Hakkında
Henüz açıklama eklenmemiş!
Henüz albüm eklenmemiş!
Sayfalar
Henüz sayfa eklenmemiş!
Gruplar
Henüz grup eklenmemiş!
Etkinlikler
Henüz eklenmiş etkinlik yok!

Mali Müşavir

Mali müşavir kimdir? Ne iş yapar? YMM ile SMMM arasındaki farklar nelerdir? Bu kısa yazımızda mali müşavirlik mesleğine değineceğiz.

İşletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve resmi mercilerin istifadesine tarafsız bir şekilde sunmak ve yüksek mesleki standartları gerçekleştiren kişilerdir. Faaliyetlerin Mevzuata uygunluğunu denetleyerek resmi makamlara tarafsız bir şekilde sunmakla görevlidirler.

Mali müşavirler; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında mesleklerini icra eden kişilerdir. Genel olarak üniversitelerin işletme, muhasebe, iktisat, maliye ve kamu yönetimi bölümlerini bitirmiş kişiler bu mesleği icra ederler. Kanun kapsamında gerekli şartları yerine getirenler Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) unvanını alır. Meslekte 10 seneyi tamamlayan SMMM’ler girdikleri sınavda başarılı oldukları takdirde Yeminli Mali Müşavir (YMM) unvanını alarak daha geniş sorumluluk alanı ile görevlerine devam ederler.

Mali Müşavirler, görevleri gereği mevzuatı günlük olarak takip ederek, işletmelerin doğru yönlendirilmesini, her şeyiyle gelişen düzen ve süreç içerisinde işletmelerin gerekli büyüklüğe erişmesinde öncülük eden kişilerdir.

Nasıl Mali Müşavir Olunur?

Öncelikle üniversitelerin işletme, muhasebe, iktisat, maliye ve kamu yönetimi bölümlerini bitirmiş olmak gerekir. Staj sürelerini başarı ile bitiren meslek erbabları bazı sınavlara girerek Mali Müşavir olurlar. Yine 10 yıl boyunca mesleğini en iyi şekilde icra eden mali müşavirler ve 10. Yılın sonunda girdikleri sınavda başarılı oldukları takdirde Yeminli Mali Müşavir olarak görevlerine devam ederler.

Mali Müşavirlerin Genel Görevleri Nelerdir?

3568 Sayılı Kanunun 2. Maddesinin A fıkrasında da izah edildiği üzere Mali Müşavirlik Mesleğinin görevleri aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;

a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.

b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali

mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.

c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve

beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.

Bu bahsedilen işleri bir iş yerine bağlı olmaksızın yerine getiren kişilere Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) denir.

Devamını Oku
Mali Müşavir

Mali Müşavir

Mali Müşavir ve Muhasebeci olarak faaliyetlerine devam eden Doğan Mali Müşavirlik ofisi hakkımızda bölümüdür.

DOĞAN Serbest Muhasebe ve Mali Müşavirlik, Kurumsal firmalarda Finans ve Mali İşler Müdürlüğü, Banka Müfettişliği gibi görevlerde bulunmuş mali müşavirler tarafından kurulmuş muhasebe ve mali müşavirlik ofisleridir. Faaliyetlerimizin temeli 2001 senesine dayanmaktadır.

Şirketimiz özellikle Anonim ve Limited Şirket hukuku ve uygulamaları konusunda uzmanlaşmış olmakla birlikte, hiçbir ayrım gözetmeden en küçük işletmeden, en büyük kuruluşlara kadar hizmet vermektedir. Çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmalar ile çalışmanın tecrübesine sahiptir. Yaptığımız çalışmalara ait detaylı bilgi web sitemizde mevcuttur. Kurumsal menüsü altında referanslarımıza ulaşabilirsiniz.

Bununla birlikte değişen ve gelişen iş dünyası ve global rekabet anlayışı, şirketlerin finansal raporlama ihtiyaçlarını, finansal tabloların analizini ve finans alanında güçlü bir finansal yapı kurulması ihtiyacını deyim yerinde ise zorunlu hale getirmektedir. Finans alanında danışmanlığımız T. Halk Bankası Anonim Şirketi’nde banka müfettişliği görevinde bulunmuş mali müşavirimiz tarafından koordine edilmektedir.

Yanı sıra, ofislerimiz muhasebe ve mali müşavirlik sistemleri kurmakta, e-dönüşüm sürecinde danışmanlık ve uygulama hizmetleri vermektedir.

Hali hazırda İstanbul ve Ankara illerinde muhasebe ve mali müşavirlik ofisimiz bulunmaktadır.

Tüm mükelleflerimizi ve siz değerli iş dünyası aktörlerini saygı ile selamlar

Başarı dolu bir gelecekte buluşmayı ümit ederiz.

DOĞAN Muhasebe ve Mali Müşavirlik Ofisi hakkında detaylı bilgi için mali müşavir sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Devamını Oku
Mali Müşavir

E arşiv portal

Bu Yazımda, 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile hayatımıza giren ve adeta iş dünyasının gündeminin başına oturan, e arşiv portal (GİB Portal) ile ilgili en çok sorulan sorulara cevap bulmaya çalıştım.

1- E-Arşiv Portal uygulamasına nasıl giriş yapabilirim?

Portal uygulamasına https://earsivportal.efatura.gov.tr/intragiris.html adresinden giriş yapabilirsiniz.

2- E-Arşiv Portal uygulamasında geriye dönük fatura düzenleyebilir miyim?

Portalda geriye dönük olarak fatura düzenlemek mümkündür. Ancak vergi kanunları gereğince yasal süresi geçtikten sonra düzenlenen faturalar için cezai hükümler ile karşılaşabilirsiniz.

3-Faturamı yasal olarak kaç gün içerisinde düzenlemeliyim?

Faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 (yedi) gün içinde düzenlenmesi gerekmekte olup, 7 gün süre diğer aya geçiyorsa Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca en geç ay sonuna kadar düzenlenmesi gerekir.

4- Portaldan fatura kesmek istediğimde Kullanıcı bilgileri alanlarına girdiğiniz bilgiler kestiğiniz faturalarda kullanılacaktır ve siz bu alanı güncellememişsiniz hatası alıyorum?

İlgili hatayı aldığınızda portal ana sayfada, sırayla, modül seçiniz > e-arşiv portal > kullanıcı işlemleri > kullanıcı bilgileri sekmesine tıklayıp, daha sonra faturada görünmesini istediğiniz alanları doldurup kaydediniz. Hata vermeyecektir.

5- Fatura Düzenlenmesinde 7 (yedi) günlük süreyi geçirdim veya E-arşiv Portal’dan kesmek zorunda olduğum faturayı kağıt olarak kestim hangi cezayla karşı karşıya kalırım ?

Kanun uyarınca, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlenmesi ya da bu Kanunun 227 nci ve 231 inci maddelerine göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için (350) Türk lirasından aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir.

6- E-Arşiv Portal uygulamasını kullanmak için Mali Mühüre veya E-İmza kullanmaya ihtiyacım var mı?

E-Arşiv Portal uygulamasında bütün işlemleri, İnteraktif Vergi Dairesi kullanıcı kodunuz ve şifreniz ile yapabilirsiniz. Mali mühüre ya da e-imza kullanmaya ihtiyacınız bulunmamaktadır.

7- Kimler hangi şartta bu portaldan fatura kesmek zorundadır?

E-arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükellefler, 01.01.2020 tarihinden itibaren, vergi mükelleflerine düzenleyecekleri 5.000.-TL üzeri, vergi mükellefi olmayanlara düzenleyecekleri 30.000.-TL üzeri faturaları e-arşiv portaldan düzenlemek zorundadır.

8- E-arşiv Fatura Portalı üzerinden fatura düzenliyorum. Bu halde şirketim E-Arşiv ve E-Fatura mükellefi mi oluyor?

Aksine bu uygulamalara dahil olmadığınız için portaldan fatura kesmek durumunda kalıyorsunuz. E-arşiv ve E-fatura mükellefi olmuyorsunuz.

9- Kestiğimiz faturalar otomatik olarak karşı tarafa gönderiliyor mu?

Düzenlenen faturalar alıcıya otomatik olarak gönderilmez. Dilerseniz kağıt çıktısını verebilir ya da mail ile faturalarınızı iletebilirsiniz.

10- 5.000.-TL ve 30.000.-TL tutarlarına vergiler dahil midir?

Bu tutarlara tüm vergiler (KDV vb.) dâhildir. Hesaplama yapılırken genel toplama bakılması gerekir.

11- Ocak ayında vergi mükellefine 50.000.-TL tutarında kağıt fatura düzenledim fatura geçerli midir?

07/01/2020 Salı günü akşam Saat 24:00’e kadar (Çarşamba gününe geçilmeden) düzenlediğiniz kağıt faturalar geçerlidir. Ancak bu tarihten sonra düzenlediğiniz kağıt faturalar için cezayla karşı karşıya kalabilirsiniz.

12- Vergi mükellefi olan müşterime her gün 5.000.-TL altında fatura düzenliyorum, bu faturaları E-arşiv Portal Aracılığıyla düzenlemek zorunda mıyım?

Aynı gün içerisinde, aynı kişilere düzenlenen faturalar 5.000.-TL’nin altındaysa, faturalarınızı kâğıt olarak düzenleyebilirsiniz.

13- 5.000.-TL altındaki faturalarım Portal üzerinden düzenleyebilir miyim?

İsterseniz tutarı ne olursa olsun tüm faturalarınızı e-arşiv portal aracılığıyla düzenleyebilirsiniz.

14- E-Arşiv Portal Aracılığıyla düzenleyip, imzaladığım faturayı iptal edebilir miyim?

İmzalanan faturaların iptali mümkün değildir.

15- Yanlışlıkla portal aracılığıyla 1.000.-TL fatura yerine 1.000.000.-TL fatura düzenledim ve imzaladım, iptal edemiyorum ne yapmalıyım?

Böyle bir durumda, alıcının da satıcının da yanlış kesilen faturaları işleme almaması gerekir. Yerine doğru fatura kesilerek işlem düzeltildikten sonra varsa sözleşme gibi kanıtlayıcı belgeler de saklanmalıdır. Vergi dairesine dilekçe ilde bildirim yapılması da ileride doğacak sıkıntıları bertaraf etmede son derece faydalı olabilir.

16- Faturalarda çok fazla kalem mevcuttur, portala excel ile aktarım yapabilir miyiz?

Portala excelden fatura aktarımı mümkün değildir.

17- İhracat Faturalarında Portaldan fatura düzenleme sınırı nedir?

İhracat faturalarında portal aracılığıyla fatura kesme zorunluluğu 30.000.-TL üzeridir.

18- İhracat faturası kesiyorum, banka bilgisi, ihraç kayıtlı olup olmadığı gibi bilgileri nereye girmeliyim?

Bu bilgileri Not kısmına girebilirsiniz.

19- Siteye giriş ve imzalama işlemlerinde yetkiniz yoktur, imzalama aracına erişilemedi vb. hata alıyorum ne yapmalıyım?

Bu konuda GİB tarafından alınan tavsiyede çözümler,

  • Mozilla firefox tarayıcısı kullanılması
  • Tarayıcının geçmişinin sürekli temizlenmesi
  • Bilgisayarada antivirüs programı varsa fatura kesimi sırasında devre dışı bırakılması
  • gib.gov.tr adresinden imzalama aracının indirilmesi.

Şeklinde belirtilmiştir.

E arşiv portal ile ilgili geniş bilgiye web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Devamını Oku
E arşiv portal

Şirket Kuruluşu

Şirket kuruluşu adımları nasıldır. Hangi tür şirketi kurmalıyım? Şirket türlerinin avantajları dezavantajları nedir? Vergi yönünden hangi şirket türü daha avantajlıdır? Çok ortaklı şirketler nasıl sağlıklı bir şekilde kurulur?

Bu ve bunun gibi pek çok soru çoğu iş insanının cevap bulmaya çalıştığı problemlerdir. Gelin şirketler hukuku ve uygulamalarında uzman kadromuzla, sorularınıza beraber cevap bulalım. İş hayatının en önemli adımlarından birini beraber atalım.

Şirket Kuruluşu İçin Yol Haritanız

 

“Bir iş fikrim var ama şirket nasıl kurulur, kuruluş işlemleri ne kadar sürer, kuruluş masrafları ne kadar tutar, hangi türde şirket kurmalıyım?” vb. sorularınıza ve şirket kurmayı planlayan girişimcilerin bilmesi gereken bazı temel konular şirket kuruluş işlemlerinin temel süreçlerini oluşturmaktadır.

Türkiye’de yaygın olarak faaliyet gösteren şirket türlerini;

  • Şahıs şirketleri (işletmeleri),
  • Limited Şirketler,
  • Anonim şirketler

Olarak sıralayabiliriz. Bu sayılanların dışında Komandit, Kollektif gibi şirket türleri de mevcut olmakla birlikte bu şirket türleri diğer şirket türlerine oranla daha az rastlanan şirket türleridir.

Şahıs Şirketi, Limited Şirket ve Anonim Şirket arasında getirdiği sorumluluklar, vergisel avantajlar, kuruluş ve aylık maliyetler gibi konular değişkenlik göstermektedir.

Şahıs Şirketi (İşletmesi)

Şahıs şirketi kuruluşunda herhangi bir sermaye şartı bulunmamaktadır. Kuruluş maliyetleri limited şirkete ve anonim şirkete göre daha düşüktür. Şahıs şirketlerini kurmak ve kapatmak için daha az zaman ve emek harcanmakta olup süreç de oldukça kısadır.

Ancak şahıs şirketinde kamu borçlarından şirket sahibi tüm mal varlığıyla sorumludur. Ayrıca şahıs şirketlerinde anonim ve limited şirkette olduğu gibi %22’lik sabit bir vergi oranı yerine %15 ile başlayıp %40’a kadar çıkan gelir vergisi oranları uygulanmaktadır.

Şahıs şirketi 750.-TL ile 1.000.-TL arasında bir maliyet ile kurulabilir. Noterde yapılan imza beyannamesi, vekalet, kaşe vb. masraflar da bu tutara dahildir.

Limited Şirketler

Limited şirket kurulurken 10.000.-TL sermaye taahhüdü şartı bulunmaktadır ve bu sermayenin şirket kuruluşundan itibaren 24 ay içinde ödenmesi gerekmektedir. Şirketi kurarken herhangi bir bankaya sermayenin %25’ini bloke etme şartı kalkmıştır.

Limited şirketi tek ortaklı olarak kurmak mümkündür. Ortak sayısı en fazla 50’ye kadar çıkabilmektedir. Limited şirketin kanunu temsilcileri kamu borçlarının tamamından sorumlu iken, temsil yetkisi olmayan ortaklar ise kamu borçlarından sermaye payları oranında sorumludur. Ayrıca limited şirketlerde ortakların hisse devri işlemleri anonim şirketlere göre daha karmaşık ve maliyetlidir. Limited şirketler hisse devri için noterden yapılacak resmi devir işlemlerine ve ticaret siciline tescile tabidir. Bu hususta belirtildiği üzere belirli bir maliyete tabidir.

Limited şirketler kurulduğu ile, konulan sermayeye, yetki ve temsil verilecek kişi sayısı gibi değişkenlere bağlı olmak üzere genellikle 3.000.-TL ile 5.000.-TL arasında bir maliyet ile kurulmaktadır. Söz konusu masraflara noter ücretleri, oda masrafları, danışmanlık ücretleri dahildir.

Anonim Şirketler

Anonim şirketlerin kuruluşunda sermaye taahhüdünün en az 50.000.-TL olması ve limited şirket kuruluşundan farklı olarak taahhüt edilen semayenin ¼’ünün şirket kuruluşundan önce bankada bloke ettirilmesi gerekmektedir. Ancak şirketiniz tescil edildikten sonra bu blokeyi kaldırabilirsiniz. Limited şirketlerde olduğu gibi anonim şirketlerde de taahhüt edilen sermayenin 24 ay içinde ödenmesi gerekmektedir.

Anonim şirketler de tek ortakla kurulabilmekte ve ortak sayısı en fazla 500’e kadar çıkabilmektedir. 500 üzeri ortak ancak anonim şirket halka açık ise olabilmektedir. Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi ortakları şirketin kamu borçlarının tamamından sorumlu iken, yönetim kurulu üyesi olmayan ortakların kamu borçlarından herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Hisse devir işlemleri kişiler arasında yapılabilir. Devir işlemleri için noter işlemleri ve ticaret siciline tescil işlemine gerek olmadığından, hisse devri limited şirkete göre daha hızlı, kolay ve maliyetsizdir.

Anonim şirketler kurulduğu ile, konulan sermayeye, yetki ve temsil verilecek kişi sayısı gibi değişkenlere bağlı olmak üzere genellikle asgari koşullar altında 5.000.-TL’den başlayan bir maliyet ile kurulmaktadır. Yanı sıra 12.500.-TL meblağın bankada sermaye olarak şirket kurulum işlemleri tamamlanana kadar tutulması gerekmektedir. Söz konusu masraflara noter ücretleri, oda masrafları, danışmanlık ücretleri dahildir.

Kuracağınız şirketin türünü belirlerken yukarıda ana hatlarıyla belirttiğimiz farklılıkları mutlaka göz önünde bulundurmanız ve durumunuza uygun şirket türünü doğru belirlemeniz şirketinizin geleceği için oldukça büyük bir önem arz etmektedir.

Şirket kuruluşu konusunda uzman ve tecrübeli kadrosu ile Doğan Mali Müşavirlik olarak şirket kuruluşuna yönelik verdiğimiz danışmanlık ve şirket kuruluş süreçlerinin yönetimi ve takibi ile iş hayatına atacağınız bu önemli ilk adımda yanınızdayız.

Saygılarımızla.

Devamını Oku
Şirket Kuruluşu