Sosyal Medya Üzerinden Hakaret Suçu ve Cezası

Sosyal Medya Üzerinden Hakaret Suçu – Bilişim çağında olmamızın bir yansıması olarak birçok suçun internet aracılığıyla işlendiği görülmektedir. Özellikle de sosyal medyadan hakaret şeklinde işlendiğine tanık olmaktayız.

Son yıllarda yapılan araştırmalar, insanların yüz yüze bulunmaması ve kendilerini fiziki olarak güvende hissetmeleri nedeniyle, günlük hayatta gerçekleştirmeye cesaret edemeyecekleri birçok suç fiilini internet ortamında kolaylıkla gerçekleştirebildiklerini ortaya koymaktadır. Bu anlamda sosyal medya üzerinden gerçekleştiren en yoğun suç tipi hakaret olarak karşımıza çıkmaktadır. Suçun genel tanımı olarak da sosyal medyada hakaret ya da sosyal medyadan hakaret denilebilmektedir.

Toplumda bir kesim tarafından hafife alınacak bir fiil olarak görülse de kişilerin “şeref, onur ve saygınlık” hakkı önemli bir haktır. Bu hakka yönelik olan hakaret suçu kişi ve toplum yararı açısından cezasız kalmaması gereken bir suç tipidir.

Bu nedenle çalışmamızda sosyal medya üzerinden gerçekleştirilecek hakaret suçlarının cezasız kalmamasına dair açıklamalarda bulunacağız. Yani sosyal medya hakaret suçu cezası nedir?

Hakaret suçu Kanunumuzda bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat etme veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırmak şeklinde tanımlanmış bulunmaktadır.

Hakaret suçu kişilerin yüzüne karşı gerçekleştirilebileceği gibi gıyaplarında da gerçekleştirilebilecektir. Hakaret fiilinin internet ortamında “mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde” de yüzyüze yapılmış gibi cezalandırılacaktır. Ancak bir fiilin suç olarak kabul edilmesi ve cezalandırılabilmesi için öncelikle bir ceza yargılamasına konu edilmesi gerekir. Ayrıca bu yargılama sonucunda suç işlendiğine dair kesin karar verilmesi gerekmektedir. Hakaret suçları kanun koyucu tarafından şikâyete tabi suçlardan sayılmıştır. Hakarete uğrayan kişinin öncelikle bu konuda Cumhuriyet savcılıklarına veya kolluk(polis jandarma vb.) kuvvetlerine şikâyette bulunması gerekmektedir(TCK m. 131/1). Aksi halde söz konusu hakaret fiili hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılamayacaktır. Bu nedenle hakarete maruz kalan kimsenin en geç 6 ay içerisinde şikâyette bulunması gerekmektedir.

Sosyal medyadan hakaret fiili; kişinin kendi hesabından yayınladığı bir iletiyle gerçekleştirilebilir. Mağdurun profiline gönderilen bir ileti, mesaj veya yorum yapmak suretiyle de işlenebilir.

Sosyal Medya Üzerinden Hakaret Suçunun İspatı

Sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilen bir hakaret suçunun ispatı bakımından en önemli delillerden biri sosyal medya hesabında yer alan hakaret içerikli iletinin ekran görüntüsünün(screenshot) veya bir çıktısının alınmasıdır. Suçun failinin bir tuşla sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği hakaret içeren iletisini kaldırabileceği düşünüldüğünde, hakarete uğrayan kişinin hakaret içerikli bir iletiyle karşılaşması durumunda zaman kaybetmeden bu iletinin mümkün olan en geniş haliyle bir ekran fotoğrafını(screenshot) alması son derece önemlidir. Bu delil hem en hızlı hem de en kolay elde edilebilecek delildir.

Ekran fotoğrafı hakaret suçu bakımından önemli bir delilse de her durumda suçun işlendiğini ispatlamaya yetmemektedir. Sosyal medya hesaplarının kişilerin gerçek kimlikleriyle açılması zorunluluğu bulunmadığından, hakaret fiili ispatlansa da bunun kim tarafından gerçekleştirildiği tespit edilemeye bilmektedir. Diğer bir ifadeyle hakaret fiilinin gerçekleştirildiği sosyal medya hesabının gerçekte kime ait olduğu tespit edilemeye bilmektedir. Ya da hakaret niteliği taşıyan iletinin kim tarafından gerçekleştirildiği tespit edilemeye bilmektedir. Bu nedenle hakaretin gerçekleştirildiği sosyal medya hesabının kim tarafından kullanıldığının belirlenmesi gerekmektedir. Bu belirlenirken öncelikle söz konusu sosyal medya hesabına hakaret içeren iletinin gerçekleştirildiği sırada hangi IP numarasından girildiğinin tespit edilmesi gerekir. Sonrasında bu IP’nin kime ait olduğunun internet servis sağlayıcı veya BTK’dan sorularak öğrenilmesi gerekmektedir. Bu işlemi ancak Cumhuriyet savcıları veya mahkemeler gerçekleştirebilecektir. IP adresinin sahibi söz konusu sosyal medya hesabını kendisi kullanmış olabileceği gibi aile yakını veya arkadaşı gibi başka bir kimseye kullandırmış da olabilecektir. Bu kişilerin ifadelerinin alınmasıyla bu konu netlik kazanabilecektir.

Sosyal Medya Üzerinden Hakaret Suçunun Cezası Nedir?

Sosyal medya cezaları olarak tabir edilebilen bu olayla ilgili olarak; Bu şekilde sosyal medya hesabı üzerinden hakarette bulunduğu konusunda kesin kanıya varılan bir kişi, mahkemece, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılabilecektir.

Sosyal Medya Hakaret Tazmiant Davası

Son olarak şunu da belirtelim; hakaret içeren bir fiille karşılaşan kişinin ceza davası yoluyla failin cezalandırılmasını sağlama hakkı bulunması yanında hukuk davası açmak suretiyle tazminat talep etme hakkı da bulunmaktadır. Bu nedenle hakarete maruz kalan kimse ceza davasından bağımsız olarak tazminat davası açabilir. Ya da isterse ceza davasını takiben de bu talebini dile getirebilir.

Sosyal Medya Üzerinden Hakaret Suçu ve Cezası

Coronavirus (Covid-19)

  • 115,310,029Coronavirus Vaka Sayısı
  • 2,560,843Ölü Sayısı
  • 21,616,401Kurtulan Sayısı
Son Güncelleme: 10:05

HaberX Anket

Koronavirüs salgını sonrası hayatımız?

Sonuçları görmek için tıklayınız

Popüler Kullanıcılar