5 vilayette prim borçları ertelendi

5 vilayette prim borçları ertelendi
Zelzeleden etkilenen 5 vilayette prim borçları ödeme mühletleri 29 Aralık'a uzatıldı.

ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat sarsıntılarından etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya vilayetleri ile Gaziantep’in İslâhiye ve Nurdağı ilçelerindeki patronların mevcut prim borçları, zorlayan sebep düzenlemesi kapsamında 29 Aralık 2023 tarihine kadar ertelendiğini duyurdu.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya vilayetleri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde 31 Temmuz 2023 tarihi prestijiyle sona erecek olan zorlayan sebep hali Cumhurbaşkanı kararıyla 30 Kasım 2023 tarihine kadar uzatıldı.

Bakanlığın resmi internet sitesinde de yer alan açıklamaya nazaran; Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat sarsıntılarından etkilenen kimi vilayet ve ilçeler ile ilgili prim borçlarının ödenme mühletleri ile bilgi, evrak ve beyannamelerin verilme müddetlerine ait alınan karara nazaran, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya vilayetleri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren patronlar, sigortalılar ve genel sıhhat sigortalıların 6 Şubat 2023 ila 30 Kasım 2023 tarihleri ortasında, vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, evrak ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil) 15 Aralık 2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kuruma verilmesi halinde yasal müddeti içinde verilmiş sayılacak.

GECİKME CEZASI UYGULANMAYACAK

6 Şubat 2023 tarihinden evvel ödeme mühleti dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos Eylül, Ekim aylarına ilişkin prim borçları (Ayların 15 ila 14 devrinde süreç gören işyerleri için 2022 Aralık ayı, 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları) gecikme cezası ve gecikme artırımı uygulanmaksızın 29 Aralık 2023 tarihine kadar ertelenecek.

Yeniden yapılandırılan yahut tecil ve taksitlendirilen ödeme vadesi geçmiş borçlar için Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya vilayetleri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 6 Şubat 2023 tarihi prestijiyle yapılandırma/taksitlendirme süreçleri bozma şartına girmemiş patron, sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi 6 Şubat 2023 ila 30 Kasım 2023 tarihleri ortasında sona eren taksitlerini 29 Aralık 2023 tarihine kadar ödemeleri halinde yasal müddeti içinde ödenmiş sayılacak.

Borçlanma ve ihya kapsamındaki borçlarından son ödeme tarihi 6 Şubat 2023 ila 29 Aralık 2023 olanlar için son ödeme tarihi 29 Aralık 2023 olarak dikkate alınacak.

Kontrol muayenesine tabi olup denetim muayene tarihleri 1 Şubat 2023 ila 29 Aralık 2023 olanların ise denetim muayene tarihleri 29 Aralık 2023 olarak belirlendi.

Fazla yahut yersiz ödemeler ve kamu zararlarından kaynaklanan kurum alacaklarından 6 Şubat 2023 tarihi prestijiyle yapılandırma/taksitlendirme süreçleri bozma şartına girmemiş ve ödeme mühleti dolmuş mevcut alacaklar ile 30 Kasım 2023 tarihine kadar tahakkuk edecek olan alacakların da son ödeme tarihi ilgili mevzuatı gereği gecikme artırımı uygulanmaksızın 29 Aralık 2023 tarihine ertelenecek.