Hakkında
Henüz açıklama eklenmemiş!
Henüz albüm eklenmemiş!
Sayfalar
Henüz sayfa eklenmemiş!
Gruplar
Henüz grup eklenmemiş!
Etkinlikler
Henüz eklenmiş etkinlik yok!

TBMM 'NİN 1 NO 'LU BEYANNAMESİ
MEMLEKET AHALİSİNE
BEYANNAME

( Bu Beyannameleri , BMM kürsüsünden
Hamdullah Suphi Okuyor ) :

" Ey Ehl - i İslâm ..!..
İzmirin ardından Antep , Urfa , Maraş , Antalya ve Adana havalisi düşmanların işgaline uğradı . İşte bu Meclis , işgale maruz kalan vatan parçalarını , Halifemiz ve İslâm aleminin Payitahtını düşman işgal ve tasallutundan kurtarmak için açılmıştır ..
Hint , Mısır ve nice İslâm beldesinin başına gelen halden mübarek vatanımızı kurtarmak için açılmıştır .
Tâ ki din , son yurdunu kaybetmesin .
Tâ ki Milletimiz köle olmasın .
Cenab - ı Hakk ve Resul - ü Ekrem 'i namına yemin ederiz ki , Halife 'ye isyan sözü meş 'um bir yalandan ibarettir .
Allah 'ın lâneti , düşmana yardım eden hâinlerin üzerine olsun .
Yüce Rabb 'imizin rahmet ve yardımı ; vatanımızı , milletimizi ve Halifemizi kurtarmak için çalışanların üzerine olsun .!. "
24 Nisan 1920
TBMM Emri ile
Gazi Mustafa Kemal
( Atatürk'ün Bütün Eserleri,Cilt 8 , sayfa 105 )

Devamını Oku