Uluslararası Sahih-i Buhâri sempozyumu başladı

İslam dünyasında Hadis literatürünün en çok kabul gören ve referans alınan alimi İmam Buhâri’nin, eseri Sahih-i Buhâri farklı yönleriyle anlatılıyor.

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) tarafından düzenlenen Uluslararası Sahîh-i Buhârî Sempozyumu, üniversitenin Başakşehir Yerleşkesinde başladı. İmam Buhârî’nin hadis literatürünün en önemli kaynaklarından biri olan ve en fazla itibar gören eseri Sahîh-i Buhârî’nin farklı yönleriyle anlatılacağı sempozyumun açılış programında; İHÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, İHÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Aybakan ve İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Demirel birer konuşma yaptı.

“En fazla itibar göreni kuşkusuz Sahîh-i Buhârî oldu”
Konuşmasında Sahih-i Buhari’nin medeniyetimizin teşekkülünde önemli rol oynayan en önemli hadis kaynaklarından bir tanesi olduğunu belirten İHÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, “İslâm’ın temel kaynaklarından olan hadislerin Hz. Muhammed (s.a.v.)’e aidiyetini tespit etmek her daim ulemânın temel görevlerinden birisi oldu. Bu anlamda birçok hadis kaynağı meydana getirildi. Bunlar arasından da en fazla itibar göreni kuşkusuz Sahîh-i Buhârî oldu. Bu yüzden tarihin her döneminde bu kaynak hakkında farklı amaç ve muhtevalarda birçok eser kaleme alındı. Kitabın yöntemini, Buhârî’nin hocalarını, talebelerini, itimat ettiği râvileri, râvide aradığı şartları, tercih ettiği metinleri, ortaya serdiği fıkhî görüşleri inceleyen türden ilmî çalışmalar yapıldı. Sahîh-i Buhârî üzerine yazılmış şerhler ise şerh edebiyatının en önemli örneklerini temsil ediyor” şeklinde konuştu.

İHÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz de “İmam Buhari’ye gösterilen değer Hz. Peygamber’e gösterilen değerdir. Hz. Peygamber’e gösterilen değer onun Sünnet-i Saniyesine ve hadisine gösterilen değerdir” dedi.

Dünyanın çok farklı bölgelerinden, üniversitelerinden, ülkelerinden ülkemize gelen akademisyenlerin Sahîh-i Buhari’yi birçok yönüyle ele alacak olduğunu belirten İHÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Demirel ise “Buhari’nin tarihsel süreçte geçirmiş olduğu tenkitler, lehine ve aleyhine yorumlar konuşulacak. Buhari’nin farklı nüshaları çağdaş dönemde Buhari’ye yöneltilmiş eleştiriler bütün yönleriyle akademik üslupla akademik tutarlılık çerçevesinde ele alınacak ve akademisyenler arasında müzakereler yapılacaktır” diye konuştu.

’Geleneksel ve Çağdaş Yaklaşımlar’ başlıklı sempozyum 1-3 Kasım 2019 tarihleri arasında devam edecek.
(İHA)

Uluslararası Sahih-i Buhâri sempozyumu başladı
Uluslararası Sahih-i Buhâri sempozyumu başladı
Uluslararası Sahih-i Buhâri sempozyumu başladı

Popüler Kullanıcılar