Gereksinim sahibi ailelere kömür dayanağı

Gereksinim sahibi ailelere kömür dayanağı
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına nazaran muhtaçlık sahibi ailelere kömür yardımı yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara nazaran, vilayet ve ilçe toplumsal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca tespit edilen muhtaçlık sahibi ailelere kömür yardımı yapılacak.

İl ve ilçe bazında hane başına tahsis edilecek kömür ölçüsü, bölgenin iklim şartları, geçmiş yıllara ilişkin dağıtım ölçüleri, kömürün ısıl bedelleri ile afet, acil durum ve gibisi ögeler dikkate alınarak Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığınca belirlenecek.