Özcan: Akbelen kıyımı susuz bırakacak

Özcan: Akbelen kıyımı susuz bırakacak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya yazılı olarak cevaplaması için soru önergesi veren Özcan, “Akbelen ormanlarının madencilik için yok edilmesi yerleşim ve tarım alanları ile zeytinliklerin susuz kalmasına neden olacaktır” dedi.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Milas’a bağlı İkizköy’de bulunan Akbelen Ormanı’nda ağaçların katledilmesine karşı köylülerin, yöre halkının ve dayanağa gelen yurttaşların direnişi devam ediyor. Yeniköy-Kemerköy Termik santrallerine kömür temini için başlatılan Akbelen ormanlarının kıyımını, Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan meclis gündemine taşıdı.

Bu kapsamda Özcan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya yazılı olarak cevaplaması için soru önergesi verdi.

“Akbelen ormanlarının linyit madenciliği için yok ediliyor olması büyük bir ekolojik kırıma neden olmaktadır”

Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Birleşmiş Milletler tarafından bu yıl yayınlanan Dünya Su Raporu’nda, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 26’sının inançlı içme suyuna, yüzde 46’sının ise inançlı bir biçimde yönetilen sanitasyona erişimi olmadığının vurgulandığını tabir etti. Özcan, “Raporda tıpkı vakitte önümüzdeki on yılda bütün dünyayı bir su krizinin beklediğine işaret edilmiştir. Muğla Milas’ta yer alan Akbelen ormanlarının linyit madenciliği için yok ediliyor olması büyük bir ekolojik kırıma neden olmaktadır. Bu ekolojik kırımın en büyük zararlarından biri de bölgedeki su kaynaklarını yok edecek olmasıdır. Madencilikte su üretimi engelleneceği için etrafta yeraltı suyunu kullanan yerleşim ve tarım alanları ile zeytinlikler susuz kalacaktır” dedi.

“Yer altı sularının durumu Akbelen-Karacahisar linyit alanlarında işletme öncesi tahlil gerektiren kıymetli sorundur”

Hacettepe Üniversitesi Milletlerarası Karst Su Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin Nisan 2013 tarihinde, “TKİ-Geli Akbelen-Karacahisar (Milas-Muğla) Linyit Alanları ve Yakın Dolayındaki Hidrojeolojik Şartların Mevcut Datalara Dayanılarak Linyit Madenciliği ve Bodrum İçme Suyu Kuyuları Açısından Değerlendirilmesi-Değerlendirme Sonuç Raporu” yayınladığını söz eden Özcan; “TKİ Genel Müdürlüğü ile koordineli hazırlanan raporda bölgedeki linyit madenciliğinin yeraltı sularına tesiri irdelenmiştir. Raporda, ‘Bodrum, Güllük ve Milas-Bodrum Havaalanına içme-kullanma suyu sağlayan kuyuların Karacahisar alanının kuzey hududunda yer alması nedeniyle bu kuyuların işletme faaliyetlerinden olumsuz tarafta etkilenme mümkünlüğü, Akbelen-Karacahisar linyit alanlarında işletme öncesi tahlil gerektiren değerli sorundur’ tespiti yer almasına karşın ve öteki başka uzmanların bilimsel çalışmalarına karşın, bölgenin bir maden ocağına dönüştürülmesine Temmuz 2023’ün son günlerinde ağaçların kesilmeye başlaması ile sürat verilmiştir” diyerek kelamlarını tamamladı.

Özcan’dan Bakan Yumaklı’ya cevaplanması için 6 soru

Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya yazılı olarak cevaplaması için şu soruları yöneltti;

Bölgedeki madencilik faaliyetlerinin yeraltı sularına tesirini inceleyen şimdiki bir çalışma yapılmış mıdır? Üstte ismi geçen ve öbür bilimsel raporlarla ortaya konan meseleleri çözme kapasitesine sahip, su kaynaklarını müdafaayı amaçlayan bir çalışma DSİ tarafından yapılmış mıdır? Bölgedeki yeraltı sularına yönelik risklere dair DSİ’nin çalışmaları ne evrededir? Karacahisar alanında gölsel kireçtaşlarından hafriyat alanına gelebilecek su ölçüsünün hesaplanması ve buna karşı tedbir alınabilmesi için akifer karakteristikleri belirlenmiş midir? Bu kapsamda basınçlı su testleri ve pompa denemeleri yapılmış mıdır? Bilhassa Çamköy alt havzası, Fay zonu ve Karacahisar alanında olmak üzere hidrojeolojik müşahedeler yapılabilecek kuyular açılmış mıdır? Karacahisar alanının işletilmeye başlamasıyla bu alt havzanın doğal boşalımını sağlayan Suçıktı kaynaklarının akımlarının 50 l/s oranında azalacağı yanlışsız mudur? Hakikat ise bu bahiste bir tedbir alınmış mıdır? İşletme alanlarından geçen akarsu kollarının işletme alanına getirebileceği akım ölçüleri detaylı bir halde değerlendirilmiş midir? Bu konuda derivasyon seçenekleri irdelenmiş midir?Bodrum, Güllük ve Havaalanında kullanılmak üzere su sağlanacak yeni alanlar araştırılmış mıdır? Bu kapsamda, Çamköy havzasında, temelde yeralan karstik akiferlerle Neojen çökeller ortasında hidrolojik alakaya imkan veren ve geçirimli zonlar oluşturan faylar araştırılmış mıdır?