Türkiye Kalkınma Bankası’nın faalleri 122 milyar TL

Türkiye Kalkınma Bankası’nın faalleri 122 milyar TL
Yılın birinci yarısında etkinlerini bir evvelki yılın birebir devrine nazaran yüzde 72 artırarak 121,9 milyar TL düzeyine taşıyan Banka, Türkiye’nin geleceği için ehemmiyet arz eden projelere sağladığı finansman takviyesi ile kredi hacmini bir evvelki yılın birebir periyoduna nazaran yüzde 65 artırarak 82,7 milyar TL’ye yükseltti.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, 2023 yılının birinci yarısına ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. Banka, 2023 yılının birinci yarısında etkinlerini bir evvelki yılın birebir periyoduna nazaran yüzde 72, yıl sonuna nazaran yüzde 33 artışla 121,9 milyar TL düzeyine taşırken, net kârını yüzde 161’lik artışla 1,9 milyar TL’ye yükseltti. Kredi meblağı bir evvelki yılın birebir periyoduna nazaran yüzde 65, yıl sonuna nazaran yüzde 37’lik artışla 82,7 milyar TL düzeyine ulaştı. Bankanın 2023 yılı Haziran ayı sonunda ortalama özkaynak kârlılığı yüzde 42 civarında gerçekleşti. Brüt takipteki kredilerin toplam kredilere oranı ise yüzde 0,97 seviyesinde seyrederek Bankacılık dal ortalamasının altında yer aldı. Bankanın sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 15,33 olarak gerçekleşti.

Bankanın 2023 yılının birinci yarsında da yurtdışından kaynak getirmeye devam ettiğini belirten Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, “Bankamız milletlerarası finansman kuruluşları ile sürdürülebilir kalkınma gayeleri doğrultusunda iş birliği imkanlarını artırarak sürdürmektedir. Yapılan muahedeler kapsamında yılın birinci yarısında, ülkemize 101,5 milyon Avro ve 129,5 milyon Dolar kaynak girişi sağlanmıştır. Ayrıyeten, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Alman Kalkınma Bankası (KfW) ile Bankamız tarafından kullandırılması gayesiyle toplam 110 milyon Avro fiyatında İklim Finansmanı Kredi ve Hibe muahedesi imzalamıştır. Bu kredi ve hibelerle birlikte ülkemizdeki sera gazı emisyonlarının azaltılmasına ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına takviye sağlamaya devam edeceğiz. Bankamız, önümüzdeki süreçte de ülkemize yeni kaynak girişlerinin sağlanması maksadıyla çalışmalarına devam etmektedir” dedi.