BM Kalkınma Meclisleri

2015 Eylül ayında açıklanan “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi” birkaç yıldır çeşitli mecralarda anlatılmaya ve tartışılmaya devam ediyor. BM üye ülkeleri, 2030 yılına kadar;

-yoksulluğu sona erdirmek,

-eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmek

-iklim değişikliğinin üstesinden gelmek için toplamda 17 hedef belirledi ve 15 yıllık süre için yol haritasını çıkardı.

 

“Yeşil Düşün” kampanyasının ana teması olan iklim değişikliği de hedeflerin önemli bir bölümünü kapsıyor.

 

Bir yılı aşkındır BM Yaşlılık Konseyi Türkiye Koordinatörü Geontolog Dr.Kemal Aydın tarafından Diyarbakır koordinatörü olarak görevlendirilmeme rağmen ancak takriben bir ay önce harekete geçerek BM Diyarbakır Kalkınma Meclisini 21 kişi ile kurduk.

 

Malum bu kadim şehrin insanlarından 21 kişiyi hayatın farklı alanlarının en iyileri olup yaşı 60’ın üstünde olanları seçmek çok zor bir şey. Dolayısıyla bu konuda benden daha ehil dört dostumun da hazırlık komitesine katkı vermelerini talep ettim.

 

Neden 21 derseniz 21 Haziran yılın en uzun günü ve bu günün “Yaşlı Hakları Günü” olarak BM tarafından ilan edilmesini talep ediyoruz.

 

Bu çalışmanın kaliteli bir şekilde yapılması için bana güvenen ve bu isim tespit çalışmalarında yer alan MEDEV başkanı MühammedTayyip Elçi, Dicle Üniversitesi Eski Genel Sekreteri Heci Yılmaz, Siyasetçi ve İş adamı Mehmet Arzu, ve Av.Nesip Yıldırım’a huzurunuzda teşekkür etmeyi bir borç birim.

 

Bu komite aynı zamanda Kalkınma Meclisimizin sekretaryasını oluşturuyor.

 

Yakında Dr.Kemal Aydın’ın katılımıyla nitelikli bir program eşliğinde Kalkınma Meclisinizi kamuoyuna deklere edeceğiz inşallah.

 

Bu meclis, şehrimiz için, bölgemiz için, ülkemiz için, BM’nin 193 ülkesine fikir verecek, hayata katkı yapacaktır.

 

VİZYON 2030 itibariyle kararlaştırılan 17 hedeflerden 5.maddesinde kısmi bir sıkıntı dışında her bir madde insanlık için aranan hedeflerdir.  Umarım bu konuda güzel çalışmalar yapılır, Diyarbakır’dan hayata katkı vermiş oluruz. Dünya küçüldü bir köy haline geldi, hepimizin dünyaya karşı sorumluluğumuz vardır.

 

Bu kapsamda 17 hedefi kısaca anlatarak ilerleyen haftalarda, iklim değişikliğine özgü maddeleri ayrıntısıyla inceleyeceğiz.

 

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi’nde yer alan hedefler nelerdir?

 

Hedef 1. Her tür yoksulluğu, nerede olursa olsun sona erdirmek

Hedef 2. Açlığı bitirmek, gıda güvenliğini sağlamak, beslenme imkânlarını geliştirmek ve sürdürülebilir tarımı desteklemek

Hedef 3. İnsanların sağlıklı bir yaşam sürmelerini ve herkesin her yaşta refahını sağlamak

Hedef 4. Herkesi kapsayan ve herkese eşit derecede kaliteli eğitim sağlamak ve herkese yaşam boyu eğitim imkânı tanımak

Hedef 5. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadınların ve kız çocuklarının toplumsal konumlarını güçlendirmek

Hedef 6. Herkes için suya ve sağlıklamaya erişimi ve suyun ve sağlıklamanın sürdürülebilir yönetimini garanti altına almak

Hedef 7. Herkes için erişilebilir, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerji sağlamak

Hedef 8. Sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik kalkınmayı sağlamak, tam ve üretici istihdamı ve insan onuruna yakışır işleri sağlamak

Hedef 9. Dayanıklı altyapı inşa etmek, sürdürülebilir ve kapsayıcı sanayileşmeyi ve yeni buluşları teşvik etmek

Hedef 10. Ülkelerin içinde ve aralarındaki eşitsizlikleri azaltmak

Hedef 11. Kentleri ve insan yerleşim yerlerini herkesi kucaklayan, güvenli, güçlü ve sürdürülebilir kılmak

Hedef 12. Sürdürülebilir tüketimi ve üretimi sağlamak

Hedef 13. İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acil olarak adım atmak

Hedef 14. Okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını sürdürülebilir kalkınma için korumak ve sürdürülebilir şekilde kullanmak

Hedef 15. Karasal ekosistemleri korumak, restore etmek ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak, ormanların sürdürülebilir kullanımını sağlamak, çölleşme ile mücadele etmek, toprakların verimlilik kaybını durdurmak ve geriye çevirmek ve biyoçeşitlik kaybını durdurmak

Hedef 16. Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve herkesi kucaklayan toplumları teşvik etmek, herkesin adalete erişimini sağlamak, her seviyede etkin, hesap verebilir ve kucaklayıcı kurumlar inşa etmek

Hedef 17. Sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığın uygulama araçlarını güçlendirmek ve küresel ortaklığı yeniden canlandırmak

Ülkemizin de altına imza bıraktığı bu maddelerin yerelde ve ulusal düzeyde hayata geçmesi için ombudsmanlık görevi Kalkınma Meclislerinde.

Hem hayırlı, Hem kolay gelsin

BM Kalkınma Meclisleri

Coronavirus (Covid-19)

  • 837,016Coronavirus Vaka Sayısı
  • 41,238Ölü Sayısı
  • 174,502Kurtulan Sayısı
Son Güncelleme: 20:50

HaberX Anket

Koronavirüs önlemleri yeterli mi?

Sonuçları görmek için tıklayınız

Popüler Kullanıcılar