Sıhhat harcamaları yük üstüne yük getirdi!

Sıhhat harcamaları yük üstüne yük getirdi!
TÜİK bilgilerine nazaran, muayene ve tedavi harcamaları hanelerin yüzde 7,3'üne çok yük getirdi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ait Gelir ve Hayat Şartları Araştırması ile birlikte gerçekleştirdiği "Sağlık Modülü" isimli özel bahisli çalışmanın istatistiki bilgilerini paylaştı.

Türkiye'de Avrupa Birliği ülkeleri ile birebir periyotta uygulanan Sıhhat Modülü, hanelerdeki 15 yaş ve üstündeki tüm fertlerin sıhhat durumlarını ve sıhhat harcamalarının hanehalkına getirdiği yükü tespit etti.

Muayene ve tedavi harcamaları hanelerin yüzde 7,3'üne çok yük getirdi.

İstatistiki bilgilere nazaran hanelerin yüzde 7,3'üne tabip muayene ve tedavi harcamalarının çok yük getirdiği, yüzde 36,1'ine biraz yük getirdiği, yüzde 47,7'sine ise yük getirmeği gözlenirken, diş muayene ve tedavi harcamaları hanelerin yüzde 5,5'ine çok, yüzde 25,8'ine biraz yük getirirken yüzde 32,2'sine yük getirmedi. İlaç harcamaları ise hanelerin yüzde 5,9'una çok, yüzde 37,3'üne biraz yük getirdi. Hanelerin yüzde 50,8'i ilaç harcamalarının yük getirmediğini belirtti.

Son 12 ay içerisinde hanelerin yüzde 9,0'ı muayene yahut tedavi, yüzde 36,6'sı diş muayenesi yahut tedavisi, yüzde 6'sı ise ilaç harcaması yapmadı.

En yüksek yüzde 20'lik gelir kümesindeki hanelerin yüzde 32,8'inde diş muayenesi harcaması olmadı.

Yoksulluk riski altında olmayanların yüzde 31,3'ünün çoğunlukla oturarak çalışanlar olduğu kaydedilen istatistiki bilgilerde, bir işte çalışan 15 yaş ve üstü fertlerin tüm çalıştıkları mühlet incelendiğinde çoğunlukla bu fertlerin yüzde 28,2'sinin oturarak, yüzde 47,9'unun ayakta durarak, yüzde 18,4'ünün yürüyerek yahut orta seviye fizikî aktivite yaparak, yüzde 5,6'sının ise ağır iş ya da ağır fizikî aktivite yaparak çalıştığı görüldü.

FERTLERİN YÜZDE 97,1'İ İRTİBAT FAALİYETLERİNDE ZORLANMIYOR

Modül kapsamındaki 15 yaş ve üstü fertlerin yüzde 97,1'i bağlantı kurmada, yüzde 95,7'si öz bakımında, yüzde 90,6'sı işitmede, yüzde 84,5'i bir şeyleri hatırlamada, yüzde 80,3'ü yürümede ve yüzde 80,1'i görmede sorun yaşamadığını tabir etti. En çok zorlanılan faaliyetler ise sırası ile yüzde 19,7 ile görme, yüzde 19,2 ile yürüme, yüzde 15,2 ile hatırlama olurken fertlerin yalnızca yüzd 2,7'si irtibat faaliyetlerinde zorlandığını söyledi.

Fertlerin en çok yapamadığını belirttiği faaliyetler ise yüzde 0,6 ile öz bakım, yüzde 0,5 ile yürüme, yüzde 0,3 ile bir şeyleri hatırlama ve bağlantı kurma faaliyetleri oldu.