ANNENİN DİYETİ OTİZM RİSKİNİ ARTIRIYOR

Annenin diyetinde işlenmiş gıdaların raf ömrünü uzatmak için kullanılan, küflenmeyi önleyici propionik asidin (PPA) fazla miktarda bulunmasının gelişmekte olan fetüste otizm riskini artırabileceği gösterildi. Bu araştırma, otizmin önlenmesinde annenin yediği hazır gıdaların çok önemli rolü olabileceğini düşündürüyor.

***

Yeni bir araştırmada annenin diyetinin gelişmekte olan fetüste otizm riskini etkileyebileceği ortaya kondu.

Araştırmaya göre, işlenmiş gıdaların raf ömrünü uzatmak için kullanılan, küflenmeyi önleyici propionik asidin (PPA) yüksek miktarları fetüs beyninin sinirsel gelişimini baskılıyor.

Bu sonuç daha kapsamlı araştırmalar ile ispatlanabilirse annenin diyetinin düzenlenmesiyle otizmin önlenmesinde önemli ilerlemeler kaydedilebilir.

Annenin işlenmiş yiyecekler vasıtasıyla aldığı fazla miktardaki PPA fetüse geçiyor ve fetüste sinir sisteminin gelişmesini engelliyor.

Araştırmaya göre, fazla miktarda PPA, beyindeki nöron sayısını azaltırken aynı zamanda da otizmin bir belirteci olan enflamasyona yol açan glia hücrelerinin çoğalmasına sebep oluyor.

Bir başka ifade ile artmış PPA’ nın beynin vücutla haberleşmesini sağlayan sinirsel yollardaki hasarı ve toksik etkileri, tekrarlayıcı davranışlar, hareket problemleri, başkalarıyla ilişki kuramama gibi semptomlara yol açıyor.

Bu araştırma, genel olarak toksik etkilerinin az olduğu kabul edilen PPA’ nın annenin mikrobiyomuna etkisinin sanılandan çok daha fazla olabileceğini düşündürüyor.

İlgili resim Paketlerdeki yazıları fazla okumanın manası yok. Paketliyse atma sepete!

Propionat nedir?

İlk defa 1844’ de bozulan şekerli gıdalarda keşfedilen PPA hem hayvansal hem de unlu mamullerde küflenmeyi önlemek için katkı maddesi olarak kullanılıyor.

Sindirim sırasında liflerin bağırsak bakterileri tarafından parçalanmasıyla ortaya çıkan ve kısa zincirli bir yağ asidi olan PPA insan mikrobiyomunda tabii olarak bulunur ama bunu hazır gıdalarla yüksek miktarda PPA alınmasıyla bir tutmamak gerekir.

Propionatın sağlığa etkileri

Daha önce yapılan çalışmalarda fazla miktarda PPA’ nın burun ve boğaz tahrişinden doğum kusurları ve farelerde kanserlere kadar birçok probleme yol açtığı ortaya çıkmıştı.

Farelere propionat verildiğinde sempatik sistemin aktive olduğu ve glukagon, norepinefrin ve yeni keşfedilen yağ asidi bağlayan protein 4 (FABP4) olarak adlandırılan glukoneogenik hormonun arttığı belirlendi.

Bunun da farelerin karaciğer hücrelerinden daha fazla şeker salgılanmasına yani hiperglisemiye (diyabete) sebep olduğu tespit edildi. 

Farelere kronik şekilde bir insan tarafından tipik olarak tüketilen miktarda propionat verildiğinde ise farelerde insülin direnci geliştiği ve anlamlı miktarda kilo aldıkları ortaya çıktı.

Otizm artıyor

Otizmin ortaya çıkmasında genetik bir yatkınlıkla beraber, çevresel faktörlerin ve gebeliğin erken döneminde annenin bağışıklık sistemi anormalliklerin rolü olduğu biliniyor.

2000’ lerde her 150 çocuktan birinde tespit edilen otizmin 2018’ de her 59 çocuktan birinde görülmeye başlaması hastalığın artışında çevresel faktörlerin büyük etkisi olduğunu gösteriyor.

Gelelim neticeye

Otizmli çocukların tedavisinde hastalığı tetikleyen gıdaların diyetten çıkarılması, gıda alerjilerinin tedavisi, mega dozlarda vitamin ve minerallerin, antifungal ve probiyotiklerin büyük önemi olduğu biliniyordu.

Bu araştırma ile annenin beslenmesiyle çocukta otizm gelişme riski arasında bir bağlantı olabileceği de ortaya çıkmış oldu.

Bu araştırma henüz bir ilk adım olmakla beraber otizmin önlenmesi bakımından çok önemli sonuçları olması mümkündür.  

Kaynak: https://www.nature.com/articles/s41598-019-45348-z


Coronavirus (Covid-19)

  • 6,315,274Coronavirus Vaka Sayısı
  • 374,928Ölü Sayısı
  • 3,066,167Kurtulan Sayısı
Son Güncelleme: 19:45

HaberX Anket

Koronavirüs salgını sonrası hayatımız?

Sonuçları görmek için tıklayınız

Popüler Kullanıcılar