İş Hukuku Avukatı

İş kanunu olan 4857 numaralı kanunun işçi ve işverenler arasındaki iş akdine bağlı olarak gelişen alacaklar ve haklar ile ilgili çıkan uyuşmazlıklar konusuna iş hukuku denir. Ülkemizin anayasasında başka bir tanımlama bulunmaz. Bu tür davalar hakkında uzman olup genel manada bu tür davalara bakan avukatlara iş hukuku avukatı denir. Bu taraflardan işçi tarafının avukatına işçi avukatı, işveren tarafında olana ise işveren avukatı denir. İşçi ve işveren arasında yapılan sözleşmelerin düzenlenmesi, uygulamaya konulması ve bu uygulamadan doğan anlaşmazlıklar iş mahkemesi avukatının konusudur. 

 

İş hukuku avukatı iş mahkemelerinde aylık ücret alacağı, kıdem tazminatı, hak edilen ihbar tazminatı, fazla mesai alacakları, bayram izin alacaklarını işçinin haklarının talep ettiği davalarda görev yapar. Yapılan iş akdine yükümlülüklerin ihlali nedeni ile her biri veya birinin vekalet vereceğiz iş hukuku avukatı iş mahkemelerinde dava açmak kaydı ile hakkını aramaktadır. Aynı zamanda işverenler iş hukukunun birçok kuralı barındırır. İşçilik alacakların ve ödenecek tazminat yükleri konusunda işverenlere danışmanlık hizmeti de yapmaktadırlar.

 

İş Davalarında Avukatın Görevi

 

İş hukuku davalarında iş akitlerinin haksız yere sona erdirilmesi, çalışma süresi ve bedellerinin, kıdem ihbar tazminatlarının tespiti detayı bilgi gereken konular olması sebebiyle davaları iki tarafında bir avukat olmadan takip etmesi ve haklarını savunması mümkün değildir. İşçilerin genelde iş akitlerinde zayıf tarafı oluşturması nedeni ve haklar konusunda ayrıntılı bilgiye sahip olmamaları nedeni ile kazandığı hakların kaybetme durumu ile karşı karşıya olacağından mutlaka bir avukat tarafından savunulması gerekir. Teknik nitelikli uzmanlık gerektiren davaların uzman bir iş hukuku avukatı tarafından yürütülmesi hak kayıplarının önleyecektir. 

 

İspat araçlarının belirlenmesi, usulü sürelerin zamanında kullanılması, taleplerin kanunlara uygun olarak istenmesi, gibi eksik ya da hata yüzünden kayıplar önlenecektir. İşveren tarafında da durum aynıdır. İşçi dosyalarının hazırlanması, iş akdi fesihlerinde kurallar ve iş dava konusu olduğundan zorluk derecesi konusunda iş hukuku avukatı işverenlere tamamen bir koruyucu durumunda olacaktır.

 

İş Hukuku Avukatı Ücreti

 

İş davalarında, iş hukuku avukatları, işçi avukatları genelde vekalet ücretini dava sonuçlandığı ve kazanıldığı durumlarda talep eder. Her işçi eğer bir hakkının gasp edildiği konusundan emin ise asla dava açmak konusunda tereddüt etmemelidir. Sadece dava açılışı anında yatırılması gereken harç ve mahkeme giderleri vardır. Dava kazanılması durumunda bu giderler karşı taraftan geri iade olarak alınmaktadır.

 

İş Hukukunda Alacakların Tespiti

 

İşverene karşı açılan iş davalarında işçinin korunması kuralına göre işçi lehine kararlar çıkmaktadır. İspat konusu çoğu zaman işveren tarafından olmalıdır. İşten çıkaran işverenin iş akdinin feshini geçerli bir nedenin var olduğunu ispat etmek zorundadır. Burada görüldüğü gibi işçinin herhangi bir ispat mecburiyeti yoktur.

 

Tekcan Hukuk 

 

İş Hukuku Avukatı

Coronavirus (Covid-19)

  • 18,456,910Coronavirus Vaka Sayısı
  • 697,708Ölü Sayısı
  • 6,068,030Kurtulan Sayısı
Son Güncelleme: 11:35

HaberX Anket

Koronavirüs salgını sonrası hayatımız?

Sonuçları görmek için tıklayınız

Popüler Kullanıcılar