Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir?

Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir?

Sabıka kaydı olarak da bilinen adli sicil kaydı veya adli sicil arşiv kaydı nedir? Türk hukukunda Adli Sicil Kanunu ve bu kanuna dayanarak düzenlenmiş Adli Sicil Yönetmeliği ile ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. Adli Sicil Kanunu’nun “amaç ve kapsam”ı düzenleyen 1. maddesine göre “Bu Kanun, kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerine mahkumiyete ilişkin bilgilerin otomatik işleme tabi bir sistem kullanılarak toplanmasına, sınıflandırılmasına, değerlendirilmesine, muhafaza edilmesine ve gerektiğinde en seri ve sağlıklı biçimde ilgililere bildirilmesine dair usul ve esasları belirler.” Kanunun lafzından da anlaşılacağı gibi adli sicil kaydı; kişilerin kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerine ve mahkumiyete ilişkin bilgilerinin kaydedildiği bir sistemi ifade etmektedir. Dolayısıyla kesinleşmemiş mahkeme kararlarının adli sicil kaydına işlenmesi mümkün değildir. Adli Sicil  Kaydı Nasıl Silinir bu makalemizin konusunu oluşturmaktadır.

Adli sicil kaydı öncelikle bir kişisel veridir. Kişisel verilerin korunmasını düzenleyen Anayasa’nın 20. maddesinin son fıkrası hükmü adli sicil kaydının korunması ve saklanması için de geçerli olmalıdır. Adli sicil kaydının kimler tarafından kimlere verilebileceği de yine yukarıda adı geçen kanun ile belirlenmiştir. Bu anlamda düzenleme anayasa hükmüne aykırılık teşkil etmemektedir. Adli sicil yani sabıka kaydı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sürecinde  kişilerin karşısına çıkmaktadır.

 

https://kadimhukuk.com.tr/makale/adli-sicil-kaydi-nasil-silinir/

 

#AnkaraAvukat #AnkaraCezaAvukatı  #idarehukukuavukatı #AnkaraİşçiAvukatı #AnkaraİdareAvukatı #İşDavasıAvukatı #AnkaraVergiAvukatı #AnkaraBoşanmaAvukatı #AraçDeğerKaybı

 

Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir?

Coronavirus (Covid-19)

  • 200,930,560Coronavirus Vaka Sayısı
  • 4,268,896Ölü Sayısı
  • 15,771,766Kurtulan Sayısı
Son Güncelleme: 03:50

HaberX Anket

Koronavirüs salgını sonrası hayatımız?

Sonuçları görmek için tıklayınız

Popüler Kullanıcılar