Sağlık çalışanlarına hizmet içi eğitim verildi

Erzincan’da mevsimlik tarım ve odun-mangal kömürü işçilerine sunulacak sağlık hizmetleri ile ilgili hizmet içi eğitimi yapıldı.
Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Birimi tarafından 2019 Yılında Mevsimlik Tarım İşçilerine sunulacak sağlık hizmetlerinin standardizasyonunu sağlamak ve hizmetleri geliştirmek amacı ile Merkez Toplum Sağlığı Merkezi ve İlçe Entegre Hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarına hizmet içi eğitim düzenlendi.
Merkez Toplum Sağlığı Merkezi eğitim salonunda yapılan eğitimde; Erzincan’da her yıl Nisan ayında başlayıp Kasım ayında sona eren Mevsimlik Tarım İşçisi ile Odun ve Mangal Kömürü İşçisi göçü yaşanması sebebiyle, göç eden kişiler ve aileleri; içinde bulundukları sosyo-ekonomik güçlükleri, sağlık hizmetlerine erişimde yaşamış oldukları sıkıntıları çözebilmek ve kaliteli sağlık hizmeti sunumunu sağlamak ve verilen hizmetleri sürdürülebilir kılmak amacıyla katılımcılara bilgilendirme yapıldı.
Gerçekleştirilen eğitim sonunda; gebe, bebek, 15-49 yaş kadın izlemleri, üreme sağlığı eğitimi ve hizmeti ile bağışıklama hizmetlerinin düzenli yürütülmesi, temiz içme-kullanma suyu ile atıkların yok edilmesine yönelik hizmet planlamaları yapıldı.
(İHA)

Sağlık çalışanlarına hizmet içi eğitim verildi

Coronavirus (Covid-19)

  • 12,390,370Coronavirus Vaka Sayısı
  • 557,411Ölü Sayısı
  • 4,612,302Kurtulan Sayısı
Son Güncelleme: 07:10

HaberX Anket

Koronavirüs salgını sonrası hayatımız?

Sonuçları görmek için tıklayınız

Popüler Kullanıcılar