TÜSİAD Türkiyedeki İşadamlarının Tümünün Sesi Değil !..

Sadece Kaymak Tabaka..

“Creme De La Creme” Algısı
Bir de derneğin kamuoyunda yarattığı algıdan rahatsız olan ve bu nedenle uzak kalan isimler var.

Orka Group Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, “Çok ciddi bir kurumumuz ve tabii ki üye olabilirim” dediği TÜSİAD’ın kamuoyu algısını şöyle anlatıyor:

“Kamuoyunda ‘zenginler kulübü’ olarak değerlendirilen kitlenin oluşturduğu bir sivil toplum örgütü şeklinde olumsuz algı var.

Bu algıyı da değiştirmek için TÜSİAD’ın çaba göstermesi lazım. Aksi takdirde toplumdan kopuk bir sivil toplum örgütü olarak tanımlanır ve hazırladığı projeler, ortaya koyduğu stratejiler çoğu zaman kabul görmekte zorlanır.

Bu nedenle TÜSİAD’ın kapalı devre olarak tanımladığımız yönetim anlayışını,

deyim yerindeyse “babadan oğula” yönetim şeklini değiştirip toplumun tüm kesimlerinin fikirlerini kucaklayıcı ve iş dünyasının yeni nesliyle iyi iletişim kuran bir yapı yönünde ilerlemesi gerekiyor.”

Gilan Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Gilan da Orakçıoğlu ile aynı fikirde. Üye olmama nedenini zamansızlığın yanında “TÜSİAD’ın bir vizyon kuruluşu olmasından öte zenginler kulübü olarak algılanması” olarak gösteriyor.

Mensa Mensucat İcra Kurulu Başkanı Faik Ulutaş da genel iş yükü ve yoğun yurtdışı temasları nedeniyle TÜSİAD gibi bünyesinde bulunmak istediği bazı organizasyonlara uzak kaldığını belirtiyor,

üye olmama nedenleri arasında “TÜSİAD’ın ülkemiz işadamlarının çok güçlü ve önemli bir temsilcisi olduğu tartışılmaz, ancak üye kabulü ve hiyerarşi bakımından aranan standartların bazı kesimlerce yanlış yorumlandığı da aşikar.

Aidat ve ücretlerin çok yüksek olduğu görüşüne tam olarak katılmasam da ‘creme de la creme’ algısına yol açtığı da bilinen bir gerçek” diyor.

“Vakit Bulamıyorum”

İş dünyasından bazı isimler ise TÜSİAD gibi dernek çalışmalarına zaman bulamamalarından yakınıyor. Aras Holding Yönetim Kurulu Başkanı Evrim Aras, “TÜSİAD üyeliğinde başvuru aşamasındayım. Birçok dernekte aktif üyeliğimden dolayı, zaman darlığı nedeniyle biraz gecikti” diyor.

Index Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik de işlerinin dışında kalan zamanının büyük bir kısmını sektörle ilgili sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerine ayırmayı tercih ediyor.

TÜSİAD üyeliğinden 2007 yılında istifa ederek ayrılan Cafer Sadık Abalıoğlu Holding CEO’su Faruk Güler, “TÜSİAD içinde katkıda bulunmak için gerçekten zamana ihtiyaç var ve ben bu dönemde böyle bir zaman ayıramadığım için ayrılmayı uygun buldum” diye konuşuyor.

Aynı şekilde Erdem Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili M. Fatih Erdem de “Şimdiye kadar erken olduğu ve zaman açısında sorun olacağını düşündüğüm için üye olmadığım TÜSİAD’a yakın bir gelecekte katılmayı istiyorum.

Benim bu saatten sonra derneğe çok daha fazla katkı yapabileceğime inanmam üyelik kararımda rol oynadı” diyor.

Profesyonel kadro tarafından zamansızlık yanında en çok gösterilen gerekçelerden bir diğeri de şirketin zaten başka bir üye ile TÜSİAD’da temsil edilmesi.

Örneğin TurkcellCEO’su Süreyya Ciliv derneğe üye değil, ancak dernekte şirketi temsilen 3 genel müdür yardımcısı Tayfun Çataltepe, Koray Öztürkler ve Ekrem Yener bulunuyor.

Metro Grup’tan Hakan Ergin, BSH CEO’su Norbert Klein, E&Y Genel Müdürü Osman Dinçbaş, Vestel Şirketler Grubu Ömer Yüngül ve Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Galya Frayman Molinas’ın TÜSİAD üye listesinde yer almaması tamamen bu nedene bağlanıyor.

TÜSİAD Türkiyedeki İşadamlarının Tümünün Sesi Değil !..

Popüler Kullanıcılar