Anayasa Mahkemesi Ek Motorlu Taşıt Kararını Onayladı. Ek Mtv Ödeme Oranı Ne Olacak?

Anayasa Mahkemesi Ek Motorlu Taşıt Kararını Onayladı. Ek Mtv Ödeme Oranı Ne Olacak?
AYM, 6 Şubat tarihinde olan depremler sebebiyle ek MTV ödeme kararı alınmasını öngören yasal düzenleminin iptali istenmesini oy birliği ile reddetti.

AYM Genel Kurulu, 6 Şubat 2023'te gerçekleşen depremlerin sebep olduğu ekonomik kayıpların telafisini yapmak üzere ek motorlu taşıtlar vergisi ihdası ile bazı kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılması hakkında kanun'un, "ek motorlu taşıtlar vergisi" alınmasını isteyen düzenlemenin 1. maddesinin bazı hükümlerinin iptaline ve yürürlüklerinin sonlandırılmasına karar verilmesi istemiyle CHP'nin gerçekleştirdiği başvuruyu esastan görüştü.

mtv-odemeleri.jpg

Yüksek Mahkeme, Kanun'un, bir defa olmak şartıyla, 2023 senesi için tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar ek motorlu taşıtlar vergisi ödenmesini düzenleyen 1. maddesinin alakalı hükümlerinin Anayasa'ya uygunluğunu ve iptal isteminin reddine karar getirdi.

mtv-2.jpg

İkinci Taksit Ödemeleri Kasım Ayında

Söz konusu olan ihtiyacın karşılanması adına katkıda bulunmaya yönelik bir defa olmak üzere ihdas edilen ek MTV'nin, 2023 senesi Ağustos ve Kasım ayları içerisinde iki eşit taksitte ödenmesine karşı düzenleme olmuştu.