DİYABET İLACINDA GENİTAL GANGREN RİSKİ VAR

Kısaca SGLT2 adıyla bilinen sodyum-glukoz-kotransporter-2 inhibitörleri kullanan hastalarda tehlikeli nekrotizan enfeksiyonlar görülebileceği bildirildi.

SGLT2 inhibitörleri, diğer diyabet ilaçları ve insüline rağmen kan şekerleri yüksek seyreden hastalarda kullanılıyor, ilacın kalp yetersizliği ve kronik böbrek yetersizliği gelişme riskini azaltıcı etkileri olduğu bildiriliyor.

İlaç AstraZeneca tarafından Forziga (dapagliflizon), Johnson & Johnson tarafından Invokana (canaglifozin) ve Boehringer İngelheim tarafından Jardiance adıyla üretiliyor.  

Bu grup ilaçlar böbreklerin glukozu tekrar kana absorbe etmesini önleyerek etkili oluyor.

Diğer diyabet ilaçlarında bu risk daha az

Annals of Internal Medicine isimli dergide yayınlanan çalışmada tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan SGLT2 inhibitörleri ve Fournier gangreni arasındaki ilişki incelendi.

Fournier gangreni dış genital bölgede yerleşen, nadir görülen ama ölümcül de olabilen ağır bir enfeksiyondur. Bütün hastalara ölen dokuların çıkarılması için cerrahi müdahale yapılmıştır.

6 senelik bir dönemde SGLT2 inhibitörü alan 55 hastada Fournier gangreni ortaya çıktığı, üçünün bu sebeple öldükleri tespit edildi.

Diğer tür diyabet ilacı kullanan hastalara bakıldığında 35 senelik bir dönemde sadece 19 hastada Fournier gangreni teşhis edildiği ve bunların ikisinin öldükleri belirlendi.

Fournier gangreni dış genital organlarda ve perinede (apış arası) hassasiyet, kızarıklık ve şişmeye, ateşe ve halsizlik gibi şikâyetlere yol açan bir tablodur.

Bu ilaçların yan etkileri arasında ciddi idrar yolu enfeksiyonları, böbrek yetersizliği, kan şekeri, tansiyon ve potasyum düşüklüğü, ketoasidoz, kemik kırıkları ve ağır alerjik tepkiler de var.

Uzmanlar bu ilacı kullanan hastaların yan etkiler bakımından yakından takip edilmeleri gerektiğini bildiriyor.

Modern tıbbın yeni ilaç bulmada başını kaşıyacak vakti yok

Büyük ölçüde beslenme hatalarının eseri olan tip 2 diyabet tüm hızıyla bütün dünyayı kuşatan bir salgın hastalık gibi yayılmaya devam etmektedir.

Modern tıp bu hastalık için yeni ilaçlar geliştirmekle meşguldür ve "el hakk" bunda da çok başarılıdır.

Tip 2 diyabetin önlenmesi ve hastalığın erken dönemlerde doğru diyetle ilaçsız da tedavi edilebileceği modern tıbbın gündeminde pek yer almaz.

Gelelim neticeye

SGLT2 inhibitörleri bazı hastalar için elbette faydalı olabilir, bu ilacı kullananların yan etkisi varmış diye ilaçlarını kesmeleri tabii ki doğru değildir.

Zaten biliyorsunuz ki tüm ilaçlar sadece doktor tavsiyesi ile kullanılır veya bırakılır.

Bu ilacı yazan doktor ve kullanan hastaların bu riskten haberdar olmaları çok önemlidir, hatırlatırım.

Kaynak: https://annals.org/aim/article-abstract/2732837/fournier-gangrene-associated-sodium-glucose-cotransporter-2-inhibitors-review-spontaneous

Popüler Kullanıcılar