Hakkında
Henüz açıklama eklenmemiş!
Henüz albüm eklenmemiş!
Sayfalar
Henüz sayfa eklenmemiş!
Gruplar
Henüz grup eklenmemiş!
Etkinlikler
Henüz eklenmiş etkinlik yok!

ZAMANIN KİYMETİ “ VAKİT HAYATTIR.”

ZAMANIN KİYMETİ “ VAKİT HAYATTIR.”
Zaman akar, su gibi istifade etmezsen,
Seni harcar bitirir, tanıyıp yön vermezsen.
Zaman ki; zaten kılıç, sen onu bilmez isen,
Hayatı yaprak yaprak, her gün keser ömürden

Zaman ve mekânı var eden, zaman ve mekânlarda imtihan eden, zaman ve mekânların sahibi Allah’a hamd, resulüne, ailesine ashabına ve yolunda yürüyenlere selam olsun.
Zaman; Allah’ın biz kullarını var edip yaşattığı sürenin genel adıdır. Zamanın içinde var olmaya hayat, hayatta bize ayrılan süreye ise ömür denir.
İnsan için yeryüzünde en değerli nimet ve en kıymetli hazine zamandır. Zaman hayatın ta kendisidir. Zamanı boşa geçirmek aslında hayatı boşa geçirmektir. Vakit hayattır. Zamana kıyan kendisine kıyar.
Hz. Ömer “Bu gün Allah için ne yaptın” diye sorarken her geçen günü tam anlamıyla değerlendirmek zorunda olduğumuzu bize hatırlatır.
İmam Şafiî (r.a.) şöyle buyuruyor: “Ben nice kitaplar okudum. Nice sohbetlere katıldım Nice hikmet ehlinden söz duydum, anladım ki bütün bunların özü üçtür.
1. Zaman bir kılıçtır, sen onu kesmezsen o seni keser. Bu dünyada büyük bir nimet olan zamanı Allah’ın yolunda kullanamazsak bu zaman kıldan ince bir kılıç olarak karşımıza çıkar ve bizi keser.
2. Sen Hak ile meşgul olmazsan bâtıl seni meşgul eder. Güzel meclislerde hep güzel insanlarla ve güzel işlerle yani ilimle, irfanla, hikmetle zikirle ve Kur’an’la kendini meşgul etmezsen bâtıl seni meşgul eder.
3. Sakın kendinde bir varlık hissetme. Bil ki; Büyük bir makamdaysan o makamı veren Allah’tır. Büyük bir ilme sahipsen onu veren Allah’tır. Zenginsen zenginliğinle mağrur olma. Onu veren de Allah’tır. Allah elbette bir çırpıda almaya da güç yetirir.”
Zemahşeri: “Karanlık geceleri ben uykusuz geçirirken sen sabaha kadar uyuyorsun. Ondan sonra da bana yetişmek istiyorsun. Ne gezer.”
Nuh (A.S) 950 sene yaşamış. Dünya için “dünya’yı iki kapılı bir han buldum. Birinden hızlı girdim, diğerinden çıktım.” Demiş.
Annesi’nin Hz. Süleyman’a “Oğulcuğum geceleyin fazla uyuma. Zira fazla uyku insanı kıyamet gününde fakir bırakır.” Dediği işte budur.
Sevgili peygamberimiz.(S.A.V.) “Yarıncılar helak olmuştur.” Derken “Yarın yaparım gelecek şu zaman yapacağım.”diyerek kendini kandıranların helak olacağının altını çizmiştir. Unutmayalım ki; iyi işleri ertelemek için söylenen“yarın yaparım.”sözü iblisin sözlerindir.

Devamını Oku

SEVGİ AZIĞIMIZDIR.
Sevgi bir duygudur. Bir hal’dir. Bir histir. Yani bir kimseye veya herhangi bir şeye karşı boş olmama diğer adıyla muhabbet beslemedir. Sevginin asıl sahibi, sevginin kıblesi Allah’tır. Çünkü Allah El-vedud isminin sahibidir. ( Vedud: Çok Seven ve Çok Sevilen)
Sevgi, İnsan ruhunu olgunlaştıran manevî gıdalardan biridir.
Rasûlullah (s.a.s.) Allah'ı her şeyden çok sevmeyi, imanın şartı saymıştır. Kendisine: "Ey Allah'ın elçisi, iman nedir?" diye sorulunca: "Allah ve Resulünün, sana, her şeyden daha sevgili olmasıdır" buyurmuştur. Yine sevgi ile iman arasındaki ayrılmaz bağı şu şekilde vurgulamıştır:
"Hiçbiriniz, Allah ve Resulü, kendisine her şeyden daha sevgili olmadıkça iman etmiş olmaz.”
"Kul beni ailesinden, malından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş olmaz."
”En sağlam iman bağı Allah için birbirini sevmek ve Allah için birbirini sevmemektir.”
“Birbirini seven iki kişinin en üstünü arkadaşını en çok sevendir.”(Buharı)
Hz. Ömer'in oğlu Abdullah (r.a) şöyle demiştir: "Allah için sev, Allah için buğz et, Allah için dost ol ve yine O'nun için düşman ol. Çünkü Allah'ın dostluğuna ancak bu şekilde erişilir"
Şu halde yapmamız gereken her şeye ve herkese karşı, her türlü çıkar düşüncesinden uzak, sırf Allah rızası için, samimi bir sevgi beslemedir. Yani yeniden düşüncelerimizi, planlarımızı varmak istediğimiz ekonomi ve sosyal hedeflerimizi gözden geçirmemiz lazımdır.
Maddi ve manevi isteklerimizde varmak istediğimiz hedeflerimizde ötekine yer veriyor muyuz? Eğer yer veriyorsak sevgi yolundayız. İstikametiniz daim olsun Âmin.
Allah için sevgi dünyada mutluluğa ve başarıya, Ahirette de cenneti kazanmamıza vesile olur. Peygamberimiz (SAV) Müslümanlara sevgi toplumunun nasıl bina edileceğini bizzat göstererek öğretmiştir. Sahabeden Muaz (R.A)’ın elini tutup şöyle buyurmuştur.
“Ey Muaz vallahi hiç şüphesiz ben seni seviyorum. Sonrada sana nasihat ediyorum. Ey Muaz! Her namazın peşinden, ‘Allah’ım bana zikrin, şükrün ve ibadetin için yardın et’ demeyi unutma.”
“Kendisi için sevdiğini kardeşi içinde sevmedikçe tam iman etmiş olamaz.(Buharı, Müslim)
“Allah’u Teâlâ buyurdu ki; Benim için birbirlerini sevenlere, benim için oturanlara, benim için birbirlerini ziyaret edenlere ve benim için sadaka verenlere muhabbetim vacip oldu.” (Hadisi Kudsi)
Sevelim kendimizi, ailemizi, akrabalarımızı ve bütün insanlığı Allah için Allah adına.
Özellikle çocuklardan esirgemeyelim. Çocuk ruhunda her türlü iyiliği filizlendirecek olan şey sevgidir. Sevgiden mahrum yetişen çocuklar katı yürekli ve zalim olmaya daha yatkındırlar. Bu mahrumiyet onların ruhunu kesinlikle olumsuz yönde etkiler.
Bu sevgiyi eşlerimizden esirgemeyelim. Sevgi ile hareket eden eşlerin kurduğu aile yuvaları cennetin dünyadaki şubesi gibidir. Aksi cehennemdir. Eşler birbirlerini fiziksel, ruhsal, düşünsel ve cinsel dünyasıyla kuşatmalıdır. Hayatı sevgili eşlerle yaşamak güzeldir.
Bu sevgiyi akrabalarımızdan esirgemeyelim. Çünkü Allahın sevgilisi efendimiz (SAV) “İçinde akrabasıyla ilişkisini kesmiş kişi bulunan bir toplum üzerine rahmet inmez.”
“Akrabalarıyla bağlarını koparan kimse cennete giremez.”
“Rızkının çoğalmasını ve ömrünün uzamasını isteyen, seven kimse sılayi rahim yapsın.”
Bu sevgiyi beraber yaşadığımız insanlardan esirgemeyelim. Gücümüz gider. Huzurumuz kaçar. Ve yarınlarımız tehlikeye düşer.
Sevgisiz olmaz sevgi ile kalın. Sevgi ile yaşayın.

Devamını Oku

ŞEHİT Ali Haydar Bengi Bilgi Evi medrese inşaatı devam ediyor

İNFAK KAMPANYASINA DAVET.
Ey ümmetin derdini, kendi derdi bilenler.
Ey ümmetin geleceğine, yatırım yapmak isteyenler
Ey ümmetin çocuklarını, yarına hazırlamak isteyenler.
Ey unutulan kardeşlikte güçlenmeyi bilenler.

SİZLERİ

2010 yılında İsrail tarafından  MAVİ MARMARA ‘da şehit edilen Ali Haydar BENGİ adına Diyarbakırda yapmaya başladığımız, Şehit Ali Haydar Bengi Bilgi Evi Medrese inşaatına infaka, (hayır kampanyasına) davet ediyorum. İnfak kampanya metre kare bedeli 1150 liradır. Dileyen dilediği kadar infak edebilir.

Hedefimiz temelini attığımız 100 kişi kapasiteli, beş katlı ve kapalı alanı 2500 metre kare olan  medresede ümmetin çocuklarına önder, lider, rehber olabilecek şahsiyetler yetiştirmektir. Ümmet coğrafyasında tekrar Selahattini Eyyubiler, Hasan Elbennalar, Said Nursiler, Seyit Kutuplar, Şeyh Saidler, Şehit Ali Haydarlar vb. şahsiyetler tekrar görmektir.

Biz halis bir niyetle gayret edersek, bir ve beraber hareket edersek inanın Allah tekrar bize bu güzel insanlardan lütfedecektir.

Bugün ihlasa, ihsana, infaka ve ikrama ihtiyacımız vardır. Bu konulara dikkat ederek fedakarlık yaparsak, Allah yardımını, rahmetini, bereketini bizden eksik etmeyecektir.

Gel sende ilim yuvasında bir metre kare infak sahibi ol.
Gel seninde şahsiyet inşasında bir metre karen olsun.

HAYIRDA YARIŞINIZ. Bakara 148

 "Sarfettiğiniz her hangi bir şeyin yerine O daha iyisini koyar." (34/Sebe', 39)

" Sizden birinize ölüm (alâmetleri) gelip de: 'Ey Rabbim, beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de, sadaka versem ve salihlerden olsam' demeden önce, size rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak edin." (63/Münâfikun, 10

Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak bitiren ve her başakta yüz tane bulunan bir tohum gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Bakara 261

İNFAKLARINIZ İÇİN

ŞEHİT ALİ HAYDAR BENGİ EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

IBAN
TR32 0020 5000 0939 0730 1000 01
KUVEYT TÜRK

İrtibat telefonu. 0507 882 67 36

Devamını Oku