KOVİD TEDAVİSİNDE UMUT VEREN ÇOK ESKİ BİR İLAÇ

KOVİD tedavisinde umut veren ilaçlar listesine gut ve romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanılan anti-enflamatuar etkili kolşisin de eklendi. Kolşisinin, ucuz ve senelerdir kullanılan bir ilaç olması yanında pıhtılaşmayı ve bağ dokusu oluşumunu önleyici etkileri de vardır. Bu ilacın KOVİD tedavisinde adam gibi araştırmalarla incelenmesi gerekir.

***

KOVİD tedavisinde umut veren ilaçlar listesine gut, romatizmal hastalıklar ve Ailevi Akdeniz Ateşi tedavisinde kullanılan anti-enflamatuar etkili kolşisin de eklendi.

Kısa adı GRECCO-19 olan randomize kontrollü çalışmada 105 hasta rastgele iki gruba ayrılarak bir gruba standart tıbbi tedavi (hidroksiklorokin veya klorokin + azitromisin) diğer gruba ise buna ek olarak üç hafta süreyle kolşisin verildi (1).

Klinik kötüleşme oranı, plasebo alan grupta kolşisin alan gruba göre daha düşük ve klinik kötüleşme zamanı da daha kısa bulundu.

Gruplar arasında kardiyak (hs-kardiyak troponin) ve enflamatuar (hs-CRP) belirteçler bakımından bir fark tespit edilememekle beraber kolşisin alanlarda D-dimer seviyelerinde daha küçük artışlar oldu.

Yan etkilere kolşisin alanlarda diyarenin daha sık görülmesi dışında her iki grupta aynı oranda rastlandı.

Araştırmacılar D-dimer seviyelerinin kolşisin grubunda daha düşük olmasını ilacın anti-enflamatuar etkileri yanında anti-trombotik yani pıhtılaşmayı önleyici etkisine bağlıyorlar.

Is colchicine a promising novel treatment option for ...

Kolşisin: çok yönlü etkili bir ilaç

Kolşisin gibi anti-enflamatuar etkileri olan ilaçların bazı KOVİD’ li hastalarda işe yaraması mümkündür.

Daha önce de kortizonun (dekzametazon) KOVİD’ de ölüm oranlarını azaltabileceği bildirilmişti (2).

Kolşisinin elde edildiği Colchicum autumnale bitkisi eklem ağrı ve şişlikleri için M.Ö. 2.000’ den beri kullanılmaktadır.

Kolşisin, bir mikro-tubül polimerizasyon ve İnterlökin 1 ve 6, GMC-SF ve NLRP3 inflamazom inhibitörüdür.

Akut ve tekrarlayan perikardit ve postkardiyotomi sendromunda ve kalp krizinin komplikasyonlarını azaltmada da faydalıdır.

Kolşisinin anti-enflamatuar etkileri yanında anti-trombotik özellikler göstermesi de bu ilaca bağlanan umutları artırıyor (3).

Ben kolşisinin araştırmacıların dikkat çekmedikleri anti-fibrojenik yani bağ dokusu oluşumunu azaltan etkilerinin daha önemli olabileceğini düşünüyorum.

KOVİD geçiren hastaların bazılarında akciğerlerde fibrozis geliştiği, solunum fonksiyonlarının ciddi derecede sınırlandığı bilinmektedir (4).

Gelelim neticeye

Kolşisinin, anti-enflamatuar, anti-trombotik ve anti-fibrojenik etkileri onun KOVİD tedavisinde faydalı bir ilaç olabileceğini düşündürmektedir ama eldeki veriler rutin kullanım için yeterli değildir.

Ucuz olması, kolay bulunması, ağız yoluyla alınması ve senelerdir kullanıldığı için yan etkilerinin iyi bilinmesi de önemlidir.

Kolşisinin, KOVİD tedavisinde rastgele değil adam gibi metodu olan bilimsel araştırmalarla incelenmesi gerekir.

Kaynaklar

1. https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2767588

2. https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2767593

3. https://www.cbc.ca/news/health/covid-19-coronavirus-steroid-dexamethasone-1.5613706

4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7228737/


Coronavirus (Covid-19)

  • 33,546,651Coronavirus Vaka Sayısı
  • 1,006,337Ölü Sayısı
  • 7,664,145Kurtulan Sayısı
Son Güncelleme: 04:40

HaberX Anket

Koronavirüs salgını sonrası hayatımız?

Sonuçları görmek için tıklayınız

Popüler Kullanıcılar