MUCİZE HEDEFİNDEKİ TEKNOLOJİLERİN DİLİ

MUCİZE HEDEFİNDEKİ TEKNOLOJİLERİN DİLİ
 
SANAT HARIKALARI VE FENDEKI GELIŞMELER
(HAVARİK-I SAN'AT VE GARÂİB-İ FEN)
 
Beşerin san'at ve fen cihetindeki yükselişlerinin neticesi olan
san'at harikaları ve
fendeki gelişmeler olarak tayyare,
elektrik,
şimendifer, tren,
telgraf gibi şeyler meydana gelmiş ve
o asırda insanlığın maddi hayatında en büyük mevki almışlar.
 
KUR’AN BÜTÜN İNSANLIĞI MUHATAP ALMAKTADIR
 
Elbette umum nev'-i beşere hitab eden Kur'an-ı Hakîm, şunları sanat eserlerini ihmal etmez.
Evet ''İki Cihet'' ile onlara da işaret etmiştir:
 
Birinci cihet: Mu'cizât-ı Enbiyâ (peygamber mucizeleri)...
İkinci kısım : Bâzı tarihi hadiseler sûretinde işaret eder.
 
SANATKARLARIN PİRİ PEYGAMBERLER
 
Peygamberlere gelen mucizeler bir taraftan
ümmetine Allah tarafından görevli olduklarına delil iken,
diğer taraftan da o mucize alanından ümmetinin ulaşacağı son hedefi göstermektedir.
 
Ancak ne var ki bilim ve bilim adamları, Kur’an-ı Kerim’de bulunan harika olay ve işaretler ile peygamber mucizelerinde bir ders alma yoluna gitmemiştir.
Bu da bizim bilimde maalesef dünyada iyi bir yer almamız şöyle dursun, ilk 500 sıralarda de yer alamayışımıza sebep olmuştur.
İtiraf etmek gerekir ki biz bu gerçeklere yabancı kaldıkça çok iyi yerlere gelemedik.
Ancak yabancılar batıl dinlerinden uzak kaldıkça bilimde bizim önümüze geçtiler.
 
San'atkârların ekserisi, herbir san'atta birer peygamberi,
Ustabaşı,
Üstad,
pîr ittihaz ediyor.
 
Meselâ gemiciler Hazret-i Nuh'u (Aleyhisselâm),
saatçılar Hazret-i Yusuf'u (Aleyhisselâm),
terziler Hazret-i İdris'i (Aleyhisselâm)...
 
18.05.2020
Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu


Coronavirus (Covid-19)

  • 19,635,319Coronavirus Vaka Sayısı
  • 725,845Ölü Sayısı
  • 6,294,181Kurtulan Sayısı
Son Güncelleme: 18:55

HaberX Anket

Koronavirüs salgını sonrası hayatımız?

Sonuçları görmek için tıklayınız

Popüler Kullanıcılar