Öğretmenlik Meslek Kanunu'ndaki Bazı Hükümler AYM Tarafından İptal Edildi

Öğretmenlik Meslek Kanunu'ndaki Bazı Hükümler AYM Tarafından İptal Edildi
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yer alan belirli hükümlerin iptali ve uygulanmasının durdurulması talebini ele aldı. Yüksek Mahkeme, söz konusu kanunda bulunan bazı maddelerin iptaline karar verdi.

Anayasa Mahkemesi Kararını Verdi

Anayasa Mahkemesi (AYM), bugün gerçekleşen Genel Kurul toplantısında, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yer alan bazı hükümlerin iptali talebiyle yaptığı başvuruyu ele aldı. Genel Kurul, başvuruyu inceleyerek, belirli hükümlerin iptaline ve bazılarının ise iptal isteminin reddine karar verdi.

İptal Edilen Maddeler

İptal edilen hükümler arasında, aday öğretmenlerin mesleğe atanması için Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucu atama, Aday Öğretmen Yetiştirme Programı'na mazeretsiz katılmayanların ve bu programın sonunda başarısız olanların atanamayacağına ilişkin düzenlemeler bulunuyordu. Ayrıca, öğretmenlerin adaylık sürecinde yetiştirilmelerine ilişkin Aday Öğretmen Yetiştirme Programı ve Adaylık Değerlendirme Komisyonu'nun oluşumu ile aday öğretmenlik sürecine ilişkin diğer usul ve esasların yönetmelikle düzenlenmesi ile öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarında ilerlemeye ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenlenmesine dair hükümler de iptal edildi.

Kararların Gerekçesi İlerleyen Süreçte Yazılacak

Yüksek Mahkeme ayrıca, Kanun'un 6. maddesinin 1 numaralı fıkrasının b bendinde yer alan uzman öğretmenlere yönelik "mesleki gelişim alanlarında uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış olan" ifadesi ile aynı Kanun'un 6. maddesinin 2 numaralı fıkrasında yer alan başöğretmenlere yönelik "ve mesleki gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar" ibaresinin iptaline karar verdi. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına ilişkin gerekçeler ise ilerleyen süreçte yazılacak.

Haber Editörü