Sur İlçesine Sürur Geliyor

Genelde Diyarbekir, özelde merkez ilçelerimizden Sur şimdiye kadar Belediyeler tarafından kayda değer bir alaka göremedi.Tabi istisnalar kaideyi bozmaz derler.

Ben 2006-2010 yılları arasında; bir yıl Melikahmet lisesinde üç yıl da Alpaslan lisesinde okul müdürü olarak çalıştığım için Sur’un bu açıdan sorun ve sıkıntılarını yakından müşahede eden bir kardeşinizim.

Gerek velilerim, gerekse öğrencilerim benim kişiliğimi, insani tarzımı yakından bilirler diye düşünüyorum.

2019 yılı 31 Mart yerel seçimlerinde Ak Partiden Sur belediye başkanlığı için aday adaylığına müracaat etmiş bulunuyorum. Mevlam Lütfe derse, bu nazik vazife bize münasip görülürse bazı konularda nasıl ve ne şekilde davranacağımı şimdiden beyan etmek istiyorum.

Bu vazifeye talip olmamızın sebebi, şahsiyetli ve şerefli bir yönetim modeli ortaya koyup, mümtaz bir örnek ortaya koyabilmektir.

Şehremini olarak apmayı düşündüğüm çalışmaların bir kısmını paylaşmak gerekirse;

*Şeffaf, hesap verebilir ve ulaşılabilir bir Şehremini olmak. Bu münasebetle yapacağın ilk iş başkan odasının duvarını yıkıp, camdan şeffaf bir hale getireceğim ki gelen giden içeride ne oluyor, ne bitiyor müşahede edebilsin.

*Belediyenin bütçesini iktisatlı ve uygun kalemlerde harcamak için,

*”Muhtarlar Meclisi” kurarak köy Muhtarı kadar köylülere yakın olmak için, olup bitenlerin en az benim kadar halkın bilmesi için.

*Muhtelif projelerle dünyanın dikkatini UNESCO’nun da katkılarıyla Sur ilçesine ve dolayısıyla Diyarbekir’e çevirmek için,

*Kültür ve inanç değerlerini sahiplenerek, tarihiyle barışık halde olan bir neslin yetişmesi için bir katkıda bulunmak için,

*Tek bir vatandaşımızın aç ve açıkta kalmaması için,

*Sur Eğitim-Öğretimini Dicle Üniversitesi ile işbirliği içinde mercek altına alıp, okulları cazibe merkezi haline getirip, birer saygın kurum haline getirmek için,

*Evlenmeyi teşvik ederek, mutlu yuvaların teşekkülüne, mutlu ailelerin oluşumuna katkı vermek için,

*Sur ilçesine huzur ve mutluluk kazandırmak için,

*Bir belediyenin yapması gereken altyapı çalışmalarını aksatmadan, yol, su, kanalizasyon, çevre düzenlemesi yaprak insanımızın yaşam kalitesine destek vermek için,

*Belediyenin varlık nedeni insana hizmet olduğunu ortaya koyarak, Belediye yönetiminin günlük politik meselelerle oyalanıp, enerji ve zamanın tüketileceği bir kurum olmadığını ortaya koymak için,

*Ülke bütünlüğü içinde, Kürt vatandaşlarımızın hak ve hürriyetlerine daha gür bir sesle sahip çıkıp, gerektiğinde dile getirmek için,

*En önemlisi de adil ve örnek bir yönetim modelini ortaya koyarak, bu vesile ile Sur ilçesinin ülke gündemine taşınması için,

*Adaylığımız netleşirse, Sur İstişare Heyeti(SİH) gözetiminde bu çalışmaların nasıl ve ne şekilde yapacağımızı bir takvime bağlayarak ortaya koyacağız inşallah.

Sur İstişare Heyeti(SİH), 10 günlük aktif çalışma ile; Esnaf, Sivil Toplum temsilcileri, Muhtarlar ve bazı ilgili kurumlardan oluşan 40 kişiden ibarettir. Bu konuda bana güvenip İstişarede yer alan tüm üyelere kamuoyu huzurunda şimdiden teşekkür etmeyi bir borç biliyorum.

*Sur kalesinin 82 burçlarını birer ilimize, birini KKTC’ye diğerini de Irak Kürdistan bölgesel yönetimine tahsis ederek, Diyarbakır’ın fetih haftasında tüm illerden katılımcılarla manevi bir atmosferde şehrin İslam ile müşerref olmasını kutlamak için.

*Yılda en az 100 çift evlendirerek aile hayatının güçlenmesini, gençlerimizin haramdan korunmasını, sağlıklı neslin yetişmesine, gelişmesine katkıda bulunmak.

*Prefabrik bir düğün salonunu inşa ederek, düğün pastasının ücreti de belediyeden olmak üzere evlenmek isteyen kimselere mütevazi bir düğün yapabilmelerine imkan vermek için.

*Muhtaç olan yeni çiftlere 1+1 şeklinde mütevazi düşenmiş bir ev 5 yıllığına tahsis etmek,

*Sur yardımlaşma ve dayanışma derneğini kurup, yılda bir defa “Gıda Bankası” marifetiyle muhtaç olan tüm fakirlerin bir yıllık erzakını tedarik etmek,

*Sahabe bursu adıyla bir burs geliştirerek, 27 şehit sahabe ve Şehrin ilk valisi Sasa hazretlerinin adına öğrencilere burs vermek için,

*Köylerde köy odası yaptırmak ve kıraat ve düşünme amaçlı kullanmaya imkan vermek, spor tesisleri oluşturmak için,

*Ayrıca her köyde İş-Kur ile geliştirilen bir proje dahilinde kabiliyetli bir genci istihdam ederek köy odasının ve spor tesislerinin yararlı bir tarzda bir disiplin içinde yararlı bir tarzda hizmet vermek için.

*Üniversite ile iş birliğine giderek “her okula bir akademisyen” projesi ile okulların eğitim öğretim kalitesini arttırmak,

*Üniversite ile işbirliği sayesinde Dicle Üniversitesinde okuyan öğrencilerin ikametini Sur’a taşıyarak İller Bankası(İLBANK)’daki ödeneğimizi arttırmak için,

*İş adamları ile iş birliğine giderek butik atölyeler açıp, gençlere iş imkanı üretmek için,

*Çevre illere nitelikli eleman kaydırarak, işsizlik oranını düşürmek,

*Çiftçilik konusunda arazilerin rantabıl kullanılması için köylüleri ziraat fakültesi işbirliği içinde bilgilendirmek,

*Her projenin birinci, ikinci ve üçüncülerini ülkemizde ve dünyanın belli ülkelerine seyahate göndermek,

*Engelli birimini kurup, yapılabilecek ne varsa moral ve motivasyon ve sağlık açısından onlara katkıda bulunmak,

*Türkçe, Kürtçe Arapça, İngilizce… gibi dillerin konuşulduğu dil evleri açıp, orada sadece ilgili dilin konuşmasını sağlayarak, çok dilli, çok kültürlü, hoş görülü bir ortam oluşturmak,

*Yeteri kadar tercüman Sur’a tahsis ederek, turistlerin tarihi eserler konusunda rahatlıkla bilgi sahibi olmalarına imkan vermek,

*Çok amaçlı çocuk tesisleri kurarak, ailelerin belli aralıklarla çocuklarını buraya bırakarak iki açıdan bir rahatlama sağlamak,

*Eski Diyarbakır evlerinde Diyarbakır kültür ve inancını yaşama kabiliyetine sahip kimselerin  kalmasını sağlamak, bu hizmetten dolayı kendilerine ek bir destek vermek,

*Sur ilçesinin uygun bir semtinde bir döner kule yapıp gezmeye vakti ya da imkanı olmayan kimselerin bu imkandan yararlanmasını sağlamak,

*İçkale’de Diyanet ve Üniversitesi ile işbirliği içinde İmamı Şafii enstitüsünü oluşturup, fıkıh alanında dünyaya hitap edecek bir niteliğe kavuşturmak, medreseden alınan icazetnamelerin buranın kontrolünden geçmesini sağlamak için,

*Hz.Süleyman semtinde bir aş evi açarak, ücretsiz öğle yemeğini ikram etmek,

*Üniversite ile işbirliği içinde yedi bölgeden öğrenciler eğiterek Türkiye’de Sur dostları oluşturup, bu şekilde Sur’un daha iyi tanınmasına katkı vermek….

Basit gibi görünen bu çalışmalar aralarında bir bütünlük içinde olup bir mega yönetim tarzı oluşturduğuna inanıyorum. Yazı bir az uzun oldu, ama bir belediyenin beş yıllık çalışmasını anlatıyoruz, o kadar da olsun.

….

Bilmenizde fayda var ki, bu maddeleri ve daha ötesini, Sur İstişare Heyetinde(SİH) tartışılıp, eylem planı hazırlanarak, 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 5 yıl neyin ne zaman yapılacağını plana yerleştirip, halka dağıtacağız ki halk bunun takipçisi olup, bizden hesap sorabilsin.

 

Tabi daha sürprizlerimiz de olacak, müsaade edin de bir kısmı öyle kalsın.Görüyorsunuz “Sur İlçesine sürur geliyor” haydi bu eylem planına “evet” deyin, bu çalışmaların sevabına siz de ortak olun diyor Sahabe diyarı Sur’a selam gönderiyorum.

Kanaatim o ki, ne zaman Sur’da her şeyden çok sahabe konuşulduysa o gün Sur ilçemize ve dolayısıyla kentimize huzur ve mutluluk gelecek. Düşman bunu bildiği için tüm gücüyle Sur’a yükleniyor. Bir Eyyüp Sultan İstanbul’u diri tutabiliyorsa 27 şehit sahabe ve burada medfun yüzlerce diğer sahabeler bizim değerlerimizdir, onlardan faydalanmak, feyiz almak hakkımız olduğuna inanıyorum.

Kimse bana “Ölüden menfaat beklemek doğru değildir” demesin, çünkü şehitler yaşıyorlar, biz onlara selam vermesini bilmiyoruz. Ayrıca değerli insanların ölmüş halleri dahi kötü insanların korkulu rüyasıdır. Baksanıza Said Nursi, Şeyh Said efendi, Seyit Rıza gibi tarihi şahsiyetlerin mezarlarının yerlerini neden açıklanmıyor? çünkü bunların mezarları dahi kötü insanları ürkütüyor.

 

Her şeyin hayırlısı olsun, “Niyet hayır akıbet hayır” diyorum. Tercih sizin takdir Allah’ındır.

 

Sur İlçesine Sürur Geliyor

Popüler Kullanıcılar

}