İLAHLAR KAN İSTİYOR!..

 

Yeryüzünde yaratılan canlıların tümüne savaş açan ilahlar kan istiyor.

Yeryüzünde canlıların ortadan kaldırılmasından hoşnut kalan bu ilahlar, kendilerinden başka kimsenin yaşama hakkının olmadığını icraatlarıyla savunuyor.

Yeryüzünün nimetlerine adeta ambargo koyan, kendi icat ettikleri parayla hüküm süren, dünyayı bu şekilde yönetmeyi esas alan düşünceleriyle dünün nemrutlarına, firavunlarına, kisralarına rahmet okutan bu çağdaş ilahlar, kendilerinden başka kimseden memnun olmadıklarını iddia ediyor.

İnsanlığı köle, kendilerini efendi bilen, kıymeti kendisinden menkul bu zatlar, Yaradanın kendi işlerine karışmaya yetkili olmadığını iddia ediyor.

Yeryüzünü gözyaşına, kana, acıya, zulme, kedere, gama, sıkıntıya aşina kılan bu ilahların dayanak noktasını demokrasiyle özgürlükle adlandırması karşısında mazlum insanlık, ellerini havaya açarak, ilahları kabul etmediğini, Allah’a şikâyet ediyor.

Yeryüzünün lanetli ilahları kana doymak bilmiyor.

Yeryüzünün bozguncuları, fitneden fesattan geri kalmıyor.

Yeryüzünün ilahları, hiçbir şekilde merhametten hoşlanmıyor.

Yeryüzünün ilahları, var oluşlarını adaletsizlik üzerine inşâ ettiklerini ifade ediyor.

Yeryüzünün ilahları, atalarının insanlığa verdiği huzursuzluk belasının kendi saltanatlarının harcı olduğunu saklamıyor.

Yeryüzü ilahları, yaşamı ne denli cehenneme çevirirlerse o denli kendi cennetlerinin devamlılığının olduğunu belirtiyor.

Yeryüzü ilahlarının gölgesi altında hayatlarını idame eden halkalı köleler, bir gladyatör misali ayakta kalmak için insanlığın kasabı olma unvanından oldukça memnun görünüyor.

Yeryüzünün eli kanlı katilleri, ilahlıklarını kabul etmeyenleri can evinden vuruyor.

Çocuklara acımayan, yaşılılara kıyan, gençleri kabul etmeyen, kendi topraklarını savunma için eli silah tutan herkesi kendisine düşman görmeye devam ediyor.

Yeryüzünün ilahları, yer altı ve yer üstü kaynaklarını sadece kendi hakları olduğunu belirterek, yeryüzünde nerede olursa olsun, bunun kullanım hakkının istisnasız, şartsız kendi egemenlik alanları içinde olduğunu söylüyor.

Kurdukları beşli çeteyle dünyada son yüzyılın savaşlarını soğuk savaştan sıcak savaşlara çevirerek, kendi zulümlerini örtbas ederek, birleşmiş şekilde çaresiz bırakılmış, sahipsiz kalmış, nefes alıp vermeleri bile izne bağlı kabul ettikleri zavallı halkları, milletleri parya olarak görüyor.

Kendilerini dünyayı yönetme konseyi olarak gören bu kan içici, vampir ahlâklı, utanmaz, soysuz, şeytanî ilahlar, bozgunculuklarını icra etmedikleri zamanı, hayatın olumsuzlukları arasında görmeye devam etmektedir.

Petrolden madene, sudan taşa ne varsa üzerine temlik koyan bu gangester çetesi, Kızılderlileri ortadan kaldırırken, Afrika’yı çaresiz bıraktı.

Bu soysuz, veba iletli anlayış, Haçlı Savaşları ile İslâm Dünyası’nı uzak doğu, orta doğu, yakın doğu isimlendirmeleriyle kendisine köle yapma, ortadan kaldırma hesaplarının finalini başarı ile noktalamak istiyor.

Dünyanın birçok noktasını yakarak, İslâm Coğrafyası’nı ateşlere salarak, çıkan ısıdan soğuktan korunmaya çalışmaktadır.

Bu deyyus anlayış, deccal düşünce, katil hissiyat kendisinden olmayana yaşam hakkının yasak olduğunu deklare ederek, yeryüzünde sadece ve sadece global manada kendi imparatorluğunu ilan etmek istiyor.

Yeryüzünü kana bulayan ve utanmadan Allah’ın emirlerine ve yasaklarına karşı çıkmayı çağdaş düşünce olarak ilan eden, sekuler esaretle insanlığa hükmeden, üretmeyi kölelerine, satıştan elde ettiği kârı-kazancı kendi hakkı bilen bu çağdaş zalimler güruhu karşısında hak ve özgürlüklerinin talepkârı olanları ortadan kanlı baskınlarla kaldırmaktan başka çıkar yola sahip değildir.

Hilelerle, aldatmalarla ne zamana kadar varlığını sürdürecek olan eli kanlı bu zalimler, nasıl bir inkılâpla sarsılacaklarını, devrileceklerini bilir.

Onların ömürleri kısaldıkça zulümleri artacaktır.

Onların rezaletleri ortaya çıktıkça zulümleri devam edecektir.

Onların sefaletleri bilindikçe kendilerini destekleyeceklerin payandalığı sürecektir.

İnanıyoruz ve bilmekteyiz ki yerin ve göğün, dünyanın, kainatın yaratıcısı Allah, tarihte olduğu, bilindiği gibi zulmün devamına razı değildir.

Ateşe atılan İbrahim, kendisini gül bahçesinde bilmiştir.

Nuh’la alay edenler boğulmuştur.

Lût’a hayatı zindana çevirenler, yerin altına batmıştır.

Eyyûb’a karşı direnen şeytan, sabır sonucu hezimete uğramıştır.

İsa Peygambere zulmeden Roma’dan ve kitabı tahrif edenlerden kim kalmıştır?

Muhammed(s.a.v) Peygamber’e tuzak kuranlardan daha güçlü olduğunu belirten Allah, tuzakların en güçlü olanının sahibidir.

Sözün özü, zalimin yanında zulmü kâr kalmayacaktır.

Yar Rabbi, onları sana şikâyet ediyoruz.

Ya Rabbi, sana sığınıyoruz.

Ya Rabbi, onların eceli bizim elimizden olsun!..

Bilmem anlatabildik mi?

       

 

 

Coronavirus (Covid-19)

  • 664,235Coronavirus Vaka Sayısı
  • 30,888Ölü Sayısı
  • 142,364Kurtulan Sayısı
Son Güncelleme: 09:01

HaberX Anket

Koronavirüs önlemleri yeterli mi?

Sonuçları görmek için tıklayınız

Popüler Kullanıcılar