Hakkında
Henüz açıklama eklenmemiş!
  • Şehir Ankara
Henüz albüm eklenmemiş!
Sayfalar
Henüz sayfa eklenmemiş!
Gruplar
Henüz grup eklenmemiş!
Etkinlikler
Henüz eklenmiş etkinlik yok!

Uzman Erbaş Nedir? Hak ve Yükümlülükleri Nelerdir?

Uzman Erbaşlık Hakkında Hukuki Bilgi

Uzman Erbaşlar 3269 sayılı Uzman Erbaş kanununa tabidirler. Bu kanun Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbaş kadrolarında devamlılık arz eden teknik ve kritik görevlerde, yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak maksadıyla istihdam edilecek uzman onbaşı ve uzman çavuşların temini, hizmet şartları görev ve hakları, yükümlülükleri, astsubay sınıfına geçirilmeleri ile ilgili esas ve usulleri düzenlemek maksadıyla çıkarılmıştır. Ayrıca; personelde aranacak nitelikler, müracaat şekli ve zamanı, müracaatın kabul edilmesi, sözleşmenin yapılması ve feshedilmesi sebepleri, verilecek sicilin şekil ve usulleri görevde başarısız olma ve kendilerinden istifade edilememe halleri ve bunlara yapılacak işlem şekli, sözleşmenin uzatılmasında uygulanacak esaslar,uzman onbaşıların uzman çavuş olabilmeleri için gerekli şartlar, astsubay sınıfına geçirilecekler için uygulanacak esaslar, astlık üstlük münasebetleri ile bu hususlardaki işlem şekli ve ilgili diğer hususlar Uzman Erbaş Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Bu kanun kapsamında makalemiz linktedir:

https://www.milhukuk.com/blog-detay/polis-asker-ve-memur-hukuku/uzman-erbaslik-hakkinda-hukuki-bilgi

Devamını Oku
Uzman Erbaş Nedir? Hak ve Yükümlülükleri Nelerdir?

Askeri Ceza Kanununda Üste Hakaret Suçu Hakaret Suçu

Türk Ceza Kanununda şerefe karşı işlenen suçlar içerisinde düzenlenmiş olmasına karşı asker kişilerin işlemiş oldukları üste veya amire hakaret suçu, askeri hiyerarşi ve disiplinin tesisinin önemi ve devamlılığı açısından taşıdığı önem gerekçe gösterilerek Askeri Ceza Kanununda düzenlenmiş bir askeri suçtur. Üste hakaret ya da amire hakaret suçu Askeri Ceza Kanununun 85. maddesinde yer almış olmakla birlikte Askeri itaat ve inkıyadı bozan suçlar kategorisindedir. Üste ya da amire hakaret suçu, Türk Ceza Kanununda yer alan hakaret suçundan farklı maddi ve manevi unsurlara ve usullere tabi olduğundan dolayı suçun oluşması açısından ayrıca incelemek gerekmektedir. Üste hakaret suçu hakkında detaylı makalemiz linktedir.

https://www.milhukuk.com/blog-detay/ceza-hukuku/askeri-ceza-kanunu-uste-hakaret-sucu

#cezahukuku #cezadavası #cezaavukatı #askericeza #askericezaavukatı #askeriavukat #askeravukat #askericezadavası #askeridava #tsk #jandarma #msb #askeripersonel hashtag#subay hashtag#astsubay #uzmançavuş #uzmanerbaş hashtag#sözleşmelier hashtag#sözleşmelierbaş #er #erbaş #jandarmauzmançavuş hashtag#yedeksubay #yedekastsubay

Devamını Oku

2. El Araç Satışında Tüketicinin Hakları Nelerdir?

Mart ayı içerisinde sıfır km. araç satışı için markalar arka arkaya birçok kampanya yapmış olsa da fiyatların yüksekliğinin yanı sıra araç kredilerinde faiz oranlarının cazip olmayışı tüketicileri 2.el araç arayışına yönlendirdi ve bu sebeple fiziki olarak oto galerilerin yanı sıra internet üzerinden verilen ilanlarla araç alış-satışı da her geçen gün artmaya başladı. Ancak internetin hayatımıza sağladığı bu kolaylık bir çok sıkıntıyı da beraberinde getirdi. Yanıltıcı ve başkası adına yapılan ilanlarla her ne kadar fiziki olarak araç görülerek, test edilerek ve "computest" gibi firmalarca değerlendirilerek alınmış olsa da özellikle araçta daha sonra tespit edilen ayıptan dolayı birçok tüketici mağdur oldu.

Hem sıfır km. hem de 2. el araç alışında mağduriyete uğramamak için neler yapmalıyız? Aracın ayıplı çıkması durumunda haklarımız neler? 

Sıfır Km. araç ve 2. El araç satışında en fazla karşılaşılan hukuki uyuşmazlık bahsettiğimiz üzere aracın ayıplı olmasıdır. Ayıplı mal kanunda, malın tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan mal olarak tanımlanmıştır. Örneğin sıfır km aracın boyalı olması, ikinci el aracın km.sinin belirtilenden daha yüksek olması durumları aracın ayıplı olduğu anlamına gelmektedir. Burada dikkat etmemiz gereken nokta teslim tarihinde aracın ayıplı olduğunu bilip bilmemizdir. Eğer aracın ayıplı olduğunu (örneğimizde olduğu gibi km.sinin aslında oynanmış olduğunu) biliyor ve bilerek alıyorsak artık ayıptan bahsetmemiz mümkün değildir. Nitekim kanunda da "sözleşmenin kurulduğu tarihte ayıptan haberdar olduğu veya haberdar olmasının kendisinden beklendiği hâllerde, sözleşmeye aykırılık söz konusu olmaz." düzenlemesiyle satıcının sorumluluğuna gidemeyeceğimiz hüküm altına alınmıştır. Aracın ayıplı olduğunu bilmiyorsak ve daha sonradan öğrenmişsek dikkat etmemiz gereken önemli husus ise zamanaşımı süresi ve aracın satıştan önce ayıplı olduğunun ispat yüküdür. Yine kanundaki düzenlemeye göre "Teslim tarihinden itibaren altı ay içinde ortaya çıkan ayıpların, teslim tarihinde var olduğu kabul edilir."  bu hallerde malın (aracın) ayıplı olmadığının ispatı satıcıya ait olmakla birlikte aracın satışından altı ay sonra ortaya çıkan bir ayıp varsa ayıbın satıştan önce varolduğunu ispatlamak bu sefer satıcıya aittir. Ayıplı araçlarda satıcının sorumluluğuna gidebilmemiz için zamanaşımı süresi ise kanunlarda veya taraflar arasındaki sözleşmede daha uzun bir süre belirlenmediği takdirde, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren 2 yıllık zamanaşımına tabi olup bu süreler geçmişse artık ayıptan sorumluluk sebebiyle dava açılamayacaktır. Ancak araçtaki ayıp, ağır kusur ya da hile ile gizlenmişse zamanaşımı hükümleri uygulanmayacaktır.

Ayıplı araçlarda tüketicinin seçimlik hakları nelerdir?

Yukarıda izah ettiğimiz üzere araçta zamanaşımı süresi içerisinde araçtaki ayıbı tespit etmemiz durumunda satıcıdan talep edebileceğimiz seçimlik haklarımız bulunmaktadır. Burada seçim tamamen tüketiciye ait olup satıcı, tüketicinin istediği seçimlik hakkı yerine getirmekle mükelleftir. Bu haklar kanunda;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, şeklinde düzenlenmiştir.

 

Devamını Oku
2. El Araç Satışında Tüketicinin Hakları Nelerdir?

Boşanmada Mal Paylaşımı Bilinmesi Gerekenler Nelerdir

Boşanmada mal paylaşımı velayetten sonra gelen boşanmanın en önemli sonuçlarından bir tanesidir. Öncelikle bilinmesi gerekir ki eşler yasal mal rejimi olarak 4721 sayılı Türk Medeni kanununa göre edinilmiş mal rejimine tabidirler. Boşanmada mal paylaşımı Katılma Alacağı Davası ile sonuca kavuşturulmaktadır. Günümüzde ne yazık ki boşanma davaları basite indirgenmekte ve gerektiği önem verilmemektedir. Eşler boşanma davasını bazen kendileri açmakta, sonucunda ise bilmedikleri hak kayıplarıyla karşılaşabilmektedir. Bu yüzden profesyonel bir boşanma avukatından hukuki destek alınması her zaman tavsiye olunur. Çünkü boşanma aşamasındaki eşler bir an evvel mevcut durumdan kurtulmak için yapılaması gerekenleri es geçmekte, olayın sıcaklığıyla haklarını görmezden gelebilmektedirler. Ancak ne yazık ki zaman sonra yalnız kalındığında mallarının da olmadığını görmekte ve mağdur duruma gelebilmektedirler. Bu yüzden boşanmada mal paylaşımı hususu önem arz etmekte olup katılma alacağı davası ile durum giderilmektedir. 
Katılma alacağı davası yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimine özgü bir davadır.

Devamını Oku
Boşanmada Mal Paylaşımı Bilinmesi Gerekenler Nelerdir Boşanmada Mal Paylaşımı Bilinmesi Gerekenler Nelerdir