VÜCUT KİTLE ENDEKSİ NE KADAR YÜKSEKSE ALS RİSKİ O KADAR AZ

Çok geniş kapsamlı ve uzun süreli takipli bir araştırmada vücut kite endeksi yüksekliğinin ALS (amyotrofik lateral skleroz) riskini azalttığı belirlendi. Daha önce de obezite ve tip 2 diyabet arasında ters bir münasebet olduğu ortaya çıkmıştı. Dikkat, bu araştırmaya bakıp da ALS’ den korunmak için kilo almaya çalışmak tamamen yanlıştır.

***

Norveç’ te yapılan geniş kapsamlı ve uzun takipli bir araştırmada vücut kitle endeksi (VKE) yüksekliğinin ALS hastalığına karşı koruyucu etkisi olduğu gösterildi (1).

Araştırma, 20-70 yaş arasındaki nüfusun yüzde 85’ ini oluşturan bir buçuk milyon kişinin 54 seneye kadar (ortalama 33 sene) takip edilmeleriyle yapıldı.

Bu sürede 2968 kişide ALS tespit edildi.

Analizlerde, VKE yüksek olanların veya takip boyunca fazla kilo alanların ALS risklerinin sigara, fiziki aktivite, kolesterol ve trigliserit seviyelerinden bağımsız olarak azaldığı ortaya çıktı.

İlgili resim

ALS diyabet, obezite ve damarsal risk faktörleri münasebeti

Son senelerde yapılan araştırmalarda VKE, obezite, yüksek kolesterol ve hiperlipidemi gibi damarsal risk faktörleri ve tip 2 diyabetin ALS riskini azalttığı ve ALS’ den hayatta kalma süresini artırdığı tespit edilmişti (2, 3).

Bununla beraber bu sonuçlar uzun takipli ve geniş kapsamlı olmayan çalışmalara dayanıyordu.

Diğer taraftan zayıflık ve tip 1 diyabetin ALS riskini artırdığı da gösterilmiştir.

ALS ve bu kardiyo-vasküler risk faktörleri arasındaki münasebet ALS riskini artıran faktörlerin kalp-damar ve metabolik hastalıklara –özellikle de tip 2 diyabete- karşı koruyucu etkisi olabileceği şeklinde yorumlanmaktadır.

ALS nedir?

Lou Gehring hastalığı adıyla da bilinen ALS, kas kuvvetinin giderek azaldığı, geriye dönüşü olmayan bir sinir sistemi hastalığıdır.

Dilde ve vücutta kas seğirmeleri, bacak veya kollarda zayıflık, konuşma değişiklikleriyle başlayan hastalıkta omurilikte ve beyinde istemli kasları kontrol eden sinir hücreleri zamanla fonksiyonlarını tamamen kaybederler.

Hareket etme, konuşma, yutma ve nefes alma mümkün olmaz. Herhangi bir tedavisi olmayan hastalık ölümle sonlanır.

Fizikçi Stephan Hawking, Vehbi Koç’ un kızı Suna Kıraç ve Galatasaray’ lı futbolcular Sedat Balkanlı ve İlyas Tüfekçi ALS hastalığı olan tanınmış kişilerden bazılarıdır.

amyotrophic lateral sclerosis ile ilgili görsel sonucu

Gelelim neticeye

Bu araştırma bir sebep-sonuç münasebetini göstermediği gibi ALS’ den korunmak için kilo almaya çalışmak da tamamen yanlıştır.

Kaynaklar:

1.https://n.neurology.org/content/early/2019/06/26/WNL.0000000000007861

2.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4975611/

3.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3598455/

Popüler Kullanıcılar