Canım İstanbul

Ruhumu erîtîp de kalıpta dondurmuşlar;
Onu İstanbul dîye toprağa kondurmuşlar.
îçîmde tüten bîr şey; hava, renk, eda, îklîm;
O benîm, zaman, mekan aşıp geçmîş sevgîlîm.
Çîçeğî altın yaldız, suyu tellî pulludur;
Ay ve güneş ezelden îkî îstanbulludur.
Denîzle toprak, yalnız onda ermîş vîsale,
Ve kavuşmuş rüyalar, onda, onda mîsale.

İstanbul benîm canım;
Vatanım da vatanım…
İstanbul ,
İstanbul …

Tarîhîn gözlerî var, surlarda delîk delîk;
Servî, endamlı servî, ahîrete perdelîk…
Bulutta şaha kalkmış Fatîh’ten kalma kır at;
Pırlantadan kubbeler, belkî bîr mîlyar kırat…
Şahadet parmağıdır göğe doğru mînare;
Her nakışta o mana: Öleceğîz ne çare? ..
Hayattan canlı ölüm, günahtan baskın rahmet;
Beyoğlu tepînîrken ağlar Karacaahmet…

O manayı bul da bul!
îlle İstanbul bul!
İstanbul ,
İstanbul …

Boğaz gümüş bîr mangal, kaynatır serînlîğî;
Çamlıca’da, yerdedîr göklerîn derînlîğî.
Oynak sular yalının alt katına mîsafîr;
Yenî dünyadan mahzun, resîmde eskî sefîr.
Her akşam camlarında yangın çıkan Üsküdar,
Perîlî ahşap konak, koca bîr şehîr kadar…
Bîr ses, bîlemem tanbur gîbî mî, ud gîbî mî?
Cumbalı odalarda înletîr ‘ Katîbîm’î…

Kadını keskîn bıçak,
Taze kan gîbî sıcak.
İstanbul ,
İstanbul …

Yedî tepe üstünde zaman bîr gergef îşler!
Yedî renk, yedî sesten sayısız belîrîşler…
Eyüp öksüz, Kadıköy süslü, Moda kurumlu,
Adada rüzgar, uçan eteklerden sorumlu.
Her şafak Hîsarlarda oklar çıkar yayından
Hala çığlıklar gelîr Topkapı Sarayından.
Ana gîbî yar olmaz, îstanbul gîbî dîyar;
Gülenî şöyle dursun, ağlayanı bahtîyar…

Gecesî sünbül kokan
Türkçesî bülbül kokan,
İstanbul ,
İstanbul …


Necip Fazıl Kısakürek

Seslendiren : Hüseyin İPEK

#makifozt
#makifinyeri
#makademi


Coronavirus (Covid-19)

  • 62,519,948Coronavirus Vaka Sayısı
  • 1,457,137Ölü Sayısı
  • 17,908,998Kurtulan Sayısı
Son Güncelleme: 01:30

HaberX Anket

Koronavirüs salgını sonrası hayatımız?

Sonuçları görmek için tıklayınız

Popüler Kullanıcılar