TÜ Öğr. Gör. Dr. Doğan’ın “Toplum çevirmenliği kuramdan uygulamaya” kitabı yayınlandı

Çeviri, çok kültürlülük, düzensiz göç gibi konularda ulusal ve uluslararası alanda birçok yayını bulunan Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Öğr. Gör. Dr. Coşkun Doğan’ın hazırladığı “Toplum Çevirmenliği Kuramdan Uygulamaya” isimli kitap Sakarya Yayıncılık tarafından yayınlandı.
Toplum tercümanlığının Türkiye’de var olan gerekliliğinin Edirne özelinde “Düzensiz Göç ve Toplum Tercümanlığı” ilişkisini göstermesi açısından oldukça önem taşıyan kitap, düzensiz göç ve çok kültürlülük gibi kavramları da toplum tercümanlığı açısından irdeliyor.
Kuramsal olarak “Toplumbilim Odaklı” çalışmalardan hareketle; çeviri alanında toplumsal yaklaşımların özgün bir alan olarak ortaya çıkmasının yanı sıra “Kültürel Norm Odaklı” yaklaşımların çeviri kültür ilişkisi açısından irdelendiği kitapta özellikle “Düzensiz Göç” ve “Çokkültürlülük” bağlamında “Toplum Tercümanlığı” konularının uygulama alanı açısından üstlendiği roller ele alınıyor.
Avrupa’ya gerçekleştirilen göçün önemli noktalarından biri olan Edirne’nin il özelinde “Düzensiz Göç ve Toplum Tercümanlığı” ilişkisini akademik olarak göstermesi açısından da büyük önem taşıyan çalışma, bu alanda yapılacak sonraki çalışmalara katkı sağlaması amacıyla “Edirne Özelinde Düzensiz Göçmenlerin Tercümanlık Boyutunda Sorunları ve Çözümünde Toplum Tercümanlığının Rolü” adlı doktora tezinden üretildi. Çalışmasında, Türkiye’de toplum tercümanlığı konusundaki ihtiyacı vurgulayan ve küreselleşen dünyada uluslararası yaşanan nüfus hareketliliğinin beraberinde siyasi, ekonomik, dini, sosyal ve kültürel sorunlar doğurduğu gerçeğinden yola çıkarak dilsel sorunların aşılması gerekliliğini dile getiren Öğr. Gör. Dr. Coşkun Doğan, “Dil sorunları olan bireylerin insan hakları bağlamında kamu hizmetleri alabilmeleri için, dilsel iletişimi toplum tercümanlarının sağlaması gerekmektedir” diyerek sosyo-kültürel bağlamda özel bir çeviri eğitimi alınmasını gerektiren “Toplum Tercümanlığı” konusunun Mütercim-Tercümanlık bölümlerinde ders müfredatlarına konulması ve kamu kurum ve kuruluşlarında bu alanda eğitim alan toplum tercümanlarının istihdam edilmesi gerekliliğinin altını çiziyor.
Öğr. Gör. Dr. Coşkun Doğan, “Toplum Çevirmenliği Kuramdan Uygulamaya” isimli çalışmasında ayrıca farklı coğrafyalara göç yoluyla gelen bireylerin gereksinimlerini karşılama istekleri ve yaşamak zorunda oldukları ülkelerde kamu kurumlarından eşit hizmet alımı için dilsel sorunlarını aşmaları gerekliliğini de kapsamlı bir araştırmayla çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor.
(İHA)

TÜ Öğr. Gör. Dr. Doğan’ın “Toplum çevirmenliği kuramdan uygulamaya” kitabı yayınlandı

Coronavirus (Covid-19)

  • 32,983,361Coronavirus Vaka Sayısı
  • 996,654Ölü Sayısı
  • 7,650,169Kurtulan Sayısı
Son Güncelleme: 23:55

HaberX Anket

Koronavirüs salgını sonrası hayatımız?

Sonuçları görmek için tıklayınız

Popüler Kullanıcılar