Peşin ve indirimli ödemede son günler

Peşin ve indirimli ödemede son günler
7440 sayılı Kanun kapsamında yapılandıran borçların peşin ödemesi ile 1. ve 2. taksit ödeme mühleti 31 Temmuz 2023 Pazartesi günü sona eriyor. Yapılandırma kararlarından yararlanmaya devam edilebilmesi için peşin ödeme ile birinci iki taksitin müddetinde ve tam ödenmesi koşul.

ANKARA (İGFA) - Gelir Yönetimi Başkanlığı, 7440 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan borçların peşin ödemesinin birinci iki taksit ödemesinin 31 Temmuz'da sona ereceğini belirterek, iki yapılandırmadan yararlanılabilmesi için iki taksidin de tam ödenmesinin kaide olduğunu duyurdu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen sarsıntılardan ötürü zorlayıcı sebep hali ilan edilen vilayetlerde 7440 sayılı Kanun kapsamında yapılacak müracaatların 31 Ekim 2023 tarihine kadar yapılması ve ödenecek birinci taksitin (peşin ödeme dâhil) 30 Kasım 2023 tarihinde, ikinci taksidin 2 Ocak 2024 tarihine kadar, öbür taksitlerin ise takip eden aylarda ödenmesinin gerektiği vurgulandı.

GİB'den yapılan hatırlatmada, müracaat sırasında tercih edilen taksit sayısından daha az sayıda taksitle ödeme yapılması mümkün olup bu durumda, ödenecek fiyat ilgili katsayıya nazaran düzeltileceği, taksitle ödeme seçeneği tercih edildiği halde, 31 Temmuz 2023 tarihine kadar yapılandırılan meblağın tamamının ödenmesi durumunda peşin ödeme indiriminden yararlanılabileceği belirtidi.

Yapılandırılan borçların tamamının 31/7/2023 tarihine kadar peşin olarak ödenmesi halinde yapılandırılan borçlara katsayı uygulanmayacağı, Yİ-ÜFE oranları temel alınarak hesaplanan meblağdan yüzde 90 indirim İdari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim, Yapılandırılan borç, yalnızca fer’i alacak ise hesaplanan Yİ-ÜFE fiyattan %50 İNDİRİM, Matrah yahut vergi artırımı sonucu tahakkuk eden vergiden (damga vergisi hariç) yüzde 10 indirim yapılacağı kaydedildi.

Ödemeler gib.gov.tr internet adresi üzerinden ya da mutabakatlı bankaların kredi kartları ile mutabakatlı bankaların banka kartları yahut banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ilişkin kartlarla, mutabakatlı bankaların şubelerinden ve alternatif ödeme kanalları ile Vergi Dairesi vezneleri ve PTT şubelerinden yapılabileceği belirtildi.