:07
Boş Yazı BOŞ YAZI
Taha Ün 10.05.2012, 08:35
Engelliler Eczanede!!! ENGELLİLER ECZANEDE!!!
Nazlı Şencan 30.04.2012, 23:19
CHP'YE KİTAPÇIK TAVSİYELERİ!.. CHP'YE KİTAPÇIK TAVSİYELERİ!..
Volkan Akay 20.04.2012, 09:33
SURİYE DEVRİMİ SURİYE DEVRİMİ
Mert C. Demir 16.03.2012, 03:50
Suriye’de Kayıp Gazeteciler Ve 2 Sorun SURİYE’DE KAYIP GAZETECİLER VE 2 SORUN
Yonca Karakemer 15.03.2012, 01:23
"Kaldı Bu Yaşamak Suçu Üstümde" "KALDI BU YAŞAMAK SUÇU ÜSTÜMDE"
Zeynep Olgaç 22.01.2012, 00:49
Geç Bile Kalındı GEÇ BİLE KALINDI
Ali Aydın 18.01.2012, 02:05
Bir Ahkam Kesen Başörtülü ! Hazır mısınız? BİR AHKAM KESEN BAŞÖRTÜLÜ ! HAZIR MISINIZ?
Yasemin Vatandaş 15.01.2012, 15:35
Soykırımı İnkar Yasası, Fransa, Türkiye ve Cezayir SOYKIRIMI İNKAR YASASI, FRANSA, TÜRKİYE VE CEZAYİR
Furkan Şenay 12.01.2012, 16:29
Kampüsten merhaba! KAMPÜSTEN MERHABA!
Tahsin Aksu 27.12.2011, 16:07
KOC gibi sergi KOC GİBİ SERGİ
Tan Yeşilada 30.11.2011, 16:22
Şehir Hayatına Beslenme Önerileri… ŞEHİR HAYATINA BESLENME ÖNERİLERİ…
Op.Dr. Cem Yılmaz 17.11.2011, 12:24
70 bin hayat organ nakli bekliyor 70 BİN HAYAT ORGAN NAKLİ BEKLİYOR
Prof. Dr. Alp Gürkan 05.11.2011, 14:00
Doktorların Sağlık Bakanlığı'yla imtihanı DOKTORLARIN SAĞLIK BAKANLIĞI'YLA İMTİHANI
Emine Bilgiç 03.11.2011, 01:46
KALIN BARSAK KANSERİ KALIN BARSAK KANSERİ
Sadık Yıldırım 01.11.2011, 22:32
BİRLİKTE Mİ AYRI MI NO 2 BİRLİKTE Mİ AYRI MI NO 2
Serra Karaçam 21.10.2011, 00:10
Güncel Bilgiler GÜNCEL BİLGİLER
Uğur Aksu 18.10.2011, 11:54
Ben’den Vazgeçmek Üzerine BEN’DEN VAZGEÇMEK ÜZERİNE
Yusuf Önaç 16.10.2011, 02:25
SEÇİLMİŞ ŞEHİTLER... SEÇİLMİŞ ŞEHİTLER...
Rauf Atilla Polat 28.09.2011, 00:22
Bir dirhem et bin ayıp örter BİR DİRHEM ET BİN AYIP ÖRTER
Prof. Dr. Benal Büyükgebiz 12.09.2011, 11:14
Bel ağrısı ve tedavi yöntemleri BEL AĞRISI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Bülent Neymen 16.08.2011, 21:55
Türkiye Portreleri TÜRKİYE PORTRELERİ
Sernur Yassikaya 10.08.2011, 14:57
ADALET HAMAMINDA BİR GARİP FUTBOL!!! ADALET HAMAMINDA BİR GARİP FUTBOL!!!
Sedat Bayar 07.07.2011, 04:14
AYNI DAĞIN YELİYİZ BİZ! AYNI DAĞIN YELİYİZ BİZ!
Ahu Şentürk 13.06.2011, 12:08
Oksitlenmiş Siyaset OKSİTLENMİŞ SİYASET
H. Kübra Özan 11.06.2011, 11:20
KAMYONLAR KAVUN TAŞIMAYACAK ARTIK ! KAMYONLAR KAVUN TAŞIMAYACAK ARTIK !
Dr. Hamid Aydın 04.06.2011, 16:38
Diyarbakır, Huzur ve Barış İstiyor DİYARBAKIR, HUZUR VE BARIŞ İSTİYOR
Bekir Kaplan 02.06.2011, 21:51
KASETLERİN ANA HEDEFİ AK PARTİ İKTİDARI DEĞİL Mİ? KASETLERİN ANA HEDEFİ AK PARTİ İKTİDARI DEĞİL Mİ?
Mehmet Barlas 24.05.2011, 14:22
Dünyadan Göçüp Gitme Töreni DÜNYADAN GÖÇÜP GİTME TÖRENİ
Ömer Faruk Besli 01.03.2011, 16:51
Bize Verilen Yapbozun Bir Parçası Eksikti BİZE VERİLEN YAPBOZUN BİR PARÇASI EKSİKTİ
Merve Şebnem Oruç 31.01.2011, 13:15
BDP - HAS Parti - EDP İttifakı... BDP - HAS PARTİ - EDP İTTİFAKI...
Ekin Gün 28.01.2011, 00:35
Haziran'ın fotoğrafı bugünden belli... HAZİRAN'IN FOTOĞRAFI BUGÜNDEN BELLİ...
Numan Ceyhan 14.12.2010, 02:00
Konuşma Adabı… KONUŞMA ADABI…
Tuba Kalçık 10.11.2010, 02:35
Alın size yeni bir meslek”SOSYAL MEDYA UZMANI” ALIN SİZE YENİ BİR MESLEK”SOSYAL MEDYA UZMANI”
Volkan Köse 14.08.2010, 16:39
Kürt Sorununa Adaletle bakmak KÜRT SORUNUNA ADALETLE BAKMAK
Mehmet Ali Başaran 28.07.2010, 00:58
Hadi Millet İzleyelim HADİ MİLLET İZLEYELİM
M. Onur Lökoğlu 20.05.2010, 02:14
İlköğretimde Kıyafet Serbestliği İLKÖĞRETİMDE KIYAFET SERBESTLİĞİ
Uzm.Ped.Hakan Emanetoğlu 11.05.2010, 19:02
Statükonun elindeki son koz STATÜKONUN ELİNDEKİ SON KOZ
Tarık Safaoğlu 29.04.2010, 00:30
KOSKOCA MEDYA GRUBUNA KOSKOCA CEZA !.. KOSKOCA MEDYA GRUBUNA KOSKOCA CEZA !..
Hikmet Genç 14.09.2009, 08:11
TURKCELL 0534 605 93 46 NOLU KONTÜR GASPCISI İÇİN NE YAPTI? TURKCELL 0534 605 93 46 NOLU KONTÜR GASPCISI İÇİN NE YAPTI?
Dursun Boran 15.03.2009, 14:38
TÜRKİYEDE YÜZÜ KIZARANLAR MUTLAKA VARDIR
Talha Akmehmet 02.04.2008, 13:25
CAHİL HALKIN, CAHİL SEÇİMİ (!)
Recep Canbolat 25.07.2007, 17:56
Yazarların yazıları kendi görüşlerini içermektedir. Yazıların yayına alınmaları yazarlar tarafından yapılmaktadır. HaberX'in kontrolüne tabi değildirler.