Haksız Tahrik

Haksız Tahrik

Haksız tahrik 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 29.maddesinde hükme bağlanmış bir müessesedir. Söz konusu müessese, insan psikolojisinde bulunan “buhran” haline hukuki sonuçlar tanınmasını ifade eder ve genel nitelikte suça etki eden nedenler arasında yer almaktadır. Suça etki eden neden ifadesi ile anlatılmak istenilen, suçun ağırlığını etkileyen, yani suçun daha ağır veya daha hafif hale gelmesi ve dolayısıyla, suçun basit şekline ait cezanın değişmesi sonucunu doğuran veya süjenin suça eğiliminin belirtilerini ortaya koyan nedendir. Genel nitelikte ifadesi ile anlatılmak istenilen ise, işlenilen suç ne olursa olsun ve kim tarafından işlenirse işlensin, şartları oluştuğu takdirde ilgili hükmün uygulanacağıdır.

Haksız tahrik müessesi ise, yukarıda anlatılan bilgiler ile kısaca ifade edilecek olursa, işlenilen suç ne olursa olsun ve kim tarafından işlenirse işlensin, şartları oluştuğu takdirde hafifletici neden olarak uygulanacak bir müessesedir. Haksız tahrik, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 29.maddesinde “Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimseye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine onsekiz yıldan yirmidört yıla ve müebbet hapis cezası yerine oniki yıldan onsekiz yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hallerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

https://kadimhukuk.com.tr/makale/haksiz-tahrik/

 

#AnkaraAvukat #AnkaraCezaAvukatı  #idarehukukuavukatı #AnkaraİşçiAvukatı #AnkaraİdareAvukatı #İşDavasıAvukatı #AnkaraVergiAvukatı #AnkaraBoşanmaAvukatı #AraçDeğerKaybı

Haksız Tahrik

Coronavirus (Covid-19)

  • 200,931,151Coronavirus Vaka Sayısı
  • 4,268,899Ölü Sayısı
  • 15,772,019Kurtulan Sayısı
Son Güncelleme: 04:05

HaberX Anket

Koronavirüs salgını sonrası hayatımız?

Sonuçları görmek için tıklayınız

Popüler Kullanıcılar