SAYIN ÇUMHURBAŞKANIMIZ REÇEP TAYYİP ERDOĞAN’A SUNULMAK ÜZERE

Milli Eğitim davası çözülmedikçe başka hiçbir davada başarılı olamayız , olsak bile bir süre sonra iktidar değişirse kazanımlar bir gecede yok olur.Onun içindir ki; Kemalistler bu milletin DNA’sı ile oynamak için en önce Milli Eğitim’le işe başlamışlardı.Biz de hiç beklemeden Milli Eğitim’e el atarak; bir yıl içerisinde öğretmen yetiştirme sisteminden başlayarak yeni tip (madde ve mana ile donanmış) öğretmen yetiştirerek işe başlamak zorundayız.

Seküler dünya görüşüne sahip olan geçmişteki iktidar sahipleri ,köy enstitülerini kurarak işe öğretmen yetiştirmekle başladılar. Köy Enstitülerinde uygulanan müfredat programları tamamına yakını batıdan kopya edilerek uygulandı.Bu programlar milletimizin değerlerine yabancı ve aykırı programlardı. Bu okullara alınan pırıl pırıl köy çocuklarını 6 yılda bu millete tam zıt dünya görüşüne sahip öğretmen olarak yetiştirdiler.Bu öğretmenlerin yüzde doksan dokuzu dini değerlerden uzak ,seküler dünya görüşüne sahip kimselerdi.Bu öğretmenler içinde içki içmeyen yüzde bir bile yoktu.Onlar da alaya alınır,gerici, yobaz diye yaftalanırlardı, toplumdan dışlanırlardı.Namaz kılıp ,oruç tutan ,hacca giden ve zekat veren hemen hemen yoktu.Bu tip özel yetiştirilen öğretmenlere teslim edilen çocuklar milli ve manevi değerlerden uzak,ana babasına yabancı,tarih ve kültürüne yabancı insan olarak yetiştirdiler.Bu şekilde yetişen insanların kurdukları ailelerin bugünkü toplumu oluşturmaktadır.Bu gün boşanmalar yaygınlaşmış, aile yok olmayla karşı karşıyaysa o gün verilen eğitimin sonucudur.Bu gün ülkemizde aile müessesinin tehlikede olmasının temelleri bu eğitim sistemine dayanır. Kendi vatanı ve milletini sevme yerine yabancıya hayrandılar.Bunların içinden çıkan dindarların da büyük çoğunluğu köklü dini eğitim almadıkları için ,bunların bazıları bir makama geldiklerinde hırsızlık dahil her türlü gayri meşru işlere bulaştığını görüyoruz.Bundan kurtulmak yeniden milletin değerleri ve tarihi ile barışmak için,Ülkenin en zeki çocuklarını öğretmen olmaları için öğretmenliği cazip hale getirmek gerekir kamuda çalışanların en yüksek maaşı onlara vererek; Maddi -manevi alanda yetiştirmek için köy enstitülerinin modern versiyonunu kurmak.Bu enstitülere 5.sınıftan itibaren öğrenci alarak, bu öğrencileri öğretmen yapmak için öğretmen ortaokulu,öğretmen lisesi,öğretmen fakültesi ve öğretmen akademisi şakilinde hayata geçirip,bu okullarda uygulanacak müfredat programı çok özel olmalıdır.Yeni siteme uygun müfredat programı geliştirmek için Selçuklu ve Osmanlı medreselerinde uygulanan müfredat programları yeniden incelenerek günümüze uyarlanmalıdır. Ayrıca bilim ve teknikte ileri ülkelerin müfredat programları da incelenerek bize uyan kısımları alınarak, bizim inanç, tarih ve kültürümüze uygun müfredat programlar hazırlamalıyız.

Yeni sisteme göre okul ve kurum yöneticilerinin belirlenmesi: Mevcut uygulama 657 , KHK, ve diğer yasalarda Okul müdürlüğü müstakil makam ve yönetici değil, istekli bir öğretmenin 4 yıllığına vali tarafından görevlendirilmesi ,bu görev öğretmenin ek işi olarak Okul müdürlüğü veya müdür yardımcılığı görevi ile görevlendirilmesi şakilinde uygulamaktadır.Bu uygulama başarıyı düşürür. İstenilen başarı ve hedefe ulaşmak zorlaşır. Çünkü yönetici olarak görev alan müdür suya sabuna dokunmamaya çalışarak 4 yıllını doldurmaya çalışır. Bu uygulama müdürlerin yanına atanan müdür yardımcısı müdür gibi mülakatla geldiği için kendi başına buyruktur. Müdürü dinlemeyebilir;kendisini dinlemeyen müd.Yrd. müdürü iş yapamaz hale getirebilir.Müdür yasal yola başvurduğunda da okulda psikolojik savaş başlar. Verim gittikçe düşer. Okulda huzur kalmaz.Okullarda huzur sağlamak ve başarıyı artırmak için atanacak müdür siyasi partinin ve sendikanın adamı değil işin ehli ,bilgili işine hakim, adil,toplumun değerleri ile barışık ,çalışkan,tercihen en az bir yabancı dil bilen,sosyal yönü kuvvetli,herkesle iyi diyalog kurabilen,cesur, en az 10 yıl öğretmenlik yapmış öğretmenler arasından-- kaymakam ,hakim ve diğer A sınıf memurların tabi olduğu sınavı gibi yazılı ve çiddi bir seçme sınavı yapılarak,atanmalıdır.Görev süresi yıllarla sınırlı olmadan atanmalıdır.Okul ve kurumdaki yetki ve sorumluluk tamamen müdüre verilmeli ,müdürler yılda en az 2 kere denetmelidir. Müdürlük görevini iyi yapamadığı daha sonra denetim raporuyla belgelendirilenler müdürlükten alınarak öğretmen olarak başka okulda görevlendirilmelidir. Müdür okullar arası, ilçeler arası ve iller arası tayin ve nakillerde boş kontenjan olmak kaydı ile tayin ve nakli müdür olarak yapılmalıdır. Başarılı okul ve kurum müdürleri zamanla kenardan merkeze kaydırılmalıdır. Müdür, müdür yardımcılarını atanmak üzere yetenekli ve uyumlu,istekli öğretmenlerden dilekçe alarak valilik onayıyla atanmalıdır. Başarısız müdür yardımcılarını müdür onu idarecilik görevine son vermek için okul müdürünün teklifi valiliğin onayıyla görevden alınarak başka okula öğretmen olarak ataması yapılmalıdır. Müdür görevi bırakınca onun atadığı müdür yardımcılarının da görevi otomatikman sona ermelidir. Hiç bir yazışmaya gerek kalmadan.

Müdür yardımcılarından biri okul veya kurumun inşaat,onarım ,bakım,temizlik ve demirbaşlarıyla sorumlu olarak görevlendirmeli.Okul müdürü sadece eğitim-öğretimle ilgilenmelidir.

Mevut uygulamada öğrencilerin büyük bir kısmı ders çalışmayıp ; kopya çekerek sınıf geçiyorlar; buda başarısızlık getiriyor. Hesapsız para ve zaman boşa gidiyor.Üniversite giriş sınavlarında olduğu gibi derslerde yapılan sınavlarda sınav salonlarına, kamera konularak öğrencilerin kopya çekmenin önüne geçilmelidir. Bu kararlılık gören öğrenciler çalışarak sınava girme zorunda kalırlar. Bir tarafta başarı artacak; diğer tarafta öğrenme olayı meydana gelecektir. Sonuçta bilenle bilmeyen,çalışanla çalışmayan ortaya çıkacak.Kopya çektiren veya öğrenciye kopya veren öğretmen derhal görevden alınmalıdır.(Mevcut yasada öğrencisine kopya veren öğretmen görevde alınıyor.)

Okullarda sınıfların oluşması öğrencilerin bilgi düzeyine göre olmalıdır. Öğrenci okulu bitirene kadar kendisiyle aynı bilgi seviyesinde olan öğrencilerle eğitini tamamlamalıdır.Öğrenci ve velinin itirazına yer vermeden öğrencinin aldığı notlara göre sınıfı belirlenmelidir.İlkokul 1.sınıfa okula kayıt sırasına göre sınıflar belirlenmeli, daha sonraki sınıflarda yani lise bitene kadar öğrencinin not ortalamasına göre sınıfı belirlenmelidir.Aynı seviyedeki öğrencileri aynı ortamda eğitmeliyiz.

Ak Parti iktidarı önümüzdeki genel seçimlere kadar ,yani 2023’e kadar bunları gerçekleştirmezse nesiller gittikçe ahlak erozyonuna uğrayacak milli ve manevi değerlerden yoksun nesiller yetişecektir.AK Partinin yapıkları yollar ve köprülerin hiçbir değeri olmayacaktır.100 yıldır Türkiye ve Dünya Müslümanlarının bekledikleri iktidar AK Parti İktidarıdır. AK Parti iktidarı elini çabuk tutup bu alana acilen el atmazsa, diğer maddi alanlarda yapılan hizmetler milleti huzurlu kılmayacaktır. Savunma sanayinde imal edilen modern silahlar düşmana değil dosta çevrilecektir. Dünya Müslümanlarının beklediği lider devlet olması gecikecektir. Her ilde 1 erkek ,1 kız proje imam hatip lisesi açıp dünya çapında İslam alimi yetiştirmek için bu okullarda öğrencilere ilkokulda başlayarak Kur’an ve Sünnet ışığında ,ehil öğretmenler tarafından ağırlıklı İslami eğitim verilmelidir.Aksi takdirde herkes kendi din anlayışına göre eğitim yaparsa, toplumda Allah‘n dini değil cemaat veya tarikat dini anlayışı hakim olur.Mevcut diğer imam hatipler ihtiyaç olan okullara dönüştürmelidir. Ümmetin birliği için devlet elini çabuk tutmalı Milli Eğitim ve Diyanet Kur’an ve sünnet’i esas alan İslam anlayışını yeniden milletin önüne koymalıdır. Yoksa cemaatlerin farklı din anlayışları FETÖ örneğinde görüldüğü gibi devlete başkaldırı yanında ,kendi aralarında yapacakları kavganın tamiri mümkün olmayacaktır.Şimdiye kadar Laiklik ilkesini bilerek din düşmanlığı şakilinde uygulaması milleti tarih ve kültüründen kopararak seküler bir insan tipi yetiştirilmesine sebep olmuştur.Anayasanın 2. maddesine açıklık getirilerek laikliğin din düşmanı şakilinde anlaşılmaması sağlanmalıdır.

İmam Hatip okullarının dışında kalan ,anasınıfından başlayarak ilkokul,ortaokul ve lise bitene kadar tüm okullara > dersleri zorunlu olarak mutlaka okutulmalı bu dersleri de imam hatip meslek dersleri öğretmenleri veya bu derslerle ilişkisi olan öğretmenler tarafından okutulmalıdır.Bu uygulamaya karşı çıkan İslam ve ümmet düşmanlarının itirazlarını dikkate alınmamalıdır.Tarihteki yerimizi almak ve Tüm dünya Müslümanlarının beklentilerini karşılamak ve dünya devleti olmanın başka yolu yoktur.Orta okuldan başlayarak kız ve erkek okulları ayrı olmalıdır.

Bütün dünyanın gözü Türkiye’nin üzerindedir. Dostları acaba ne zaman Türkiye ayağa kalkar yardımımıza gelir diye umutla beklerken; Düşmanları ne yapalım da Türkiye’nin ayağa kalkmasını engelleyelim diye uğraşıyorlar.Düşmana hizmet eden, İçimizdeki terör odakları, başta FETÖ,PKK terörü gibi tüm terör gurupları düşmanlarımız tarafından korunup finanse edilmektedirler. Elimizi çabuk tutmazsak, kınamacının kınamasından korkarsak fırsatı kaçırırız.Bu ümmet iktidar sahiplerine bu fırsatı Allah (cc)‘nın izniyle verdi. Ama bu fırsat sonsuz değildir.Bu fırsatı Kaçırırsak bir daha ne zaman vatan sevenlerin,ehli imanın eline böyle bir fırsat geçer kimse bilmez.Hasan YOSUNKAYA

Uz. Öğret. Eğitim yön.


SAYIN ÇUMHURBAŞKANIMIZ REÇEP TAYYİP ERDOĞAN’A SUNULMAK ÜZERE

Milli Eğitim davası çözülmedikçe başka hiçbir davada başarılı olamayız , olsak bile bir süre sonra iktidar değişirse kazanımlar bir gecede yok olur.Onun içindir ki; Kemalistler bu milletin DNA’sı ile oynamak için en önce Milli Eğitim’le işe başlamışlardı.Biz de hiç beklemeden Milli Eğitim’e el atarak; bir yıl içerisinde öğretmen yetiştirme sisteminden başlayarak yeni tip (madde ve mana ile donanmış) öğretmen yetiştirerek işe başlamak zorundayız.

Seküler dünya görüşüne sahip olan geçmişteki iktidar sahipleri ,köy enstitülerini kurarak işe öğretmen yetiştirmekle başladılar. Köy Enstitülerinde uygulanan müfredat programları tamamına yakını batıdan kopya edilerek uygulandı.Bu programlar milletimizin değerlerine yabancı ve aykırı programlardı. Bu okullara alınan pırıl pırıl köy çocuklarını 6 yılda bu millete tam zıt dünya görüşüne sahip öğretmen olarak yetiştirdiler.Bu öğretmenlerin yüzde doksan dokuzu dini değerlerden uzak ,seküler dünya görüşüne sahip kimselerdi.Bu öğretmenler içinde içki içmeyen yüzde bir bile yoktu.Onlar da alaya alınır,gerici, yobaz diye yaftalanırlardı, toplumdan dışlanırlardı.Namaz kılıp ,oruç tutan ,hacca giden ve zekat veren hemen hemen yoktu.Bu tip özel yetiştirilen öğretmenlere teslim edilen çocuklar milli ve manevi değerlerden uzak,ana babasına yabancı,tarih ve kültürüne yabancı insan olarak yetiştirdiler.Bu şekilde yetişen insanların kurdukları ailelerin bugünkü toplumu oluşturmaktadır.Bu gün boşanmalar yaygınlaşmış, aile yok olmayla karşı karşıyaysa o gün verilen eğitimin sonucudur.Bu gün ülkemizde aile müessesinin tehlikede olmasının temelleri bu eğitim sistemine dayanır. Kendi vatanı ve milletini sevme yerine yabancıya hayrandılar.Bunların içinden çıkan dindarların da büyük çoğunluğu köklü dini eğitim almadıkları için ,bunların bazıları bir makama geldiklerinde hırsızlık dahil her türlü gayri meşru işlere bulaştığını görüyoruz.Bundan kurtulmak yeniden milletin değerleri ve tarihi ile barışmak için,Ülkenin en zeki çocuklarını öğretmen olmaları için öğretmenliği cazip hale getirmek gerekir kamuda çalışanların en yüksek maaşı onlara vererek; Maddi -manevi alanda yetiştirmek için köy enstitülerinin modern versiyonunu kurmak.Bu enstitülere 5.sınıftan itibaren öğrenci alarak, bu öğrencileri öğretmen yapmak için öğretmen ortaokulu,öğretmen lisesi,öğretmen fakültesi ve öğretmen akademisi şakilinde hayata geçirip,bu okullarda uygulanacak müfredat programı çok özel olmalıdır.Yeni siteme uygun müfredat programı geliştirmek için Selçuklu ve Osmanlı medreselerinde uygulanan müfredat programları yeniden incelenerek günümüze uyarlanmalıdır. Ayrıca bilim ve teknikte ileri ülkelerin müfredat programları da incelenerek bize uyan kısımları alınarak, bizim inanç, tarih ve kültürümüze uygun müfredat programlar hazırlamalıyız.

Yeni sisteme göre okul ve kurum yöneticilerinin belirlenmesi: Mevcut uygulama 657 , KHK, ve diğer yasalarda Okul müdürlüğü müstakil makam ve yönetici değil, istekli bir öğretmenin 4 yıllığına vali tarafından görevlendirilmesi ,bu görev öğretmenin ek işi olarak Okul müdürlüğü veya müdür yardımcılığı görevi ile görevlendirilmesi şakilinde uygulamaktadır.Bu uygulama başarıyı düşürür. İstenilen başarı ve hedefe ulaşmak zorlaşır. Çünkü yönetici olarak görev alan müdür suya sabuna dokunmamaya çalışarak 4 yıllını doldurmaya çalışır. Bu uygulama müdürlerin yanına atanan müdür yardımcısı müdür gibi mülakatla geldiği için kendi başına buyruktur. Müdürü dinlemeyebilir;kendisini dinlemeyen müd.Yrd. müdürü iş yapamaz hale getirebilir.Müdür yasal yola başvurduğunda da okulda psikolojik savaş başlar. Verim gittikçe düşer. Okulda huzur kalmaz.Okullarda huzur sağlamak ve başarıyı artırmak için atanacak müdür siyasi partinin ve sendikanın adamı değil işin ehli ,bilgili işine hakim, adil,toplumun değerleri ile barışık ,çalışkan,tercihen en az bir yabancı dil bilen,sosyal yönü kuvvetli,herkesle iyi diyalog kurabilen,cesur, en az 10 yıl öğretmenlik yapmış öğretmenler arasından-- kaymakam ,hakim ve diğer A sınıf memurların tabi olduğu sınavı gibi yazılı ve çiddi bir seçme sınavı yapılarak,atanmalıdır.Görev süresi yıllarla sınırlı olmadan atanmalıdır.Okul ve kurumdaki yetki ve sorumluluk tamamen müdüre verilmeli ,müdürler yılda en az 2 kere denetmelidir. Müdürlük görevini iyi yapamadığı daha sonra denetim raporuyla belgelendirilenler müdürlükten alınarak öğretmen olarak başka okulda görevlendirilmelidir. Müdür okullar arası, ilçeler arası ve iller arası tayin ve nakillerde boş kontenjan olmak kaydı ile tayin ve nakli müdür olarak yapılmalıdır. Başarılı okul ve kurum müdürleri zamanla kenardan merkeze kaydırılmalıdır. Müdür, müdür yardımcılarını atanmak üzere yetenekli ve uyumlu,istekli öğretmenlerden dilekçe alarak valilik onayıyla atanmalıdır. Başarısız müdür yardımcılarını müdür onu idarecilik görevine son vermek için okul müdürünün teklifi valiliğin onayıyla görevden alınarak başka okula öğretmen olarak ataması yapılmalıdır. Müdür görevi bırakınca onun atadığı müdür yardımcılarının da görevi otomatikman sona ermelidir. Hiç bir yazışmaya gerek kalmadan.

Müdür yardımcılarından biri okul veya kurumun inşaat,onarım ,bakım,temizlik ve demirbaşlarıyla sorumlu olarak görevlendirmeli.Okul müdürü sadece eğitim-öğretimle ilgilenmelidir.

Mevut uygulamada öğrencilerin büyük bir kısmı ders çalışmayıp ; kopya çekerek sınıf geçiyorlar; buda başarısızlık getiriyor. Hesapsız para ve zaman boşa gidiyor.Üniversite giriş sınavlarında olduğu gibi derslerde yapılan sınavlarda sınav salonlarına, kamera konularak öğrencilerin kopya çekmenin önüne geçilmelidir. Bu kararlılık gören öğrenciler çalışarak sınava girme zorunda kalırlar. Bir tarafta başarı artacak; diğer tarafta öğrenme olayı meydana gelecektir. Sonuçta bilenle bilmeyen,çalışanla çalışmayan ortaya çıkacak.Kopya çektiren veya öğrenciye kopya veren öğretmen derhal görevden alınmalıdır.(Mevcut yasada öğrencisine kopya veren öğretmen görevde alınıyor.)

Okullarda sınıfların oluşması öğrencilerin bilgi düzeyine göre olmalıdır. Öğrenci okulu bitirene kadar kendisiyle aynı bilgi seviyesinde olan öğrencilerle eğitini tamamlamalıdır.Öğrenci ve velinin itirazına yer vermeden öğrencinin aldığı notlara göre sınıfı belirlenmelidir.İlkokul 1.sınıfa okula kayıt sırasına göre sınıflar belirlenmeli, daha sonraki sınıflarda yani lise bitene kadar öğrencinin not ortalamasına göre sınıfı belirlenmelidir.Aynı seviyedeki öğrencileri aynı ortamda eğitmeliyiz.

Ak Parti iktidarı önümüzdeki genel seçimlere kadar ,yani 2023’e kadar bunları gerçekleştirmezse nesiller gittikçe ahlak erozyonuna uğrayacak milli ve manevi değerlerden yoksun nesiller yetişecektir.AK Partinin yapıkları yollar ve köprülerin hiçbir değeri olmayacaktır.100 yıldır Türkiye ve Dünya Müslümanlarının bekledikleri iktidar AK Parti İktidarıdır. AK Parti iktidarı elini çabuk tutup bu alana acilen el atmazsa, diğer maddi alanlarda yapılan hizmetler milleti huzurlu kılmayacaktır. Savunma sanayinde imal edilen modern silahlar düşmana değil dosta çevrilecektir. Dünya Müslümanlarının beklediği lider devlet olması gecikecektir. Her ilde 1 erkek ,1 kız proje imam hatip lisesi açıp dünya çapında İslam alimi yetiştirmek için bu okullarda öğrencilere ilkokulda başlayarak Kur’an ve Sünnet ışığında ,ehil öğretmenler tarafından ağırlıklı İslami eğitim verilmelidir.Aksi takdirde herkes kendi din anlayışına göre eğitim yaparsa, toplumda Allah‘n dini değil cemaat veya tarikat dini anlayışı hakim olur.Mevcut diğer imam hatipler ihtiyaç olan okullara dönüştürmelidir. Ümmetin birliği için devlet elini çabuk tutmalı Milli Eğitim ve Diyanet Kur’an ve sünnet’i esas alan İslam anlayışını yeniden milletin önüne koymalıdır. Yoksa cemaatlerin farklı din anlayışları FETÖ örneğinde görüldüğü gibi devlete başkaldırı yanında ,kendi aralarında yapacakları kavganın tamiri mümkün olmayacaktır.Şimdiye kadar Laiklik ilkesini bilerek din düşmanlığı şakilinde uygulaması milleti tarih ve kültüründen kopararak seküler bir insan tipi yetiştirilmesine sebep olmuştur.Anayasanın 2. maddesine açıklık getirilerek laikliğin din düşmanı şakilinde anlaşılmaması sağlanmalıdır.

İmam Hatip okullarının dışında kalan ,anasınıfından başlayarak ilkokul,ortaokul ve lise bitene kadar tüm okullara > dersleri zorunlu olarak mutlaka okutulmalı bu dersleri de imam hatip meslek dersleri öğretmenleri veya bu derslerle ilişkisi olan öğretmenler tarafından okutulmalıdır.Bu uygulamaya karşı çıkan İslam ve ümmet düşmanlarının itirazlarını dikkate alınmamalıdır.Tarihteki yerimizi almak ve Tüm dünya Müslümanlarının beklentilerini karşılamak ve dünya devleti olmanın başka yolu yoktur.Orta okuldan başlayarak kız ve erkek okulları ayrı olmalıdır.

Bütün dünyanın gözü Türkiye’nin üzerindedir. Dostları acaba ne zaman Türkiye ayağa kalkar yardımımıza gelir diye umutla beklerken; Düşmanları ne yapalım da Türkiye’nin ayağa kalkmasını engelleyelim diye uğraşıyorlar.Düşmana hizmet eden, İçimizdeki terör odakları, başta FETÖ,PKK terörü gibi tüm terör gurupları düşmanlarımız tarafından korunup finanse edilmektedirler. Elimizi çabuk tutmazsak, kınamacının kınamasından korkarsak fırsatı kaçırırız.Bu ümmet iktidar sahiplerine bu fırsatı Allah (cc)‘nın izniyle verdi. Ama bu fırsat sonsuz değildir.Bu fırsatı Kaçırırsak bir daha ne zaman vatan sevenlerin,ehli imanın eline böyle bir fırsat geçer kimse bilmez.Hasan YOSUNKAYA

Uz. Öğret. Eğitim yön.


SAYIN ÇUMHURBAŞKANIMIZ REÇEP TAYYİP ERDOĞAN’A SUNULMAK ÜZERE

Milli Eğitim davası çözülmedikçe başka hiçbir davada başarılı olamayız , olsak bile bir süre sonra iktidar değişirse kazanımlar bir gecede yok olur.Onun içindir ki; Kemalistler bu milletin DNA’sı ile oynamak için en önce Milli Eğitim’le işe başlamışlardı.Biz de hiç beklemeden Milli Eğitim’e el atarak; bir yıl içerisinde öğretmen yetiştirme sisteminden başlayarak yeni tip (madde ve mana ile donanmış) öğretmen yetiştirerek işe başlamak zorundayız.

Seküler dünya görüşüne sahip olan geçmişteki iktidar sahipleri ,köy enstitülerini kurarak işe öğretmen yetiştirmekle başladılar. Köy Enstitülerinde uygulanan müfredat programları tamamına yakını batıdan kopya edilerek uygulandı.Bu programlar milletimizin değerlerine yabancı ve aykırı programlardı. Bu okullara alınan pırıl pırıl köy çocuklarını 6 yılda bu millete tam zıt dünya görüşüne sahip öğretmen olarak yetiştirdiler.Bu öğretmenlerin yüzde doksan dokuzu dini değerlerden uzak ,seküler dünya görüşüne sahip kimselerdi.Bu öğretmenler içinde içki içmeyen yüzde bir bile yoktu.Onlar da alaya alınır,gerici, yobaz diye yaftalanırlardı, toplumdan dışlanırlardı.Namaz kılıp ,oruç tutan ,hacca giden ve zekat veren hemen hemen yoktu.Bu tip özel yetiştirilen öğretmenlere teslim edilen çocuklar milli ve manevi değerlerden uzak,ana babasına yabancı,tarih ve kültürüne yabancı insan olarak yetiştirdiler.Bu şekilde yetişen insanların kurdukları ailelerin bugünkü toplumu oluşturmaktadır.Bu gün boşanmalar yaygınlaşmış, aile yok olmayla karşı karşıyaysa o gün verilen eğitimin sonucudur.Bu gün ülkemizde aile müessesinin tehlikede olmasının temelleri bu eğitim sistemine dayanır. Kendi vatanı ve milletini sevme yerine yabancıya hayrandılar.Bunların içinden çıkan dindarların da büyük çoğunluğu köklü dini eğitim almadıkları için ,bunların bazıları bir makama geldiklerinde hırsızlık dahil her türlü gayri meşru işlere bulaştığını görüyoruz.Bundan kurtulmak yeniden milletin değerleri ve tarihi ile barışmak için,Ülkenin en zeki çocuklarını öğretmen olmaları için öğretmenliği cazip hale getirmek gerekir kamuda çalışanların en yüksek maaşı onlara vererek; Maddi -manevi alanda yetiştirmek için köy enstitülerinin modern versiyonunu kurmak.Bu enstitülere 5.sınıftan itibaren öğrenci alarak, bu öğrencileri öğretmen yapmak için öğretmen ortaokulu,öğretmen lisesi,öğretmen fakültesi ve öğretmen akademisi şakilinde hayata geçirip,bu okullarda uygulanacak müfredat programı çok özel olmalıdır.Yeni siteme uygun müfredat programı geliştirmek için Selçuklu ve Osmanlı medreselerinde uygulanan müfredat programları yeniden incelenerek günümüze uyarlanmalıdır. Ayrıca bilim ve teknikte ileri ülkelerin müfredat programları da incelenerek bize uyan kısımları alınarak, bizim inanç, tarih ve kültürümüze uygun müfredat programlar hazırlamalıyız.

Yeni sisteme göre okul ve kurum yöneticilerinin belirlenmesi: Mevcut uygulama 657 , KHK, ve diğer yasalarda Okul müdürlüğü müstakil makam ve yönetici değil, istekli bir öğretmenin 4 yıllığına vali tarafından görevlendirilmesi ,bu görev öğretmenin ek işi olarak Okul müdürlüğü veya müdür yardımcılığı görevi ile görevlendirilmesi şakilinde uygulamaktadır.Bu uygulama başarıyı düşürür. İstenilen başarı ve hedefe ulaşmak zorlaşır. Çünkü yönetici olarak görev alan müdür suya sabuna dokunmamaya çalışarak 4 yıllını doldurmaya çalışır. Bu uygulama müdürlerin yanına atanan müdür yardımcısı müdür gibi mülakatla geldiği için kendi başına buyruktur. Müdürü dinlemeyebilir;kendisini dinlemeyen müd.Yrd. müdürü iş yapamaz hale getirebilir.Müdür yasal yola başvurduğunda da okulda psikolojik savaş başlar. Verim gittikçe düşer. Okulda huzur kalmaz.Okullarda huzur sağlamak ve başarıyı artırmak için atanacak müdür siyasi partinin ve sendikanın adamı değil işin ehli ,bilgili işine hakim, adil,toplumun değerleri ile barışık ,çalışkan,tercihen en az bir yabancı dil bilen,sosyal yönü kuvvetli,herkesle iyi diyalog kurabilen,cesur, en az 10 yıl öğretmenlik yapmış öğretmenler arasından-- kaymakam ,hakim ve diğer A sınıf memurların tabi olduğu sınavı gibi yazılı ve çiddi bir seçme sınavı yapılarak,atanmalıdır.Görev süresi yıllarla sınırlı olmadan atanmalıdır.Okul ve kurumdaki yetki ve sorumluluk tamamen müdüre verilmeli ,müdürler yılda en az 2 kere denetmelidir. Müdürlük görevini iyi yapamadığı daha sonra denetim raporuyla belgelendirilenler müdürlükten alınarak öğretmen olarak başka okulda görevlendirilmelidir. Müdür okullar arası, ilçeler arası ve iller arası tayin ve nakillerde boş kontenjan olmak kaydı ile tayin ve nakli müdür olarak yapılmalıdır. Başarılı okul ve kurum müdürleri zamanla kenardan merkeze kaydırılmalıdır. Müdür, müdür yardımcılarını atanmak üzere yetenekli ve uyumlu,istekli öğretmenlerden dilekçe alarak valilik onayıyla atanmalıdır. Başarısız müdür yardımcılarını müdür onu idarecilik görevine son vermek için okul müdürünün teklifi valiliğin onayıyla görevden alınarak başka okula öğretmen olarak ataması yapılmalıdır. Müdür görevi bırakınca onun atadığı müdür yardımcılarının da görevi otomatikman sona ermelidir. Hiç bir yazışmaya gerek kalmadan.

Müdür yardımcılarından biri okul veya kurumun inşaat,onarım ,bakım,temizlik ve demirbaşlarıyla sorumlu olarak görevlendirmeli.Okul müdürü sadece eğitim-öğretimle ilgilenmelidir.

Mevut uygulamada öğrencilerin büyük bir kısmı ders çalışmayıp ; kopya çekerek sınıf geçiyorlar; buda başarısızlık getiriyor. Hesapsız para ve zaman boşa gidiyor.Üniversite giriş sınavlarında olduğu gibi derslerde yapılan sınavlarda sınav salonlarına, kamera konularak öğrencilerin kopya çekmenin önüne geçilmelidir. Bu kararlılık gören öğrenciler çalışarak sınava girme zorunda kalırlar. Bir tarafta başarı artacak; diğer tarafta öğrenme olayı meydana gelecektir. Sonuçta bilenle bilmeyen,çalışanla çalışmayan ortaya çıkacak.Kopya çektiren veya öğrenciye kopya veren öğretmen derhal görevden alınmalıdır.(Mevcut yasada öğrencisine kopya veren öğretmen görevde alınıyor.)

Okullarda sınıfların oluşması öğrencilerin bilgi düzeyine göre olmalıdır. Öğrenci okulu bitirene kadar kendisiyle aynı bilgi seviyesinde olan öğrencilerle eğitini tamamlamalıdır.Öğrenci ve velinin itirazına yer vermeden öğrencinin aldığı notlara göre sınıfı belirlenmelidir.İlkokul 1.sınıfa okula kayıt sırasına göre sınıflar belirlenmeli, daha sonraki sınıflarda yani lise bitene kadar öğrencinin not ortalamasına göre sınıfı belirlenmelidir.Aynı seviyedeki öğrencileri aynı ortamda eğitmeliyiz.

Ak Parti iktidarı önümüzdeki genel seçimlere kadar ,yani 2023’e kadar bunları gerçekleştirmezse nesiller gittikçe ahlak erozyonuna uğrayacak milli ve manevi değerlerden yoksun nesiller yetişecektir.AK Partinin yapıkları yollar ve köprülerin hiçbir değeri olmayacaktır.100 yıldır Türkiye ve Dünya Müslümanlarının bekledikleri iktidar AK Parti İktidarıdır. AK Parti iktidarı elini çabuk tutup bu alana acilen el atmazsa, diğer maddi alanlarda yapılan hizmetler milleti huzurlu kılmayacaktır. Savunma sanayinde imal edilen modern silahlar düşmana değil dosta çevrilecektir. Dünya Müslümanlarının beklediği lider devlet olması gecikecektir. Her ilde 1 erkek ,1 kız proje imam hatip lisesi açıp dünya çapında İslam alimi yetiştirmek için bu okullarda öğrencilere ilkokulda başlayarak Kur’an ve Sünnet ışığında ,ehil öğretmenler tarafından ağırlıklı İslami eğitim verilmelidir.Aksi takdirde herkes kendi din anlayışına göre eğitim yaparsa, toplumda Allah‘n dini değil cemaat veya tarikat dini anlayışı hakim olur.Mevcut diğer imam hatipler ihtiyaç olan okullara dönüştürmelidir. Ümmetin birliği için devlet elini çabuk tutmalı Milli Eğitim ve Diyanet Kur’an ve sünnet’i esas alan İslam anlayışını yeniden milletin önüne koymalıdır. Yoksa cemaatlerin farklı din anlayışları FETÖ örneğinde görüldüğü gibi devlete başkaldırı yanında ,kendi aralarında yapacakları kavganın tamiri mümkün olmayacaktır.Şimdiye kadar Laiklik ilkesini bilerek din düşmanlığı şakilinde uygulaması milleti tarih ve kültüründen kopararak seküler bir insan tipi yetiştirilmesine sebep olmuştur.Anayasanın 2. maddesine açıklık getirilerek laikliğin din düşmanı şakilinde anlaşılmaması sağlanmalıdır.

İmam Hatip okullarının dışında kalan ,anasınıfından başlayarak ilkokul,ortaokul ve lise bitene kadar tüm okullara > dersleri zorunlu olarak mutlaka okutulmalı bu dersleri de imam hatip meslek dersleri öğretmenleri veya bu derslerle ilişkisi olan öğretmenler tarafından okutulmalıdır.Bu uygulamaya karşı çıkan İslam ve ümmet düşmanlarının itirazlarını dikkate alınmamalıdır.Tarihteki yerimizi almak ve Tüm dünya Müslümanlarının beklentilerini karşılamak ve dünya devleti olmanın başka yolu yoktur.Orta okuldan başlayarak kız ve erkek okulları ayrı olmalıdır.

Bütün dünyanın gözü Türkiye’nin üzerindedir. Dostları acaba ne zaman Türkiye ayağa kalkar yardımımıza gelir diye umutla beklerken; Düşmanları ne yapalım da Türkiye’nin ayağa kalkmasını engelleyelim diye uğraşıyorlar.Düşmana hizmet eden, İçimizdeki terör odakları, başta FETÖ,PKK terörü gibi tüm terör gurupları düşmanlarımız tarafından korunup finanse edilmektedirler. Elimizi çabuk tutmazsak, kınamacının kınamasından korkarsak fırsatı kaçırırız.Bu ümmet iktidar sahiplerine bu fırsatı Allah (cc)‘nın izniyle verdi. Ama bu fırsat sonsuz değildir.Bu fırsatı Kaçırırsak bir daha ne zaman vatan sevenlerin,ehli imanın eline böyle bir fırsat geçer kimse bilmez.Hasan YOSUNKAYA

Uz. Öğret. Eğitim yön


Coronavirus (Covid-19)

  • 33,801,918Coronavirus Vaka Sayısı
  • 1,011,221Ölü Sayısı
  • 7,724,502Kurtulan Sayısı
Son Güncelleme: 02:05

HaberX Anket

Koronavirüs salgını sonrası hayatımız?

Sonuçları görmek için tıklayınız

Popüler Kullanıcılar