Son Haberler
17.10.2017 Salı 23:21
USD 2,6013 EUR 2,8245 EUR/USD 1,0858 BIST   80645,4/%0,42
ISTANBUL Cuma: 21°C/27°CCumartesi: 21°C/28°CPazar: 20°C/27°C

Havadurumu ayarlari

Lutfen havadurumunu goruntulemek istediginiz sehri listeden seciniz.

KARUN’A ÖYKÜNENLER
Hasan Tülüceoğlu htuluceoglu@haberx.com
09.02.2017 00:18
Allah, Karun’a bir çok insanın bilip ummadığı yolardan öyle kazançlar vermiş ve veriyordu ki kazançların elde edildiği işleri, bu işlerden anlayan insanlar anlamakla birlikte idarede güçlük çekiyorlardı. Günümüz ifadesiyle Karun’un yüzlerce ehil çalışanın idare ettiği yüzlerce şirketleri vardı. Öyle ki bu kadar geniş bir ekonomik işleyişi yerli yerinde işletip idare etmek kolay değildi. Karun’un mal ve mülkünden olmasının işareti de aslında burada bu açıdan veriliyor. Varlıklı insanlar bilirler ki nasıl çabucak büyüdüler ise bundan daha çabuk olarak bir anda küçülüp yok olabilirler. Aslında onlar sürekli bunun stresi içinde yaşarlar.

Yaşadığı zamandan günümüze Allah’ın ona verdiği zenginlikle insanlığın diline pelesenk olmuş, Hz. Musa’nın karşısında kafirliğin finansmanı olarak direnmiş Karun’un, Kuran’da Ankebut 39 ve Mü’min 23.ayetlerde bahsedilmekle birlikte asıl kıssası Kasas suresi 76-83.ayetlerde anlatılır.

Ankebut 39 ile Mü’min 23.ayetlerde apaçık delillerle gelen Hz. Musa’ya karşı Firavun ve Hamanla birlikte karşı koyup yalanlayan Karun’un diğerleriyle birlikte helak oldukları açık ifade edilir.

Tevrat’ta da Korah adıyla bahsedilen Karun, Kasas suresinde şöyle anlatılır:

تَفْرَحْ لَا قَوْمُهُ لَهُ قَالَ إِذْ الْقُوَّةِ أُولِي بِالْعُصْبَةِ لَتَنُوءُ مَفَاتِحَهُ إِنَّ مَٓا الْكُنُوزِ مِنَ وَآتَيْنَاهُ عَلَيْهِمْفَبَغَى مُوسَى قَوْمِ مِن كَانَ قَارُونَ إِنَّ

الْفَرِحِينَ يُحِبُّ لَا اللَّهَ إِنَّ

İnne kârûne kâne min kavmi mûsâ, fe begâ aleyhim, ve âteynâhu minel kunûzi mâ inne mefâtihahu le tenûu bil usbeti ulî kuvveti, iz kâle lehu kavmuhu lâ tefrah innallâhe lâ yuhıbbul ferihîn. (Kasas suresi 76.ayet)

“Şüphesiz Kârûn, Mûsâ’nın kavmindendi. Onlara karşı azgınlık etti. Biz ona, anahtarlarını (bile taşımak) güçlü bir topluluğa ağır gelecek hazineler verdik. Hani, kavmi kendisine şöyle demişti: “Böbürlenme! Çünkü Allah, böbürlenip şımaranları sevmez.”

(مُوسَى قَوْمِ مِن) “Min kavmi mûsâ” ifadesine Mûsâ’nın kavminden Musa'nın milletinden Musa'nın halkından mealleri verilmiştir. Tefsirlerde Karun’un Hz. Musa’yla yakın akraba olduğu, bazı tefsirlerde ise amcaoğlu oldukları bilgisi verilir. Bu ifadeden Karun, Hz. Musa’nın içinde bulunduğu toplum, birlikte yaşadıkları ülke, daha dar anlamı alacak olursak ifade edildiği üzere aynı aileden, kabileden, öyle ki başlangıçta Hz. Musa’ya inanmış onun yakın inanlar topluluğundandı. Bir peygamber olarak Hz.Musa’nın ümmetindendi Karun ki vahiyden ve önceki peygamberler ve topluluklardan haberdardı.

(عَلَيْهِمْ فَبَغَى) “fe begâ aleyhim” ifadesine, onlara karşı azgınlık etti,  ihanet edip onlara zulmetti,  onlara karşı azgınlık etmişti, onlara karşı haddi tecavüz etti,  kendini büyük görüp onlara zulmediyordu,  toplumuna karşı şımardı da şımardı mealleri verilmiştir.

Karun, Hz. Musa ve ona inananlarla birlikteydi; yabancı bir diyardan gelip onlara katılmamış onlardan biri olarak Hz. Musa’nın topluluğundan biriydi. Ancak Karun, Hz. Musa ve kavmine haksızlık edip ihanet etti. Yani Karun, o toplumun ekonomik potansiyelini şeytani zekasıyla sırf kendi adına ve lehine kullandı. Bu uyanıklığı Karun’u zenginleştirdi; ancak kavmini zor durumda bıraktı.

(الْقُوَّةِ أُولِي بِالْعُصْبَةِ لَتَنُوءُ مَفَاتِحَهُ إِنَّ  مَٓا الْكُنُوزِ مِنَ وَآتَيْنَاهُ) “Ve âteynâhu minel kunûzi mâ inne mefâtihahu le tenûu bil usbeti ulî kuvveti” ifadesine şu manalar verilmiştir: Biz ona, anahtarlarını (bile taşımak) güçlü bir topluluğa ağır gelecek hazineler verdik, biz ona hazineler vermiştik, anahtarlarını güçlü kuvvetli bir topluluk zor taşırdı, ona öyle hazîneler vermiştik ki anahtarları cidden güçlü kuvvetli bir bölüğe ağır geliyordu.

Bazı tefsirlerde Karun’a verilen hazineler genelde altın cinsi değerler olarak ifade edilip bunların çokluğunu ifade açısından anahtarlarını güçlü bir topluluğun taşıyamaması mecaz olarak ifade edilmiştir denilmiştir. Gerçek manada anlayıp hazinelerinin bitip tükenmeyecek derecede olduğu, anahtarlarının devlerle taşındığı şeklinde ifadelerde söz konusudur.

(الْكُنُوزِ مِنَ) “Minel kunûzi” ‘hazinelerden’ ifadesi ve bunun bilinmeyen hazineler manasını da içerdiği ile (الْقُوَّةِ أُولِي بِالْعُصْبَةِ)bil usbeti ulî kuvveti” ‘güçlü bir topluluğa’ vurgusu dikkate alındığında günümüz ekonomi uygulamalarına göre bu ifadeyi şöyle yorumluyoruz:

Allah, Karun’a bir çok insanın bilip ummadığı yolardan öyle kazançlar vermiş ve veriyordu ki kazançların elde edildiği işleri, bu işlerden anlayan insanlar anlamakla birlikte idarede güçlük çekiyorlardı. Günümüz ifadesiyle Karun’un yüzlerce ehil çalışanın idare ettiği yüzlerce şirketleri vardı. Öyle ki bu kadar geniş bir ekonomik işleyişi yerli yerinde işletip idare etmek kolay değildi. Karun’un mal ve mülkünden olmasının işareti de aslında burada bu açıdan veriliyor. Varlıklı insanlar bilirler ki nasıl çabucak büyüdüler ise bundan daha çabuk olarak bir anda küçülüp yok olabilirler. Aslında onlar sürekli bunun stresi içinde yaşarlar.

 

Bu zenginliğe ulaşmada Karun, Hz. Musa ve kavminin ekonomik imkanlarını bir hile ile kendine inhisar kıldı. Onlardan, onlar aleyhine haksız kazanç elde etti. Günümüz ifadesiyle o toplumu, toplumunu hortumladı. Bu sayede zengin ve güçlü oldu ve bu güç ve zenginlik toplumda ona belirli bir hakimiyet verdi. Bunun için Hz. Musa’nın kavmindendi ifadesinden sonra ayette (عَلَيْهِمْ فَبَغَى) “fe begâ aleyhim” denilmekte ve devamında bu sebeple ona verilen zenginlik ifade edilmektedir.

Karun için ‘azgınlaşıp kavmine haksızlık yaptı’ denilmesi kendisine kavmi imkanlarıyla verilen zenginliği ifade eder. Hemen devamında bu zenginlik anlatılır: “Biz ona, anahtarlarını (bile taşımak) güçlü bir topluluğa ağır gelecek hazineler verdik.”

Her an malını kaybetme stresi içinde de olsa Karun, aldatıp sömürdüğü insanlara karşı kendini büyük gördü, onlardan herhangi birinin de rahatlıkla ulaşabileceği kendi imkanlarına onların yerine kendisinin ulaştığı sevinciyle sevinip onları beceriksiz görerek onlara karşı şımardı.

Bilgisiz ve değersiz gördüğü kavmi aslında her şeyin farkındaydı ve bunun için Karun’u şöyle uyardılar: (الْفَرِحِينَ يُحِبُّ لَا اللَّهَ  إِنَّ تَفْرَحْ لَا قَوْمُهُ لَهُ قَالَ إِذْ) “iz kâle lehu kavmuhu lâ tefrah innallâhe lâ yuhıbbul ferihîn.”  Kavmi kendisine şöyle demişti: “Böbürlenme! Çünkü Allah, böbürlenip şımaranları sevmez.”

(تَفْرَحْ لَا) “Lâ tefrah” ifadesini başkalarının elde etme imkanları olduğu halde elde edemeyip kendisinin az bir bilgi ve hamleyle elde ettiği varlık ve nimetlerden dolayı diğerlerini küçümseyerek sevinip şımarma şeklinde yorumluyoruz.

Kavmi, Karun’a onlardan olduğundan hareketle Hz. Musa’ya ittiba ettiği için kendisine verilen nimetlerden dolayı şımarmaması uyarısında bulunarak öğüt nasihat ve uyarılarına şöyle devam ettiler:

لْأَرْضِ فِي الْفَسَادَ تَبْغِ وَلَا إِلَيْكَ اللَّهُ أَحْسَنَ كَمَا وَأَحْسِن الدُّنْيَا مِنَ نَصِيبَكَ تَنسَ وَلَا الْآخِرَةَالدَّارَ اللَّهُ آتَاكَ فِيمَا وَابْتَغِ لْمُفْسِدِينَ يُحِبُّ لَا اللَّهَ إِنَّ

“Vebtegı fîmâ âtâkellâhud dârel âhırate ve lâ tense nasîbeke mined dunyâ ve ahsin kemâ ahsenallâhu ileyke ve lâ tebgıl fesâde fîl ard(ardı), innallâhe lâ yuhıbbul mufsidîn.” (Kasas suresi 77.ayet)

Allah’ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah’ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah, bozguncuları sevmez.”

Allah’ın sana verdikleriyle ahiret evine tabi ol. Verilen nimetler seni dünya nimetlerine yönelip kam alma yerine ahret yurduna yöneltsin. Ahiret hayatını unutup esasta Allah’ın verdiği nimet ve imkanlarla bütünüyle dünyaya dalma. İnsanın yaratılışında doğal olan budur; ama sen diğerleri gibi bu yanılgıya düşme.

(الدُّنْيَا مِنَ نَصِيبَكَ تَنسَ وَلَا)  “Lâ tense nasîbeke mined dunyâ” ifadesi çoğunlukla ‘dünyadan da nasibini unutma’ şeklinde anlaşılıp yorumlanmıştır.

Elmalılı Hamdi Yazır, bu ifadeyi diğerlerinden farklı olarak şöyle yorumlar: Dünyadan nasîbi, ba'zıları helâl dünya rızkı ve meşru' dünya zevki diye anlamak istemişlerse de o geçici dünyanın kendisi demektir. Asıl dünyadan nasîb ise «dünya ahıretin mezreasıdır» muktezasınca ahıret için edilen intifa', ahırete kalacak ameldir. Yoksa dünyadan nasîb nihayet bir kefendir.

‘Allah’ın sana verdiklerinde ahirete tabi, talip ol’ ifadesi verilen nimet ve imkanların ahiret amaçlı kullanılması olarak anlaşılır. Devamında gelen ‘dünyadan da nasibini unutma’ ifadesi de ahiret girişinden sonra elbette dünyaya yönelmeyi içermez. Verilen nimetlerde olduğu gibi yaşam olarakta ahireti hedeflemelidir insan. (الدُّنْيَا مِنَ نَصِيبَكَ) “Nasîbeke mined dunyâ” ifadesini, dünya yaşamı, ömür ve hayat olarak  anlıyoruz. Aksi durumda ayetin başındaki ifade ile devamındaki bu ifade birbiriyle çelişir. Devamında gelen ‘Allah’ın sana iyilik ettiği gibi sende iyilikler yap, ihsanda bulun’ ifadesi ortadayken  ‘dünyadan da nasibini unutma’yı ahireti bir süre bırak dünyan için çalış manasında anlamak doğru olmaz.

Maalesef bu ve benzeri eksik ve hatalı yorumlar, zaman içinde, günümüz dünyasına ulaştığında dünya ve ahiret inancında yanlış bir müslüman tipini sonuç vermiştir. İbadeti ahiret için yaparken aynı ibadet ve ibadet uygulamalarını karşısındakiler üzerinde onlardan dünyalık menfaat sağlamak için yalan dolanlarla kullanabilmektedir. Abdestli olduğunu, yani namaz kıldığını yeminle birlikte ifade ederek haksız kazancına, sahtekarlığına kılıf olarak kullanmaktadır.

(الْأَرْضِ فِي الْفَسَادَ تَبْغِ وَلَا) “Lâ tebgıl fesâde fîl ardı” yeryüzünde bozgunculuk isteme. Yeryüzünde fitne, fesada, ortamı karıştırmaya, zulüm ve haksızlıklara tabi olup bunları talep etme. Sana Allah’ın verdiği imkan, nimetler ve bunlarla birlikte gelen hakimiyetle şımarıp azgınlaşıp her şeyde daha fazlasını isteyip haddi aşarak dünyada fesad çıkarıp insanlığın saadet ve mutluluğuyla oynama. Allah’ın sana verdikleriyle ve dünyada verdiği ömürle ahirete tabi ve talip ol. Allah’ın sana ihsan edip iyilik yaptığı gibi sende insanlara ihsan et, iyilikler yap. Bütün bunları yapmadığın gibi dünyayı da karıştırma, dünyada zulüm ve haksızlık çıkarma, insanları birbirine düşürme. Ahirete talip olup iyilikler yapmışsan da bu yeterli olmayıp dünyalığın daha fazlası için hırs uğruna insanlar arasında fesat çıkarma, azgınlık, bozgunculuk, zulüm ve haksızlık yapma. Zira Allah ifsad edenleri, fesat çıkaranları, zulüm ve haksızlık yapanları sevmez.

Karun, Allah’ın verdiği mal mülkle iyilikler yaparak ahireti hedeflemesi çağrısına muhatap olduğunda bütün bunları, hakikati bildiği halde karşıt tavır alıp bunları yapmamak adına kendini sırf dünya ile sınırlayarak büyüklenip ayetteki ifadeyle şöyle dedi:

(عِندِي عِلْمٍعَلَى أُوتِيتُهُ إِنَّمَا قَالَ) “Kâle innemâ ûtîtuhu alâ ilmin indî Kârûn”.  ‘Bunlar bana bendeki bilgi ve beceriden dolayı verilmiştir’ dedi. 

Allah bütün bu nimet ve imkanları bendeki bilgi beceri ve kabiliyetler nedeniyle verdi. Bu açıdan içinizde bütün bunlara ben layıktım ve Tanrıda bana verdi. Kendi bilgi, beceri ve kabiliyetimle kazandığım bu mal ve mülkü neden başkalarına karşılıksız vereyim; bunu kesinlikle yapmam dedi.

Karun’un bu itirazına Allah ayette şu hatırlatma ve uyarıyı yapar:

جَمْعً وَأَكْثَرُ قُوَّةً مِنْهُ أَشَدُّهُوَمَنْ القُرُونِ مِنَ قَبْلِهِ مِن أَهْلَكَ قَدْ اللَّهَ أَنَّ يَعْلَمْ أَوَلَمْ

            “Ve lem ya’lem ennellâhe kad ehleke min kablihî minel kurûni men huve eşeddu minhu kuvveten ve ekseru cem’ân.”  (Kasas suresi 78.ayet)

O, Allah’ın kendinden önceki nesillerden, ondan daha kuvvetli ve daha çok mal biriktirmiş kimseleri helâk etmiş olduğunu bilmiyor muydu? 

Burada Karun’un Hz. Musa aracılığıyla vahye muhatap olup bu yolla geçmiş kavim ve milletlerin kıssalarına vakıf olduğu hatırlatılarak onların düştüğü hataya düşerek onların sonlarına mahkum olacağı ifade edilir. Kendini her açıdan çok güçlü ve üstün gören Karun’a verilenlerin daha çok ve fazlasının öncekilere verildiği hatırlatılarak büyüklenip kibirlenerek Tanrı’dan kaçamayacağı gerçeği vurgulanır. (جَمْعً وَأَكْثَرُ قُوَّةً مِنْهُ أَشَدُّ) “Eşeddu minhu kuvveten ve ekseru cem’ân” ‘ondan daha kuvvetli ve daha çok mal biriktirmiş kimseleri’ ifadesiyle Karun’un helaka mahkum olduğuna işaret edilir. Mal, mülk, melal ve diğer her şeyde ondan daha çok mala sahip bu önceki gönderilenler. Daha çok mal mülke daha çok insan ve kamuoyuna sahiplerdi. Ancak bütün bunlar helak olmaktan kurtaramadı onları. Zira büyüklenip kibirlenerek fitne ve fesat çıkararak her şeyi kendi bilgi beceri ve kabiliyetlerine vererek ilahi iradeye karşıt olup helaka layık ve mahkum olmuşlardı.

(الْمُجْرِمُونَ ذُنُوبِهِمُ عَن يُسْأَلُ وَلَا) “Lâ yus’elu an zunûbihimul mucrimûn”, suçlulukları kesinleşmiş olanlara günahları konusunda soru sorulmaz.

İlahi iradeye karşı suç işlemiş kimselerden suçları sorulmaz. Yani suçları nedir ki bunlar cezalandırılıyor diye sorulamaz. Bunlar kendilerini suçsuz gösteremez; bu hususta kendilerini savunamazlar ve savunulamazlar.

Allah’ın iradesine karşıt düşünüp davranmasıyla helakı hak ettiği açıklanan Karun’un kibir ve debdebesiyle kamuoyuna çıkması diğer ayette şöyle anlatılır:

            عَظ۪يمٍ حَظٍّ لَذُو  إِنَّهُ قَارُونُ أُوتِيَ مَا مِثْلَ لَنَا لَيْتَ يَا الدُّنيَا الْحَيَاةَ يُرِيدُونَ الَّذِينَ قَالَ زِينَتِهِ فِي قَوْمِهِ عَلَى فَخَرَجَ

“Feharace alâ kavmihî fî zînetihî, kâlellezîne yurîdûnel hayâted dunyâ yâ leyte lenâ misle mâ ûtiye kârûnu innehu le zû hazzın azîm(azîmin).” (Kasas suresi 79.ayet)

Kârûn, zineti ve görkemi içerisinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzu edenler, “Keşke Kârûn’a verilen (servet) gibi bizim de (servetimiz) olsaydı. Şüphesiz o büyük bir servet sahibidir” dediler.”

(زِينَتِهِ فِي) “Fî zînetihî” ifadesine, zineti ve görkemi içerisinde, görkem ve debdebesi içinde, gösteriş içinde, görkem ve gösteriş içinde, bütün ihtişam ve şatafatıyla süslü takılarıyla meali verilmiştir.

Servetinin çokluğunu ve hüküm ve gücünün genişliğini yansıtacak bütün görsellerle kavmine, kamuoyuna, çıktı; gündeme gelip herkesin konuştuğu tek konu oldu.

Dünya hayatını arzu edenler, dünyanın sadece ihtişam ve görkemini isteyenler, Karun’un debdebe ve süsüne, ihtişamına vurulup bayıldılar. Bu arzu, istek ve duygularını şöyle ifade ettiler:

(عَظِيمٍ  حَظٍّ لَذُو إِنَّهُ قَارُونُ أُوتِيَ مَا مِثْلَ لَنَا لَيْتَ يَا) “Yâ leyte lenâ misle mâ ûtiye kârûnu innehu le zû hazzın azîm”,  ‘keşke Karun'a verilen (servet) gibi bizim de (servetimiz) olsaydı. Şüphesiz o büyük bir servet sahibidir’ mealindedir.

Ahireti bir kenara bırakıp dünyayı, dünya yaşamını isteyenler ayette ifade edildiği şekilde iç çekip Karun’un ihtişamına tamah ettiler. Karun vari kendileri de zengin olmak, dünya nimetlerine nail olmak istediler. Karun’un ihtişam ve zenginliğine öykündüler. Aklı, bilgisi ve becerisiyle Hz. Musa’ya muhatap olarak Allah’ı ve O’nun hüküm ve iradesini bilip bu bilgi içerisinde Allah’a isyan eden Karun’un ihtişamlı görüntüsüne aldanan onun kadar bilgi sahibi olmayan halk tabakası, sineklerin pekmez tabağına üşüşmesi gibi dünyanın süs ve debdebesine tüm duygularıyla yönlediler. Oysaki gerçek hakikat dünyanın süs ve ihtişamı değildi.

Halk tabakasının dışında bu gerçeği bilen, kendilerine ilim verilenler, vahiyden ve peygamber olarak Hz. Musa’dan nasip alıp dünya ve ahiret hakikatini bilenler Karun’a verenler benzeri dünyanın süs ve ihtişamını isteyenleri şöyle uyardılar:

الصَّابِرُونَ إِلَّا يُلَقّٰيهَٓا وَلَا صَالِحًا وَعَمِلَ آمَنَ لِّمَنْ خَيْرٌ اللَّهِ ثَوَابُ وَيْلَكُمْ  

“Veylekum sevâbullâhi hayrun li men âmene ve amile sâlihâ(sâlihan) ve lâ yulekkâhâ illâs sâbirûn”. (Kasas suresi 80.ayet)

Yazıklar olsun size! İman edip de iyi işler yapanlara Allah’ın vereceği mükâfat daha hayırlıdır. Ona da ancak sabredenler kavuşturulur.”

‘Kendilerine ilim verilenleri’ ifadesinden günümüz ilim adamlarını anladığımızda hemen pek çoğunun burada bahsedilenlere uymadığını düşünüyoruz. Zira günümüzde hemen ayrımsız herkesin Karun’a öykünenler gibi dünya hayatının lüks ve ihtişamını azami derecede istedikleri herkesin bildiği gerçek. Zira Karun gibi küresel güce sahip olanlar daha fazlasına sahip olmak ve daha çok ve etkin hükmetmek için tüm insanlığı, onlara ahireti unutturup dünyaya yöneltiyor ve ayette ifade edilen fesadı arzulayıp uyguluyorlar.

المُنتَصِرِينَ مِنَ كَانَ وَمَا اللَّهِ دُونِ مِن يَنصُرُونَهُ فِئَةٍ مِن لَهُ كَانَ فَمَا الْأَرْضَ وَبِدَارِهِ بِهِ فَخَسَفْنَا

“Fe hasefnâ bihî ve bidârihil arda fe mâ kâne lehu min fietin yansurûnehu min dûnillâhi ve mâ kâne minel muntasırîn(muntasırîne).” (Kasas suresi 81.ayet)

Sonunda onu da, sarayını da yerin dibine batırdık. Allah’a karşı ona yardım edebilecek adamları da yoktu. Kendisini savunup kurtarabileceklerden de değildi!

Ayette ifade edildiği üzere dünya ihtişam ve debdebesi vefasız bir yar gibi terk edip gidecekti. Hakikati bildiği halde Allah’a karşıt olan Karun’un azgınlık ve haksızlıkla hortuplayıp edindiği servet sonunda onun elinden alınmıştı. Bu çöküşü has adamları durduramadığı gibi onun iddia ettiği bilgi ve kabiliyeti de engelleyememişti. Dillere destan Karun, mal-melal, saray, ihtişam ve her şeyiyle batıp yok olup gitti.

(بِالْأَمْسِ مَكَانَهُ تَمَنَّوْا الَّذِينَ وَأَصْبَحَ) “Ve asbehallezîne temennev mekânehu bil emsi”,  daha dün onun yerinde olmayı arzu edenler, onun gibi olmak isteyip Karun’a öykünenler, bu zalim ve azgının akıbetini gördüklerinde şöyle dediler:

الْكَافِرُونَ يُفْلِحُ لَا وَيْكَأَنَّهُ بِنَا لَخَسَفَ عَلَيْنَا اللَّهُ مَّنَّ أَن لَوْلَاوَيَقْدِرُ عِبَادِهِ مِنْ يَشَاء لِمَن الرِّزْقَ يَبْسُطُ اللَّهَ وَيْكَأَنَّ يَقُولُونَ                 “Yekûlûne vey ke ennellâhe yebsutur rızka li men yeşâu min ıbâdihî ve yakdir(yakdiru), lev lâ en mennallâhu aleynâ le hasefe binâ, vey ke ennehu lâ yuflihul kâfirûn.”  (Kasas suresi 82.ayet)

Vay! Demek ki Allah, kullarından dilediği kimselere rızkı bol verir ve (dilediğine) kısarmış. Allah, bize lütfetmiş olmasaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi. Demek ki kâfirler iflah olmayacak demeye başladılar.”

            “Ve yakdiru, lev lâ en mennallâhu aleynâ le hasefe binâ”, ‘Allah, bize lütfetmiş olmasaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi’ ifadesi onların belirli bir konumda varlık ve statü sahibi olduklarını ifade eder. Tehlikeyi görünce mevcuda razı olmuşlardır. Ancak Karun’a verilenlere sahip olduklarında yinede onun gibi davranacaklardır.

Karun kıssası mealen şu ayetle sonlanır:

İşte ahiret yurdu. Biz, onu yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk çıkarmayanlara has kılarız. Sonuç, Allah’a karşı gelmekten sakınanlarındır. O Âhıret evi (son yurd) biz onu öyle kimselere veririz ki yer yüzünde ne bir kibir ne de bir fesad istemezler, ve o akıbet korunan müttekılerindir  Ama âhiret diyarına gelince: Biz orayı dünyada büyüklük taslamayanlara, fesatçılık ve bozgunculuk peşinde olmayanlara veririz. Hayırlı âkıbet, günahlardan sakınanlarındır. (Kasas suresi 83.ayet)

htuluceoglu@hotmail.com

twitter.com/hasantlceolu

 

YORUMLARINIZ
Henüz bir yorum yapılmamış.
Bu sayfaya yorum yazarak tarihe not düşün.

KÖŞE YAZILARI
Şiddet Ve Ülkemiz ŞİDDET VE ÜLKEMİZ
Fatih Yokuş Bugün, 07:53
BULDUĞUNUZ GRİP AŞISINI VURDURUN BULDUĞUNUZ GRİP AŞISINI VURDURUN
Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta 16.10.2017, 20:03
BAŞBAKANDAN TEYEMMÜM DERSLERİ BAŞBAKANDAN TEYEMMÜM DERSLERİ
Hüseyin Adalan 16.10.2017, 13:45
Bedelli askerlik vacip oldu galiba! BEDELLİ ASKERLİK VACİP OLDU GALİBA!
Eyüphan Kaya 15.10.2017, 21:30
KISKANDIRAN VE KORKUTAN SEVGİ GÖSTERİLERİ!         KISKANDIRAN VE KORKUTAN SEVGİ GÖSTERİLERİ!
İbrahim Dursun 15.10.2017, 16:43
FİRAVUN’UN İMANI FİRAVUN’UN İMANI
Hasan Tülüceoğlu 13.10.2017, 23:10
E-sigara (Elektronik Sigara) E-SİGARA (ELEKTRONİK SİGARA)
Mevlana Çakıral 08.10.2017, 16:35
Türk Entelijansiyası… TÜRK ENTELİJANSİYASI…
Cahit Kılıç 07.10.2017, 12:41
HANGİ İŞİ DOĞRU YAPTINIZ ALLAH AŞKINA? HANGİ İŞİ DOĞRU YAPTINIZ ALLAH AŞKINA?
Burhan Özbey 06.10.2017, 09:32
İtiraf ama yersen İTİRAF AMA YERSEN
Kemal Furkan 29.09.2017, 12:55
Eyy Merkel!.. EYY MERKEL!..
Şefik Kantar 28.09.2017, 17:13
ORTADOĞU İÇİN REÇETE.! ORTADOĞU İÇİN REÇETE.!
Bayram Kaymakçı 27.09.2017, 14:34
ARTIK GÜNEY KOMŞUMUZ İSRAİL ARTIK GÜNEY KOMŞUMUZ İSRAİL
Dr. Ahmet Berk 26.09.2017, 11:25
Savaş Ahlakının Tarumar Edilişinin Miladı: HİROŞİMA VE NAGAZAKİ – 3 (Günümüz Zebanilerinin akıttığı İlk Cehennem Kusmuğu) SAVAŞ AHLAKININ TARUMAR EDİLİŞİNİN MİLADI: HİROŞİMA VE NAGAZAKİ – 3 (GÜNÜMÜZ ZEBANİLERİNİN AKITTIĞI İLK CEHENNEM KUSMUĞU)
Ahmet Akgül 23.09.2017, 17:20
Bir tablonun arka perdesi (La Ultima Cena) BİR TABLONUN ARKA PERDESİ (LA ULTİMA CENA)
Aykut Yavuz 23.09.2017, 10:08
SUS GÖNLÜM SUS GÖNLÜM
Birgül Kapaklıkaya 20.09.2017, 02:10
'işte Başvekil' dedi birisi; 'asalım' dedi diğerleri... 'İŞTE BAŞVEKİL' DEDİ BİRİSİ; 'ASALIM' DEDİ DİĞERLERİ...
Mevlüt Özben 17.09.2017, 20:06
TEOG Açıklaması Eğitimin İflasıdır! TEOG AÇIKLAMASI EĞİTİMİN İFLASIDIR!
Turgay Çınar 15.09.2017, 08:13
Dünya Ekonomi Kartelleri: Faiz ve Savaş Lobileri DÜNYA EKONOMİ KARTELLERİ: FAİZ VE SAVAŞ LOBİLERİ
Eşref Zeki Parlak 04.08.2017, 23:07
VATANDAŞ AHMET VATANDAŞ AHMET
Serkan Güzel 04.08.2017, 10:20
MÜFTÜLERE NİKAH YETKİSİ LAİKLİĞE AYKIRI MI? MÜFTÜLERE NİKAH YETKİSİ LAİKLİĞE AYKIRI MI?
Murat Gençoğulları 02.08.2017, 22:30
Bir Millet Bir Yürek, Bir Dolarlık Hainlere Geçit Yok Elbet BİR MİLLET BİR YÜREK, BİR DOLARLIK HAİNLERE GEÇİT YOK ELBET
Barış Temur 17.07.2017, 18:35
DARBE, İKTİDAR, ADALET VE MERHAMET! DARBE, İKTİDAR, ADALET VE MERHAMET!
Zekeriya Menak 16.07.2017, 22:08
Mustafa “Yaman” bir avukat! MUSTAFA “YAMAN” BİR AVUKAT!
Tarık Sezai Karatepe 14.07.2017, 07:51
GERÇEKLER VE KRİZ GERÇEKLER VE KRİZ
Orhan Cesur 08.06.2017, 18:02
SON DÖNEMDE CHP SON DÖNEMDE CHP
Erdem Özçelik 14.05.2017, 15:05
16 Nisan 2017 neydi? 16 NİSAN 2017 NEYDİ?
Benil Sibel Özyürük 22.04.2017, 10:18
HAYATIMIZDAKİ KARTLAR HAYATIMIZDAKİ KARTLAR
Zülküf Aras 10.04.2017, 23:57
KİMİ SEVİYORUM KİMİ SEVMİYORUM KİMİ SEVİYORUM KİMİ SEVMİYORUM
Vildan Adalı 03.04.2017, 22:55
YÜZ YIL ÖNCE, YÜZ YIL SONRA YÜZ YIL ÖNCE, YÜZ YIL SONRA
Ahmet Ay 23.03.2017, 22:34
EBU LEHEB DE EVET DİYEMEDİ, PKK FETO DA EBU LEHEB DE EVET DİYEMEDİ, PKK FETO DA
Vakkas Doğantekin 06.02.2017, 13:53
KAÇMAK KURTULUŞTUR KAÇMAK KURTULUŞTUR
Özkan Erdem 10.12.2016, 21:50
KUKA’NIN SAĞLIK ÖYKÜLERİ (ÇOCUK ÖYKÜ KİTAPLARI) KUKA’NIN SAĞLIK ÖYKÜLERİ (ÇOCUK ÖYKÜ KİTAPLARI)
Prof. Dr. Cengiz Yakıncı 03.12.2016, 16:20
Fetö Mağdurları için Yeniden Yargılama FETÖ MAĞDURLARI İÇİN YENİDEN YARGILAMA
Kurtuluş Aybirdi 15.10.2016, 21:25
Yokoluşun Eşiğinde Dünya ve İnsanlık YOKOLUŞUN EŞİĞİNDE DÜNYA VE İNSANLIK
Yılmaz Ada 10.10.2016, 12:41
Hey Şamil Tayyar, Sana Diyorum Sana! HEY ŞAMİL TAYYAR, SANA DİYORUM SANA!
Ahmet Kaya 23.09.2016, 12:37
BAYRAM MESAJI BAYRAM MESAJI
Hüseyin Kocabaş 11.09.2016, 14:56
METİN ACIPAYAM ARSLAN BALTA MÜLAKATI METİN ACIPAYAM ARSLAN BALTA MÜLAKATI
Metin Acıpayam 09.09.2016, 01:44
AMERİKAN BİZONU AHMAK AMERİKAN BİZONU AHMAK
Serdar Karadeniz 24.07.2016, 17:45
Tayyip Erdoğan'ı Gönderin İngiltere kurtulsun TAYYİP ERDOĞAN'I GÖNDERİN İNGİLTERE KURTULSUN
Yavuz Demir 25.06.2016, 00:16
BAHAR, DETOKS VE BİR SERİ KATİLİN DRAMI BAHAR, DETOKS VE BİR SERİ KATİLİN DRAMI
Kevser Akın 14.06.2016, 03:34
TAYYİP BİR GİTSE TAYYİP BİR GİTSE
Naci Taban 14.06.2016, 02:27
“Biz cenaze için burdayız! Uygun olmaz!” “BİZ CENAZE İÇİN BURDAYIZ! UYGUN OLMAZ!”
Yusuf Serçe 13.06.2016, 11:56
TOPLUMSAL UZLAŞMA VE EĞİTİM TOPLUMSAL UZLAŞMA VE EĞİTİM
Hasan Güneş 16.05.2016, 21:38
İlk Üç Madde ve Laiklik İLK ÜÇ MADDE VE LAİKLİK
Özcan Yazıcı 28.04.2016, 18:43
Düpedüz Vahşiyiz Biz DÜPEDÜZ VAHŞİYİZ BİZ
Arif Özutku 29.03.2016, 15:13
KADIN KADIN
Yasemin Kurçenli 12.03.2016, 19:16
Koltuğum olmadan asla! KOLTUĞUM OLMADAN ASLA!
Yasemin Yıldırım 09.03.2016, 14:54
28 ŞUBAT'IN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ... 28 ŞUBAT'IN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ...
Melih Esat Açıl 01.03.2016, 21:50
En çokta sevgilimsin... EN ÇOKTA SEVGİLİMSİN...
Hülya Okur 14.02.2016, 19:40
ADLİ TATİL KALDIRILMALI! ADLİ TATİL KALDIRILMALI!
Hasan Yaşar Özfidan 08.02.2016, 20:09
HALKIN İNANILMAZ BAŞARISI HALKIN İNANILMAZ BAŞARISI
Canan Barlas 26.01.2016, 13:54
Bir pirupuganda hikayesi BİR PİRUPUGANDA HİKAYESİ
Yasemin Sümer 23.12.2015, 21:35
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A AÇIK MEKTUP CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A AÇIK MEKTUP
Bayram Zilan 07.12.2015, 02:56
RUSYA - TÜRKİYE GERGİNLİĞİ RUSYA - TÜRKİYE GERGİNLİĞİ
Zeynep Günal 29.11.2015, 20:09
Zoru başarmadık; doğruyu bulduk ZORU BAŞARMADIK; DOĞRUYU BULDUK
Engin Konca 16.10.2015, 15:34
SON OYUN SON OYUN
Sefer Ceylan 14.09.2015, 04:17
Cogito Sözlük'ten Dünyaya Yeni Bir Söz COGİTO SÖZLÜK'TEN DÜNYAYA YENİ BİR SÖZ
Ömer Bulut 18.08.2015, 14:30
KULLANIŞLI TERÖRİSTLERE RAĞMEN BARIŞ GELECEK…! KULLANIŞLI TERÖRİSTLERE RAĞMEN BARIŞ GELECEK…!
Semra Cabrero 01.08.2015, 22:00
ESAD'DAN IŞİD'E, IŞİD'DEN SURUÇ KATLİAMINA... ESAD'DAN IŞİD'E, IŞİD'DEN SURUÇ KATLİAMINA...
Cevdet Kara 21.07.2015, 15:06
Koalisyon Mu “Tekrar Seçim” Mi? KOALİSYON MU “TEKRAR SEÇİM” Mİ?
Hamit Yaz 19.06.2015, 16:55
Konutun Sözleşmede Belirtilenden Küçük Olması KONUTUN SÖZLEŞMEDE BELİRTİLENDEN KÜÇÜK OLMASI
Av.Emre Alcan 11.05.2015, 21:27
ADALETİN ELİNDE SİLAH ADALETİN ELİNDE SİLAH
Sevda Salihoğlu Dursun 01.04.2015, 14:35
İçimdeki çocuk İÇİMDEKİ ÇOCUK
İsmail Kara 28.03.2015, 00:17
Kemalizm-Tayyibizm veya Başkanlık Sistemi KEMALİZM-TAYYİBİZM VEYA BAŞKANLIK SİSTEMİ
Burak Yalım 08.03.2015, 14:59
Aday adayları arz-ı endam ederken.. ADAY ADAYLARI ARZ-I ENDAM EDERKEN..
Faruk Faruk 26.02.2015, 12:28
Alim'in Emir'le İmtihanı... ALİM'İN EMİR'LE İMTİHANI...
Birol Topuz 21.02.2015, 13:59
ÇÜRÜMEMEK İÇİN "BAŞKANLIK" ÇÜRÜMEMEK İÇİN "BAŞKANLIK"
Ahmet Duvarcı 03.02.2015, 21:20
Birinin söylemesi gerek. BİRİNİN SÖYLEMESİ GEREK.
Ahmet Rıfat 03.02.2015, 12:23
Vahdet Gazetesinde yayınlanmayan Paralel yazım VAHDET GAZETESİNDE YAYINLANMAYAN PARALEL YAZIM
İbrahim Yörük 11.01.2015, 12:21
ADALETİN BU MU? DÜNYA ADALETİN BU MU? DÜNYA
Cemal Aktan 20.12.2014, 15:08
MÜLAKAT SORULARI VE İŞ GÖRÜŞMELERİ MÜLAKAT SORULARI VE İŞ GÖRÜŞMELERİ
Yasemin Tecimer 15.12.2014, 17:01
PEYGAMBERE KİBİRLİ DİYEN ADAM PEYGAMBERE KİBİRLİ DİYEN ADAM
Muhammed Çimen 24.11.2014, 13:03
ZEHİRİN YENİ ADI: BONZAİ ZEHİRİN YENİ ADI: BONZAİ
Prof.Dr. Göknur Aktay 03.11.2014, 13:19
KÖRHASAN ailesinin bir ricası var KÖRHASAN AİLESİNİN BİR RİCASI VAR
Murat Körhasan 21.10.2014, 23:31
Ali İmran Suresi 28 Ayet: "Mü'minler, mü'minleri bırakıp inkarcıları dost edinmesin" ALİ İMRAN SURESİ 28 AYET: "MÜ'MİNLER, MÜ'MİNLERİ BIRAKIP İNKARCILARI DOST EDİNMESİN"
Bekir Çınar 19.10.2014, 14:02
Kobani'ye Destek Eylemleri Ardından Notlar KOBANİ'YE DESTEK EYLEMLERİ ARDINDAN NOTLAR
Didem Tomaslar 12.10.2014, 23:38
Herkes İçin Adalet HERKES İÇİN ADALET
Nesrin Yıldırım 10.10.2014, 19:31
Masum Hayvanlar (#LemanSam) !! MASUM HAYVANLAR (#LEMANSAM) !!
SSerra Erdoğan 06.10.2014, 05:15
Komşularımızı orta yerde bırakmayız KOMŞULARIMIZI ORTA YERDE BIRAKMAYIZ
Güngör Avcıoğlu 22.09.2014, 23:59
İSLAMİ TERÖRİZM YALANI İSLAMİ TERÖRİZM YALANI
Mithat Tuncay Öcalır 04.08.2014, 01:19
YA ÖYLE DEĞİLSE YA ÖYLE DEĞİLSE
Sedat Ilgın 24.07.2014, 16:24
Tatlı ve buruk duygularla Allahaısmarladık… TATLI VE BURUK DUYGULARLA ALLAHAISMARLADIK…
Sevda Türküsev 05.07.2014, 12:47
Reisicumhur'dan Sonra REİSİCUMHUR'DAN SONRA
M. Nail Keçili 02.07.2014, 10:47
PROVOKASYONLARINIZ ORADAYSA ARŞİV BURADA; 1993... PROVOKASYONLARINIZ ORADAYSA ARŞİV BURADA; 1993...
Turgay Yaman 11.06.2014, 14:59
Gezi neydi, ne değildi GEZİ NEYDİ, NE DEĞİLDİ
Bilgehan Uçak 31.05.2014, 10:10
ALLAH MÜSTAHAKINIZI VERSİN! ALLAH MÜSTAHAKINIZI VERSİN!
Ayhan Yağızer 19.05.2014, 13:11
Dünden Bugüne El Fetih-Hamas-İsrail İlişkileri -2- DÜNDEN BUGÜNE EL FETİH-HAMAS-İSRAİL İLİŞKİLERİ -2-
Cengiz Koyuncu 02.05.2014, 16:21
Bugün mü, Dün mü? BUGÜN MÜ, DÜN MÜ?
Özlem Özcan 06.04.2014, 23:51
SALİH GÜLEN'İ TANIYORMUSUNUZ? SALİH GÜLEN'İ TANIYORMUSUNUZ?
Salih Can 26.03.2014, 03:54
Tek Erdoğan Yalnız Türkiye TEK ERDOĞAN YALNIZ TÜRKİYE
Halid Şener 15.03.2014, 18:23
Ağız Kokusu kaderiniz değil AĞIZ KOKUSU KADERİNİZ DEĞİL
Dt. Arzu Yalnız Zogun 14.03.2014, 10:24
Lübnan Sinemasının en barışçıl yönetmeni LÜBNAN SİNEMASININ EN BARIŞÇIL YÖNETMENİ
Tuğba Koçak 14.02.2014, 01:27
Değerli Haberx Ailesi DEĞERLİ HABERX AİLESİ
Sami Zana ASLAN 27.01.2014, 15:35
Bundan Sonrası İçin BUNDAN SONRASI İÇİN
Meltem Arıkan 27.01.2014, 08:29
CEMAAT VE ERDOĞAN CEMAAT VE ERDOĞAN
Murat Özdemir 27.01.2014, 01:49
Türkiye'de Bulunan Alman Vakıfları'nın Bilinmeyen Yönleri TÜRKİYE'DE BULUNAN ALMAN VAKIFLARI'NIN BİLİNMEYEN YÖNLERİ
Muhammet Tazegül 24.01.2014, 11:09
Mısır'da askerle, Türkiye'de yargıyla! MISIR'DA ASKERLE, TÜRKİYE'DE YARGIYLA!
Eylem Yılmaz 25.12.2013, 21:55
Trabzonspor şaşırtmaya devam ediyor. TRABZONSPOR ŞAŞIRTMAYA DEVAM EDİYOR.
Mahmut Ulusoy 13.12.2013, 10:03
İLETİŞİMDEN ÇIKIŞ İLETİŞİMDEN ÇIKIŞ
Çağlayan ibiş 10.12.2013, 22:03
2023 Türkiye'de Hentbol  2023 TÜRKİYE'DE HENTBOL
Kenan Öner 06.12.2013, 11:51
Öğrenci Evleri ve Yaşam Tarzına Müdahale ÖĞRENCİ EVLERİ VE YAŞAM TARZINA MÜDAHALE
Rujhat Avşar 14.11.2013, 12:52
DİLENEN SURİYELİLER (NAWARLAR)! DİLENEN SURİYELİLER (NAWARLAR)!
Hasan Karataş 17.10.2013, 01:57
Erdoğan Diktatörse Bu Hoşgörü Niye? ERDOĞAN DİKTATÖRSE BU HOŞGÖRÜ NİYE?
Nurettin Oğuz Alhan 02.09.2013, 15:27
MAM (Milli Alternatif Medya) MAM (MİLLİ ALTERNATİF MEDYA)
İsmail Turan Çakır 30.07.2013, 02:27
Gelenekçi miyiz? Yenilikçi mi? GELENEKÇİ MİYİZ? YENİLİKÇİ Mİ?
Samet Ülker 30.07.2013, 01:25
MİLLİ SKANDAL BAKANLIĞI MİLLİ SKANDAL BAKANLIĞI
Mehmet Aysan 29.07.2013, 15:05
Strateji Akademisi Başkanı Mesut Ülker STRATEJİ AKADEMİSİ BAŞKANI MESUT ÜLKER
Mesut Ülker 23.07.2013, 19:02
AK Parti MKYK Üyesi Mazhar Bağlı AK PARTİ MKYK ÜYESİ MAZHAR BAĞLI
Mazhar Bağlı 23.07.2013, 18:59
Prof. Dr. Erol Katırcıoğlu PROF. DR. EROL KATIRCIOĞLU
Erol Katırcıoğlu 23.07.2013, 18:58
Gezi Eylemlerinin Çözüm Sürecine Etkisi... GEZİ EYLEMLERİNİN ÇÖZÜM SÜRECİNE ETKİSİ...
***Haftanın Sorusu*** 23.07.2013, 18:55
12 Eylül Darbesi 12 EYLÜL DARBESİ
Oğuzhan Dursunkaya 07.07.2013, 00:55
Ben de kaygılıyım, ben de kaygılıyım BEN DE KAYGILIYIM, BEN DE KAYGILIYIM
Tuğrul Özşengül 30.06.2013, 07:22
Endişeliler ENDİŞELİLER
Yonca Kaya Şahin 27.06.2013, 14:52
Türkiye-İran-Rusya (Türkiye İran İlişkilerini Gözden Geçirmeli) TÜRKİYE-İRAN-RUSYA (TÜRKİYE İRAN İLİŞKİLERİNİ GÖZDEN GEÇİRMELİ)
Alperhan Baysan 28.05.2013, 00:17
ŞİŞEDE DURDUĞU GİBİ DURMUYOR, AKIL MANTIK BIRAKMIYOR... ŞİŞEDE DURDUĞU GİBİ DURMUYOR, AKIL MANTIK BIRAKMIYOR...
Setenay Yüksel Olguner 24.05.2013, 09:34
Demokrasimizin Mimarı "Celal Bayar" DEMOKRASİMİZİN MİMARI "CELAL BAYAR"
Uğur Şahan 19.05.2013, 00:30
FAİLLER YAKALANDI! FAİLLER YAKALANDI!
Deniz İster 13.05.2013, 14:54
Türkiye'de sağlığın geliştirilimesi TÜRKİYE'DE SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLİMESİ
Prof. Dr. Erkan Pehlivan 17.04.2013, 10:20
Mısır’da Kıptı Hristiyan-Müslüman Çatışması Tezgahlanıyor! MISIR’DA KIPTI HRİSTİYAN-MÜSLÜMAN ÇATIŞMASI TEZGAHLANIYOR!
Can Acun 07.04.2013, 19:57
İsrail'in Özrü İSRAİL'İN ÖZRÜ
Soner Kırkpınar 29.03.2013, 19:12
​KÜRTLER VE TÜRKLER AYNI MİLLET Mİ ? ​KÜRTLER VE TÜRKLER AYNI MİLLET Mİ ?
Vahdettin İnce 15.03.2013, 17:50
DEPLASMANDA TEK BAŞINA DEPLASMANDA TEK BAŞINA
Cumhur Cebeci 04.02.2013, 22:19
SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM VE KAMU HASTANELER BİRLİĞİ  /KIŞ AYLARI VE GRİP SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM VE KAMU HASTANELER BİRLİĞİ /KIŞ AYLARI VE GRİP
Serdar Bayrak 23.01.2013, 22:02
Kapısuyu tersanesinin hazin sonu KAPISUYU TERSANESİNİN HAZİN SONU
Ahmet Üder 06.01.2013, 18:45
Hayatın Tabelaları HAYATIN TABELALARI
Sıla Onat 03.01.2013, 02:20
Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Yaşar Sarıbay ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. ALİ YAŞAR SARIBAY
Ali Yaşar Sarıbay 11.11.2012, 18:09
İstifa eden kıdem tazminatı alabilir mi? İSTİFA EDEN KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?
Cihangir Cayrancı 31.10.2012, 16:55
Eğitimde Yaşam Alanı EĞİTİMDE YAŞAM ALANI
Dr.Yağmur Yeşilırmak 25.10.2012, 18:01
BAZEN... BAZEN...
Asım Yıldırım 17.10.2012, 10:55
BAŞBAKANLIK ETRAFINDAKİ TOZ BULUTU, SAVAŞ, MEHMET EFE BAŞBAKANLIK ETRAFINDAKİ TOZ BULUTU, SAVAŞ, MEHMET EFE
Cihat Şimşek 10.10.2012, 22:28
EFSANE… EFSANE…
Seyda Yalvaç 10.10.2012, 12:05
ULUSLARARASI DÖVİZ (FOREX) PİYASALARI ULUSLARARASI DÖVİZ (FOREX) PİYASALARI
Destek FX 09.10.2012, 14:59
Neşet Ertaş ve Bana Kalan Bağlaması NEŞET ERTAŞ VE BANA KALAN BAĞLAMASI
Cuma Hikmet 26.09.2012, 18:52
MEME KANSERİ VE HAYAT KURTARAN BİLEKLİK MEME KANSERİ VE HAYAT KURTARAN BİLEKLİK
Necmettin Tetik 26.09.2012, 01:22
İSLAM ve TASAVVUF İSLAM VE TASAVVUF
Abdurrahim Çölgeçen 13.08.2012, 16:16
Olimpiyat Oyunlarındaki ABD Bayrağı.! OLİMPİYAT OYUNLARINDAKİ ABD BAYRAĞI.!
Bilal Şentürk 12.08.2012, 10:57
Beni zygonla döven adam hakkı için BENİ ZYGONLA DÖVEN ADAM HAKKI İÇİN
Eda Alanson 11.07.2012, 05:41
Avrupa'nın En Başarılı Girişimcisi Berna İlter Seçildi (Söyleşi) AVRUPA'NIN EN BAŞARILI GİRİŞİMCİSİ BERNA İLTER SEÇİLDİ (SÖYLEŞİ)
Seda Karakaya 03.07.2012, 20:09
Yurt Dışından Telefon Getirmek YURT DIŞINDAN TELEFON GETİRMEK
Bekir Hilmi Nayır 21.06.2012, 10:56
Çaygözyaşları ÇAYGÖZYAŞLARI
Fréderike Geerdink 04.06.2012, 13:34
Ne Demişler: Ağaçı Yaşken, Delegeyi Hoşken NE DEMİŞLER: AĞAÇI YAŞKEN, DELEGEYİ HOŞKEN
Oğuzhan Erdoğan 17.05.2012, 17:07
Boş Yazı BOŞ YAZI
Taha Ün 10.05.2012, 08:35
Engelliler Eczanede!!! ENGELLİLER ECZANEDE!!!
Nazlı Şencan 30.04.2012, 23:19
CHP'YE KİTAPÇIK TAVSİYELERİ!.. CHP'YE KİTAPÇIK TAVSİYELERİ!..
Volkan Akay 20.04.2012, 09:33
SURİYE DEVRİMİ SURİYE DEVRİMİ
Mert C. Demir 16.03.2012, 03:50
Suriye’de Kayıp Gazeteciler Ve 2 Sorun SURİYE’DE KAYIP GAZETECİLER VE 2 SORUN
Yonca Karakemer 15.03.2012, 01:23
"Kaldı Bu Yaşamak Suçu Üstümde" "KALDI BU YAŞAMAK SUÇU ÜSTÜMDE"
Zeynep Olgaç 22.01.2012, 00:49
Geç Bile Kalındı GEÇ BİLE KALINDI
Ali Aydın 18.01.2012, 02:05
Bir Ahkam Kesen Başörtülü ! Hazır mısınız? BİR AHKAM KESEN BAŞÖRTÜLÜ ! HAZIR MISINIZ?
Yasemin Vatandaş 15.01.2012, 15:35
Soykırımı İnkar Yasası, Fransa, Türkiye ve Cezayir SOYKIRIMI İNKAR YASASI, FRANSA, TÜRKİYE VE CEZAYİR
Furkan Şenay 12.01.2012, 16:29
Kampüsten merhaba! KAMPÜSTEN MERHABA!
Tahsin Aksu 27.12.2011, 16:07
KOC gibi sergi KOC GİBİ SERGİ
Tan Yeşilada 30.11.2011, 16:22
Şehir Hayatına Beslenme Önerileri… ŞEHİR HAYATINA BESLENME ÖNERİLERİ…
Op.Dr. Cem Yılmaz 17.11.2011, 12:24
70 bin hayat organ nakli bekliyor 70 BİN HAYAT ORGAN NAKLİ BEKLİYOR
Prof. Dr. Alp Gürkan 05.11.2011, 14:00
Doktorların Sağlık Bakanlığı'yla imtihanı DOKTORLARIN SAĞLIK BAKANLIĞI'YLA İMTİHANI
Emine Bilgiç 03.11.2011, 01:46
KALIN BARSAK KANSERİ KALIN BARSAK KANSERİ
Sadık Yıldırım 01.11.2011, 22:32
BİRLİKTE Mİ AYRI MI NO 2 BİRLİKTE Mİ AYRI MI NO 2
Serra Karaçam 21.10.2011, 00:10
Güncel Bilgiler GÜNCEL BİLGİLER
Uğur Aksu 18.10.2011, 11:54
Ben’den Vazgeçmek Üzerine BEN’DEN VAZGEÇMEK ÜZERİNE
Yusuf Önaç 16.10.2011, 02:25
SEÇİLMİŞ ŞEHİTLER... SEÇİLMİŞ ŞEHİTLER...
Rauf Atilla Polat 28.09.2011, 00:22
Bir dirhem et bin ayıp örter BİR DİRHEM ET BİN AYIP ÖRTER
Prof. Dr. Benal Büyükgebiz 12.09.2011, 11:14
Bel ağrısı ve tedavi yöntemleri BEL AĞRISI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Bülent Neymen 16.08.2011, 21:55
Türkiye Portreleri TÜRKİYE PORTRELERİ
Sernur Yassikaya 10.08.2011, 14:57
ADALET HAMAMINDA BİR GARİP FUTBOL!!! ADALET HAMAMINDA BİR GARİP FUTBOL!!!
Sedat Bayar 07.07.2011, 04:14
AYNI DAĞIN YELİYİZ BİZ! AYNI DAĞIN YELİYİZ BİZ!
Ahu Şentürk 13.06.2011, 12:08
Oksitlenmiş Siyaset OKSİTLENMİŞ SİYASET
H. Kübra Özan 11.06.2011, 11:20
KAMYONLAR KAVUN TAŞIMAYACAK ARTIK ! KAMYONLAR KAVUN TAŞIMAYACAK ARTIK !
Dr. Hamid Aydın 04.06.2011, 16:38
Diyarbakır, Huzur ve Barış İstiyor DİYARBAKIR, HUZUR VE BARIŞ İSTİYOR
Bekir Kaplan 02.06.2011, 21:51
KASETLERİN ANA HEDEFİ AK PARTİ İKTİDARI DEĞİL Mİ? KASETLERİN ANA HEDEFİ AK PARTİ İKTİDARI DEĞİL Mİ?
Mehmet Barlas 24.05.2011, 14:22
Dünyadan Göçüp Gitme Töreni DÜNYADAN GÖÇÜP GİTME TÖRENİ
Ömer Faruk Besli 01.03.2011, 16:51
Bize Verilen Yapbozun Bir Parçası Eksikti BİZE VERİLEN YAPBOZUN BİR PARÇASI EKSİKTİ
Merve Şebnem Oruç 31.01.2011, 13:15
BDP - HAS Parti - EDP İttifakı... BDP - HAS PARTİ - EDP İTTİFAKI...
Ekin Gün 28.01.2011, 00:35
Haziran'ın fotoğrafı bugünden belli... HAZİRAN'IN FOTOĞRAFI BUGÜNDEN BELLİ...
Numan Ceyhan 14.12.2010, 02:00
Konuşma Adabı… KONUŞMA ADABI…
Tuba Kalçık 10.11.2010, 02:35
Alın size yeni bir meslek”SOSYAL MEDYA UZMANI” ALIN SİZE YENİ BİR MESLEK”SOSYAL MEDYA UZMANI”
Volkan Köse 14.08.2010, 16:39
Kürt Sorununa Adaletle bakmak KÜRT SORUNUNA ADALETLE BAKMAK
Mehmet Ali Başaran 28.07.2010, 00:58
Hadi Millet İzleyelim HADİ MİLLET İZLEYELİM
M. Onur Lökoğlu 20.05.2010, 02:14
İlköğretimde Kıyafet Serbestliği İLKÖĞRETİMDE KIYAFET SERBESTLİĞİ
Uzm.Ped.Hakan Emanetoğlu 11.05.2010, 19:02
Statükonun elindeki son koz STATÜKONUN ELİNDEKİ SON KOZ
Tarık Safaoğlu 29.04.2010, 00:30
KOSKOCA MEDYA GRUBUNA KOSKOCA CEZA !.. KOSKOCA MEDYA GRUBUNA KOSKOCA CEZA !..
Hikmet Genç 14.09.2009, 08:11
TURKCELL 0534 605 93 46 NOLU KONTÜR GASPCISI İÇİN NE YAPTI? TURKCELL 0534 605 93 46 NOLU KONTÜR GASPCISI İÇİN NE YAPTI?
Dursun Boran 15.03.2009, 14:38
TÜRKİYEDE YÜZÜ KIZARANLAR MUTLAKA VARDIR
Talha Akmehmet 02.04.2008, 13:25
CAHİL HALKIN, CAHİL SEÇİMİ (!)
Recep Canbolat 25.07.2007, 17:56
Yazarların yazıları kendi görüşlerini içermektedir. Yazıların yayına alınmaları yazarlar tarafından yapılmaktadır. HaberX'in kontrolüne tabi değildirler.