Ek Bütçe Yasalaştı! En Büyük Pay AFAD'a

Ek Bütçe Yasalaştı! En Büyük Pay AFAD'a

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ek bütçe yasalaştı. Buna göre, bütçenin en büyük payı olan 482 milyar 829 milyon lira, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından kullanılmak üzere ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İmzası ile Sunuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildikten sonra TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanmıştı. Genel Kurul'daki görüşmelerin ardından kabul edilen ek bütçe’de yasalaştı.

Toplam Ek Bütçe 1 Trilyon Liradan Fazla

Teklifin genel gerekçesine göre, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile merkezi yönetim bütçe giderleri nedeniyle 4 trilyon 469 milyar 570 milyon 19 bin lira ödenek tahsis edilmiştir. Ancak, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremler gibi olağanüstü durumlar nedeniyle yapılan harcamaların yanı sıra diğer kamu idarelerinin ödenek ihtiyaçlarının da karşılanabilmesi amacıyla 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin lira ek ödenek sağlanması önerilmiştir. Bu ek ödenek, ilgili kamu idarelerinin bütçelerine eklenmesi önerildi.

En Yüksek Ödenek Afad’a Ayrıldı

Teklifte belirtilen gerekçeye göre, en yüksek ek ödenek miktarı olan 482 milyar 829 milyon Afet ve Acil Durum Başkanlığına tahsis edilecektir. Gerekçede ayrıca, ek ödenek ihtiyacının depremden kaynaklanan harcamaların yanı sıra, kamu idarelerinin yapı stokunda oluşan zararların giderilmesi, akaryakıt ve yakacak alımları, okul öncesi eğitimde ücretsiz yemek dağıtımı uygulaması, taşımalı eğitim, ücretsiz ders kitabı, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim okullarında eğitim alan engelli bireylerin destek eğitim giderlerinin karşılanması gibi alanlarda da harcamaların yapılacağı ifade edilmektedir.

Tarımsal Destek Ödemeleri

Tarımsal desteklerdeki artış, beslenme ve barınma yardımındaki artışlar, asgari ücret artışına bağlı bireysel emeklilik devlet katkısındaki artış, esnaf, sanatkâr ve çiftçilere sağlanan hazine faiz destekli krediler gibi faktörler nedeniyle Halk Bankası ve Ziraat Bankası'nın görevlendirme giderlerinde artışlar yaşanmıştır. Ayrıca, sermaye giderlerindeki artışlar, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından gerçekleştirilecek yatırım nitelikli ihtiyaçların karşılanması, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve Türkiye Şeker Fabrikaları (TÜRKŞEKER) tarafından ödenmemiş sermayelerin tamamlanması da ek ödenek ihtiyacını tetiklemiştir.

‘’Gelir Tutarı Beklenenin Üzerinde Gerçekleşti’’

Gerekçede, merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 2022 yılında beklenenden daha yüksek gerçekleşmesinin 2023 yılı gelirlerine olumlu etki yapacağı, makroekonomik göstergelerde beklenen değişikliklerin de gelirler üzerinde olumlu etkileri olacağı ifade edilmektedir. Ayrıca, "7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamındaki tahsilatlar ve ilk 5 aylık bütçe gelir gerçekleşmeleri de dikkate alındığında, Bütçe Kanunu'nun gelir hedeflerinin üzerinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Haber Editörü