TÜSİAD TÜZÜK'te böyle yazıyor..
B. HUKUKA SAYGI
Üyeler ve kuruluşları tüm faaliyetlerinde, ulusal ve evrensel hukuk normlarına saygılı olmak zorundadırlar. Bu kapsamda: Yasaların öngördüğü yönetimsel ve denetimsel tüm yükümlülüklerini yerine getirirler. Doğru olmayan, sahte ya da yanlış kayıt tutmaz, yetkili mercilere yanıltıcı bilgi vermezler. Yasadışı ya da suç oluşturacak faaliyetlere girmezler.

Popüler Kullanıcılar