Hakkında
Şair ve Yazar
  • Doğum tarihi 04 January
Sayfalar
Henüz sayfa eklenmemiş!
Gruplar
Henüz grup eklenmemiş!
Etkinlikler
Henüz eklenmiş etkinlik yok!

ÖNCE KENDİNİ ELEŞTİR

İnsanlar sürekli başkalarının kusurlarını ararcasına eleştirirler...

Fakat ne hikmetse kendi kusurlarını aramaz ve eleştirmezler.

 

Mesela kendimizi eleştirsek...

Namazı doğru kılmak için gayret gösteriyor muyum?

Allah’a kıldığımı zannederek başkalarına kılıyor olmayayım?

Yoksa Müslümanım dediğim halde namazı kılmıyor muyum?

 

Zekatı gerektiği gibi verebilmekte gayret gösteriyor muyum?

Verdiğimi zannedip yabancıya gitmesin niyetiyle zekat düşmeyen yakınıma mı veriyorum?

Yoksa Müslüman olmama rağmen zekat vermiyor muyum?

 

Senede bir kere nasıp olan Orucu kurallarına uyarak tutabilmektemiyim?

Yoksa Allah rızası için tuttuğumu zannederek, kul rızası için tutuyor olmayayım?

Veyahut zayıflama niyetiyle olabilir mi... Yâda inandığım halde tutmuyor muyum?

 

Faizi hayatımdan atabildim mi?

Yoksa faizin haram olduğunu söyleyip, faizle muamelat mı yapmaktayım?

Peki Müslüman böyle birşey yapabilir mi?

 

Birilerinin yanında söyledikleri mi ve yaptıkları mı, yanlız kalıncada yapabiliyor muyum? Veya birileri görsün duysun diye dakikalık yalan ve iftiralarla insanları tekfir mi ediyorum?

Ya da nefsime hoş geldiğinde birilerini kötülemek, karalamak, tuzağa düşürmek için mi Yalana, Riyaya ve Gıybete baş vuruyorum?

 

Verdiğim sözleri yerine getirebiliyor muyum?

Veya Allah’a değilde, birilerinin gözüne girmek için mi söz veriyorum?

Ya da verdiğim sözleri basite alarak yapmamak için mi söz veriyorum... Sizce hangisi?

 

Haksızlık yaptığımda adaletli davranarak, haksızlığımı şerh edebiliyor muyum?

Yoksa kaypaklık yaparak, haksızlığımı bile, bile gizleyip dilsiz şeytanlık mı yapıyorum?

 

Istırap çeken bir Müslümanın acısını manen ve madden hissedebiliyor muyum...

Yoksa döşeli evimde, sıcak yatağımda, çeşit dolu soframda mal, mülk sevdasıyla yaşam sürdürerek bunları mezara götüreceğimi mi zannediyorum?

 

Çok yazık...

Kendisini en iyi Müslüman kabul ederek caka satan...

Sıkışınca Müslümanlığını ön plana sokan...

En iyi ibadeti kendisinin yaptığını zanneden...

Ahlakını düzeltmeden şeklini düzelten...

Mal, mülk saymada uzman olan...

Konumu ve makamıyla kibirlenen...

İki sürü arasında işine geldiği tarafa gidip gelen...

Fakat namazı sahih yapacak kadar Fatiha suresini okuyamayan keyfiyetci, zavallı gösterişçiler utanın, kendinizden utanın...

Utanacak yüzünüz varsa Allah’tan utanın ve kendinizi eleştirin.

 

 

Devamını Oku
ÖNCE KENDİNİ ELEŞTİR

ALLAH’A KULLUK

Rabbin tarafından sana emredilene uy ve emredildiğin gibi dosdoğru ol buyrularak...

Allah’a  kulluk ve Allah'ın hakimiyeti. Peygamberler vasıtasıyla insanlara tebliğ edilmiştir.

Fakat her zaman olduğu gibi,

Allah’ın hâkimiyetinden başka hâkimiyet gücü arayan ve  Allah'a kulluktan kaçınarak, Şeytan'a, Tağut'a, Put'a, Nefse ve İnsan'a kulluk edenler, her toplumda var olmuş ve azğınlıklara, şaşkınlıklara, dalalete dalmışlardır.

Bir ayeti celilede...

Allah’tan başka ilah mı ediniyorlar, onların ortak koştuklarından Allah yüce ve münezzehtir.

İbret alan insanlar için ayet açık ve net...

Allah'tan başka bir ilah olmadığını, kulluk ancak ve ancak her şeyi kuşatmış olan Allah'a masus olduğunu söylemektedir.

Ancak insanların çoğunluğu Allah’ın hükümleriyle değil,

İnsan aklından türemiş Liberalizm, Komünizm, Sosyalizm, Kapitalizm gibi, ideolojileri hayat tarzı olarak benimserler.

Bu gibi ideolojiler hayata geçirildiğinde, Allah’ın kulluğundan çıkıp ideolojilerin kulu ve kölesi olunur...

Ve buda dünyada köleliği, sömürgeyi, yalancılığı, iftirayı, kıskançlığı ve ahirettede rezilliği getirir.

Çünkü,

Zihninde tasarladığı şeye kulluk eden kimse, zihne ve hayale sığmayan Allah’a kulluk etmedikçe şirkten, küfürden ve dünya zilletinden kurtulamaz.

Nitekim,

İnsanların çoğunluğu Müslümanım demelerine rağmen, islamın birçok vecibelerini bilinçli veya bilinçsiz hayatlarına sokmayarak,

İnsanlara kötü örnek teşkil eder ve Allah’a kulluktan uzak asi bir toplum oluşmasına sebebiyet verirler.

Kur'anı Kerimde beyan buyrulduğu gibi...

İnsanların çoğuna uyacak olursan seni Allah’a kulluktan uzaklaştırır ve saptırırlar.

Şaşkın ve sapkın insanlara aldanıp aklımızda ki, fikrimizde ki beşeri mabutları atmadıkça,

Allah'a kulluk yaptığımızı zannettiğimiz kulluğun içi şirk ve hayasızlıkla dolmuş olur.

O halde Müslümanım diyen her mükellef,

Allah’a kulluk bilincini hayatının merkezine koymalı, insan düşüncelerinden oluşan hayat tarzlarından kurtulmalı...

Bilinçli, dürüst, güvenilir birey olarak dünyasını ve ahiretini güzelleştirmelidir.

Aksi taktirde ne gerçek manada Allah’a kul, nede huzur içerisinde yaşaya bilir.

Çünkü, Allah’a kulluk dünyada efendiliktir.

Devamını Oku
ALLAH’A KULLUK

TABİAT YARATABİLİR Mİ!

Atomların bir araya gelmesiyle moleküller meydana gelir...

Kâinat ve içinde canlı, cansız her şey bu moleküllerden oluşum bulur...

Atomun kendi içinde hesaplı ilişkiler kurabilmesi için nükler, elektron, çekim kuvveti ve zayıf kuvvetten oluşan bir dengeyle işlemesi, kainatın içindeki istisnasız bütün varlığın oluşum bulmasına sebep olur.

 

Peki, nasıl olurda bu dizaynlı işleyiş hem kendisini yaratır ve hemde kanun koyup kendisinde uygular, bu yaratıcının kanununa aykırıdır...

Çünkü yaratıcı yaratır, yarattığına emreder ve emrettiğinede yaptırır.

 

Kur´anı Kerimde kâinatın iki hususta yaratıldığından bahsedilir...

Birincisi İbda, yoktan yaratmak...

İkincisi İnşa, yaratılmış olandan yaratmak.

 

Canlı olan her şeyi, ( Esir )yani Su maddesinden yoktan yarattık ifadesi kullanılırken...

Başka bir ayette, Yaratılmış olandan ( Cevheri, ferde ) yani atomlara kalp ettik buyrulmakta.

 

Görülüyor ki Kur'anda Elektron, Işık, Sıcaklık ve Çekim kuvveti gibi akışkan maddelerinde ( Esir ) su sıvısından inşa edildiği ve sonrada kâinata yerleştirildiğine işaret eder.

 

Yaratılan herşeye bakıldığında ne bir kusur nede bir lüzumsuzluk görülmemekte...

Her şey yerli yerine konularak sınırsız akıl dairesi içerisinde ne evrenin nede mahlukatın gücünün yapamayacağı bir olağanüstülükle dizayn edilmektedir.

 

Bütün tarihlerde insanların akıllarını çelmeye çalışıp yaratanın evren olduğunu, evrenin kendi kendisini yarattığını ve her şeyin değişime uğradığını savunarak kendi putlarını ve ilahlarını oluşturma çabaları, asla zerre miktarı kale alınmamalı ve itibar edilmemelidir.

 

Akıl ve irade sahibi olan herkes...

Mahlukata verdiği ğörevi milimetrik aksattırmadan sonsuz kudretiyle dizayn eden yaratıcının Allah olduğunu bütün mahlukatta görür ve bilir...

Aksi taktirde şeytan kibriyle isyan eden, nefsani istek ve arzularına kanan kimseler, fıtratlarıyla inatlaşarak yararlandığı bütün nimetlere nankörlük eder.

 

Hâlbu ki hiç bir şey kendi kendisini yaratamayacağı gibi, yaratıcı olmadan da küçücük incir çekirdeğinden kocaman incir ağacının çıkamayacağını...

Her baharda yeniden vücut bulan, bitki, şekil, renk ve kokunun kendiliğinden oluşamayacağınıda akıl sahibi herkes bilir ve idrak eder.

 

Aslında çok sözede gerek yoktur...

Çünkü yaratıcı her yarattığı mahlukata tecelli ederek varlığının delillerini göz önüne sermiş...

Akleden ve gören için anlamak mümkün, ancak kibrine kapılarak anlamak istemeyen isyancılar bilsin ki,

Bunları yapabilmek için sınırsız bir akıl, sınırsız bir kudret ve bütün canlı, cansız mahlûkatı yaratan, yarattığından da yaratan, her şeyi kuşatarak dengede tutan, başlangıcı ve sonu olmayan, Allah’a mahsustur.

 

Yunus Emrenin dediği gibi, Bir avuç toprak, Birazda suyum ben, Neyimle övüneyim, İşte buyum ben.   Enbiya. 30 Hud. 7 İşaretül-icaz

Devamını Oku
TABİAT YARATABİLİR Mİ!

KOLPA, FIRILDAK, TAKİYECİ CHP

Fırıldak...Her kesin malumatı üzerine rüzgarın estiği tarafa döner...

 

Birde insanların fırıldakları vardir ki, özellikleri çıkarlarının olduğu tarafa dönmeleridir...

 

Fırıldakların...İnsan Fırıldaklarından dürüst tarafları...Çıkar, Makam ve Şöhret gözetmezler.

 

Benim burada amacım asla Chp'lileri suçlamak değil, sadece Chp nin konjonktür yapısını analiz etmek.

 

Bakınız Chp'nin Kolpacı Lideri Kemal Kılıçtaroğlu...

 

Terörist' lerin kaynağı İslam dünyası diyor... Kendisine soralım?

 

Yeni Zellanda da ki saldırıların müsebbibi İslam dünyası mı?

 

Amerika ve İngiltere...Müslüman ülkelerini sevgi gösterisi için mi işkal etmekte?

 

Cezayirde bir milyon masum Müslüman-ı Fransa öldürmedi mi?

 

Solingende Müslümanları kundaklayıp yakanlar İslam dünyası mensublarımıydı?

 

Doğu Türkistanda işkencelerle Müslümanları toplu katledenler Müslümanlarmıydı?

 

Arakanlı Müslümanları topraklarından sürgün ettirip ölüme sürükleyen ve Filistinde misket bombalarının altında can veren Müslümanları acımasızca öldürenler kimlerdi?

 

Şimdi söyle bakalım Kolpacı Kemal,

Terörist'lerin kaynağı İslam dünyası mı...

Yoksa senin yaltakcılık yaparak özendiğin Batı dünyası mı?

 

Bu nasıl bir Müslüman düşmanlığı...

 

Aslında bizler bu düşmanlığın altında yatan maksat ve manayı çok iyi biliyoruz...

Fakat sineye çekiyoruz.

 

Düşmanlıkları dışa o kadar çok taşıyor ki, nasıl tepki vereceklerini şaşırtmışlar...

 

Chp mensubu İlay Aksoy çıkıyor...

Müslümanları rencide edici ve hedef gösterici video çekiyor.

 

Bir başka Chp'li Hüseyin Sarı,

Allah'ın kelamı olan Fatiha süresiyle küstahça alay ediyor.

 

Sonra bir başka Chp'li Mehmet Uğur Sertaslan çıkıyor...

Chp Cenab-ı Hakk'ın partisi diyecek kadar muvazenesizce küstahlaşıyor.

 

Halk Chp'yi neden sevmiyor...Çünkü, Takiyeci...Fırıldak ve Kolpacı...

 

Söze gelince herkesten daha Müslümanlar...Özde icraat yok...

 

Yalan atta tutmazsa izi kalır anlayışıyla...İftira etmekte üstlerine yok...

 

Kur'an'a, Ezan'a, ve dini vecibelere her platformda saldırmakta ve karşı çıkmaktalar...

 

Müslümanların çıkarlarını gözetiyorlarmış gibi gösterip amaçlarına ulaşmaya çalışmaktalar..

 

Amaçları Türk Devletine, Türk Milletine hizmet etmek değil, kendileri gibi gördükleri batıya köle ve hizmetkar yapma peşindeler...

 

Kendi menfaatleri için geçici dünyayı ebedileştirerek her alanda çıkar gütmekteler...

 

Söylemleriyle eylemleri uymayan, sürekli çark eden...Takiyeci...Fırıldak...Kolpacı bir zihniyet. CHP

 

1944'te İsmet İnönü'ye gelip ayaklarına kapanarak Ruslara bizleri teslim etme diye yalvaran Azari sığınmacıları,

Müslüman olmalarından dolayı Ruslara teslim etmek için Boraltan köprüsüne feryat ederek götürülüşlerine bir çok Kars'lının tanık olduğunu tarih bizlere söylemekte.

 

Burada Chp'nin içerisinde ki muvazenesizce hareket eden kimseleri anlatmaya kalksak abartmıyorum bir insan ömrü yetmez.

 

Allah Kur'an-ı Kerim'inde bu tip insanlara şöyle hitap eder...

 

O kimseler ki Müslümanlarla alay ettiklerini zannederler...Hakikatte ise Allah onlarla alay eder...Fakat onlar bilmezler...Allah azgınlıklarına ve taşkınlıklarına mühlet verir. (Bakara 15)

 

          Nefse tabi' olup gezme hevayi...

                         Tevekkül babında gözle rızayı...

                                           Evvel kendini bil sonra Huda'yı...

                                                              Cehd edip tarik-ı Sübhan'a yürü.

 

Anlayana sivri sinek saz, Chp'ye davul zurna az.

Devamını Oku
KOLPA, FIRILDAK, TAKİYECİ CHP

HOCALARIN EGOLARINI TATMİN ETME ÇATIŞMASI

İnsanoğlu ne kendiliğinden var olmuş, nede kendiliğinden yok olacaktır...

Amacı, gayesi ve yeryüzüne geliş sebebi diğer canlılardan çok daha farklıdır...

Diğer canlılar genelde ekosistem dengeyi teşkil eder...

İnsanlar ise söz konusu ekosistemi korumanın ötesinde, Allah'ın emir ve yasaklarını öğrenip hayatına geçirmek ve yeryüzüne iyiliği yayıp, kötülüğü nehyetmekle mükelleftir.

 

Fakat gel görki aynı dine mensup ve aynı Peygamberi kabullendiklerini söyleyen din adamları, ne hikmetse aynı çatı altında durmaktan acizler.

 

Geçmişte olduğu gibi günümüzde de din bilginleri sürekli çatışma içerisinde dine uymak yerine, dini kendilerine uydurma kompleksine girerek egolarını tatmin etme gayretindeler.

 

Maalesef bu kimseler, Emrolunduğun gibi dostdoğru ol ayetini kendi hayatlarında hiç kaile almadan egolarını ve triplerini devreye sokarak riya içerisinde insanlara tebliğ ederler...

Ve sonrada en iyi olma gayretine girerek gerçek yüzlerini değil, maskeli yüzlerini gösterirler.

 

Elbette ki samimiyet dairesi içerisinde ilmiyle, irfanıyla kendisini putlaştırmadan ve tapılır hale getirmeden hocalık mesleğini icra eden ve çıkar gözetmeden Allah rızası için insanlara faydalı olan saygı değer din alimlerimiz var.

 

Bunda hiç kuşkusuz şüphemiz yok...

Çünkü o kimseler bir birleriyle uğraşmaz ve bir birlerinin icraatlarını kıskanmazlar...

Bilakis fikir alış verişi yapar, bir birlerini korur ve gözetirler...

Din düşmanları karşısında bir ve beraber olduklarını her platformda gösterirler...

Ve böylece kendilerine sempati duyan kitleleri de bir birine düşman etmemiş olurlar.

 

Fakat kendileriyle çelişen, üretmeyen, zamanın durumuna göre fetva verecek kabiliyete sahip olmayan, sürekli gıybet yaparak iftira atan keyfiyetci hocalar,

İnsanları bölmek, cepeleştirmek, cemaat çoğalma peşinde koşmak, insanlara sempatik görünerek rant elde etmek, kendi hocalığını meşrulaştırıp tapılır hale getirmek ve Müslümanı, Müslümana düşmanlaştırarak ümmet-i Muhammet'i bölüp din düşmanları karşısında gülüç duruma düşürürler.

 

Ve bununlada yetinmezler kerameti kendilerinde gösterme, ilmiyle herşeyi kuşatmışcasına kibirlenme, fikir üreten samimi hocalara iftira atarak halkın gözünden düşürme ve en iyi kendisiymiş zannına kapılmak din değil, olsa olsa bunun adı vitrindeki hocanın dini olur.

 

Vitrindeki hoca sana sesleniyorum...

 

Yapıcı olmak yerine yıkıcı, birleştirici olmak yerine bölücü olan bir din anlayışını kaldır...

Başkalarının kusurunu ararcasına insanları tekfir etme yüz karalığını bırak...

Müslümanı Müslümana cepeleştirmeyi ve kinleştirmeyi terk et...

Gerçekten Allah'a karşı samimiysen, mümin'ler kardeştir ayetini dikkate al ve cüz'i bilginle kibirlenme, güzel ahlak imandandır desturuyla hemhal ol...

 

Peygamber s.a.v'in izinden gidiyormuş gibi görünen değil, gerçekten giden ol, Derviş ol, Yunus ol, ol ama ne olursan ol, Allah'a samimi kul ol. Vesselam. Hud. 112 Hucurat. 10

Devamını Oku
HOCALARIN EGOLARINI TATMİN ETME ÇATIŞMASI

AHMET HAKAN'IN MÜTEBASBIS, AFİR VE YAVŞAK YAZISI

Ahmet Hakan 7 Mart 2019 yazısında şunları söylemekte,

 

SONRADAN ne olmuştur ne bitmiştir, hangi parmaklar işin içine girmiştir ya da girmek istemiştir bilmem.

Ama bildiğim bir şey var ki...

Gezi’nin en ama en başı...

Spontanedir... Kendiliğindendir... Organize değildir... Reflekstir...

Bir değil bin tane iddianame yazılsa da... Hakikat budur. )

 

Ben Mesut İslam olarak,


3Ioq7sKly8AfB276sQDrCjR54r3xHfImoUOPGfr33fw6AYhyDYpDylTFcQM93MfX4PIhX6JJDLUiwR2SuKaVT1NT9gTkqsyLvV-pmf0gFQu3SlUu0_nejeoD6Pse6SHVLmXeX8ED

 

Buradan şunu çıkartıyorum...

İddianame savcılar tarafından binlerce defa hazırlanmış olsada,

Gezi olaylarının başlangıcı Spontanedir, demek,

Bana göre bir şeyleri gizlemek, birilerine yalakalık etmek ve bir tarafa benzemeye çalışarak kendini o kitleye kabullendirmektir.

 

Bunlar ne Ahmet Hakan?


eWE7XWU-KQrrg5-KO1xgSBW5whrMfT9mxcLWLpsvPz_lfot-3tXWOUGSgzpfBQG8HYQXYh1ugRsUOKJjXB3yjdlO8J191bTeeCR1cF-Jwe0fe4GiT54zSdIcbLOW1MZ4Y0RhTvaI
 

Bu twitler sence kendiliğinden gelişmiş bir kışkırtma mı?

İrade olmadan bir şey kendiliğinden Refleks olarak oluşum bulabilir mi?

Asla, her fiilin, her eylemin bir iradesi olur ve ona göre şekil alır,

Bunu bilmeyecek kadar yaltak ve yavşak mısın Ahmet Hakan?


fyBopyOdan5bD7XQjiWWFQ3ISVx2ilAj18a5mdn34v9wg0zp8uiv1JADHnwDiInUC5FukRCq82aXrm7OYCGUwK9NSas9mIWv7TMmQb9C7hMkl5bOcaGqgyblauUHaQOb0MVqqdgW

 

Şu resimde ki eylemin neresi Spontane, neresi Refleksle oluşma...

İradeyle organize olmuş sapkınlık değilde, neyin kendiliğinden oluşması?

Ve sen Ahmet Hakan bu sapkınlığın savunucusu olarak bulunduğun mahallede rahatmısın?


d4bnp_JiOF3ka2yEjS8Zyf1VRmMsr1Y6IRemiaIie0RUQtKxfm2Hw29gfE6PLGOXFQECz5BFUOKM9ORWmqqtmDN3vX1yk5JObyb4wR3H7jCOjBG50fMxJcB3OiCvZkWuNCPoEr9G

 

İradeyle yapılan bu resimde ki terbiyesizliğin adı ne zamandan beri Refleks oldu.

 

Sonradan hangi parmakların işin içine girdiğini gireceğini bilmediğini söylüyorsunda,

Gezinin Spontane ve Refleks olduğunu nerden biliyorsun Ahmet Hakan?

 

Senin 7 Mart 2019 yazın,

Gezi olayları gibi Refleks mi?

İrade olmadan Refleks olarakmı yazdın?

 

Polisini meşgul eden, tekme atan...

Ülkenin milli gelirine zarar veren...

Başkaları tarafından kukla gibi kullanılan...

Çıkar gurubunun sermaye uzatmasıyla, sokaklara çıkan...

Camilerde içki içip, soytarılık yapan...

Ülkesine düşman edilen piyonların davranışlarının neresi Organize değilde...Refleks?

 

Gözü körleşmiş, Kulakları sağırlaşmış, Kalbide paslanmış Ahmet Hakan...

Kuldan utanmıyorsunda, Allah'tanda mı korkmuyorsun...

Öyle ya sen ki imam hatipli olmaktan utandığını söyleyecek kadar Allah'tan uzaklaşmışsın ki,

Gezi olaylarını Spontane... Kendiliğinden oluştu... Reflekstir diyorsun...

Ve bunuda kendince hakikat sayıyorsun.

 

Varsayımla hakikat saymak, dört şeye delalet eder...

 

Bir,   Aklın kıt olmasına...

İki,    Yaltaklık yaparak çıkar elde etmeye...

Üç,     Bulunduğun çevreye kendini kabullendirmeye...

Dört,  Verilen şeytani komutu yerine getirmek için, duygularını, düşüncelerini ve kalemini nemalanmak uğruna ipotek etmeye delalet eder.

 

Çünkü Refleksin bir iradeye tabi olduğunu, başı boş olamayacağını

Nasıl ki zerreden zerrata kadar yaratılan hiç bir mahlukatın başı boş hareket edemeyeceği gibi,

Refleksinde iradeye tabi olduğunu başı boş hareket edemeyeceğini bilmen gerekirdi Ahmet Hakan.

 

Bu yazıyı bilinçli yazdığından şüpe olunmadığı gibi...

Bu düşüncenin arkasında samimiyette görülmemekte...

Görülse görülse bu yazının arkasında, Mütebasbıs, Afir ve Yavşaklık görülmekte...

Kim ne derse desin buda benim hakikat anlayışım. Vesselam

Devamını Oku
AHMET HAKAN'IN MÜTEBASBIS, AFİR VE YAVŞAK YAZISI

FETÖ'NÜN KARANLIK İTTİFAK ŞÖVALYELERİ

Piyasalara bakıldığında meydanlarda münafıklar kol gezmekte...

Peygamber s.a.v münafık iki sürü arasında işine geldiği tarafa gider, gelir, buyurmakta.

 

Fetö'den komut alarak karanlık ittifakı yapan münafıklar, her alanda her konumda ve her kurumda şövalye görünümünde munafıklık yapmaktalar.

 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olan, Türk, Kürt, Laz, Abaza, Çerkez hiç fark etmez,

Etnik kökeni ne olursa olsun bu münafıklara karşı temkinli ve dikkatli olmalıdırlar.

 

Çünkü Mümin'ler tek yüzlü olup, yaptıklarının helal olması için titizlik gösterir ve karşılığını Allah'tan beklerler...

Münafıklar ise çok yüzlü olup, Müslümanlığını ön plana çıkartarak, helale harama bakmadan herşeyi çıkar olarak düşünür ve karşılığını insanlardan beklerler.

 

Bu karanlık şövalyeler Türkiye Cumhuriyetinde büyürler, beslenirler ve bütün imkanlarından yararlanırlar...

Sonrada bu sahtekarlar takiye maskesini takarak bizleride aldatırlar.

 

Ancak bu karanlık şövalyeler maskenin arkasında gizledikleri sahteliği, Türk halkı sezecek endişesiyle sürekli korku, panik ve tedirginlik iç güdüsüyle hareket ederler.

 

Çünkü bu ülkenin evlatlarına kurşun sıkanlara ve bu ülkenin Millet meclisine bomba atanlara yaltakçılık yapmanın lugat manası hainlik olduğunu çok iyi bilmekteler ve yaptıkları sahtekarlıkları ortaya çıkar edişesindendir tedirginlikleri.

 

Bakınız insan hayatını üç şey için feda eder,

Birincisi, Allah'ın Hakimiyetinin kurulması için,

İkincisi, Vatanı ve Milletinin bağımsız kalması için,

Üçüncüsü, İffetli ve Ahlaklı kalabilmek için,

 

Siz Meral hanım ve karanlık ittifak ettiğiniz Temel ve Kemal bu üç husustan hangisi için mücadele etmektesiniz.

Duymadım,

Bir daha söyleyin,

Aslında hiç söylemeyin, söylerseniz yalanların arkası gelmeyecek biliyoruz.

Ve biliyoruz ki, bu üç hususta hiç bir samimiyetiniz yok, alakanızsa hiç yok.

 

Siyasetin iffetinide ahlakınıda bozdunuz, toplumuda bozmak için elinizden geleni arkanıza koymadınız...

Aksine çoluğunu çocuğunu adeta hiçe sayarcasına bu vatan için saçını, başını ağartmış Tayyip Erdoğan'ın önünü sinsice kesmek için,

İçinde bulunduğunuz gemiyi delecek kadar karanlıksınız.

Ancak şunu unutmaktasınız,

Canla alınan bu Vatan, Kanla yıkanan bu Topraklar,

Bu ülke için Can ve Mal verenlerindir...

Boş slogan atan, boş vaadlerde bulunan sahte şövalyelerin değil. Vesselam

Devamını Oku
FETÖ'NÜN KARANLIK İTTİFAK ŞÖVALYELERİ

ÜLKENİN DİBİNİ DELEN ÜÇÜNCÜ SINIF

Adına küskünler mi desek,

Ya da küsenler mi desek,

Veya istedikleri verilmediğinde yol ayıran tayfa mı desek,

Adına ne dersek diyelim farketmez, fark eden,

Bu halkı, bu toplumu düşünmeyen kendi istek ve arzularının peşinde olan bir tayfa oldukları.

 

Artık bu tayfanın yavaş yavaş yerel seçimlerden sonra kuracakları parti şekil almaya başladı ve bu şekil eski bakanın evinde oluşum buldu.

 

Buluyor bulmasınada,

Aklıma uçuk sorular gelmiyor değil,

Mesela, Ali Babacan bir kaç bakanlık yapmış ve bundan dolayı statü kazanmış biri olarak,

Ne oluyorda Ak parti'ye muhalif olacak kadar isteğini alamadı da küstü?

 

Bakıyoruz Ahmet Davutoğlu, sana ne oluyor...

Rüyanda göremiyeceğin ve ya bir başka partide uzanamayacağın Dışişleri bakanlığından, Başbakanlığa kadar, Ak parti çatısı altında bu makamlara gelmedin mi?

Aç tavuk rüyasında darı görürmüş hesabı, yeni partide de başbakan olur muyum hevesiyle parti kuranlara destek olmak. Bir evladın babaya nankörlüğü gibidir.

 

Asıl beni üzen Abdullah Gül'ün bir zamanlar içinde bulunduğu Ak parti'nin ne badirelerden geçtiğini bile bile parti kurması...

Başbakanlık engelinden tutun Cumhurbaşkanlığı engeline kadar, Anayasa mahkemesi, Danıştay, Yargıtay, Yök ve birçok sayamadığım kurumlar önünüze takoz koymadı mı? Bu süreci millet olarak yaşamadık mı, şimdi neyin partisi?

 

Bu şüreçte Chp'nin sizlere ne çektirdiğini en iyi bilenlerden biride sendeğilmisin Abdullah Gül, şimdi neyin kafası Kılıçtaroğlu'yla el sıkışıp vaadlerde bulunmak?

Vallahi pes diyorum bu davranışlarınız karşısında.

 

15 Temmuz'u bu ülkede hep birlikte yaşamadık mı, yoksa siz Pensilvanya'da mıydınız...

Menderesin bu ülkede nasıl idam edildiğini, Ezanların Türkçe okutulduğunu, Kur'an'ı Kerimlerin toplatıldığını ve defalarca bu ülkeyi kaosa götürüp kardeşi kardeşe kırdırdıklarını sizler ekranlardan gözümüze baka baka anlatmadınız mı?

 

Neler oluyorda bunları yapanlarla dost oluyorsunuz ve vaadlerde bulunuyorsunuz, sonrada Tayyip Erdoğan'a muhalif olacak kadar düşman olup afir davranışta bulunuyorsunuz...

Aslında arka planda nelerin döndüğünü biliyorum fakat bununla şimdilik iktifa ediyorum.

 

Ve diyorum ki bu ülkede partide kursanız pırtıda kursanız nafile...

Çünkü rüzgar çıktığında dalı kırılan ağaç gibisiniz, güvenilecek hiçbir dalınız kalmadı...

Bu millet bu saatten sonra size itibar etmez ve bel bağlamaz...

 

Artık kime güven duyacağız...

Kimleri kardeş diye bağrımıza başaçağız bilemiyorum, bildiğim tek şey...

Sizlerden ne kardeş olur nede yoldaş, olsa olsa bir mezara taş olur.

Devamını Oku
ÜLKENİN DİBİNİ DELEN ÜÇÜNCÜ SINIF

SÖYLEMDE MÜSLÜMAN EYLEMDE NESİN?

İnsanlığın yer yüzüne gelişiyle...

Allah'ın emir ve yasakları din olarak insanlara Peygamberler vasıtasıyla tebliğ edilmiş...

Yahudiler, Hristiyanlar ve diğer batıl inançlara mensup olan toplumlar ise Peygamberlerin anlatımlarına kulak tıkamışlardır.

 

Ubudiyet, genel manada Allah'tan gelen istisnasız her şeyi kabullenmektir...

Fakat insanlığın çoğu Rububiyet'te Allah'ın yaratıcı ve rızıklandırıcı oluşuna inanırlar...

Uluhiyet'te ise inanmayarak Allah'ın hüküm ve kanun koyma yetkisini kabul etmezler.

 

Çünkü Allah'ın hüküm ve kanunları istek ve arzuları zorlamaktadır...

Dolayısıyla kendi icat etmiş oldukları putlara taparak ve kendi kanunlarını oluşturarak Allah karşısında hüküm koymaktalar.

 

Müslümanların kabul ettikleri gibi, Yahudiler ve Hiristiyanlarda Rububiyet'te yani Allah'ın yaratıcı, rızıklandırıcı ve güneşin, ayın, kainatın Rabbi olduğuna inanırlar...

Ancak Uluhiyette ise, Yahudiler ve Hristiyanlar Allah'ın hüküm koymasına, kanun dizayın etmesine asla tahamul edemez kendi hükümlerini ve kendi ilahlarını kendileri oluştururlar.

 

Yahudi ve Hiristiyanların Rububiyette Allah'a inanmaları Müslümanlar gibidir...

Müslümanların çoğunluğu ise, Uluhiyette Allah'ın hüküm koyma yetkisini hayatlarından tasfiye etmeleri Yahudi ve Hristiyanlar gibidir. Bu çok vahimdir.

 

Halbuki Allah bir ayetinde...

Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin, onlar birbirlerinin dostudurlar, kim onlara uyarda dost edinirse oda onlardan olur. Allah isyankar topluluğa hidayet etmez buyurmaktadır.

 

Müslüman toplumların çoğunluğunun hayatlarına bakıldığında söylemleri Alim...

Eylemleri ve yaşayışları ise gaflet, dalalet, isyankarlık tam bir Batıl inançlara mensup kimseler gibi.

 

Müslümanım diyen her mükellef Allah'tan gelen emir ve yasakları hem söylemiyle, hemde eylemiyle hayatında yaşamalıdır...

Aksi taktirde Allah'ın emir ve yasaklarını boş slogan atarak söylemek kimseye bir şey kazandırmayacağı gibi, eyleme geçirilmeyen bir ibatet te o kimseyi mümin yapmaz.

 

Çünkü bir kimse söylemlerini eyleme geçiremedikten sonra, ben Müslümanım diyerek anlına afiş olarak yazdırsa ne yazar, hiç bir kadri kıymeti yoktur.

 

O halde Müslüman olduğunu söyleyen herkes olması gerektiği gibi Allah'ın emir ve yasaklarını söylemle değil, eylemle hayatına geçirip yaşamalı ki kulluğunun bir delili olsun.

 

Ya söylediğin gibi Müslümanca yaşarsın, yada yaşadığın gibi başkalarına tabi olur putlara ve tağutlara tapmaya mahkum kalırsın. Vesselam Maide.51

Devamını Oku
SÖYLEMDE MÜSLÜMAN EYLEMDE NESİN?
Mesut İslam
}