DB Tarımsal Enerji Açıkladı: Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler...

DB Tarımsal Enerji Açıkladı: Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler...
Açıklamada, 160'tan fazla ülkede faaliyet gösteren, dünyanın önde gelen sürdürülebilirlik inisiyatifi UN Global Compact'e üye olan DB Tarımsal Enerji'nin böylece Birleşmiş Milletler tarafından sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda belirlenen 10 ilkeye uyum göstereceğini taahhüt etmiş olduğu kaydedildi.

Düşük Karbonlu Ekonomiye Geçişi Destekliyoruz

Açıklamada görüşlerine yer verilen DB Tarımsal Enerji Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Yöneticisi Pınar Kılınç, şirketin 17 yıldır ulaşım kaynaklı karbon emisyonlarının azaltılması hedefiyle yeni nesil yakıt üretimi gerçekleştirdiğini belirterek, şunları kaydetti: "DB Tarımsal Enerji olarak 2007 yılından bu yana uluslararası standartlarda biyoyakıt üretiyoruz ve ülkemizin düşük karbonlu ekonomiye geçişini destekliyoruz. Atıkların geri kazanımından başlayarak ürünlerimizin yaşam döngüsünü kapsayan tüm iş süreçlerimizi her geçen gün geliştirirken, faaliyetlerimizi küresel ilkeler temelinde yürütmek, sorumlu ve hesap verilebilir bir çizgide geliştirmek amacıyla Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı olduk. Bu sürecin global hedeflere uyum yaklaşımımıza katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bugün ve gelecekte atacağımızın her adımın bütünsel ve uzun vadeli bir bakış açısı ile sürdürülebilirlik çerçevesinde ele alınmasını zorunlu görüyoruz." Kılınç, yeni yatırım kararlarını evrensel ilkeler temelinde ele alındıklarını ve yaratılan katma değerin sürekli ileriye taşınmasını hedeflediklerini ifade etti.