Almanya'dan Turist Vizesi Alan İş Bulup Ülkede Kalabilecek

Almanya'dan Turist Vizesi Alan İş Bulup Ülkede Kalabilecek
Son taslağa göre sığınmacılara ikinci bir şans verilerek entegrasyonlarına daha fazla destek olunacak. Ayrıca, turist vizesiyle ülkeye gelenler, iş bulmaları durumunda çalışma izni alarak Almanya'da kalmaya devam edebilecekler. Yeşiller adına Parlamento Sekreteri Irene Mihalic, iltica prosedüründe olan ve uygun niteliklere sahip olan kişilere düzenli iş bulma imkanı tanınacağını belirtti. Bu adım, Almanya'ya iltica yoluyla gelen insanların daha iyi entegre olmalarına yardımcı olacak. Ayrıca, turist vizesiyle gelenler için yasa tasarısında beklenmedik bir kolaylık sağlanacak. Turist vizesiyle ülkeye gelenler, iş bulmaları durumunda kendi ülkelerine dönmek zorunda kalmadan çalışma izni alabilecekler. Mavi Kart'ta asgari brüt gelir düşürüldü. Nitelikli İşgücü Göçü Yasası'nda yapılacak değişiklikle, Almanya'ya üniversite mezunu olarak gelen kişilerden istenilen asgari brüt gelir miktarı aylık 3.500 Euro'ya indirildi. Bu değişiklik, nitelikli işgücünü Almanya'ya çekmek adına önemli bir adımdır. Almanya Federal İş Ajansı tarafından yapılan analize göre, geçen yıl değerlendirilen 1.200 meslekten 200'ünde işçi eksikliği bulunmaktadır. Hemşirelik, şoförlük, tıbbi asistanlar, inşaat sektörü, çocuk bakımı ve BT meslekleri gibi nitelikli işgücü açığı olan meslekler ön plana çıkmaktadır. Geçen yıl ise boş pozisyonların yarısı bu mesleklerden sadece birinde mevcuttu. Analize göre, iş arayanların sadece %26'sı bu açık pozisyonlardan birinde iş aramaktadır. Bu durum, arz ve talep arasındaki farkı vurgulayarak işgücü piyasasındaki dengesizliği ortaya koymaktadır.