A.AKSOY "AYASOFYA" MAKALESi

AYASOFYA

Esselamu Aleykum ve Rahmetullah ve Berakatühü Ebeden Daimen…

Yazıma Bediüzzaman Said Nursi nin ( kendi tabiriyle İslam kahramanı dediği) Adnan Menderes’e yazdığı birkaç mektub ile başlamak istiyorum….

1-) Eskilerin lüzumsuz keyfî kanunları ve sû’-i istimalleri neticesinde, belki de tahrikleriyle zuhur eden Ticanî mes’elesini dindar Demokratlara yüklememek ve âlem-i İslâm’ın nazarında Demokratları düşürmemenin çare-i yegânesi kendimce böyle düşünüyorum: Ezan-ı Muhammedî’nin (asm) neşriyle Demokratlar on derece kuvvet bulduğu gibi; Ayasofya’yı, beşyüz sene devam eden vaziyet-i kudsiyesine çevirmek ve halen İslâm’da çok hüsn-ü tesir yapan ve bu vatan ahalisine âlem-i İslâm’ın hüsn-ü teveccühünü kazandıran, yirmisekiz sene mahkemelerin muzır cihetini bulamadıkları ve beş mahkeme de beraetine karar verdikleri Risale-i Nur’un resmen serbestîsini dindar Demokratlar ilân etmeli ve bu yaraya bir nevi merhem vurmalıdırlar. O vakit âlem-i İslâm’ın teveccühünü kazandıkları gibi, başkalarının zalimane kabahatları onlara yüklenmez fikrindeyim. Dindar Demokratlar, hususan Adnan Menderes gibi zâtların hatırları için, otuzbeş seneden beri terkettiğim siyasete bir-iki saat baktım ve bunu yazdım.

2-) Ankara’ya bu defa geldiğimin mühim bir sebebi, İslâmiyet’e ciddî taraftar Dahiliye Vekili Namık Gedik’i görmek ve İslâmiyet’in kahramanı olan Adnan Bey’e ve Tevfik İleri gibi mühim zâtlara bir hakikatı söylemektir ki: Hem Demokrat’a Ezan-ı Muhammedî gibi çok kuvvet vermek ve Risâle-i Nur’un neşrine müsaadesi gibi çok taraftar olmak ve âlem-i İslâm’ı, hattâ bir kısım Hıristiyan Devletlerini de memnun etmek için, Ayasofya’yı müzahrefattan temizleyip ibâdet mahalli yapmaktır. Ben ise; bu mes’ele için, otuz sene siyaseti terk ettiğim halde, bu nokta hatırı için Namık Gedik’i görmek istedim ve geldim. Adnan Bey, Namık Gedik ve Tevfik İleri gibi zâtların hatırı için başka yere gitmedim.

Detaylı bilgi için Risale-i Nur külliyatına başvurulabilir.Ben azicane burada bir şeyi söylemek istiyorum. Üstadımız burada herhangi bir şart koşmamış. Yahut şimdi açma biraz daha halk nazarında kuvvetlen öyle Ayasofya’yı aç da dememiş. Veyahut ekonomi şöyledir böyledir şimdi zamanı değil şu zamanda aç gibisinden bir söz söylememiş. Direk net ve sarih bir şekilde Adnan Menderes’e Ayasoya’yı aç demiş ve açtıktan sonra da Allah’ın izniyle ne olacağını da yazmış, Demokrat Parti’nin on derece daha kuvvet bulacağını vs vs söylemiş. İşin siyasi boyutuna karışmamış çünkü siyaset siyasetçilerin işidir.

Üstad’ın talebelerinden ismini vermeyeceğim Allah rahmet eylesin birisine Melhame ile ilgili bir soru soruluyor. Cevaben şu manada söylüyor :

İsrail, Suriye topraklarına girer, Türkiye Ayasofya’yı açar, sonrasında Melhame başlar… Türkiye savaşa düşmana nisbeten zayıf olarak girer. Harbin sonunda galip ve Cemahir-i Müttefika-i İslamiye’nin başı olarak çıkar….

Şunu demek istiyor mana olarak : Yani zayıf ve güçsüz olarak gireceğiz, mağlub da görüneceğiz fakat harbin sonunda çok kuvvetli ve İslam Birliği’nin başı olarak dünya devleti olarak çıkacağız…

Burada acizane tabı bunlar gaybi şeyler ama tam söylenilen zamana giriyoruz yahut girmek üzereyiz gibidir zannederim. Evet, evet, evet geçtiğimiz haftalarda Trump Golan Tepeleri İsrail’e aittir diyerek ilk adımı attı, Suriye’ye girmenin adımını attılar, atmaya başladılar, akabinde ne mi oldu ? Reis-i Cumhurumuz Ayasofya’yı cami olarak açabiliriz manasında söyledi ! Devamını yazmıyayım bakalım zaman neyi gösterecek ama gidişat şu an tam da Bediüzzaman’ın talebesinin dediği gibi. Şimdi içinizden birileri sanki şöyle diyor : Yahu savaşa zayıf ve güçsüz olarak gireceksek, nasıl güçlü ve dünya devleti olarak çıkacağız ! Cevab : Sükut lazım : ) : )

Sizi merakta bırakmayacağım sebebini ileri de yazacağım inşallah ama şu ayeti unutmayalım ki '' Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. ''

Bizler Reisimize destek olalım ve Ayasofya konusunu gündemden düşürmeyelim, Reis açmayacağım dese bile gündemde tutalım, bu işin sadece maddi yönü yok, manevi yönü de var, en önemlisi de zaten manevi yönüdür. Allah Ayasofya’nın açıldığı günleri bize göstersin,amin… Ahmet Aksoy

Popüler Kullanıcılar