Hakkında
Kadim Hukuk ve Danışmanlık Ankara'da faaliyet gösteren ceza ve idare hukuku avukatlık ofisidir.
  • Yaşadığı yer Türkiye
  • Şehir ankara
Henüz albüm eklenmemiş!
Sayfalar
Henüz sayfa eklenmemiş!
Gruplar
Henüz grup eklenmemiş!
Etkinlikler
Henüz eklenmiş etkinlik yok!

Adli sicil kaydı, kesinleşmiş mahkeme kararı uyarınca kişiler hakkında ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgilerin kaydedildiği sisteme denir. Adli sicil kaydı, kişilerin Türkiye Cumhuriyet nezdinde tutulan suç kaydı olarak açıklanır. Adli sicilde, kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerinin, mahkumiyet bilgileri bulunur. Bu kararlar Türk mahkemeleri veya ülkemiz tarafından tanınan ülke mahkemeleri tarafından olabilir.
2 türlü adli sicil bulunur. Bunlar merkez adli sicil ve mahalli adli sicildir. Merkezi adli sicil; adli sicil kayıtlarının güncelleştirilmesi, düzenlenmesi, düzeltilmesi ve mahalli sicillere ulaştırılması ile görevlidir. Mahalli adli sicil, bulunduğu yerde adli sicil bilgilerinin bilgisayara girilmesi, bu bilgilerin merkezi adli sicile aktarılması ve merkezi adli sicilden bilgilerin alınıp şahıs ve kurumlara iletilmesi ile görevlidir.

Devamını Oku


Mülakat (Sözlü sınav), yazılı sınavı tamamlayıcısı niteliğinde olup, bilgi ve liyakati ölçmek, adayın mesleğine uygun yeteneğe, kültüre, çağdaş yaşam anlayışına sahip olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan bir uygulamadır. Bu kapsamda, mülakatı temel amacı, yazılı sınav yapılmak suretiyle nesnel bir biçimde belirlenen en başarılı adaydan başlayarak mesleğe en uygun aday personelin belirlenmesidir.

Devamını Oku
Pelin Soylu


Meslek hastalığı nedeniyle tazminat davası açılabilmesi için öncelikle SGK tarafından bu hastalığın meslek hastalığı olup olmadığı tespit edilmelidir. SGK’nın meslek hastalığı olmadığı yönünde karar vermesi halinde kişinin öncelikle bu hastalığın meslek hastalığı olup olmadığının tespiti için dava açması gerekmektedir. Bu davada görevli mahkeme iş mahkemeleri olup, iş mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise iş mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemeleri görevlidir. Sigortalı çalışan bu davayı açarken Sosyal Güvenlik Kurumu ve işvereni birlikte hasım olarak göstermelidir.

Devamını Oku
Pelin Soylu

Polis Okulu Yıl Sonu Mülakatı Nedir?
Polis Akademisi’ne bağlı okullarda (POMEM, PMYO, PAEM) eğitim-öğretim süresini başarıyla tamamlayan adayların, mezun olabilmek için polislik eğitim sonu sınavına girmeleri ve bu sınavları başarıyla geçmeleri gereklidir. Polis okulu yıl sonu mülakatı 03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru Ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” hükümleri uyarınca yapılır. Pomem yıl sonu mülakatında adayların polis memuru veya komiser yardımcısı olarak atanmaları için yeterli olup olmadıkları hususu değerlendirilir.

Devamını Oku

Memur davalarına bakan avukat Ankara ilinde olması önem arzetmektedir.


Güvenlik Soruşturması :Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle saptanması ve değerlendirilmesidir. (Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 4. Maddesi (g) bendi)

Devamını Oku
Pelin Soylu

Boşanma davası açmak isteyenler maddi durumlarından dolayı bazen boşanma davası açamamakta veya ertelemektedir. Bu nedenle sıklıkla tarafımıza “Boşanma davası masrafı 2020 yılında ne kadardır?” sorusunu sormaktadırlar. Boşanma davasını avukat ile açacaksanız bu maliyet farklılık gösterebilir. Zira her avukat asgari ücret tarifesinin altında olmamak şartıyla kendi emek ve bilgisine göre ücret belirler. Yani bir avukatlar 5 bin TL ücret isterken diğer avukat 100 bin TL isteyebilir. Bu tamamen avukat ile sizin kararlaştıracağınız bir durumdur.

Boşanma davası masrafı 2020 avukatınıza ödenecek ücreti ve dava açmak ve dava sürecinde ödenecek olan harçları kapsamaktadır. Türk Hukuk Sisteminde boşanma davaları aile hukukunun konularına giren dava türlerinden bir tanesidir. Boşanma davaları çekişmeli veya anlaşmalı olarak iki şekilde boşanma avukatı tarafından aile mahkemelerinde açılabilir. Bir boşanma davasının anlaşmalı mı yoksa çekişmeli mi olacağı konusunda tarafların istekleri rol oynamaktadır.

Devamını Oku

İdari yargıda dava türleri ikiye ayrılır. Bunlar iptal davası ve tam yargı davasıdır. İYUK 2. madde gereğince idari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu, maksat ögelerinden birinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle işlem dolayısıyla menfaati ihlal edilenler iptal davası, idari işlem ve eylemlerden dolayı hakları ihlal edilenler tam yargı davası açabilir.

İdari yargıda dava türleri;

İptal davası
Tam yargı

Devamını Oku
Pelin Soylu

Anlaşmalı boşanma protokolü nasıl hazırlanır? Bu sorunun cevabını vermeden önce anlaşmalı boşanmanın şartlarını yazmakta fayda vardır. Anlaşmalı boşanma protokolü, en az bir sene evlilikleri sürmüş olan ve boşanmak isteyen tarafların boşanma ve ferilerine ilişkin her türlü hususa dair iradelerini yazılı bir şekilde ortaya koymaları sonucunda oluşan düzenlemedir.

Türk Medeni Kanunu’nda ise anlaşmalı boşanma protokolüne ilişkin bulunan kanuni düzenleme;

“Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.”


Devamını Oku
Pelin Soylu

Boşanma davaları iki şekilde gerçekleşmektedir. Bunlardan biri, çekişmeli boşanma davası iken diğeri anlaşmalı boşanma davasıdır. Anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanma davalarına nazaran daha kısa sürede sonuçlanan, tarafları daha az etkileyen davalardır.

Boşanma davasında verilen kararın hüküm ve sonuç doğurması için kararın kesinleşmesi gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Karar Ne Zaman Kesinleşir? Sorusunun cevabı bu makalede verilmiştir. İyi okumalar dileriz.

Devamını Oku
Pelin Soylu