Sigorta Denince - Sıkça Sorulan Sorular

SİGORTA DENİNCE
SIKÇA SORULAN SORULAR

 

Hafta boyunca farklı konu başlıkları altında çeşitli soru ve sorunlar aktarıldı. Bundan hareketle, yöneltilen sorulara cevaben hazırlanmış küçük derlemeleri bir araya getirerek kısa kısa notları paylaşacağım.

Aktarılan soru ve sorunlardan bana geçen his, eksik ve yanlış bilgilerin oluşmasına sebep olan ciddi bir bilgi kirliliği olduğu.

“Bilgi sahibi olunmadan fikir sahibi olunmaz” olgusundan uzak bir anlayışla sektörde varlık göstererek- bilgi kirliliğine ve çeşitli mağduriyetlere sebep olmuş kişi ve kişilerin sektörden de arınması umuduyla…

Eee tabi ki önce iğneyi kendimize çuvaldızı başkasına batıracağız. Bu durumda sigortalılarında sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor.

Poliçe satın almadan önce; ihtiyaçlarınızı doğru belirleyip, sigortacınıza eksik veya yanlış beyanda bulunmayın. Sigortalı olarak bilgi edinme haklarınızdan vazgeçmeyin. Poliçenizle ilgili soru sormaktan kaçınmayın. Ne satın aldığınıza, hangi teminat için ne kadar prim ödediğinize dikkat edin. Yönelttiğiniz sorulara güvenilir, samimi, şeffaf ve dürüst cevaplar aldığınıza emin olun. Poliçenizin genel ve özel şartlarını okuyun. Satın aldığınız poliçenin priminden önce poliçenin kapsadığı teminatları sorgulayın ki herhangi bir hasarda mağdur olmayın. Örneğin; aynı sigorta ile ilgili size sunulan X ve Y poliçeden sırf primi daha ucuz olan X poliçeyi satın aldığınızda X poliçeden primi farklı olan yani daha yüksek olan Y poliçesi ile arasında ki teminat farklarını mutlaka sorgulayın ve karşılaştırma yapın.

 

Sıkça Sorulan Sorular (Derleme)

-Şirketler Arasında Neden Sigorta Primleri Farklı?

Sigorta şirketleri, kendi risk kabul kriterlerine göre kabul ettikleri riskin karşılığındaki tarifeyi kendi fiyatlandırma politikalarına göre belirlerler ve şirketten şirkete değişir. Serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde, serbestçe belirlenmektedir. Poliçe primlerini etkileyen diğer bir önemli husus poliçe kapsamındaki teminatlar ve şirketlerin hizmet politikalarıdır. Şirketlerin hasar sonrası müşteri memnuniyetini esas alarak sundukları hizmet kalitesi primi etkileyen faktörlerdendir.

-Sigorta Primleri Neden Yükselir?

Sigorta şirketleri kabul gördükleri riskleri satın alır ve teminat altına alırlar. Bunun karşılığında da sigortalılardan prim tahsil ederler.  Tahsil edilen bu primler ortak bir havuzda toplanır ve hasar tazminatları da bu ortak havuzdan ödenir.

Havuzda toplanan para ödenen tazminatlara yetmezse, sigortalılardan tahsil edilen prim her geçen sene artar.

Buna en güncel örnek olarak trafik sigortası verilebilir. Son beş yılda ödenen tazminatlar, havuzda toplanan toplam tutarı 2 Milyar TL aşmıştır. Yani sigorta şirketlerinin satın aldıkları risk karşılığında tahsil ettikleri prim ile ödedikleri hasar tazminatları arasında büyük ölçüde fark vardır. Bu farkı kapatmak adına, zarar ettikleri ilgili riskin hasar ödemelerinden dolayı o riske karşılık olarak da her yıl prim artışları yaparlar.

Sigorta şirketlerinin hasarları ödemekte kullandığı para, tüm sigortalıların parasıdır. Yani o havuz ortaktır.

Prim artışlarının önüne geçilmesi için sadece sigorta şirketlerinin daha fazla prim alması sorunu çözmemektedir. Sigortalılar olarak ödemiş olduğumuz primlerle oluşturduğumuz havuza sahip çıkmalı ve hak etmeyen kişilere yani o havuza prim ödemesi yapmayan kişilere kendi havuzumuzu kullandırtmamalıyız. Ve nasılsa benim sigortam var, sigorta öder deyip tedbirsiz de davranmamalıyız. 

Bu nedenle, trafik sigortası örneğinden hareketle; kazaya karışmadığımız kişilerle kaza tespit tutanağı düzenlemeyelim.  Nasılsa sigortam var, sigortam öder deyip, trafik kurallarını da ihmal etmeyelim. Gerçeğe aykırı olarak sigorta şirketinden tazminat almaya veya aldırtmaya çalışmayalım. Poliçemizden kimseyi haksız bir şekilde yararlandırıcı eylemlerde bulunmayalım. Gerçeğe aykırı bu fiiller Türk Ceza Kanununda da suç sayılmaktadır.

-Zorunlu deprem sigortası yaptırılmaması durumunda cezai yaptırım uygulanır mı?

Zorunlu deprem sigortasına tabi olup yaptırmayanlar, bu sigorta kapsamında karşılanacak zararlar için doğal afetlerle ilgili mevzuat çerçevesinde hak sahibi olamamaktadırlar. Ayrıca tapu tescil işlemlerinde, elektrik ve su idaresinde Zorunlu deprem sigortasının yaptırılmış olduğuna dair belgenin ibraz edilmesi mecburiyeti vardır.

-Zorunlu deprem sigortasında eşyalar teminat kapsamında mıdır?

Zorunlu Deprem Sigortası sadece binaları kapsamaktadır.

-Kendi aracımın Trafik Sigortası arabamın hasarını karşılar mı?

Trafik Sigortası, sadece üçüncü şahıslara verilen maddi/bedeni zararları karşılamakta olup kendi aracınızın hasarını ödemez, bunun için kasko sigortası yaptırmanız gerekir.

-Trafik sigortasında hasar tazminat kaç gün içerisinde ödenir?

Trafik Sigortasında tazminat gerekli belgeleri sigorta şirketine iletildiği tarihten itibaren sekiz iş günü içerisinde ödenir.

-Aracın aksesuarları kasko sigortalarına dahil midir?

Aracınıza ait standart aksesuarlar otomatik teminat kapsamındadır. Ancak araca sonradan ilave edilen özel lastikler, çelik jantlar, işitsel/görsel cihazlar, klima, alarm, LPG, ve bunlar gibi vesaire değerlerin bedelleri ve markaları poliçede ayrıca belirtilip, ek prim ödenerek kasko poliçesi kapsamına dahil edilir.

-Kasko Sigortasında hasar tazminat kaç gün içerisinde ödenir?

Kasko Sigortası Genel Şartında, zorunlu sigortaların aksine, tazminat ödemesinin kaç iş günü içerisinde yapılması gerektiğine ilişkin yazılı bir hüküm bulunmamaktadır. Bununla birlikte, tamamlanan bir hasar dosyasına ilişkin tazminat ödemesinin iyi niyet kuralı gereği hemen yapılması esas alınmalıdır.

------------------------------------

Sigorta Yaptırırken,
Sigorta poliçesi düzenlemeye “tam yetkili” olan acentelerden poliçe yaptırın.

Sigorta poliçenizi düzenleyen kişilere doğru ve tam bilgi verin.

Poliçenizi mutlaka okuyun.

Sigorta genel şartlarını inceleyin.

Sigorta teminatının kapsamını tam olarak inceleyin.

Sigorta poliçesinde yer alan özel şartları inceleyin.

Sigorta poliçesi hakkında her türlü konuyu sigorta sözleşmesini düzenleyen kişilere sormaktan kaçınmayın.

Poliçenizin prim tutarını/ücretini mutlaka ödeyin.

Poliçenizde muafiyet sigorta uygulamasına dikkat edin.

------------------------------------

Bilgi Edinme,

Kaza Tespit Tutanağı nasıl ve hangi durumlarda doldurulur,
http://www.tramer.org.tr/app/kttegitim

Kaza Tespit Tutanağı nasıl sorgulanır,
http://www.sbm.org.tr/trm-ktt/public/sorgu.sbm

Araç Hasar Sorgulama nasıl yapılır,
http://www.otokontrol5664.com

Kasko Değer Sorgulama nasıl yapılır,
http://www.tsrsb.org.tr/sayfa/kasko-deger-listesi

Motorlu Taşıtlar Vergisine Esas Teşkil Eden Araç Değer Sorgulama nasıl yapılır,
http://www.tsrsb.org.tr/sayfa/motorlu-tasitlar-vergisi-ile-ilgili-listeler

Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar nasıl sorgulanır,
(Sorgulama sonucunda alacağınızın çıkması durumunda ilgili sigorta şirketiyle temasa geçmeniz gerekmektedir.)
http://www.tsrsb.org.tr/sayfa/hak-sahiplerince-aranmayan-paralar

 

 


yildirimnsrn@gmail.com
https://twitter.com/nsrnyldrm


Popüler Kullanıcılar