Hakkında
Henüz açıklama eklenmemiş!
Henüz albüm eklenmemiş!
Sayfalar
Henüz sayfa eklenmemiş!
Gruplar
Henüz grup eklenmemiş!
Etkinlikler
Henüz eklenmiş etkinlik yok!

Zorunlu Deprem Sigortası

Gölcük Depremi'nin ardından binaların teminatı için zorunlu hale getirilen deprem sigortası, insanların maddi kayıplarını karşılamaları açısından oldukça önemli bir sigortadır. Devlet tarafından sunulan hizmetler sayesinde artık sigorta bulunan binalarda hasar kaybı ne olursa olsun insanlar sunulan imkânlardan kolay bir şekilde yararlanarak maddi açıdan rahat bir nefes almaktadırlar. Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından yapılan çalışmalar ve alınan önlemler doğrultusunda artık tüm binalar ruhsatlı bir şekilde hizmet vereceği için, insanların deprem sigortası yaptırmaları için DASK tarafından eğitim çalışmaları yapılmaktadır. Böylece insanlar yapılan eğitim çalışmalarının ardından deprem sigortası yaptırma konusunda bilinçlenerek binalarına sigorta yaptırmaya başlamışlardır. Bu nedenle sigorta hizmeti veren birçok banka bulunuyor. Bu bankalar arasında ön plana Ziraat Bankası çıkıyor. Çünkü sunmuş olduğu teklifler ve kolay ödeme seçenekleri sayesinde Ziraat Bankası, en avantajlı deprem sigortası yapan bankalar arasında yer alıyor. Zorunlu deprem sigortası ödeme Ziraat Bankası, müşterilerine uzun vadelerle taksitli ödeme hizmeti sunmaktadır. Bu sayede insanlarda vakit kaybetmeden binalarını sigortalatmak için en yakın Ziraat Bankası'na uğrayarak detaylı bilgileri almakta ve gerekli işlemleri başlatarak binalarının güvenliğini sağlamaktadırlar. Denizli deprem sigortası için buraya bakabilirsiniz.

Devamını Oku

Yalova Sigorta Şirketleri

Ülkemiz bulunduğu coğrafi konum nedeniyle sürekli depremin yaşanmasına elverişlidir. Marmara Depremi’nin yaşanmasının ardından binaların daha güvenli hale gelmesi ve insanların binalarında güvenle oturmalarını sağlamak amacıyla Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından deprem sigortası uygulaması başlatılmıştır. Zorunlu deprem sigortası, 25.11.1999 yılında bakanlar kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda başlatılmıştır. Başlatılan çalışma sayesinde artık yalova deprem sigortası anında ve deprem sonrası oluşan tüm hasarların giderleri devlet tarafından karşılanmaktadır. Sigorta türleri arasında geniş kapsamlı olan ve binalar için vazgeçilmez bir sigorta olan zorunlu deprem sigortası sayesinde artık insanlar bina inşa ettikleri andan itibaren binalarını ruhsatlı bir şekilde yaptırmaktadırlar. Zorunlu deprem sigortası ne zaman başladı? sorusu hakkında fikir edinen bina sahipleri, vakit kaybetmeden yavaş yavaş binalarını sigortalatarak koruma altına almaktadırlar. Uygulamanın amacı, deprem sonrası insanlara maddi ihtiyaç konusunda yardımcı olmak ve devletin giderlerini azaltmak olduğu için, DASK tarafından planlama çalışmaları yapılmakta ve insanların sigorta yapmaları için gerekli eğitimler verilmektedir. Böylece teminat altında olan binaların deprem sonrası hasar kaybı ne olursa olsun insanlar maddi açıdan zor durumda kalmayarak hasarlarını kolay bir şekilde karşılamaktadırlar.

Devamını Oku
Yalova Sigorta Şirketleri

Yozgat Sigorta Şirketleri

Prim Hesaplama

Sigortanız için ödemeniz gereken prim tutarı Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı ile belirlenir.

Prim tutarınızı hesaplamak için öncelikle deprem sonrasında alabileceğiniz en yüksek limiti belirleyen sigorta bedeli (teminat tutarı) bulunmalıdır.

Teminat tutarınız, tarife fiyatı ile çarpıldığında prim tutarınız da hesaplanmış olur.

5 risk bölgesi ve 3 farklı yapı tarzına göre belirlenmiş 15 tarife fiyatı bulunur:

Yapı tarzına göre bölge bazında oranlar (‰) I. Bölge II. Bölge III. Bölge IV. Bölge V. Bölge A-Çelik, betonarme, karkas yapılar 2.20 1.55 0.83 0.55 0.44 B-Yığma Kagir Yapılar 3.85 2.75 1.43 0.60 0.50 C-Diğer Yapılar 5.50 3.53 1.76 0.78 0.58

Deprem risk bölgeleri ayrımında, "Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası" esas alınır. Yozgat deprem sigortası Yukarıdaki tarifede belirtilen yapı tarzlarının tanımı ise aşağıdaki gibidir:

A- Çelik, Betonarme Karkas Yapılar: Çelik veya betonarme taşıyıcı karkas bulunan yapılardır.
B- Yığma Kagir Yapılar: Karkas olmayan ve taşıyıcı duvarları moloz taş, kesme taş, tuğla veya boşluklu, boşluksuz beton briket gibi malzemeden yapılan; döşeme, merdiven ve tavanları beton veya betonarme olan yapılardır.
C- Diğer Yapılar: Yukarıdaki gruplara girmeyen yapılardır.

Sigorta primleri her yıl, birim metrekare maliyetlerindeki artışa paralel olarak artırılır.

Sigorta prim bedelinizi hesaplamak için tıklayınız.

Hesap Yönetimi

Ödenmesi gereken prim tutarının hesabında, önce sigorta bedeli (teminat tutarı) bulunur ve daha sonra bu bedel tarife fiyatı ile çarpılır. Buna göre, ödenmesi gereken prim tutarı, Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatında belirlendiği üzere; yapı tarzına göre her yıl tespit edilen birim metrekare maliyetler ve meskenin brüt yüzölçümünün çarpımı sonucu bulunan sigorta bedeli (teminat tutarı) ile tarife fiyatının çarpımı suretiyle hesaplanmaktadır.

Sigorta primleri, her yıl, birim metrekare maliyetlerdeki artışa paralel olarak artmaktadır. Primler nakden ve peşin olarak ödenmektedir.

Evinizin DASK sigorta primini hesaplamak için tıklayın.

Örnek Prim Tablosu

DASK herkesin Zorunlu Deprem Sigortası Yozgat sahibi olabilmesini kolaylaştırmak için, prim bedellerinin, ev sahiplerinin alım gücü dahilinde olmasına çalışır.

Sigorta primlerinin artışı, her yıl binaların metrekare birim maliyetlerindeki artışa paralel olarak düzenlenir.

Sigorta bedelinin (teminat tutarı) hesaplamasında kullanılan ve yapı tarzına göre tespit edilen metrekare birim maliyetleri, 7 Eylül 2019 tarihi itibari ile şöyledir:

Çelik / Betonarme Karkas Yapılar: 1020 TL

Yığma Kagir Yapılar: 725 TL

Diğer Yapılar: 355 TL

(*) Söz konusu maliyetler, gerektiği hallerde yeniden belirlenir ve Resmi Gazete’de ilan edilir.

(**) Azami teminat tutarı, tüm yapı tarzları için 215 Bin TL'dir.

Aşağıdaki tabloda, risk bölgelerine ve yapı tiplerine göre oluşturulan örnek prim

Deprem Sigortası Yozgat hesaplamasını inceleyebilirsiniz:

İllerin Risk Bölgelerine ve Yapı Tiplerine Göre Prim Miktarları

İstanbul ili için 100 m2’lik Konut Prim Miktarı (TL)     Risk Bölgeleri Primi (TL) Yapı Tipi Teminat I II III Ç/B Karkas (100 m2 x 1020 TL) 102.000 239 173 100 Yığma Kagir (100 m2 x 725 TL) 72.500 294 214 199 Diğer (100 m2 x 355 TL) 35.500 210 140 77 İstanbul ili dışındaki iller için 100 m2’lik Konut Prim Miktarı (TL)     Risk Bölgeleri Primi (TL) Yapı Tipi Teminat I II III IV V Ç/B Karkas (100 m2 x 1020 TL) 102.000 234 168 95 66 55 Yığma Kagir (100 m2 x 725 TL) 72.500 289 209 114 54 46 Diğer (100 m2 x 355 TL) 35.500 205 135 72 50 40

Devamını Oku
Yozgat Sigorta Şirketleri

Zonguldak Dask Sigortaları

DASK, Zorunlu Zonguldak Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar.

Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır.

Aşağıda belirtilen bina bölümleri, bir arada ya da ayrı ayrı teminat kapsamındadır:

 • Temeller
 • Ana duvarlar
 • Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar
 • Bahçe duvarları
 • İstinat duvarları
 • Tavan ve tabanlar
 • Merdivenler
 • Asansörler
 • Sahanlıklar
 • Koridorlar
 • Çatılar
 • Bacalar
 • Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri

Teminat Kapsamı Dışındaki Durumlar

Zorunlu Deprem Sigortası, binanızdaki deprem ve depremden kaynaklanan maddi hasarları karşılar.

Aşağıdaki durumlarda oluşan zararlarınız teminat kapsamı dışındadır:

 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Kar kaybı
 • İş durması
 • Kira mahrumiyeti
 • Alternatif ikametgah ve işyeri masrafları
 • Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar
 • Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri
 • Tüm bedeni zararlar ve vefat
 • Manevi tazminat talepleri
 • Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar
 • Depremden bağımsız olarak, binanın kendi kusurlu yapısı nedeniyle zamanla oluşmuş zararlar

Bu özelliklerdeki hasarlar için, Zorunlu Deprem Sigortası Zonguldak’a ek olarak yaptıracağınız farklı konut sigortalarını tercih edebilirsiniz.

Azami Teminat Limiti

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile olası bir deprem felaketinden sonra, sigorta sahiplerinin hayatlarına kaldığı yerden yeniden güvenle devam edebilmelerini amaçlar.

“Deprem geçecek, hayat devam edecek…” diyen DASK her yıl inşaat maliyetlerindeki artışa göre belirlediği azami bir tutarda teminat sağlar. DASK tarafından verilen azami teminat tutarı, 7 Eylül 2019 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 215 Bin TL’dir.

Azami teminat tutarı tespit edilirken, yıkılan meskenin yeniden inşa edilmesinin maliyeti (arsa değeri hariç) dikkate alınır. Sigortalının teminat tutarı (sigorta bedeli) -azami teminat tutarını geçmemesi koşuluyla- meskenlerinin büyüklüğüne ve yapı tarzına göre belirlenir.

Eğer meskenin değeri DASK tarafından verilen azami teminat tutarını aşıyorsa, sigortalı isteğe bağlı olarak, aşan kısım için sigorta şirketlerinden ek teminat alabilir. Bunun için özel sigorta şirketlerinden konut sigortanızın olması gereklidir.

Kapsamdaki Binalar

Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak geliştirilmiş bir sigorta sistemidir.

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alınır:

 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
 • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
 • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

Zorunlu Deprem Sigortası ayrıca yukarıdaki koşullara uyan;

 • Kat irtifakı tesis edilmiş binalar,
 • Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar,
 • Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri,

için de geçerlidir.

Henüz bağımsız tapusu olmayan ve 2000 yılından önce inşa edilmiş meskenlerin sigortalarının, sigorta ettirenin beyanına dayanılarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabildiğini hatırlatmak isteriz.

Kapsam Dışında Kalan Binalar

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan bina türleri aşağıdaki gibidir:

 • 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler,
 • Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar,
 • Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar,
 • Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar,
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar,
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar,
 • Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar."

ZDS kapsamı dışındaki binalara, İhtiyari Deprem Sigortası yaptırabilirsiniz.

Köy yerleşimleri -genel olarak gelir düzeyinin düşük olması, binalarda belediye denetiminin bulunmaması ve sigortanın sunumunun zor olması gibi nedenlerle- sigorta kapsamı dışında yer alır.

Ancak, köylerde bulunan yapılar için istendiği takdirde İhtiyari Deprem Sigortası yaptırılması mümkündür.

Benzer şekilde, ticari ve sinai amaçlar için kullanılan binalar için de İhtiyari Deprem Sigortası yaptırılabilir.

Devamını Oku

Zorunlu Deprem Sigortaları

Deprem, her an yaşanabilecek bir afettir. Ülkemiz de bulunduğu coğrafya nedeniyle depreme elverişli bir bölge olduğu için, sık sık depremlerle karşılaşmaktadır. Bu nedenle deprem sonrası oluşan maddi zararları ve binaların depreme karşı risklerini en aza indirmek için zorunlu deprem sigortası uygulaması başlatılmıştır. Bu uygulama Marmara Depremi’nden sonra hızlı bir şekilde hayata geçirilerek tüm konutların sigortalanması amaçlanmıştır. Bu amaç sayesinde konutlarda bulunan sigorta ile insanlar hem binalarının güvenliğini sağlamakta hem de deprem sonrası oluşan maddi kayıpların zararını kolay bir şekilde sigorta kapsamında karşılamaktadırlar. Fakat bazı binalarda halen deprem sigortası bulunmamaktadır. Bu durumda insanlar, zorunlu deprem sigortası yaptırmamanın cezası nelerdir? sorusunun cevabını araştırarak bina sahipleri deprem sigortası olmayan binalarda karşılaşacakları engelleri öğrenmektedirler. Zorunlu deprem sigortası yaptırmayan bina sahipleri, birçok imkândan mahrum kalmaktadırlar. Deprem sigortası yaptırmayanlar;

 

 • Herhangi bir şekilde binalarını satamazlar.
 • Binalarını kiraya vermek isteyenler kesinlikle deprem sigortası yaptırmadıkları için binalarını kiraya veremezler.
 • Alınan kararlara göre deprem sigortası bulunmayan binalarda bina sahipleri su, elektrik gibi abonelikler alamamaktadır.

Deprem sigortası bulunmayan binalarda insanlar karşılaşmış oldukları cezalar nedeniyle, binalarında istedikleri işlemi yapamamaktadırlar. Bu nedenle her türlü abonelik işlemleri, konut satma veya kiraya verme gibi işlemleri yapmak için mutlaka binaların deprem sigortası kapsamında olması gerekir. Zorunlu deprem sigortasının olduğu binalarda bina sahipleri hem deprem anında karşılaşılan zararları rahat bir şekilde devlet teminatı altında karşılamaktadır hem de binaların alım ve satım işlemlerini kolay bir şekilde yapmaktadırlar. 

Zorunlu deprem sigortası ne zaman başladı? sorusunun cevabını arayan Ülkemiz bulunduğu coğrafi konum nedeniyle sürekli depremin yaşanmasına elverişlidir. Marmara Depremi’nin yaşanmasının ardından binaların daha güvenli hale gelmesi ve insanların binalarında güvenle oturmalarını sağlamak amacıyla Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından deprem sigortası uygulaması başlatılmıştır. Zorunlu deprem sigortası, 25.11.1999 yılında bakanlar kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda başlatılmıştır. Başlatılan çalışma sayesinde artık deprem anında ve deprem sonrası oluşan tüm hasarların giderleri devlet tarafından karşılanmaktadır. Sigorta türleri arasında geniş kapsamlı olan ve binalar için vazgeçilmez bir sigorta olan zorunlu deprem sigortası sayesinde artık insanlar bina inşa ettikleri andan itibaren binalarını ruhsatlı bir şekilde yaptırmaktadırlar. Zorunlu Deprem Sigortası sorusu hakkında fikir edinen bina sahipleri, vakit kaybetmeden yavaş yavaş binalarını sigortalatarak koruma altına almaktadırlar. Uygulamanın amacı, deprem sonrası insanlara maddi ihtiyaç konusunda yardımcı olmak ve devletin giderlerini azaltmak olduğu için, DASK tarafından planlama çalışmaları yapılmakta ve insanların sigorta yapmaları için gerekli eğitimler verilmektedir. Böylece teminat altında olan binaların deprem sonrası hasar kaybı ne olursa olsun insanlar maddi açıdan zor durumda kalmayarak hasarlarını kolay bir şekilde karşılamaktadırlar.

 

Devamını Oku
Zorunlu Deprem Sigortaları

Çok Harika bir yer olmuş burası çok sevdim

Zorunlu Deprem Sigortası

Devlet tarafından desteklenen birçok sigorta bulunmaktadır. Bu sigortalar sayesinde insanlar artık her türlü sosyal haklardan yararlanmakta ve yaşamış oldukları kayıplarını kolay bir şekilde karşılayarak maddi açıdan rahatlamaktadırlar. Devlet tarafından sunulan sigortalar arasında zorunlu deprem sigortası yer alıyor. Gölcük Depremi'nin yaşanmasının ardından uygulanan bu sigorta, insanların deprem anında ve deprem sonrası oluşan felaketlerde yaşamış oldukları maddi kayıplarının karşılanmasına yardımcı olmaktadır. Yeni yapılan binalar ruhsatlı bir yapıya sahip olduklarından dolayı, binaların yarısından fazlası deprem sigortası kapsamındadır. Böylece insanlar maddi açıdan rahat etmek için vakit kaybetmeden anlaşmalı kurumlar aracılığıyla deprem sigortası yaptırarak binalarını güvence altına almaktadır. Deprem sigortası hakkında bilgisi olmayanların merak ettikleri sorular arasında zorunlu deprem sigortası zorunlu mu? Sorusu yer alıyor. Deprem sigortası yaptırmak zorunludur. Çünkü DASK sigortası yaptırmayan konut sahipleri, devletin sunmuş olduğu imkânlardan da yararlanamamaktadır. Ayrıca binaların güvenliği, devlet giderlerinin azaltılması, maddi kayıpların karşılanması için deprem sigortası yaptırmak zorunludur.

 

Deprem Sigortası Yaptırmanın Yararları

DASK tarafından binaların güvenliği ve deprem sonrası maddi açıdan yaşanan sıkıntıların giderilmesi için yaptırılan zorunlu deprem sigortası, birçok yararı sayesinde en çok tercih edilen sigorta çeşitleri arasında yerini almaya devam ediyor. Bu nedenle insanların deprem sigortası yapmaları için bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor. Çünkü ruhsatı bulunmayan binalar birçok hizmetten yararlanamayacağı için, insanlar yavaş yavaş binalarına sigorta yaptırarak sunulan imkânlardan yararlanmaktadırlar. Deprem sigortasının yararları arasında;

 • Oluşan hasarlarda maddi kayıplarınız poliçenizde belirtilen limit tutarında karşılanır.
 • Maddi açıdan rahatlar ve bütçenize katkı sağlamış olursunuz.
 • Deprem sigortası, kısa sürede hayatınızı yeniden toparlamaya yardımcı olur.
 • Üstelik ödemiş olduğunuz primlerle diğer insanlara da yardımcı olursunuz.

Birçok faydası sayesinde vazgeçilmez bir sigorta olan zorunlu deprem sigortası sayesinde artık insanlar zorunlu deprem sigortası zorunlu mu? Sorusunun cevabını araştırma ihtiyacı duymadan ve vakit kaybetmeden binalarını sigortalatmaktadırlar.

 

DASK Sigorta Fiyatları

Evlerini depreme karşı korumak isteyenler için yaptırılan zorunlu deprem sigortası sayesinde artık evinizi güvence altına alacak ve olası bir deprem anında yaşadığınız maddi kayıplarınızı bu sigorta kapsamında karşılayacaksınız. Sigortanın amacı, devlet giderlerini azaltmak ve deprem sonrası insanlara yardımcı olmak olduğu için, DASK tarafından çalışmalar aralıksız bir şekilde yürütülmektedir. Bu nedenle zorunlu deprem sigortası zorunlu mu? Sorusunun cevabını öğrenenler en yakın sigorta acentesine giderek gerekli işlemleri başlatmaktadırlar. Ayrıca acenteye uğramadan önce sigorta fiyatları hakkında bilgi almak isteyenler için, DASK başvuru formu üzerinden fiyat teklifi sunulmaktadır. Bunun için yapmanız gereken yeni poliçe yaptırıyorsanız eğer, başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurmanız yeterli olacaktır. Başvurunun ardından sizlere fiyat teklifi sunulacağı için, artık acentelere uğrayıp zaman kaybetmeden deprem sigortası fiyatları hakkında bilgi alarak deprem sigortasını yaptırabilirsiniz. zorunlu deprem sigortası fiyatları

Devamını Oku