Çocuk Haklarının Neler Olduğunu Biliyor musunuz?

Çocuk hakları, kanunen veya ahlaki olarak dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu; eğitim, sağlık, barınma, fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel kavramdır.

 

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, on sekiz yaşın altında olanları çocuk olarak tanımlayarak başlamaktadır.

 

- Ana–babanın rolü ve sorumluluğu; bunun ihmal edildiği durumlarda ise devletin rolü ve sorumluluğu

- Bir isme ve vatandaşlığa sahip olma ve bunu koruma hakkı

- Yaşama ve gelişme hakkı

- Sağlık hizmetlerine erişim hakkı

- Eğitime erişim hakkı

- İnsana yakışır bir yaşam standardına erişim hakkı

- Eğlence, dinlenme ve kültürel etkinlikler için zamana sahip olma hakkı

- İstismar ve ihmalden korunma hakkı

- Uyuşturucu bağımlılığından korunma hakkı

- Ekonomik sömürüden korunma hakkı

- İfade özgürlüğü hakkı

- Düşünce özgürlüğü hakkı

- Dernek kurma özgürlükleri hakkı

- Çocukların kendileriyle ilgili konularda görüşlerini dile getirme hakkı

 

Çocuk hakları ihlalleri

- Çocukların ağır işlerde çalıştırılması

- Çocukların asker olarak görevlendirilmesi

- Çocuk istismarları

- Çocuklara şiddet

 

Çocuk hakları eğitimi, çocukların haklarını öğrenmeleri, hakların ihlal edildiği durumları fark etmeleri ve sadece kendilerinin değil tüm insanların haklarını içtenlikle korumaları bakımından çok önemlidir.

#cocukhaklarisozlesmesi #cocukhaklari #egitim 

Çocuk Haklarının Neler Olduğunu Biliyor musunuz?

Popüler Kullanıcılar