Muğla'dan 'Akbelen' açıklaması

Muğla'dan 'Akbelen' açıklaması
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Akbelen için başlamış olan türel uğraşa müdahil olduğu ve dava sonucunda mahkeme tarafından maden çıkarma ve ağaç kesme faaliyetlerinin durdurulmasına yönelik karar alındığı, fakat Mahkemenin 1 Aralık 2022 tarihli kararı ile yürütmenin durdurulması kararının iptal edildiği ve kısmın başladığı öğrenildi.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediye Lideri Dr. Osman Gürün, Akbelen’de yaşananların kenti derinden yaraladığını ve maden işletme müsaadesini iptali için hukuksal çabayı sürdürdüklerini söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Milas Akbelen bölgesinde Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. tarafından başlatılan maden işletme faaliyetleri için açılan davaya müdahil olmak istediği ve bu isteğin kabul edilerek dava sonucunda yargı tarafından yürütmenin durdurulduğu öğrenildi. Yürütmeyi durdurma kararı uzman raporu sonrası Mahkemenin 01.12.2022 tarihli kararı ile iptal edilerek maden işletme ve ağaç kesitlerine başlandığı, Büyükşehir Belediyesi tarafından maden işletme müsaadesinin iptaline yönelik hukuksal sürecin sürdüğü belirtildi.

BÜYÜKŞEHİR DAVAYA MÜDAHİL OLDU, AKBELEN İÇİN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI ÇIKTI

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. tarafından Milas Akbelen’de orman kesiti yapılması büyük yansılara neden oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı’nın onayına dayanarak yapıldığı tez edilen maden çıkarma faaliyetleri ve bu faaliyetlerin Akbelen Ormanındaki ağaçların ve bitki örtüsüne büyük ziyan vereceği belirtildi. Ayrıyeten işletmenin Etraf Kanunu ve ÇED Yönetmeliği kapsamında hiçbir kıymetlendirme yapılmadan mevzuata alışılmamış olarak yürütüldüğü belirtilerek, yürütülen faaliyetlerin neden olacağı geri dönülemez çevresel, ekolojik, ekonomik ve sosyokültürel tahribatları önlemek gayesiyle maden çıkarma ve ağaç kısmı faaliyetlerinin durdurulması ile ilgili gerekli hukuksal iş ve süreçlerin yapılması talebinde bulunuldu.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, “Karadam Karacahisar Mahalleleri Doğayı Doğal Hayatı Müdafaa Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği” tarafından Orman Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı'na 28 Kasım 2020 tarihinde yürütmenin durdurulması ve iptali için açılan davaya davacı yanında müdahil olma talebinde bulundu ve bu talebi kabul edildi.

Yürütmeyi Durdurma Kararı, idari sürecin uygulanması halinde telafisi güç yahut imkânsız ziyanların doğması ve idari sürecin açıkça hukuka alışılmamış olması koşullarının birlikte gerçekleşmediği gerekçesiyle iptal edildi.

Muğla 1. Yönetim Mahkemesi tarafından 7 Aralık 2021 tarihinde maden faaliyetleri için yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Mahkemece, Akbelen Ormanlarının maden alanına açılması sonucu tekrar rehabilitasyonun mümkün olup olmadığı, santralin alternatif kömür alanına sahip olup olmadığı bahislerinin kıymetlendirilerek üstün kamu faydasının ortaya konması talebi ile uzman raporu hazırlanması istedi. 8 Ağustos 2022’de uzman tarafından keşif gerçekleştirilirken, keşif raporu sonucunda mahkemenin 01 Aralık 2022 tarihli kararı ile yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmiştir.

Bu karara karşı Karadam Karacahisar Mahalleleri Doğayı Doğal Hayatı Muhafaza Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından itiraz edilirken, İzmir Bölge Yönetim Mahkemesi itirazın reddine karar verdi. Ret kararına tekrar itiraz edildi, fakat Muğla 1.İdare Mahkemesi 22 Haziran 2023 tarihinde orta karar ile yürütmenin durdurulması isteminin 2.kez reddine karar verdi.

Hali hazırda ise Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Akbelen Ormanında maden işletme müsaadesi verilmesine ait sürecin iptali ile ilgili hukuksal süreç devam ediyor.

Başkan Gürün, “Akbelen’de kesilen ağaçlar yalnızca çevreyi değil su kaynaklarımızı da olumsuz etkiliyor. Biz tabiat, etraf ve insanımız için gayret etmeyi sürdürüyoruz”
Akbelen ormanlarında yaşanan ağaç kesitinin yalnızca çevreyi değil su kaynaklarını da olumsuz etkilendiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Lideri Dr. Osman Gürün, Muğla’nın orman alanlarının %65’inde maden arama ruhsatı olduğunu ve tüm bu aksiliklere rağmen kenti korumak için gayret ettiklerini söyledi. Lider Gürün, “Ülkemizin içinde bulunduğu bu sıkıntı devirde Muğlamızın ağaç bölümleriyle anılarak gündemde kalıyor olması ülkemiz ve kentimiz ismine bizi de üzüyor ve çok derinden yaralıyor. Kamuoyuna Akbelen Ormanlarında ağaçların kesilmesi üzerinden yerleşen ve tüzel olarak bizim de müdahil olduğumuz bu mevzuyu sadece ağaç kısmı olarak değerlendirmemek gerekiyor. Muğla’nın %68’i ormanlardan oluşuyor ve yapılan araştırmalara nazaran bu orman yerlerinin yaklaşık %65’ine maden arama ruhsatı verilmiş durumda. Madencilik ülkelerin refahı ve ekonomik döngünün sürdürülebilirliği açısından kıymetli bir kesim lakin insanların hayati gereksinimlerine ve tabiatın döngüsüne ziyan vermediği sürece. Akbelen ve emsal yerlerde yapılan madencilik çalışmaları maalesef en çok su kaynaklarını etkiliyor. Su kaynaklarının kirlenmesi bir yana büsbütün yok olmasına da neden oluyor. Bu günlerde daha ağır hissetmeye başladığımız su kaynaklarının yetersizliğinin şayet gerekli önlemler alınmazsa önümüzdeki yıllarda çok daha ağırlaşacağını düşünüyorum. Bu yüzden Su Bakanlığı kurulmasının gerekliliğine her platformda dikkat çekiyorum. Su Bakanlığı kurulmalı ve madencilikle ilgili bütün ruhsat ve öbür müsaadeler en son olarak Su Bakanlığınca onaylanır hale gelmeli.
Tabiki bir de işin termik santraller ve yıllardır bu santralden ekmeğini kazanan, meskenini geçindiren işçilerimiz ile ilgili de boyutu var. Ülkemiz 2053 yılına kadar yenilenebilir güç kaynaklarına yönelmek ve sıfır emisyon maksadına ulaşmak için Paris Mutabakatını imzaladı. Etraf için büyük değer taşıyan bu muahede doğrultusunda termik santrallerin kademeli olarak kapatılarak pak güce dönülmesi amaçlanırken hükümet tarafından bu istikamette atılmış rastgele bir adım yahut uygulamaya konan bir takvimin olmaması kaygı veriyor. Tabi bunu yaparken kimseyi işinden etmeyecek formda bir yasal düzenleme yapılarak termik santrallerde misyon yapan işçilerin hiçbir hak mahrumiyetine uğramayacağı formda farklı kurumlarda ve lokal idarelerde istihdam edilmesine yönelik önlemler de alınması gerekiyor.

Sonuç olarak Akbelen olayı sadece ağaç kısmıyla sınırlandırılamayacak kadar kıymetli ve bir an önce ülke genelinde önlemler alınmasını gerektirecek su, etraf ve insan tesirleri olan sıkıntıların bizim kentimizdeki bir yansımasıdır. Dün Kaz Dağları bugün Akbelen yarın farklı bir yer. Tartışılması gereken bahis farklı noktalardaki spesifik olaylar ve süreçler değil suyumuz, tabiatımız ve insanımız ziyan görmeden yapılması gereken acil bir sistem değişikliği ve düzenlemedir. Biz her vakit olduğu üzere tekrar etrafımız, suyumuz ve insanımız için her türlü gelen türel çabayı vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.