BAĞIRSAK BAKTERİLERİNİN GENLERİ DE KİŞİYE HAS

Şu mikrobiyota hakikaten muazzam bir sistem, her gün yeni ve müthiş bir marifeti ortaya çıkıyor. Bağırsak, deri, ağız ve vücudun diğer kısımlarında evrendeki yıldızlardan daha fazla sayıda gen bulunduğu ve bunların en az yarısının da kişiye has olduğu bildirildi. Bakalım daha neler öğreneceğiz?

***

Cell Host & Microbe isimli dergide yayınlanan araştırmada bağırsak, deri, ağız ve vücudun diğer kısımlarında evrendeki yıldızlardan daha fazla sayıda gen bulunduğu ve bunların en az yarısının da kişiye has olduğu bildirildi.

Araştırmada, 1400’ ü ağızdan 2100’ ü bağırsaklardan elde edilen toplam 3500 kadar örnekteki mikropların DNA sekansları incelendi.

Bu 3.500 örnekte 24 milyonu ağızdan 22 milyonu ise bağırsaklara ait 46 milyon bakteri geni vardı.

Bu bakteri genlerinin yarısından fazlası sadece bir kere gözlemlendi ki bu, bu genlerin sadece o kişiye özel olduğunu gösteriyor.

Araştırmacıların “singleton”  (tek gen) adını verdikleri bu genlerin 11.8 milyonu ağız 12.6 milyonu ise bağırsak örneklerinde tespit edildi.

Bu genlerin diğer genlerden farklı davrandıkları, farklı fonksiyonları olduğu görüldü.

Ortak olan bakteri genler daha ziyade enzimlerin tüketimi ve parçalanması, enerji dönüşümü ve metabolizma gibi temel fonksiyonlarda rol alırken, singleton genler antibiyotiklere karşı direnç, bir bakterinin kendini dış saldırılardan koruyucu hücre duvarı inşa etmesi gibi daha spesifik fonksiyonlara sahipti.

Bu, tekil genlerin bir bakterinin evrensel hayatta kalma donanımının kilit parçaları olduğu şeklinde değerlendirildi.

Genetik varyasyonlar nasıl oluşuyor?

Araştırmacılara göre genetik varyasyonları idare eden iki farklı faktör var.

Bunlardan biri komşularındaki serbest DNA materyali ile değiş tokuş yani yatay gen transferidir ama bunun genetik benzersizlikteki rolünün yüzde 1-2’ yi geçmediği belirlenmiştir.

Genetik farklılıktaki en mühim faktör olarak kişinin hayat tarzına, yiyeceklere veya alınan ilaçlara veya kişideki fizyolojik değişikliklere bağlı olarak bakterilerin çeşitli genlerinin aktive veya inaktive olması veya bir hastalık gelişmesiyle DNA’ sının evrimi olduğu ortaya çıkmaktadır.

Araştırmaya göre, insan mikrobiyomunda 232 milyon gen olduğu tahmin edilmektedir ama gerçek sayının ne olduğu tam bilinmemektedir.

microbiota ile ilgili görsel sonucu

Gelelim neticeye

Bu trilyonlarca bakterinin çoğu zararsız, birçoğu faydalı ve bazıları ise hastalık yapıcı etkiye sahiptir ve sayısız araştırmada bunların sağlıklı yaşamada ve hastalıkların ortaya çıkmasında çok önemli oldukları gösterilmiştir.

İki ikizin genetik olarak birbirine eşit olmaması gibi aynı mikropların genetik muhtevaları da birbirinden farklıdır ve bundan dolayı da sadece bakterilerin türlerine bakarak genetik varyasyonları ayırt etmek mümkün olmaz.

Bu mikrobiyota hakikaten muazzam bir sistem!

Koca Yunus Emre ne güzel, ne doğru söylemiş: "Bir ben vardır bende benden içeri" diye.

Kaynak: https://www.cell.com/cell-host-microbe/fulltext/S1931-3128(19)30352-X


Coronavirus (Covid-19)

  • 1,508,583Coronavirus Vaka Sayısı
  • 88,290Ölü Sayısı
  • 329,542Kurtulan Sayısı
Son Güncelleme: 02:01

HaberX Anket

Koronavirüs önlemleri yeterli mi?

Sonuçları görmek için tıklayınız

Popüler Kullanıcılar