Sol Hegemonya

Hegemonya deyince siyasette defakto olarak ortaya çıkmış kültürel ve ideolojik "baskınlık" durumu kastedilmektedir. Özellikle marksist literatürde "burjuvaziye" atfedilerek bu deyim çok kullanılmaktadır.

"Sol" dediğimiz zaman ise teori düzleminde "eşitlik ve özgürlük" tarafında olan, hayat pratiğinde ise bu teorik düzlemi çok farklı bakış açılarıyla bazen ise birbirinin tam karşısındaki anlayışlarla ele alan dünya görüşleri akla geliyor. Bu anlamda "sol" camia içerisinde bir tutarlılık ve fikir birliği olduğu söylenemez. Sadece teoride değil pratikte de sağlanamayan birliğin, duygusallığın yükselişe geçtiği geçici dönemlerde şeklen de olsa sağlandığını söyleyebiliriz. İşte bu olağanüstü dönemlerdeki konumlanışın temel yönlendiricisi çoğu zaman "sol hegemonyadır". Sol hegemonya tıpkı kutsal bir dinin, dogmatik kaideleri gibi yaşanan konjonktürün içerisindeki yaygın eğilimi sorgusuz sualsiz kabul etme ve hayata geçirme güdüsünün temel dinamiğini oluşturmaktadır. Yani herhangi bir güncel durumun değerlendirilmesi, olgularla, bilimsel gerçeklerle değil daha çok genel geçer "marksizm, leninizm veya sosyal demokrasi" gibi ideolojik şablonlarla örtüşüp örtüşmediğiyle belirlenir.

Hegemonya "öfkeyi" örgütleyerek hitap ettiği "vicdanları" gevşetir, kendi hinterlandını birbirine yaklaştırır, karşı kutbu da aynı "öfke" duyguları çerçevesinde birleşmeye zorlar. Böylelikle kutuplaşma/çatışma gerçekleşir. Ancak asıl işlevi bu değildir. O'nun asıl işlevi özgür düşünceyi ve yeni arayışları baltalamak ve bağımsız eğilimleri hizaya sokmaktır. Sol hegemonya, küresel statükonun yani uluslararası hegemonyanın "merkezi otorite" dışındaki en önemli ikinci bileşenidir. Sol hegemonyanın taşıyıcıları ise zamanında hasbel kader sistemle sürtüşme yaşadıysa bile ıslah edilmiş ama zahir halen iflah olmamış gibi racon kesen "eski tüfekler" ile kerameti kendinden menkul "teori ulemalarından" oluşur. Öfkesi en samimi görünen, en çok sözüne güvenilen oluverir. Onların üstü örtülü baskı sisteminin onayını almayan hiçbir "öfke", hiçbir "acı", hiçbir "sevgi", hiçbir "emek", hiçbir "düşünce" itibar görmesin istenir. Baskıya karşı doğduğu için özenilen solun, başka renkte bir hegemonyaya bu kadar rahatlıkla adapte olabilmesi ise tuhaftır ve "sol" kavramının ne derece anlamsızlaşabileceğinin hazin bir göstergesidir.

İktidara "muhalif" olmak ve boyun eğmemek söylemleriyle ona bir başka açıdan teşne olmak kendini aldatmanın en "afyonlu" hâli olsa gerek. Evvela küresel statükoya karşı çıkmak için onun alt yapısından kurtulmak gerekir. "İktidar" kimdir, bunu bir yerli yerine oturtmadan kuru gürültüyle hedefler seçerseniz hata edersiniz. Geniş kitlelerin iradesini hiçe sayarak "insancıl" ve "vicdanlı" olunamaz. Provokasyonlara açık manüplasyonlarla "eşitlik ve özgürlük" savunulamaz. Diyalektik denen şey yapay çelişkilerin, yapay çatışmaların körüklenerek yeni süreçlerin doğması değildir. Diyalektik, doğal ve gerçekçi çelişkilerin sürdürülemez bir noktaya evrilmesini açıklar. Zaten öyle olduğu için "sol hegemonya" hangi manüplasyonun, hangi provokasyonun içerisine taşınmış olursa olsun "değiştirici güç" olan öncü kuvvet ve toplumsal yığınların polarizasyonunu kalıcı olarak belirleyememektedir. Bu sebeple sol dünya görüşünü benimsediğini söyleyenler sonunda ağır bir mahçubiyet ve utanç yaşamak istemiyorlarsa hakikâtlerin ve değişimin tarafında yer almaktan vazgeçmemelidirler. Tutarlı ve karakterli duruş ancak böyle sağlanabilir.

Devrimciliği salt "isyana" ve her şeye "karşı çıkmaya" indirgeyenlerin yıkıcı olmaktan başka bir becerileri yoktur. Yıkıcı isyankârlık masallarda hoşa gider ama hayatı kurma işi yapıcıların elindedir. Aklını ve enerjisini hegemonyaya teslim edenler bir gün gelir öz değerlerini belki de ülkesini bile farkında olmadan o günkü cereyana teslim etmeye kalkabilir. Devrimcilikte nereden gelirse gelsin galeyanlara teslim olmak yoktur. O nedenle herkes neyi niçin savunduğunu, neyi niçin istediğini, neyi niçin istemediğini çok iyi düşünmeli, ona göre hareket etmelidir.

Coronavirus (Covid-19)

  • 862,574Coronavirus Vaka Sayısı
  • 42,528Ölü Sayısı
  • 179,127Kurtulan Sayısı
Son Güncelleme: 12:30

HaberX Anket

Koronavirüs önlemleri yeterli mi?

Sonuçları görmek için tıklayınız

Popüler Kullanıcılar