Maden Sahaları İhaleye Çıkıyor

Maden Sahaları İhaleye Çıkıyor
MAPEG'in konuyla alakalı ilanları Resmi Gazete'den duyruldu. Bununla birlikte, 10'u ara veya uç ürün üretim şartı ile olmakla toplam 174 maden sahası kapalı teklif ve açık artırma usulleriyle ihale yapılacak. İhalesi yapılacak sahalara ile alakalı bilgiler MAPEG'in internet sitesinden bildirilecek. Sahalar için başvuru belgeleri, MAPEG'in internet sitesinde ilana verilecek tarihlerde 09.00-09.30 saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu'nda ihale komisyonuna elden verilecek. Posta veya diğer yollardan gerçekleşen başvurular geçersiz sayılacak.

İhale Teminatı Fiyatı

İhale teminatı, taban ihale tutarından ve kapalı zarf teklif bedelinin yüzde 20'sinden aşağı olamayacak.